Ruimtelijke kwaliteit


De Afsluitdijk is weliswaar geen rijksmonument, maar op en langs de Afsluitdijk vind je verschillende rijksmonumenten. Denk aan de beide sluizencomplexen of het Monument van Dudok. Het beschermde dorpsgezicht van Kornwerderzand is ook zo’n bijzondere plek.

De Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit zorgt ervoor dat alle plannen voor de Afsluitdijk mooi en in de juiste balans met elkaar worden vormgegeven. Zo wordt het unieke beeld van de dijk versterkt en voorkomen dat de dijk rommelig wordt. In opdracht van de werkgroep heeft de Architectencombinatie Feddes-Olthof en Paul de Ruiter daarvoor een Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk opgesteld. Hierin staat wat de gewenste ruimtelijke kwaliteit is van alle plannen op en rondom de dijk. De bureaus gebruiken daarbij vijf invalshoeken:

 • De monumentale waarde van de Afsluitdijk als icoon van de Nederlandse waterbouw
 • De unieke beleving van het waterlandschap
 • Kansen voor duurzaamheid
 • Herstel van de natuur
 • Kansen voor recreatie en toerisme

Alle betrokken overheidsinstellingen binnen De Nieuwe Afsluitdijk zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit. Ook is er vertegenwoordiging vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Rijkswaterstaat is voorzitter van de werkgroep.

Kwaliteitsteam Afsluitdijk

Voor het rijksproject en de regionale projecten is er een Kwaliteitsteam Afsluitdijk opgericht. Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk adviseert gevraagd en ongevraagd over de ruimtelijke kwaliteit bij de voorbereidingen op en de uitvoering van alle werkzaamheden op en rondom de dijk vanuit verschillende disciplines. Het Kwaliteitsteam bestaat uit:

 • Eric Luiten (Rijksadviseur voor Landschap en Water – voorzitter van het Kwaliteitsteam)
 • Marinke Steenhuis (deskundige cultuurhistorie)
 • Tjalle de Haan (deskundige waterbouw en hoogwaterbescherming)
 • Joop Schaminée (deskundige natuur en ecologie)
 • Yoram Krozer (deskundige duurzaamheid en energie)
 • Hubert-Jan Henket (deskundige architectuur)
 • Maaike Rimmelzwaan (secretaris)

Hier vindt u de adviezen over o.a. het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk, de planuitwerking voor de rijksopgave voor waterveiligheid en waterafvoer en de initiatieven vanuit de regio die het Kwaliteitsteam tot nu toe heeft gegeven aan de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk of de Regionale Stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk.

Q-team

Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk

 

Downloads: