Gezamenlijk belang


De Afsluitdijk biedt al ruim tachtig jaar bescherming tegen hoog water en verbindt de provincies Noord-Holland en Fryslân. Bovendien is de dijk, als toeristische attractie en icoon van de Nederlandse waterbouwkunde, goed voor de regionale economie. 

Bij de renovatie van de Afsluitdijk is het Rijk verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de sluizen en de vergroting van de waterafvoercapaciteit. De regio ontwikkelt op de dijk diverse projecten. Zo wordt er gewerkt aan duurzame energieopwekking: de dijk wordt een proeftuin voor nieuwe duurzame technieken en een toonbeeld van vernieuwing. Bovendien worden de Afsluitdijk en de gebieden rondom de dijk aantrekkelijke toeristische trekpleisters. Ten slotte gaan het Rijk en de regio de natuurwaarde van het IJsselmeer en de Waddenzee versterken. Al deze verhalen komen samen in de vernieuwde Afsluitdijk.

Uw belang

Bij het uitwerken van de projecten op de Afsluitdijk vindt nauwe afstemming plaats met de direct betrokken partijen. Jij als belanghebbende noemen wij ‘stakeholder’. Rijkswaterstaat en Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk organiseren gezamenlijk een aantal keer per jaar zogenoemde stakeholderbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten wordt je geïnformeerd over de stand van zaken en kun je jouw belang inbrengen. De documentatie van eerdere bijeenkomsten vind je op deze pagina. Inmiddels hebben wij een omvangrijke lijst van belanghebbenden opgebouwd die wij op verschillende manieren informeren. Namelijk via deze website en de interne nieuwsbrief (meld je aan). Wil je uitgenodigd worden voor de stakeholdersbijeenkomsten? Stuur dan een e-mail aan afsluitdijk@rws.nl met vermelding van je gegevens en een beschrijving van je belang. Dit e-mailadres kun je ook aanschrijven indien je vragen of opmerkingen hebt.