Waterveiligheid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De vroegere Zuiderzee was een kwetsbaar gebied voor overstromingen. Al in de 17e eeuw waren er plannen voor een afsluitdijk. Maar de techniek was nog onvoldoende ontwikkeld. Daarom bleef het bij plannen.

Door een combinatie van storm op zee en een enorme toevoer van water vanuit de IJssel, overstroomden in 1916 opnieuw grote delen van het Zuiderzeegebied. Dijken braken door, er vielen doden en de schade was enorm. Ingenieur Cornelis Lely bedacht toen een plan voor de bouw van de Afsluitdijk. In 1927 begonnen de werkzaamheden en in 1932 werd het laatste gat gedicht. Sindsdien zijn er in het IJsselmeergebied geen overstromingen meer geweest.

Versterking

De Afsluitdijk zorgt dus voor waterveiligheid. De dijk biedt bescherming tegen de Waddenzee en moet sterk genoeg zijn voor hele zware stormen. De dijk is nu ruim 80 jaar oud. Het is tijd voor versteviging. De dijk wordt overslagbestendig gemaakt. Dat betekent dat de dijk niet hoger wordt, maar wel een steviger bovenlaag krijgt. Als er bij een hevige storm water over de dijk stroomt, blijft de dijk in stand. Ook de sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand worden versterkt.

Dijkversterking
Versterken sluizen
Ontdek de overige thema's van De Afsluitdijk