Waterbeheer

Het IJsselmeer is na de aanleg van de Afsluitdijk een gebied met zoet water geworden, dat gevoed wordt door de IJssel. Deze grote voorraad van zoet water is een belangrijke bron voor drinkwater en water voor de landbouw. Grote delen van de provincie Noord-Holland halen hun drinkwater uit het IJsselmeer. En water voor de landbouw wordt in de zomer via sluizen en kanalen naar alle noordelijke provincies gebracht.

Door groeiende aanvoer vanuit de IJssel komt er steeds meer water in het IJsselmeer. De twee spuisluizen in de Afsluitdijk - bij Den Oever en Kornwerderzand - zorgen ervoor dat dit overtollige water wordt geloosd op de Waddenzee. Dat kan alleen als het water in het IJsselmeer hoger staat dan op de Waddenzee. Maar door de stijging van de zeespiegel wordt het waterpeil op de Waddenzee steeds hoger. Om ook water te kunnen afvoeren als het water op het IJsselmeer lager staat dan op de Waddenzee, bouwen we in de spuisluizen bij Den Oever pompen in.

Vergroten waterafvoer
Ontdek de overige thema's van De Afsluitdijk