Energie & water

Het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, veroorzaakt klimaatverandering. Hierdoor stijgt de zeespiegel en is er meer smelt- en regenwater. We moeten dan ook onze dijken versterken. We kunnen de wateroverlast daarnaast verminderen door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer duurzame energie te winnen uit bijvoorbeeld zon, wind en water. De Afsluitdijk heeft al deze elementen en is het dus een uitstekend plek om duurzame energie op te wekken.

Duurzame energie

De Afsluitdijk is een uitstekend plek om duurzame energie te winnen. Het waait er vaak hard en de lichtintensiteit is in het noorden hoger dan op andere plaatsen in Nederland. We kunnen er ook energie winnen door gebruik te maken van waterstroming, het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed en het verschil tussen zoet en zout water. Zowel overheden als kennisinstellingen en bedrijven hebben veel belangstelling voor het thema Energie & Water. Deze partijen werken veelal samen binnen Energy Valley.

Energiedijken

Nederland heeft een belangrijke internationale status op het gebied van export van technologie en kennis over waterveiligheid en waterbeheer. Het vraagstuk over nieuwe en duurzame vormen van energie is wereldwijd. Kennis over innovatieve en duurzame dijken en waterkeringen versterken deze sterke Nederlandse marktpositie. Door demonstratieprojecten op de Afsluitdijk te ontwikkelen vergroten we onze kennis en ervaring op dit gebied. In het project Energiedijken werkt De Nieuwe Afsluitdijk samen met andere partijen om deze positie nog verder te versterken.

Blue Energy
Stromings-energie
Off Grid Test Centre
Zonne-energie
Energieopgave voor pompen
Ontdek de overige thema's van De Afsluitdijk