Economie & Water

De Nieuwe Afsluitdijk heeft de ambitie om economische activiteit te genereren op en rondom de Afsluitdijk. Om dit te realiseren werken we verschillende ambities uit. Een versterking van het toeristische aanbod en daarmee de beleefbaarheid van de Afsluitdijk is één van deze ambities. Bekijk de overzichtskaart met de ambities van Den Oever tot Harlingen. Een andere ambitie heeft betrekking op de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand. Deze verruiming levert een flinke impuls aan de noordelijke economie.

De Afsluitdijk trekt jaarlijks zo’n 300.000, voor een groot deel internationale, bezoekers en is daarmee een unieke publiekstrekker van formaat. Ook de nieuwe ambities op het gebied van energie & water en natuur & water versterken het unieke karakter en de aantrekkelijkheid van de Afsluitdijk. Nu we de dijk gaan vernieuwen zien we echter nog veel meer toeristische en educatieve kansen.

Door de ontwikkeling van De Afsluitdijk als toeristische trekpleister kunnen de kop van Noord-Holland en Friesland meeprofiteren van de sterke groei in internationaal toerisme. De Afsluitdijk is opgenomen als icoon in de waterlandlijn van het Nationaal Bureau voor Toerisme. Dit zorgt voor hogere bestedingen bij hotels, campings en jachthavens. En dat leidt weer tot meer werkgelegenheid in de regio. Ook de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand levert, onder meer via de scheepbouwsector, flink wat extra banen op. 

Afsluitdijk Wadden Center
Icoon Afsluitdijk
Ontwikkeling Monument
Verruiming Sluis
Kornwerder­­­­zand
Wadden­poort Den Oever
Toeristische verbindingen
Ontdek de overige thema's van De Afsluitdijk