Projectenoverzicht


Satellietfoto van de Afsluitdijk met daar de verschillende projecten gemarkeerdLegenda:

 1. Versterken spuicomplex en aanbrengen van pompen
 2. Plaatsen van installatiegebouwen t.b.v. de pompen
 3. Visvriendelijk spuisluisbeheer
 4. Versterken van havendam de ‘’Banaan’’
 5. Strekdammen verhogen
 6. Waddenpoort (De Nieuwe Afsluitdijk)
 7. Vispassage Den Oever
 8. Testcentrum stromingsenergie (De Nieuwe Afsluitdijk)
 9. Off Grid Test Centrum (De Nieuwe Afsluitdijk)
 10. Visvriendelijk schutsluisbeheer
 11. Dijkversterking met overslagbestendige dijk
 12. Fietspad aan waddenzeezijde
 13. Herinrichting terrein Monument
 14. Opwaarderen Monument
 15. Blue Energy
 16. Versterking spuicomplex
 17. Nieuwe keersluis
 18. Nieuwe brede sluis
 19. Democentrale stromingsenergie
 20. Vismigratierivier (exclusief coupure)
 21. Coupure Vismigratierivier
 22. Toeristische ontsluiting Kornwerderzand
 23. Afsluitdijk Wadden Center
 24. Visvriendelijk spuisluisbeheer
 25. Visvriendelijk schutsluisbeheer
 26. Economische ontwikkeling kuststrook (o.a. recreatie/toerisme)
 27. Ontwikkeling Friese kust
 28. Verbeteren openbare ruimte door uniformering wegmeubilair, terreinafscheidingen, hekwerken, steigers