Waddenpark Fryslân

Het gebied in de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum willen we ontwikkelen als een uniek Waddenpark waarin de elementen water, wind, zoet en zout centraal staan. In dit ‘Waddenpark Fryslân’ beleeft u ruimte, vrijheid, natuur én actie op zijn mooist.

Afbeelding

Wat is het?

Om het Friese achterland een impuls te geven heeft de gemeente Sùdwest-Fryslân heeft een visie gemaakt voor gebiedsontwikkeling van de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum. De verbinding met Harlingen krijgt hierin nadrukkelijk een plek. De betrokken gemeenten en De Nieuwe Afsluitdijk willen samen invulling geven aan deze visie. Dit doen we bijvoorbeeld door het verbeteren van de onderlinge verbindingen. Hiermee maken we steden, dorpen en het landschap optimaal bereikbaar.

Versterken van relatie

Makkum is op dit moment dé toeristenplaats van westelijk Fryslân. Het dorp heeft veel te bieden aan recreatieve bezoekers. Het heeft een pittoresk centrum en aan het strand kan men verkoeling zoeken. Om toeristen langer in de regio te houden willen we de relatie tussen Makkum en de Afsluitdijk versterken. Het landschap, waarbij het brede en open landschap van IJsselmeer en Waddenzee overgaat in een landschap van terpen en meren, is uniek. Daarnaast kent het gebied een rijke cultuurhistorie. Al deze elementen brengen we met elkaar samen, zodat we het gebied als geheel kunnen ontwikkelen.

Building with Nature

Daarnaast verkennen we voor het gebied tussen Harlingen en Zurich momenteel de mogelijkheden op het gebied van natuur. Meer over deze plannen leest u bij het project Building with Nature.

Partners

afsluitdijk_blokje

Dit project valt onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk.

 

 

Deelnemende partners