Zonne-energie

Zonnestraling kunnen we omzetten in warmte, bijvoorbeeld voor warm water, of in elektriciteit. De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt is meer dan wij ooit uit alle fossiele energie (olie, kolen, gas etc.) op aarde kunnen halen. Ook is de hoeveelheid vele malen groter dan de energiebehoefte van alle aardbewoners samen. Voor het project Zonne-energie worden de mogelijkheden onderzocht voor toepassingen op de Afsluitdijk. 

Afbeelding

Wat is het?

De Afsluitdijk is een zeer geschikte locatie voor het opvangen van zonne-energie. Onder meer omdat de lichtintensiteit in het Noorden hoger is dan elders in Nederland. De Nieuwe Afsluitdijk onderzoekt daarom verschillende toepassingen van zonne-energie op de Afsluitdijk.

Kennisontwikkeling

Hoe we precies invulling gaan geven aan het project Zonne-energie weten we op dit moment nog niet. De ambitie van De Nieuwe Afsluitdijk is vooral om meer kennis en ervaring op te doen met het grootschalig toepassen van zonnepanelen. Hiermee kan een centrale ontstaan die op grote schaal energie produceert. Uitgaande van twee rijen zonnepanelen over de hele lengte kan het geproduceerde vermogen ongeveer 6,5 MW worden. Dat is genoeg vermogen om maar liefst 1500 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Hoe het er ook uit komt te zien, in alle gevallen moeten we wel rekening houden met effecten op het landschap en de veiligheid van de weggebruikers (denk aan lichtschittering). Om de panelen passend te maken in de omgeving zijn daarom in het Voorlopig Masterplan Beeldkwaliteit verschillende varianten bekeken. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om het Monument te voorzien van een duurzame energievoorziening.

SolaRoad

Ook kijken we naar mogelijkheden om een speciaal fietspad in de regio aan te leggen, een zogenaamde SolaRoad. In dit fietspad worden zonnepanelen ingebouwd waardoor het wegdek letterlijk (zonne-)energie opwekt. Deze toepassing wordt op dit moment getest in Krommenie.

Partners

afsluitdijk_blokje

Dit project valt onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk.

 

 

Deelnemende partners