Visvriendelijk sluisbeheer

De Afsluitdijk is een enorme barrière voor vis. Rijkswaterstaat voert visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer uit zodat de vissen deze barrière toch kunnen passeren. Visvriendelijk sluisbeheer is het op een slimme manier bedienen van de sluizen die gebouwd zijn om water en/of schepen door te laten. Dit project is gerealiseerd in 2015.

Afbeelding

Wat is de planning? 

 Wanneer?  Wat?
 2009  Onderzoek vismigratie Afsluitdijk gestart
 2013  Start onderzoek optimalisatie visvriendelijk sluisbeheer
   Start voorbereiding aanleg zoutwaterafvoersystemen
 2014  Testen visvriendelijk sluisbeheer
 2015  Aanleg zoutwaterafvoersystemen
   Zoutwaterafvoersystemen gereed
   Visvriendelijk sluisbeheer ingevoerd

Naast visvriendelijk sluisbeheer bij de Afsluitdijk is ook een proef bij de Houtribdijk uitgevoerd, zodat de vissen ook makkelijker van en naar het Markermeer kunnen. De sluizen in de Houtribdijk worden zoveel mogelijk visvriendelijk bediend.