Visvriendelijk sluisbeheer

De Afsluitdijk is een enorme barrière voor vis. Rijkswaterstaat voert visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer uit zodat de vissen deze barrière toch kunnen passeren. Visvriendelijk sluisbeheer is het op een slimme manier bedienen van de sluizen die gebouwd zijn om water en/of schepen door te laten. Dit project is gerealiseerd in 2015.

Afbeelding

Waarom is het er?

Door de bouw van de Afsluitdijk is de brakke Zuiderzee veranderd in het zoete IJsselmeer. Vanaf dat moment konden vissen niet meer zo gemakkelijk van de zee naar bijvoorbeeld de IJssel zwemmen. Dit heeft grote invloed op de populaties gehad. Vooral de vissoorten die zowel zoet als zout water nodig hebben, hebben het zwaar. De Kaderrichtlijn Water verplicht Nederland om de waterkwaliteit overal op orde te brengen. Een gezonde visstand hoort daar bij. Vissen moeten zich vrijuit kunnen verplaatsen naar andere wateren, om zich te kunnen voortplanten en op te groeien. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk nemen maatregelen waardoor vissen de Afsluitdijk weer kunnen passeren.

Vissoorten
Er zijn diverse vissoorten die tussen zoet en zout trekken. Denk aan paling, zeeforel, rivierprik, driedoornige stekelbaars, houting en spiering. Palingen groeien bijvoorbeeld op in zoet water en als ze volwassen zijn gaan ze naar de Sargassozee om zich voort te planten. De jonge aaltjes (ook wel glasaaltjes genoemd omdat ze nog doorzichtig zijn) zwemmen terug naar het IJsselmeer om daar op te groeien. Het invoeren van visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer en de aanleg van een vispassage door Rijkswaterstaat en een vismigratierivier door De Nieuwe Afsluitdijk verbetert de vismigratie tussen zoet en zout water. De verbindingen die hiermee ontstaan zijn een verbetering voor de totale vislevensgemeenschap in het IJsselmeer en de Waddenzee.

Downloads: