Visvriendelijk sluisbeheer

De Afsluitdijk is een enorme barrière voor vis. Rijkswaterstaat voert visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer uit zodat de vissen deze barrière toch kunnen passeren. Visvriendelijk sluisbeheer is het op een slimme manier bedienen van de sluizen die gebouwd zijn om water en/of schepen door te laten. Dit project is gerealiseerd in 2015.

Afbeelding

Waar gebeurt het?

Rijkswaterstaat voert visvriendelijk sluisbeheer in bij zowel de schutsluizen als de spuisluizen aan de Friese en Noord Hollandse kant, bij Kornwerderzand en Den Oever. De zoutwaterafvoersystemen worden ook op beide locaties aangelegd om ervoor te zorgen dat het zoute water wat met het visvriendelijk spuisluisbeheer binnenkomt weer afgevoerd wordt naar de Waddenzee. Hierbij wordt een verbinding gemaakt door de dijken van beide Voorhavens.

Door alle schutsluizen en tien spuisluizen in te zetten ontstaat een groot aantal openingen in de dijk. Bij de spuisluizen 2 keer per etmaal voorafgaand aan het spuien en bij de schutsluizen gedurende de hele nacht. Uit onderzoek blijkt dat bij Kornwerderzand 10 keer zoveel vis ligt te wachten als bij Den Oever. Per spuigang komen er 1,2 miljoen vissen binnen bij Kornwerderzand en 180.000 bij Den Oever. Dit verschil komt waarschijnlijk door de diepe geulen die daar van nature liggen.

De Vismigratierivier is daarom ook bij Kornwerderzand gepland.