Visvriendelijk sluisbeheer

De Afsluitdijk is een enorme barrière voor vis. Rijkswaterstaat voert visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer uit zodat de vissen deze barrière toch kunnen passeren. Visvriendelijk sluisbeheer is het op een slimme manier bedienen van de sluizen die gebouwd zijn om water en/of schepen door te laten. Dit project is gerealiseerd in 2015.

Afbeelding

Wat is het?

De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 bracht Nederland veel goeds op het gebied van veiligheid en economische ontwikkeling, maar had negatieve gevolgen voor vissen. De twee grote Nederlandse natuurgebieden – de Waddenzee en de Zuiderzee – werden plotseling van elkaar gescheiden. Routes voor trekvissen naar het Europese achterland werden geblokkeerd en de visstand liep terug. Rijkswaterstaat neemt daarom maatregelen om de vissen die zowel zout, als zoet water nodig hebben, door te laten.

Visvriendelijk spuisluizenbeheer
In de Afsluitdijk zitten 25 spuikokers, dit zijn grote gaten in de dijk met een schuif ervoor. Door deze gaten spuit Rijkswaterstaat 2 keer per dag het teveel aan water uit het IJsselmeer in de Waddenzee. Miljoenen liters water stromen dan in korte tijd door de spuisluizen. Op die momenten kunnen vissen met de stroom mee door de sluis naar de Waddenzee zwemmen, maar voor de meeste vissoorten is de stroming te sterk om tegen de stroom in naar het IJsselmeer te zwemmen. Ze kunnen het IJsselmeer niet opzwemmen en hun paai- of opgroeigebied niet bereiken. Rijkswaterstaat zet tien spuisluizen daarom eerder open als de Waddenzee nog hoger staat dan het IJsselmeer. Met het water wat dan naar binnen stroomt komen per jaar zo’n 185 miljoen vissen naar binnen.

Verbeteringen
In 2014 heeft Rijkswaterstaat onderzocht hoe de Afsluitdijk weer open gezet kan worden voor de vissen door middel van visvriendelijk sluisbeheer. Het onderzoek richtte zich op de spuisluizen en op de schutsluizen.. De resultaten vindt u onder het tabblad ‘Hoe werkt het?’.

Behalve het visvriendelijk sluisbeheer worden er meer maatregelen genomen. Rijkswaterstaat legt bij Den Oever een vispassage aan, De Nieuwe Afsluitdijk werkt aan een plan voor een Vismigratierivier bij Kornwerderzand.

Downloads:

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat