Vispassage Den Oever

De Afsluitdijk is een enorme barrière voor vissen. Een eerste stap om de vissen vanaf de Waddenzee weer het IJsselmeer op te kunnen laten zwemmen is de aanleg van een vispassage bij Den Oever geweest. Dit project is gerealiseerd in 2015.

Afbeelding

Wat is het?

Zoals u wellicht weet bracht de aanleg van de Afsluitdijk veel goeds voor Nederland. Voor vissen is de dijk echter een hindernis waar ze letterlijk hun neus tegen stoten. Rijkswaterstaat heeft daarom aan de westkant van de schutsluis bij Den Oever een vispassage gebouwd. Een vispassage is een buis door de dijk die in verbinding staat met een bak waarin het IJsselmeerpeil altijd hoger staat dan de Waddenzee. Hierdoor stroomt er altijd zoet water door de buis, een lokstroom voor vis. De vis zwemt tegen de stroom in naar de bak aan de IJsselmeerzijde en kan daar acclimatiseren. Daarna kan de vis doorzwemmen naar paai en opgroeigebieden in het IJsselmeer of het achterland. De vispassage is een belangrijke eerste stap om de Afsluitdijk open te krijgen voor vis. Maar hiermee zijn we er nog niet. Er worden meer maatregelen getroffen, zoals het toepassen van visvriendelijk sluisbeheer en de aanleg van een Vismigratierivier bij Kornwerderzand.

Downloads:

Partners

Rijkswaterstaat

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.