Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Welke varianten zijn er?

Na uitgebreid onderzoek is besloten dat de compacte westelijke variant van de Vismigratierivier de voorkeur krijgt in de planuitwerking. Deze variant heeft namelijk veel voordelen ten opzichte van andere varianten.

Compacte westelijke variant (voorkeursvariant)

SchetsVismigratierivier blokvariant 

De westelijke compacte variant heeft onder meer de laagste kostprijs, biedt genoeg ruimte voor een natuurlijke overgang tussen zoet en zout én biedt de beste mogelijkheden voor recreatieve beleving. Daarnaast is uit gesprekken met betrokkenen gebleken dat deze variant brede steun heeft, omdat het niet ten koste gaat van bijvoorbeeld kitesurfers, aanlegplekken voor bootvaarders en watervogels.