Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde  een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Wat is de planning?

De planning van de Vismigratierivier loopt mee in de planning van Rijkswaterstaat voor de versterking van de Afsluitdijk. Hierdoor zijn er vergunning technisch veel voordelen. Bovendien kunnen we meeliften in de aanbesteding en dat kan de kosten drukken. 

Onderzoek-, voorbereiding- en plan fase

In het najaar van 2014 is door de betrokken bestuurders positief besloten over het project Vismigratierivier. Om een optimaal werkende Vismigratierivier aan te leggen moesten er diverse onderzoeken uitgevoerd worden, dit is in 2015 afgerond. De eerste fasen van het project voor de realisatie van de Vismigratierivier Afsluitdijk zijn nu doorlopen. De planologische procedure om de Vismigratierivier aan te leggen is afgerond en onherroepelijk en de realisatieovereenkomst over de aanleg van de coupure is getekend.

Aanlegfase

De aanlegfase is gepland medio 2018. De planning wordt ook bepaald door de samenwerking met Rijkswaterstaat die aan de slag gaat om van de Afsluitdijk een overslagbestendige dijk te maken.