Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Waar gebeurt het?

Kornwerderzand, aan de Friese kant van de Afsluitdijk, is de meest geschikte locatie om de Vismigratierivier aan te leggen. Hier willen namelijk de meeste vissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen. Dit heeft te maken met de aansluiting op de diepere geulen in de Waddenzee en de grote hoeveelheid zoet water die via de Lorentzsluizen gespuid wordt.

Intrekkende vissen

Intrekkende vissen, de vissen die van de Waddenzee naar IJsselmeer willen, komen uit de diepere geulen vanuit westelijke richting. Ze komen af op de stroom van zoet water, de zogenoemde “lokstroom”. Grote aantallen vissen stoten op dit moment letterlijk hun neus tegen de Afsluitdijk. Ze liggen te wachten voor de spuisluizen. Ze wachten op een kans om naar binnen te trekken, maar de stroming is te sterk.

Terug zwemmende vissen

Bij Kornwerderzand worden grote hoeveelheden water gespuid op de Waddenzee. Dit wordt gedaan om het waterpeil van het IJsselmeer te beheren. Met dit water worden ook veel zoetwatervissen mee naar buiten gespoeld. Deze zoetwatervissen sterven in de zoute Waddenzee. De Vismigratierivier biedt deze vissen een (kleine) kans terug te zwemmen.