Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Hoe werkt het?

De Vismigratierivier Afsluitdijk kunt u zien als een kilometerslang ecoduct in het water. Door de lengte van de rivier kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water. Ze kunnen er een tijdje verblijven en zwemmen daarna door naar hun voortplantingsgebieden in en voorbij het IJsselmeer. Bij hun tocht van de Waddenzee naar het IJsselmeer krijgen de vissen een extra duwtje in de rug van het binnentrekkend getij.

Meeliften bij eb en vloed

De Vismigratierivier begint te stromen als het eb wordt, dus als het laag water wordt op de Waddenzee. Het zoete water van het IJsselmeer stroomt de Waddenzee in. Wanneer het water stijgt, komt de rivier tot stilstand. En daarna stroomt de rivier de andere kant op: een heel bijzonder kenmerk van de Vismigratierivier.

Sterke en zwakke zwemmers

Sterke zwemmers zoals zalm en zeeforel zwemmen graag tegen de zoete stroom in. Zij kunnen nu bij laag water op eigen kracht het zoete IJsselmeerwater bereiken. Bot, jonge paling, spiering en driedoornige stekelbaars zijn zwakkere zwemmers. Zij laten zich meevoeren op de vloedstroom om het IJsselmeer te bereiken. Zo biedt de Vismigratierivier op elk moment van de dag kansen voor trekvissen.

Veiligheid gewaarborgd

De Vismigratierivier kan aan beide kanten worden afgesloten. Dit, en de lengte van de rivier, zorgen ervoor dat er geen zout water in het IJsselmeer kan komen. Dit is belangrijk want het zoete IJsselmeerwater is een bron voor het drinkwater. Ook de veiligheidsfunctie van de Afsluitdijk blijft met de Vismigratierivier gewaarborgd. De afsluiting van de Vismigratierivier Afsluitdijk voldoet aan de eisen van de primaire waterkering.