Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Documenten

Op deze pagina treft u de belangrijkste documenten aan voor de Vismigratierivier Afsluitdijk.


Onderzoeken

Depot Deinum

Resultaat onderzoek naar samenstelling van gronddepot Deinum

Uitvoering partijkeuringen depot Van Harinxma kanaal Deinum 21-12-16

Partijkeuring – AP04 baggerdepot Heechhiemsreed Deinum

Grondonderzoek conform besluit bodemkwaliteit Baggerdepot Heechhiemsreed Deinum

Digitaal terreinmodel depot Deinum

Depot Oostpoort Harlingen

Depot Oostpoort – onderzoek asbest

Depot Oostpoort – onderzoek Tributylin gehalten – 15 maart 2019

Depot Oostpoort – partijkeuring mei 2018  (blad 1 – 150)

Depot Oostpoort – partijkeuring mei 2018 (blad 151 – 479)

Depot Oostpoort – extra partijkeuring juli 2018

Depot Oostpoort – Rapport analyse geotechnische aspecten mei 2018

Depot Koetille Harlingen

Depot Koetille – verkennend onderzoek februari 2017

Depot Koetille – partijkeuring oktober 2017

Depot Koetille – partijkeuring november 2017

Bodemonderzoek Vismigratierivier

Archeologisch onderzoek onderwater – MUG – aug 2017

Archeologisch onderzoek opwater – MUG – juni 2017

Indicatieve zettingsanalyse Vismigratierivier – Fugro – april 2016

Milieukundig onderzoek – MUG – sept 2017

Milieukundig onderzoek boringen – juni 2017

Onderzoek niet-gesprongen explosieven – KWS – aug 2017

Onderzoek niet-gesprongen explosieven aanvullend – KWS – nov 2017

Nulmeting zoutgehalte Vismigratierivier – MUG – maart 2018

Geotechnisch onderzoek Workum – Fugro – april 2018

Overig

Recreatieve beleving Waterlandschap Kornwerderzand – Antea februari 2016

Economische effecten De Nieuwe Afsluitdijk – Ocorys november 2015

Inschatting aanbod diadrome vis Kornwerderzand (juli 2014)

Vismigratierivier bronnenonderzoek vissen 2014

Hydraulische en ecologische toetsing ontwerp Vismigratierivier Afsluitdijk – 29 juni 2018


 

Downloads: