Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde  een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Afbeelding

Documenten

Op deze pagina treft u de belangrijkste documenten aan voor de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Inschatting aanbod diadrome vis Kornwerderzand (juli 2014)

Bij een goed seizoen kunnen miljoenen vissen op jaarbasis gebruik maken van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Deze aantallen vissen liggen namelijk te wachten voor de sluizen bij Kornwerderzand, zo blijkt uit onderzoek van Imares. 

Ontwerpcriteria Vismigratierivier Afsluitdijk voor zoutindringing en sedimentstromen (juli 2014)

De zoutindringing richting het IJsselmeer als gevolg van de aanleg van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk is goed te reguleren. Met name de aansluiting van de bodem met de benodigde coupure is van essentieel belang. Als deze goed is, voldoet de Vismigratierivier aan een aantal belangrijke ontwerpeisen. Dit heeft Deltares berekend. 

Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport (april 2014)

De Vismigratierivier wordt planologisch vastgelegd met een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor de besluitvorming over dit plan wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. In het advies van de Commissie van de m.e.r. is opgenomen welke informatie van belang is in het  milieueffectrapport (MER).

Downloads: