Versterken sluizen

De Afsluitdijk is al bijna 90 jaar oud. Al die tijd heeft de dijk ons land beschermt tegen overstromingen. Inmiddels voldoet de Afsluitdijk niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. Daarom krijgt de dijk een stevige opknapbeurt. Dat geldt ook voor de schut- en spuisluizen.

Afbeelding

Spuisluizen

Een spuisluis is een sluis waarmee water wordt afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Er zijn spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand. De spuicomplexen bestaan uit ‘spuigroepen’, met in elk daarvan vijf ‘spuikokers’. Ook is te zien dat het spuicomplex Den Oever de grootste is van de twee: hier zijn drie spuigroepen, bij Kornwerderzand zijn dit er twee. Hoe werkt het? Staat het water in de Waddenzee laag, dan kunnen de schuiven van de spuisluizen open. Het water uit het IJsselmeer stroomt dan naar de Waddenzee; onder ‘vrij verval’. De zwaartekracht doet het werk. Staat het water in de Waddenzee hoog, dan zijn de spuisluizen gesloten. Daarnaast hebben de sluizen een waterkerende functie voor situaties waarbij het water in de Waddenzee hoger staat dan in het IJsselmeer. Net als de schutsluizen maken de spuisluizen deel uit van de primaire waterkering.

De spuicomplexen hebben naar verwachting rond 2050 hun technische en economische levensduur bereikt. Tot die tijd zijn maatregelen nodig, omdat beide complexen in hun huidige staat niet stevig genoeg zijn om aan de 1/10.000-eis te voldoen. Zo moeten er schuiven met hun bewegingswerk worden vervangen, in elk geval alle noorderschuiven. Ook andere onderdelen van de constructies moeten aangepakt worden. Bij Kornwerderzand behoeft bovendien de fundering van het complex versterking. En bij beide spuicomplexen bieden maatregelen aan de dammen aan de zeezijde de mogelijkheid om de golven af te vlakken. Dat helpt mee om de complexen bestand te maken tegen een 1/10.000-storm.