Versterken sluizen

De Afsluitdijk bevat 2 schutsluizen en 25 spuisluizen die zorgen voor doorgang van de scheepvaart en afvoer van het water. De sluizen vormen onderdeel van de waterkering en moeten net als de dijk zelf aan de veiligheidsnorm voldoen. Op dit moment voldoen de sluizen niet aan de veiligheidsnorm. Daarom worden ze versterkt.

Afbeelding

Wat is het?

In 2006 hebben de schut- en spuisluizen, die op dat moment inmiddels 75 jaar oud zijn, de landelijke veiligheidstoetsing (Waterwet) ondergaan. Daaruit is gebleken dat de schut- en spuisluizen niet meer voldoen aan de geldende veiligheidsnorm die wordt gesteld. Een van de oorzaken is de klimaatverandering. De zeespiegel stijgt en de toevoer van rivierwater uit het achterland in het IJsselmeer neemt toe. Zo komt de veiligheid in gedrang. Om het huidige IJsselmeerpeil tot ten minste 2050 te kunnen handhaven zijn maatregelen nodig. Verwacht wordt dat de Afsluitdijk een grote storm (een storm die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen) niet zonder problemen kan doorstaan. Bij een groot gat of scheur in de dijk, of bij het instorten van bijvoorbeeld een sluis kan het peil in het IJsselmeer zo hoog stijgen dat de achterliggende dijken langs het IJsselmeer doorbreken. Dat willen we natuurlijk ten alle tijden voorkomen.

 

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.