Versterken sluizen

De Afsluitdijk is al bijna 90 jaar oud. Al die tijd heeft de dijk ons land beschermt tegen overstromingen. Inmiddels voldoet de Afsluitdijk niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. Daarom krijgt de dijk een stevige opknapbeurt. Dat geldt ook voor de schut- en spuisluizen.

Afbeelding

Wat is het?

Van 2018 tot en met 2022 werkt consortium Levvel (samenwerking BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat aan de vernieuwing van de Afsluitdijk. De vernieuwing bestaat uit:

Wat is een spuisluis?

Een spuisluis is een sluis waarmee water wordt afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Er zijn spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand. De spuicomplexen bestaan uit ‘spuigroepen’, met in elk daarvan vijf ‘spuikokers’. Hoe werkt het? Staat het water in de Waddenzee laag, dan kunnen de schuiven van de spuisluizen open. Het water uit het IJsselmeer stroomt dan naar de Waddenzee; onder ‘vrij verval’. De zwaartekracht doet het werk. Staat het water in de Waddenzee hoog, dan zijn de spuisluizen gesloten. Daarnaast hebben de sluizen een waterkerende functie voor situaties waarbij het water in de Waddenzee hoger staat dan in het IJsselmeer. Net als de schutsluizen maken de spuisluizen deel uit van de primaire waterkering. e spuicomplexen hebben naar verwachting rond 2050 hun technische en economische levensduur bereikt. Tot die tijd zijn maatregelen nodig, omdat beide complexen in hun huidige staat niet stevig genoeg zijn om aan de huidige veiligheidsnormen te voldoen.

Wat is een schutsluis?

De schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand hebben een functie voor de scheepvaart, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreatievaart. Daarnaast maken de schutcomplexen met voorhavendijken deel uit van de primaire waterkering. De schepen die vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer varen, en omgekeerd, gebruiken daarvoor de schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand. In Den Oever is er in het sluishoofd één schutsluis van 14 meter breed. Bij Kornwerderzand zijn er twee schutsluizen, van 9 en 14 meter breed. Naast hun functie voor het scheepvaartverkeer, bieden beide schutcomplexen bescherming tegen overstromingen. Net als het dijklichaam van de Afsluitdijk moeten ook de schutcomplexen voldoende hoog en stevig zijn om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Beide schutcomplexen moeten versterkt worden. Bij Kornwerderzand wordt er aan de Waddenzeezijde een nieuwe keersluis voor de draaibruggen gebouwd.

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.