Versterken sluizen

Al bijna 90 jaar beschermt de Afsluitdijk ons land tegen overstromingen. De Afsluitdijk krijg nu een stevige opknapbeurt want de dijk voldoet niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. De schut- en spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand worden daarom versterkt. Er worden onder andere twee nieuwe keersluizen gebouwd die sluiten bij hoog water om zo de zwaarste klappen op te vangen. 

Afbeelding

Wat is het?

Versterken schutsluizen

Om de schutsluizen bij extreme weersomstandigheden te beschermen tegen de kracht van het water worden bij Den Oever en Kornwerderzand aan Waddenzeezijde keersluizen aangelegd vóór de schutsluizen. Deze stormvloedkeringen zijn in normale weersomstandigheden geopend. Als de situatie erom vraagt kunnen ze gesloten worden.

Wat is de functie van een schutsluis?

De schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand hebben een functie voor de scheepvaart, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreatievaart. Daarnaast maken de schutcomplexen met voorhavendijken deel uit van de primaire waterkering. De schepen die vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer varen, en omgekeerd, gebruiken daarvoor de schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand. In Den Oever is er in het sluishoofd één schutsluis van 14 meter breed. Bij Kornwerderzand zijn er twee schutsluizen, van 9 en 14 meter breed. Naast hun functie voor het scheepvaartverkeer, bieden beide schutcomplexen bescherming tegen overstromingen. Net als het dijklichaam van de Afsluitdijk moeten ook de schutcomplexen voldoende hoog en stevig zijn om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Beide schutcomplexen moeten versterkt worden. Bij Kornwerderzand wordt er aan de Waddenzeezijde een nieuwe keersluis voor de draaibruggen gebouwd.

Versterken spuisluizen

Van de spuisluizen worden de hefdeuren en bewegingswerken vervangen en de spatschermen versterkt. Ook worden er betonreparaties uitgevoerd. De defensiebalk, aangebracht om de hefdeuren te beschermen ten tijde van oorlog, wordt verwijderd omdat deze geen functie meer heeft.

Wat is de functie van een spuisluis?

Een spuisluis is een sluis waarmee water wordt afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Er zijn spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand. De spuicomplexen bestaan uit ‘spuigroepen’, met in elk daarvan vijf ‘spuikokers’. Hoe werkt het? Staat het water in de Waddenzee laag, dan kunnen de schuiven van de spuisluizen open. Het water uit het IJsselmeer stroomt dan naar de Waddenzee; onder ‘vrij verval’. De zwaartekracht doet het werk. Staat het water in de Waddenzee hoog, dan zijn de spuisluizen gesloten. Daarnaast hebben de sluizen een waterkerende functie voor situaties waarbij het water in de Waddenzee hoger staat dan in het IJsselmeer. Net als de schutsluizen maken de spuisluizen deel uit van de primaire waterkering. e spuicomplexen hebben naar verwachting rond 2050 hun technische en economische levensduur bereikt. Tot die tijd zijn maatregelen nodig, omdat beide complexen in hun huidige staat niet stevig genoeg zijn om aan de huidige veiligheidsnormen te voldoen.

Wat behelst de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk?

Van 2019 tot en met 2022 werkt bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. De versterking bestaat uit:

  • het versterken van het dijklichaam met een nieuwe steenbekleding
  • het versterken van de schut- en spuisluizen door onder andere twee keersluizen te bouwen
  • het vergroten van de capaciteit om water af te voeren door het inbouwen van een groot gemaal en extra spuisluizen
  • het verbeteren en onderhouden van rijksweg A7 door een nieuw wegprofiel, nieuw type geleiderails en bredere vluchtstroken

Op initiatief van regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk neemt bouwconsortium Levvel de volgende werkzaamheden mee in de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden:

  • De opening in de dijk voor de Vismigratierivier
  • De aanleg van een tweede fietspad met zicht op de Waddenzee
  • Het opknappen van de buitenruimte rondom het Monument van Dudok

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.