Toeristische verbindingen

We willen de Afsluitdijk aantrekkelijker maken voor toeristen. Dit gaan we doen door het opwaarderen van de bestaande voorzieningen. En deze voorzieningen beter met elkaar te verbinden. Zodat makkelijker en veiliger is de bezienswaardigheden te bezoeken.

Afbeelding

Wat is het?

Ons nationale icoon van waterwerken de Afsluitdijk gaan we versterken. En we willen de dijk aantrekkelijker maken voor toeristen. Op de Afsluitdijk zijn een aantal ‘knooppunten’, Zurich, Kornwerderzand, Breezanddijk, het Monument en Den Oever. Deze plaatsen gaan we opwaarderen en op een aantrekkelijke manier met elkaar verbinden. Zodat u als wandelaar, fietser of automobilist de Afsluitdijk veilig, makkelijk én op zijn mooist kunt meemaken.

Recreatieve verbinding: een fietspad aan Waddenzeezijde

Nu kunt u langs de snelweg fietsen. Maar we hebben het plan om een nieuw fiets- en wandelpad aan te leggen. Dit pad gaat langs het UNESCO werelderfgoed de Waddenzee, zodat u kunt genieten van dit prachtige gebied. Dit pad verbindt in ieder geval het Monument en Kornwerderzand via de waddenzeezijde met de vaste wal. De regio hoopt dat de nog te selecteren aannemer ook op het traject tussen Kornwerderzand en het Monument aan de Waddenzeezijde het fietspad realiseert, bijvoorbeeld in combinatie met met een onderhoudspad. De planologische ruimte hiervoor is in het Rijksinpassingsplan en middels een NB-wet vergunning geregeld.

Door realisatie van dit fietspad aan Waddenzeezijde gaat De Afsluitdijk veel meer dan nu funcioneren als tribune aan de Waddenzee. In combinatie met de toeristische ontwikkeling van de locatie bij het Monument en het Beleefcentrum te Kornwerderzand wordt daarmee de waddenbeleving aanzienlijk verbetert.

Autoverkeer

De Nieuwe Afsluitdijk werkt ook aan plannen om automobilisten het weidse uitzicht van het gebied te laten ervaren. Dit doen we door de bestaande knooppunten Kornwerderzand, het Monument én de tussenliggende verzorgingsplaatsen te verbeteren. Zo willen we ervoor zorgen dat u als automobilist meer dan nu kunt genieten van een prachtig vrij uitzicht over het IJsselmeer en de Waddenzee.

Partners

afsluitdijk_blokje

Dit project valt onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk

 

Deelnemende partners