Stromingsenergie

De Afsluitdijk leent zich goed voor het opwekken van duurzame vormen van energie. Zo ook voor stromingsenergie. Insiders verwachten dat energie uit getijstromen op termijn goed is voor 10 procent van de elektriciteitsbehoefte in de wereld. De Nieuwe Afsluitdijk heeft de ambitie om stromingsenergie verder te ontwikkelen, zodat we deze kennis op termijn kunnen exporteren.  

Afbeelding

Wat is het?

Stromingsenergie is een milieuvriendelijke vorm van het opwekken van energie. Het maakt gebruik van stromend water. Stroming ontstaat door getijverschillen, maar ook door bijvoorbeeld verval of het spuien van water. Het opdoen van kennis over stromingsenergie is een van de projecten op het gebied van duurzame energie die op de Afsluitdijk wordt uitgewerkt.

De Afsluitdijk is een perfecte locatie om stromingsenergie op te wekken: er is aan getijverschil en stroming geen gebrek. Door dit getijverschil op de Waddenzee wordt twee keer per dag het overtollig water in het IJsselmeer gespuid. Aan de Noord-Hollandse kant op de Afsluitdijk bij Den Oever is een proeflocatie voor stromingsenergie ingericht. In dit testcentrum (Tidal Testing Centre) doen we een proef met één (onderwater)turbine die aangedreven wordt door het water dat via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de Waddenzee stroomt. De turbine heeft een vermogen van 100 kW. De turbine wordt gebruikt om de stroming om te zetten in bewegingsenergie.

In februari 2015 is de proeflocatie bij Den Oever uitgebreid. Er zijn 3 nieuwe turbines naast elkaar in één spuikoker geplaatst. Dit hebben we gedaan omdat we onder meer willen kijken of er meerdere turbines naast elkaar goed blijven functioneren. Deze methode willen we, als de resultaten positief zijn, toepassen in de spuisluizen van Kornwerderzand. Door invloed van de wind kan bij Kornwerderzand vaker water vanaf het IJsselmeer op de Waddenzee worden gespuid. Hierdoor zijn er bij Kornwerderzand kansen om grotere hoeveelheden energie op te wekken.
 

 

Partners

afsluitdijk_blokje

Dit project valt onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk.

 

 

Deelnemende partners