Vergroten waterafvoer

De Afsluitdijk vervult een belangrijke rol in het peilbeheer van het IJsselmeer. Jarenlang werd het water met spuisluizen naar de Waddenzee afgevoerd. Nu de capaciteit van deze spuisluizen onvoldoende blijkt te zijn, gaan we bij Den Oever extra spuisluizen plaatsen en pompen inbouwen.

Afbeelding

Wat is het?

De spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand voeren overtollig water vanuit het IJsselmeer af naar de Waddenzee. Staat het water in de Waddenzee laag, dan kunnen de schuiven van de spuisluizen open. Het water uit het IJsselmeer stroomt dan naar de Waddenzee; onder ‘vrij verval’, de zwaartekracht doet het werk. De capaciteit om water af te voeren via de spuisluizen is inmiddels niet meer voldoende. Daarom moet de waterafvoer capaciteit worden vergroot.

Van 2019 tot en met 2022 werkt bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. De versterking bestaat uit:

  • het versterken van het dijklichaam met een nieuwe steenbekleding
  • het versterken van de schut- en spuisluizen door onder andere twee keersluizen te bouwen
  • het vergroten van de capaciteit om water af te voeren door het inbouwen van een groot gemaal en extra spuisluizen
  • het verbeteren en onderhouden van rijksweg A7 door een nieuw wegprofiel, nieuw type geleiderails en bredere vluchtstroken

Op initiatief van regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk neemt bouwconsortium Levvel de volgende werkzaamheden mee in de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden:

  • De opening in de dijk voor de Vismigratierivier
  • De aanleg van een tweede fietspad met zicht op de Waddenzee
  • Het opknappen van de buitenruimte rondom het Monument van Dudok

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.