Vergroten waterafvoer

De Afsluitdijk vervult een belangrijke rol in het peilbeheer van het IJsselmeer. Jarenlang werd het water met spuisluizen naar de Waddenzee afgevoerd. Nu de capaciteit van deze spuisluizen onvoldoende blijkt te zijn, gaan we er pompen plaatsen.

Afbeelding

Wat is het?

Het vergroten van de waterafvoercapaciteit wordt gerealiseerd door de inbouw van pompen in het spuicomplex bij Den Oever. Met deze pompen kan overtollig water uit het IJsselmeer onder alle omstandigheden worden afgevoerd naar de Waddenzee. De pompen, die de grootste van Europa zullen zijn, kunnen per minuut een hoeveelheid water afvoeren dat gelijk staat aan ongeveer 10 olympische zwembaden. Spuien is en blijft de aangewezen methode om grote volumes relatief snel te kunnen afvoeren. De pompen worden alleen ingezet als het écht nodig is: ‘spuien als het kan, pompen als het moet’. Vooral in pieksituaties is het echter cruciaal te kunnen beschikken over een aanvullende methode die te allen tijde inzetbaar is, ook wanneer spuien tijdelijk niet mogelijk is. Pompen kunnen tegen de zwaartekracht in werken; door te pompen kan water worden afgevoerd als het water in de Waddenzee hoger staat dan in het IJsselmeer.

110923Afluitdijk_016DSC_0984 (Large)

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.