Vergroten waterafvoer

De Afsluitdijk vervult een belangrijke rol in het peilbeheer van het IJsselmeer. Jarenlang werd het water met spuisluizen naar de Waddenzee afgevoerd. Nu de capaciteit van deze spuisluizen onvoldoende blijkt te zijn, gaan we bij Den Oever extra spuisluizen plaatsen en pompen inbouwen.

Afbeelding

Wat is het?

De spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand voeren overtollig water vanuit het IJsselmeer af naar de Waddenzee. Staat het water in de Waddenzee laag, dan kunnen de schuiven van de spuisluizen open. Het water uit het IJsselmeer stroomt dan naar de Waddenzee; onder ‘vrij verval’, de zwaartekracht doet het werk. De capaciteit om water af te voeren via de spuisluizen is inmiddels niet meer voldoende. Daarom moet de waterafvoer capaciteit worden vergroot.

Van 2018 tot en met 2022 werkt consortium Levvel (samenwerking BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat aan de vernieuwing van de Afsluitdijk. De vernieuwing bestaat uit:

  • het versterken van het dijklichaam en de schut- en spuisluizen (waterveiligheid)
  • het vergroten van de capaciteit om water af te voeren (waterbeheer)
  • het verbeteren en onderhouden van rijksweg A7
  • projecten op het gebied van economie, natuur en duurzame energie (op initiatief van De Nieuwe Afsluitdijk)

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.