Versterking van de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is al bijna 90 jaar oud. Al die tijd heeft de dijk ons land beschermd tegen overstromingen. Inmiddels voldoet de Afsluitdijk niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. Daarom is de Afsluitdijk toe aan een stevige opknapbeurt. 

Afbeelding

Wat is het?

De Afsluitdijk is een 32 kilometer lange waterkering die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. En tegelijkertijd is het een dam die de provincies Noord-Holland en Fryslân met elkaar verbindt. Over de Afsluitdijk loopt een belangrijke verkeersweg, namelijk de Rijksweg A7. De Afsluitdijk is gebouwd nadat in 1916 bij een heftige storm een groot aantal dijken langs de Zuiderzee doorbrak. In 1927 werd begonnen met de aanleg. Op 28 mei 1932, om 13:02 uur, werd de Vlieter, het laatste gat in de Afsluitdijk, gesloten. Dankzij de dijk wordt de zee buiten de deur gehouden en is Nederland veel veiliger geworden. Een doorbraak van de Afsluitdijk kan ernstige gevolgen hebben voor Nederland. Om ons land ook in de toekomst te blijven beschermen krijgt de dijk een opknapbeurt. 

Project Afsluitdijk

Van 2018 tot en met 2022 werkt consortium Levvel (samenwerking BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat aan de vernieuwing van de Afsluitdijk. De vernieuwing bestaat uit:

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.