Versterking van de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is al bijna 90 jaar oud. Al die tijd heeft de dijk ons land beschermd tegen overstromingen. Inmiddels voldoet de Afsluitdijk niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. Daarom is de Afsluitdijk toe aan een stevige opknapbeurt. 

Afbeelding

Wat is het?

Versterking met Levvel-blocs

Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Bouwconsortium Levvel gebruikt daarvoor innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, de zogenoemde Levvel-blocs. Deze blokken wegen circa 6.500 kg per stuk, zijn zeer sterk, hebben een golfremmende werking en zijn eenvoudig te plaatsen. Er worden in Harlingen zo’n 100 blokken per dag in een volledig geautomatiseerd proces geproduceerd en per schip naar de dijk vervoerd. Vanaf een kraanponton worden in totaal zo’n 75.000 Levvel-blocs geplaatst. Door zijn symmetrie en de regelmatige plaatsingswijze geeft het blok een rustig beeld dat het strakke, autonome karakter van de spuisluizen worden versterkt.

Versterking met Quattroblocks

De Levvel-blocs worden geplaatst op het ondertalud van de Afsluitdijk, waar een eventuele storm de zwaarste klappen uitdeelt. Op het boventalud van de dijk én een klein deel van het ondertalud (tussen Kornwerderzand en de Friese kust) van de dijk aan Waddenzeezijde wordt een innovatieve steenzetting van het type Quattroblock aangebracht. Deze blokken bestaan uit vier herkenbare en enigszins onregelmatige betonnen segmenten die onderling met elkaar verbonden zijn. Een moderne variatie op basalt. Reeds is aangetoond dat het Quattroblock 40 procent stabieler is dan Basaltonzuil. Daardoor kan een lagere zuilhoogte worden toegepast, wat grote voordelen heeft ten aanzien van duurzaamheid, kosten en uitvoerbaarheid. Door een afwisselend gebruik van lage en hoge zuilen worden ribbels op het talud gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat de kruinverhoging relatief beperkt blijft en voor minder overslag. Voor het leggen van de Quattroblocks op het boventalud wordt een kraan gebruikt met een speciaal aangepast onderstel. Hierdoor is het mogelijk in de lengterichting over het schuine talud van de Afsluitdijk te rijden. Deze kraan heeft de naam ‘Ballerina’ gekregen. Ook het gebruik van deze kraan – die ‘dansend’ op de dijk aan het werk is – beperkt hinder voor het verkeer.

Wat behelst de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk?

Van 2019 tot en met 2022 werkt bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. De versterking bestaat uit:

  • het versterken van het dijklichaam met een nieuwe steenbekleding
  • het versterken van de schut- en spuisluizen door onder andere twee keersluizen te bouwen
  • het vergroten van de capaciteit om water af te voeren door het inbouwen van een groot gemaal en extra spuisluizen
  • het verbeteren en onderhouden van rijksweg A7 door een nieuw wegprofiel, nieuw type geleiderails en bredere vluchtstroken

Op initiatief van regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk neemt bouwconsortium Levvel de volgende werkzaamheden mee in de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden:

  • De opening in de dijk voor de Vismigratierivier
  • De aanleg van een tweede fietspad met zicht op de Waddenzee
  • Het opknappen van de buitenruimte rondom het Monument van Dudok

Aanleiding versterking Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een 32 kilometer lange waterkering die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. En tegelijkertijd is het een dam die de provincies Noord-Holland en Fryslân met elkaar verbindt. Over de Afsluitdijk loopt een belangrijke verkeersweg, namelijk de Rijksweg A7. De Afsluitdijk is gebouwd nadat in 1916 bij een heftige storm een groot aantal dijken langs de Zuiderzee doorbrak. In 1927 werd begonnen met de aanleg. Op 28 mei 1932, om 13:02 uur, werd de Vlieter, het laatste gat in de Afsluitdijk, gesloten. Dankzij de dijk wordt de zee buiten de deur gehouden en is Nederland veel veiliger geworden. Een doorbraak van de Afsluitdijk kan ernstige gevolgen hebben voor Nederland. Om ons land ook in de toekomst te blijven beschermen krijgt de dijk een opknapbeurt. 

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.