Versterking van de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is ruim 80 jaar oud. Al die tijd heeft de dijk ons land beschermd tegen overstromingen. Maar de Afsluitdijk is toe aan een stevige opknapbeurt. Uniek is dat er tijdens een zware storm een beetje water over de dijk mag stromen. Daarom noemen we het een overslagbestendige dijk.

Afbeelding

Wat is het?

De Afsluitdijk is een 32 kilometer lange waterkering die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. En tegelijkertijd is het een dam die de provincies Noord-Holland en Fryslân met elkaar verbindt. Naast een waterkering loopt er een belangrijke verkeersweg over de Afsluitdijk, de Rijksweg A7. De Afsluitdijk is gebouwd nadat in 1916 bij een heftige storm voor een groot aantal dijken langs de Zuiderzee doorbrak. In 1927 werd begonnen met de aanleg. Op 28 mei 1932, om 13:02 uur, werd de Vlieter, het laatste gat in de Afsluitdijk, gesloten. Dankzij de dijk wordt de zee buiten de deur gehouden en is Nederland veel veiliger geworden. Een doorbraak van de Afsluitdijk kan ernstige gevolgen hebben voor de mensen die rondom het IJsselmeer wonen.

Project Afsluitdijk

Het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat werkt aan de dijkversterking, versterking van de sluizencomplexen en waterafvoer. Begin 2016 is de uitwerking van de plannen afgerond en is er gestart met de voorbereiding van de realisatie. Benieuwd naar de plannen zoals het Rijksinpassingsplan? Kijk dan bij documenten.

Daarnaast worden er maatregelen getroffen om de sluiscomplexen te versterken en meer waterafvoer te realiseren Versterken Sluizen

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat.