Off Grid Test Centre

Bij Den Oever wordt gestart met het opzetten van een testcentrum voor het testen van zelfstandige duurzame energienetwerken, zo genaamde Off Grid Energy Systems. Deze systemen zijn in staat om de vraag naar elektriciteit te voldoen met duurzame energiebronnen uit de omgeving zonder aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

Afbeelding

Wat is het?

Off Grid Test Centre (OGTC)

Het Off Grid Test Centre is een onderzoekslokatie waar gezamenlijk onderzoek wordt uitgevoerd en waar verschillende systemen worden getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, water en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende op- en samenstellingen testen en onderzoeken kan doen. Het OGTC brengt deze bronnen samen tot duurzame en betrouwbare systemen voor afnemers. Het doel is duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor een reeks verschillende toepassingen, zoals eilanden en afgelegen gebieden (wereldwijd maar ook bijv. Texel en het Monument op de Afsluitdijk).

Het systeem

Het Off Grid Test Centre bestaat uit verschillende componenten die samen een duurzaam energiesysteem vormen, namelijk;

  1. Drie spuistroomturbines die recent geplaatst zijn in een spuikoker van het eerste spuicomplex vanuit Den Oever.
  2. Een windturbine van 50 kW.
  3. Een zonnepanelenveld met een vermogen van circa 100 kW.
  4. Opslagsystemen voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.
  5. Een (bio)dieselgenerator die als backup functioneert.

De energieopwekkers zijn via regelapparatuur aangesloten op een accupakket, vergelijkbaar met een levensgrote batterij. Vervolgens is deze elektriciteitsopslag via een omvormer aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. De regelapparatuur is ondergebracht in een controle ruimte. Verder worden de verschillende componenten via data- en elektriciteitskabels onderling aan elkaar verbonden. Voor uitwisseling met het openbaar elektriciteitsnet wordt gebruik gemaakt van de bestaande verbinding waarop nu de turbines van Tocardo in het spuicomplex bij Den Oever zijn aangesloten.

De locatie in Den Oever wordt ingezet voor onderzoek en onderwijs, maar dient zeker ook als internationaal uithangbord voor de expertise van de betrokken bedrijven. 

Partners

afsluitdijk_blokje

Dit project valt onder regie van
De Nieuwe Afsluitdijk

 

Deelnemende partners