Off Grid Test Centre

Bij Den Oever wordt gestart met het opzetten van een testcentrum voor het testen van zelfstandige duurzame energienetwerken, zo genaamde Off Grid Energy Systems. Deze systemen zijn in staat om de vraag naar elektriciteit te voldoen met duurzame energiebronnen uit de omgeving zonder aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

Afbeelding

Wat is de planning?

Fase 1: Ontwerp, bouw en oplevering

4e kwartaal 2016 – 2e kwartaal 2017

 • Ontwerp en engineering Off Grid Test Centre
 • Vergunningen
 • Hardware realisatie Off Grid Test Centre

Fase 2: Living Lab

3e kwartaal 2017 – 3e kwartaal 2021

 • Onderzoeksprogramma’s
  • Optimalisatie
  • Technische grenzen
  • Stages en onderzoek i.s.m. InHolland en NHL Hogeschool, ECN, TNO, Alliander
 • Voorbereiding uitrol
  • Afsluitdijk: Monument, Beleefcentrum
  • Waddeneilanden
  • Export

Fase 3: Verwijderen

4e kwartaal 2021

Wanneer de onderzoeken en tests zijn afgerond, wordt de testlocatie bij Den Oever weer verwijderd.