Off Grid Test Centre

Bij Den Oever wordt gestart met het opzetten van een testcentrum voor het testen van zelfstandige duurzame energienetwerken, zo genaamde Off Grid Energy Systems. Deze systemen zijn in staat om de vraag naar elektriciteit te voldoen met duurzame energiebronnen uit de omgeving zonder aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

Afbeelding

Waarom is het er?

Zien is geloven. Het tonen van werkende off grid energy systems is de beste strategie. Daarom gaat MPower een Off Grid Test Centre (OGTC) opzetten in de Kop van Noord-Holland.

Een Off Grid Test Centrum voorziet in 3 belangrijke vragen:

1. De marktvraag, de wereldwijd groeiende energievraag

Wereldwijd zijn er grote, veelal afgelegen gebieden met een zwakke en/of dure fossiele energievoorziening, zowel op het vaste land als op (afgelegen) eilanden. In deze gebieden spelen problemen zoals:

  • Beperkte leveringszekerheid
  • Beperkte netcapaciteit
  • Duur systeem met hoge variabele kosten voor fossiele brandstoffen
  • Sterke fluctuaties in de variabele kosten door schommelende (fossiele) brandstofprijzen
  • Vervuilend systeem door gebruik van verbrandingsmotoren

Naast deze vraag vanuit de afgelegen, niet op centrale netten aangesloten gebieden, zorgt de stijging van welvaart en elektrificatie voor een grotere energievraag.

2. Kanteling in vraag van fossiel naar duurzaam opgewekt

Inzet van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening is eindig, duur en niet duurzaam. Invulling van de groter wordende energievraag met duurzame bronnen als zon, water en wind is geen optie meer maar een must. Het OGTC gaat deze bronnen, in wisselende opstellingen en systemen, testen en marktgereed maken.

3. Stabiele, betrouwbare en betaalbare duurzame energievoorziening

Opwekking van duurzame energie met zon, wind en water varieert veel meer dan de stabiele opwekking met fossiele brandstoffen. De duurzame elektriciteitsopwekking is minder voorspelbaar en heeft andere karakteristieken. Het OGTC laat zien dat de high-tech, bewezen systemen in wisselende opstellingen, met een slimme regeling stabiel, betrouwbaar én betaalbaar zijn.

Exportproduct

Er is een grote potentiële exportmarkt voor deze zelfstandige off grid energiesystemen. Die markt bestaat wereldwijd vooral uit locaties waar lokale netten dure stroom uit dieselgeneratoren distribueren; waar zwakke netten beter benut kunnen worden door afstemming van vraag en aanbod; waar lokale gemeenschappen hun eigen – democratische – duurzame energievoorziening willen realiseren. Maar ook in eigen land is er een mogelijke afzetmarkt. Zo is er vanuit de Waddeneilanden al interesse getoond voor een Off Grid Energiesysteem.