Off Grid Test Centre

Bij Den Oever wordt gestart met het opzetten van een testcentrum voor het testen van zelfstandige duurzame energienetwerken, zo genaamde Off Grid Energy Systems. Deze systemen zijn in staat om de vraag naar elektriciteit te voldoen met duurzame energiebronnen uit de omgeving zonder aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

Afbeelding

Hoe werkt het?

Tidal Energy; Getijde energie

Tidal energie is een vorm van waterenergie waarbij het verschil in getij (eb en vloed) en waterstroming gebruikt wordt om elektrische energie op te wekken.

Wind Energy

De beweging van de lucht, de luchtstroom, wordt met behulp van windturbines omgezet in elektrische energie.

Solar and Geothermal energy; zon en bodemenergie

De natuurlijke bronnen bodem en zon worden gebruikt om eindgebruikers te voorzien van warmte, warm tapwater en elektriciteit.

Energy Storage

De door de natuurlijke bronnen water, wind en zon opgewekte energie wordt in bijvoorbeeld batterijsystemen opgeslagen om het verschil in moment van opwekken en moment van energiegebruik te overbruggen.

Endusers, eindgebruikers

De opgewekte energie wordt gebruikt om woningen, utilitaire gebouwen en industrie te voorzien van elektriciteit, en/of warmte, en/of warm water.