Icoon Afsluitdijk

Bij de renovatie van de Afsluitdijk is het behoud van het bouwkundig erfgoed en de cultuurhistorie een essentieel onderdeel van de plannen. Icoon Afsluitdijk sluit hierop aan met een aantal werken van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde die bijdragen aan de versterking van de cultuurhistorische waarde van de dijk. 

 

Afbeelding

Waarom is het er?

De overheid heeft ambities op het gebied van economische ontwikkeling, duurzame innovatie en technologie. In dat kader faciliteren Rijk en regio pilots om de dijk in 2022 energieneutraal te laten zijn en om de recreatie en toerisme te bevorderen. Het project Icoon Afsluitdijk sluit hier op aan door tijdelijke en permante werken te ontwikkelen en te presenteren. Deze werken benadrukken de belangrijkste functies van de dijk zoals waterbescherming, erfgoed, energie en mobiliteit. Het doel is de mens op unieke wijze met het Nederlandse landschap te verbinden en een technologisch en wetenschappelijk verhaal te brengen dat de bezoeker bij blijft.

Kennisland waterbouwkunde

De internationale bekendheid van de Afsluitdijk versterkt het Nederlandse aanzien als kennisland op het gebied van waterbouwkunde en dat is goed voor de economie.

Versterking regionale economie

Rijk en regio hebben de ambitie om recreatie en toerisme te bevorderen. Onderzoek in 2014 heeft beschreven dat als de Afsluitdijk toeristisch recreatief aantrekkelijker wordt, de bezoekers aantallen kunnen groeien naar respectievelijk 290.000 personen bij het Monument en 120.000 bij Kornwernerzand. Dat is goed voor de werkgelegenheid in het gebied en versterkt de regionale economie.

Nederland Afsluitdijk Breezanddijk 20160902 Daan Roosegaarde laat minister van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz van Haegen zien hoe het er uit kan zien als de torens van de spuisluizen beschilderd zijn met reflecterende verf. Icoon Afsluitdijk. foto Harry Cock/de Volkskrant

Foto Harry Cock/de Volkskrant