Energieopgave voor pompen

Rijkswaterstaat bouwt grote elektrische pompen in bij Den Oever. Die zijn nodig om meer en onder alle omstandigheden water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Rijkswaterstaat wil de energie die de pompen verbruiken duurzaam opwekken op en rond de Afsluitdijk. Dat sluit goed aan op het programma Duurzaamheid, waarin het Rijk en De Nieuwe Afsluitdijk de komende jaren meer duurzame projecten op de Afsluitdijk willen realiseren.

Afbeelding

Wat is het?

De nieuwe pompen voor extra afvoercapaciteit van water vragen veel energie, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 7.000 huishoudens. Voor het opwekken van duurzame energie voor de pompen is zonne-energie het meest kansrijk.

Om voldoende zonne-energie op te wekken voor de pompen is maximaal 29 hectare zonneveld nodig. Dat kan minder worden als bij zowel de aanleg en het gebruik van de pompen als bij het ontwerp van zonnepanelen gebruik wordt gemaakt van innovatieve technieken. De aannemer die de versterking van de Afsluitdijk gaat uitvoeren, is uitgedaagd daarvoor met een plan te komen.

 

 

 

 

Partners

NIEUW! RWS-#3488526-v1-logo_RWS_(ministerie_Infrastructuur_en_Waterstaat)_NL

Dit project valt onder regie van Rijkswaterstaat