Building with Nature

Building with Nature gaat uit van de filosofie dat natuurlijke processen in de Waddenzee gebruikt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de andere ambities. Het kan worden ingezet als motor voor kustverdediging en natuurontwikkeling door kwelderachtige omgevingen. Én als landschapsontwikkeling in aansluiting op de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving.

Afbeelding

Wat is het?

Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we de natuur bij onze strijd tegen het water vooral als een tegenstander die we buiten de deur moesten houden. Geleidelijk aan – en ingegeven door natuurwetgeving – veranderde dit inzicht. Bij waterbouwkundige werken gingen we de natuur gaandeweg steeds meer ontzien. Schade moest voorkomen worden en waar dat onmogelijk bleek: elders gecompenseerd worden. De aanleg van de 2e Maasvlakte bij Rotterdam is daarvan een goed voorbeeld.

Inmiddels zijn we weer een stap verder. We gebruiken de natuur – en dan vooral natuurlijke processen – in de waterbouw om ons doel te bereiken. En wel zodanig dat de natuur zelf daar voordeel van heeft. Anders gezegd: Building in Nature wordt Building with Nature. Met als een van de eerste voorbeelden het project Grensmaas in Limburg. Hier gaan hoogwaterbescherming en grindwinning hand in hand en krijgt de natuur meer ruimte.

Impuls voor Recreatie en toerisme

Building with Nature maakt het wellicht ook mogelijk om de zogenoemde reserveringszone van de dijk te verkleinen. Deze ruimte, die eventueel nodig is voor toekomstige versterkingen, kunnen we dan benutten voor nieuwe ruimtelijke en toeristische ontwikkelingen.

Partners

afsluitdijk_blokje

Dit project valt onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk

Deelnemende partners