Blue Energy

Blue Energy is energie opwekken met (zee)water. Op de Afsluitdijk wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. In Breezanddijk draait een proefinstallatie waarmee we kennis opdoen over deze nieuwe manier van energieopwekking. Deze proefinstallatie van REDstack BV gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Wanneer de proeven succesvol blijken wordt er door REDstack opgeschaald tot een demonstratie-installatie.

Afbeelding

Waarom is het er?

Zoals u weet raken fossiele brandstoffen zoals olie en gas op. Bovendien komen bij het gebruik van deze brandstoffen CO2 vrij. De regionale overheden die samenwerken binnen De Nieuwe Afsluitdijk willen de ruimte bieden voor nieuwe, innovatieve vormen van energie om in de toekomst niet meer volledig afhankelijk te zijn van deze brandstoffen. Daarom stimuleren we nieuwe vormen van duurzame energie. Blue Energy is zo’n kansrijk voorbeeld.

100 procent groene energie
In 2006 toonde het topkennisinstituut Wetsus uit Leeuwarden aan dat de Blue Energy technologie echt werkt. In het laboratorium van Wetsus is de techniek verder ontwikkeld en uitgebreid getest. Als we deze techniek nog verder kunnen ontwikkelen, winnen we 100 procent groene energie.

Blue energy als exportproduct
De Blue Energy technologie is bovendien een prachtig exportproduct. Wereldwijd ligt er voor Blue Energy een potentie van zo’n 2.6 TW dat is 20% van de huidige totale wereldwijde energiebehoefte. In Nederland zijn er enkele locaties waar Blue Energy kan worden toegepast. De techniek kunnen we exporteren naar het buitenland en dat levert een positieve bijdrage aan de kennispositie van Nederland, met name voor de noordelijke provincies. Ook biedt het werkgelegenheid op meerdere fronten, waaronder de maak-industrie en export.

Nationaal Icoon 2016
REDstack heeft met hun innovatie Blue Energy de titel Nationaal Icoon 2016 gewonnen. Met deze titel worden ze volop ondersteund door het kabinet. Zo krijgen ze een eigen minister of staatssecretaris als ambassadeur voor Blue Energy. Dit biedt toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland, helpt bij het vinden van financiering en nieuwe partners en geeft ondersteuning vanuit de overheid. Meer informatie over de verkiezing is te vinden via www.nationaleiconen.nl.

In onderstaand filmpje legt Mike Dingemans van Fujifilms uit waarom zijn bedrijf partner is in het project Blue Energy op de Afsluitdijk.