Blue Energy

Blue Energy staat voor het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. In Breezanddijk draait een proefinstallatie waarmee we kennis opdoen over deze nieuwe manier van energieopwekking. Deze proefinstallatie van REDstack BV gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Wanneer de proeven zo succesvol blijven gaan als dat het nu gaat zal REDstack het project mogelijk opschalen tot een demonstratie-installatie.

Afbeelding

Hoe werkt het? 

Blue Energy is de techniek waarmee energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Met deze technologie kan overal ter wereld, waar een zoete en een zoute waterstroom elkaar ontmoeten, energie worden gewonnen. Bijvoorbeeld waar een rivier in zee uitmondt of waar gezuiverd rioolwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in zee stroomt.

Dr. David Vermaas promoveerde in januari 2014 op de ontwikkeling van de nieuwe, deels gepatenteerde technologie waarin slimme membranen een sleutelrol spelen. Lees hier meer over zijn onderzoek en de werking van Blue Energy.

Ook in onderstaand filmpje van Wetsus wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe Blue Energy werkt.

Prof. dr. René van Roij van Universiteit Utrecht legt in de reeks ‘Onderzoek in beeld’ uit hoe efficiënt gebruik te maken van ‘blauwe energie’.