Blue Energy

Blue Energy staat voor het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. In Breezanddijk draait een proefinstallatie waarmee we kennis opdoen over deze nieuwe manier van energieopwekking. Deze proefinstallatie van REDstack BV gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Wanneer de proeven zo succesvol blijven gaan als dat het nu gaat zal REDstack het project mogelijk opschalen tot een demonstratie-installatie.

Afbeelding

Blue Energy op de Afsluitdijk

Om de technologie te optimaliseren is op de Afsluitdijk een proefopstelling gebouwd. De bedrijven REDstack en Fujifilm hebben hiervoor samen met Wetsus het initiatief genomen. De Afsluitdijk is de ideale plek om deze techniek in het groot te testen: hier stroomt immers het zoete IJsselmeerwater in de zoute Waddenzee. Op korte afstand van elkaar is voldoende zoet en zout water beschikbaar. De proefinstallatie is sinds mei 2014 in gebruik. Bij Breezanddijk ziet u de centrale met de aan- en afvoerbuis over de weg lopen.

De installatie bevat in de testfase wisselende hoeveelheden aan membranen die per uur 220.000 liter zout en evenzoveel zoet water kunnen verwerken. Het is de bedoeling dit membraanoppervlak de komende jaren uit te breiden naar 50.000 vierkante meter. Een commerciële uitvoering zou vele miljoenen vierkante meters membraanoppervlak kunnen bevatten.

Onderzoekprogramma

De proefinstallatie dient de gegevens te leveren voor de verdere technische verbetering, optimalisatie en toekomstige opschaling van de installatie.
Het project is opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase staat de technische werking van het systeem centraal. Dit resulteert in optimalisaties in het systeem zodat we kunnen opschalen. In de tweede fase wordt een onderzoek uitgevoerd naar omgevingseffecten van Blue Energy: wat gebeurt er met de organismen die in het energiewinningssysteem komen en wat doen die organismen met de werking van het Blue Energy systeem.

Het volgende figuur toont de installatie zoals die er schematisch uit ziet.

Artist Impression proefopstelling Artist Impression proefinstallatie

Van proefopstelling naar volwaardige centrale

In de periode vanaf 2016 gaan de initiatiefnemers onderzoeken of deze technologie van Blue Energy winstgevend te exploiteren is. Door vanaf midden 2014 testen uit te voeren gaat de proefinstallatie de informatie leveren voor de volgende stap: een demonstratie-installatie in 2020. Die levert zo’n 500 kW – 1 MW energie. Dat is energie voor 1250 gezinnen. Het einddoel is een volwaardige centrale met een capaciteit van 200 Megawatt. Dat is genoeg om 500.000 gezinnen van energie te voorzien. Wereldwijd is een veelvoud van deze hoeveelheid groene energie te benutten.