Rijkswaterstaat


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat gevraagd de Afsluitdijk weer op orde te brengen. Dat is nodig omdat de dijk niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. In Nederland zijn de normen behoorlijk streng: de dijk moet nog stand houden bij een storm, die de kans heeft om eenmaal in de tienduizend jaar op te treden. Dat is een zeer hevige orkaan.

Rijkswaterstaat zorgt voor versterking van de dijk en voor meer mogelijkheden om meer water af te voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.