De Nieuwe Afsluitdijk


De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie op het gebied van Energie & Water, Natuur & Water en Economie & Water. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. 

 

Provincie Noord-Holland partner De Nieuwe Afsluitdijk

 

provincie fryslân  

 

Gemeente Hollands Kroon

 

Gemeente Harlingen

gemeente sudwest-fryslan

 

Alle ambities staan in de Ambitie Agenda Afsluitdijk. De uitwerking hiervan heeft geleid tot het Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013-2016. Dit plan wordt regelmatig aangepast. 

Downloads: