Over ons

De Afsluitdijk is een icoon met een grote geschiedenis. De dijk staat voor de Nederlandse strijd tegen water en is het visitekaartje van de beroemde Nederlandse waterbouwkunde. Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk werken samen aan de Afsluitdijk om deze sterker en aantrekkelijker te maken.

Afbeelding

In 2011 hebben Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk afspraken gemaakt over de taakverdeling. Het Rijk richt zich op de veiligheid van de dijk en de waterafvoer vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee, het waterbeheer. Hiervoor is een budget van ongeveer 800 miljoen beschikbaar. De regionale overheden zorgen ervoor dat de dijk breder wordt ontwikkeld op het gebied van natuur, energie en economie. Financiering van deze plannen wordt door de regionale overheden georganiseerd.

Rijkswaterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat gevraagd de Afsluitdijk weer op orde te brengen. Dat is nodig omdat de dijk niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. In Nederland zijn de normen behoorlijk streng: de dijk moet nog stand houden bij een storm, die de kans heeft storm eenmaal in de tienduizend jaar op te treden. Dat is een zeer hevige orkaan.

Rijkswaterstaat zorgt voor versterking van de dijk en voor meer mogelijkheden om extra water af te voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie op het gebied van Energie & Water, Economie & Water en Natuur & Water. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. De ambities zijn vastgelegd in de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Bij het realiseren van die ambities werkt de regio onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk samen met het Rijk. En als samenwerking niet nodig is, gaat de regio de ambities realiseren door zelf projecten uit te voeren.

Over de samenwerking hebben het Rijk, provincies en gemeenten afspraken gemaakt. Die zijn beschreven in een bestuursovereenkomst. Verder is er intensief overleg op tal van terreinen om tot goede gezamenlijke plannen te komen.

Binnen de diverse projecten op de Afsluitdijk wordt met vele partners samengewerkt. Een overzicht van al deze partners vind je in het partneroverzicht.