Author: wietske

Versterking Afsluitdijk van start

De Afsluitdijk gaat de komende jaren op de schop om de dijk klaar te maken voor de toekomst. Op 1 april verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de officiële starthandeling voor de versterking van de dijk aan de Friese zijde van de Afsluitdijk.

Van Nieuwenhuizen: ‘Al 87 jaar beschermt dit iconische bouwwerk een groot deel van ons land tegen het water. Met deze grootschalige renovatie is de Afsluitdijk over vier jaar weer klaar voor de toekomst.’

De dijk wordt versterkt en ongeveer twee meter hoger. Hiervoor wordt de Afsluitdijk bekleed met 75 duizend nieuw ontworpen duurzame betonblokken. Door de bijzondere vorm van de blokken is minder beton nodig dan eerder gebruikt materiaal. Dat zorgt voor 56% minder CO2 uitstoot. De betonblokken worden over het oude basalt heen gelegd, waar de dijk bijna 90 jaar geleden mee werd gebouwd.

Duurzaam
De spuicomplexen bij Den Oever worden uitgebreid met extra spuisluizen en twee grote gemalen. Zo kan er meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer in stroomt. De gemalen zijn energiezuinig. De energie die nodig is, wordt opgewekt met 2,7 hectare zonnepanelen bij Den Oever. Het spuicomplex bij Kornwerderzand krijgt een stormvloedkering, die de sluizen straks beschermt tegen onstuimig weer. Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen wordt door regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk een vismigratierivier aangelegd.

Werkzaamheden
Oponthoud op de weg wordt zoveel mogelijk beperkt, omdat veel werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd. Op het moment dat er minder rijstroken beschikbaar zijn, kan dat leiden tot langere reistijden. Voor de veiligheid is het fietspad de komende 3 jaar van de werkzaamheden helaas afgesloten. Als alternatief kunnen fietsers en wandelaars gebruik maken van gratis bussen. Over de afsluiting van het fietspad wordt samen met de belangenverenigingen zoals de Fietsersbond gekeken naar mogelijkheden om deze incidenteel  open te stellen.
Ook het scheepvaartverkeer zal hinder ondervinden, omdat de sluizen in bepaalde periodes om en om gesloten zijn.     

Het werk wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Levvel (BAM , Van Oord, Rebel) en is eind 2022 klaar. Na de afronding van de werkzaamheden blijft Levvel BV nog voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

 

Vroege Vogels maakt opnames op Afsluitdijk

Natuur op de Afsluitdijk? Jazeker! Van zeehonden tot vogels en van vissen tot zeldzame planten. Er is heel veel te zien en te vertellen over de flora en fauna op Nederlands bekendste waterkering.

Vroege Vogels, hét natuurprogramma van Nederland, zag dat ook en heeft eind maart twee dagen en nachten doorgebracht op de Afsluitdijk. Presentatoren Milouska Meulens en Menno Bentveld interviewden enkele deskundigen over onder andere de Vismigratierivier en de vogels die in dit gebied leven.

(Voorlopige) Uitzenddatum

Vanaf vrijdag 5 april komen verschillende natuurgebieden in Nederland aan bod in de tv-uitzendingen van Vroege Vogels. De bijzondere uitzending over de Afsluitdijk is te zien op vrijdag 3 mei op NPO 2 om 19:35 uur.

vroege vogels opnames Vogels spotten met presentator Menno Bentveld

opnames vroege vogels Ecoloog Roef Mulder vertelt over eenden bij Makkumer Noordwaard vlakbij de Afsluitdijk

Afsluiting fietspad : update 25 maart

Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april voor drie jaar in delen af.  Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelen we vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar. 

Veilig werken staat voorop
De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen de kracht van het water. Tot en met 2022 werkt bouwconsortium Levvel in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de dijk. Honderden dijkwerkers gaan de komende jaren aan de slag op een smalle dijk, tussen twee wateren in. De veiligheid voor weggebruikers én voor de mensen die het werk uitvoeren staat voorop bij deze enorme en uitdagende klus.

De werkzaamheden
De dijk wordt circa twee meter hoger, krijgt een nieuwe bekleding en sterkere sluizen. Met twee grote gemalen en extra spuisluizen kunnen we overtollig water uit het IJsselmeer straks sneller afvoeren naar de Waddenzee. De snelweg maken we veiliger met bredere vluchtstroken en een nieuw type geleiderail. Ook maakt Levvel in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk de opening voor de Vismigratierivier en een fietspad met zicht op de Waddenzee. De ruimte rondom het Monument van Dudok wordt opgeknapt en geschikter gemaakt voor bezoekers. En Windpark Fryslân legt stroomkabels onder een deel van het fietspad voor de aanleg van een windpark in het IJsselmeer.

Vervangend vervoer: de Afsluitdijk-fietsbus
Voetgangers, (brom)fietsers en scootmobielen kunnen vanaf 1 april kosteloos gebruik maken van een fietsbus. Deze rijdt dagelijks tussen 08.00 en 19.00 uur.

fietsbus

Bekijk hier de dienstregeling en lees meer over voertuigen met bijzondere afmetingen, groepen en geplande fiets-en of wandeltochten.

Afsluitingen 2019

1 april – 24 juni 2019: Afsluiting fietspad tussen Den Oever en het Monument.

  • Vanaf Noord-Holland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met de fietsbus van Den Oever naar Breezanddijk. Van daaruit kunnen zij weer met eigen vervoer door naar Friesland. De bus stopt voor voetgangers ook bij het Monument. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Vanaf Friesland: Er kan gefietst en gewandeld worden tot aan het Monument. Vanaf het Monument rijdt de bus naar Den Oever.

24 juni tot 1 december 2019: Afsluiting fietspad tussen Den Oever en Kornwerderzand

  • Vanaf Noord-Holland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met een fietsbus van Den Oever naar Kornwerderzand. Van daaruit kunnen zij weer met eigen vervoer door naar Friesland. De bus stopt voor voetgangers bij het Monument en op Breezanddijk. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Vanaf Friesland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met de fietsbus van Kornwerderzand naar Den Oever. De bus stopt voor voetgangers op Breezanddijk en bij het Monument.

Planning afsluiting fietspad

Klik voor de pdf versie > Planning afsluiting fietspad Afsluitdijk 19-22

Fietspad Houtribdijk

Het fietspad op de Houtribdijk, dat is afgesloten wegens werkzaamheden, gaat op 1 juli van dit jaar weer open.

Loket Afsluitdijk

Heb je een vraag of opmerking over de Afsluitdijk? Neem dan contact met ons op via Loket Afsluitdijk, het gezamenlijke meldingenloket van Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en Windpark Fryslân. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl

Bezoek tijdens de voorjaarsvakantie Natuurmuseum Fryslân

Dat vogels trekken (migreren) en verschillende trekroutes hebben om te overwinteren of zich voort te planten weten de meesten mensen wel. Maar dat ook vissen trekken is minder bekend. Zij migreren door van zoet naar zout water te zwemmen – en omgekeerd – om te paaien en zich voort te planten. Tijdens de reis die de vissen maken komen zij verschillende barrières, zoals bijvoorbeeld de Afsluitdijk tegen. In de tentoonstelling Swim Fish Swim! in het Natuurmuseum Fryslân ligt de nadruk op bouwkundige obstakels die de vistrek belemmeren zoals dammen en dijken. De Vismigratierivier is een oplossing om ervoor te zorgen dat vissen van de Waddenzee naar IJsselmeer – en weer terug – kunnen zwemmen.

Voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantiekunnen (klein)kinderen als het ware in de (schubben)huid van een vis kruipen en gaan ze zelf ervaren hoe je deze obstakels kunt trotseren door een luchtkussenparcours af te leggen. Wat doe je bijvoorbeeld als er een sterke stroming staat? Je moet dan veel kracht hebben om er tegenin te zwemmen. En wat doe je als je ineens voor een sluis ligt, verward raakt in een fuik of voedsel moet zoeken in vervuild water?

Naast de activiteiten in het Rabobank Atrium worden er in het leslokaal op zolder verschillende workshops aangeboden. De voorjaarsvakantie loopt van 16 februari tot en met 3 maart. Net als andere jaren is er de actie Help pake en beppe de vakantie door. Kinderen krijgen op vertoon van pake of beppe (of andere volwassene) gratis entree.

Kijk voor meer informatie op www.natuurmuseumfryslan.nl