Author: Suzan IJdema

Nationale Waterdag: lezing over de Afsluitdijk

Op 7 februari 2019, Nationale Waterdag, worden er landelijk verhalen vertelt over water, en hoe Nederland zich tegen water beschermt. Een dag van bewustwording en vooruitkijken. Het Afsluitdijk Wadden Center organiseert in dit kader een lezing over de Afsluitdijk.

Lezing De Nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt vernieuwd. Benieuwd naar alle werkzaamheden de komende jaren? Tijdens de lezing wordt je bijgepraat over de diverse projecten die de komende jaren op en rond de Afsluitdijk plaatsvinden. De lezing start om 14.00 uur en duurt tot uiterlijk 15.00 uur. Neem hierna direct een kijkje in de beleefexpositie!

Expositie

Ontdekken, beleven en genieten, dat zijn de sleutelwoorden van het Afsluitdijk Wadden Center. Dit beleefcentrum op de Afsluitdijk vertelt het verhaal van (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Je baant je een pad door stormen uit het verleden naar de oplossingen van nu. Wil je met droge voeten het wad ervaren? Ontdek het in de expositie! Verken de plannen voor de Vismigratierivier met een VR bril en vlieg als een grutto over het wad tijdens de Aquavista show. Met de interactieve app 2Discover Guide ontdek je door het scannen van QR codes alle leuke weetjes van de expositie. Smaakt de expositie naar meer? Beleef en geniet op ons dak van het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee in volle glorie. Meer info: www.afsluitdijkwaddencenter.nl

Toegang

De expositie en lezing is gratis, ticket voor Aquavista show € 4,50 per persoon

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de lezing? Wij ontvangen graag uw aanmelding voor maandag 4 februari a.s. via sales@afsluitdijkwaddencenter.nl of bel +31 (0) 515 238 222

Adres: Afsluitdijk 1c, 8752 TP, Kornwerderzand

Nationale Waterdag

Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door één van de grootste overstromingen in de nationale geschiedenis. 66 jaar later, op 1 februari 2019, staan we samen stil. We reflecteren op de gebeurtenissen van ’53, herdenken hen die ons zijn ontvallen en hebben oor voor de verhalen van ooggetuigen. Op 7 februari 2019, Nationale Waterdag, worden er landelijk verhalen verteld over water, en hoe Nederland zich tegen water beschermt. Een dag van bewustwording en vooruitkijken.

Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen naar de Afsluitdijk. Op Kornwerderzand is het bezoek zelfs vervijfvoudigd. ETFI Stenden University heeft dit in 2018 onderzocht, in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk is mede door de komst van het Afsluitdijk Wadden Center en Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 beter op de kaart gezet. Daarmee is goed ingespeeld op de landelijke groei van toerisme.

De resultaten van het onderzoek zijn op donderdag 17 januari 2019 gepresenteerd tijdens het symposium over het toerisme op de Afsluitdijk. Gedeputeerde Kielstra: “De in 2014 geschatte effecten van investeringen in een toeristische Afsluitdijk zijn realistisch geweest. Meer toeristen betekent meer kansen voor ondernemers in de kop van Noord-Holland en Fryslân. Straks met het fietspad langs de Waddenzee, de Vismigratierivier en het vernieuwde Monument zijn er nog meer mogelijkheden voor verdere groei.”

Onderzoek

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk deed ETFI Stenden University onderzoek naar het toeristisch bezoek aan de Afsluitdijk in 2018. Een vervolg op de nulmeting uit 2014. Bij het Monument en bij Kornwerderzand is het aantal bezoekers geteld en geïnterviewd. De positieve resultaten komen mee door LF2018. Bijna 40% van de bezoekers die van een vakantieadres kwamen verbleven daar mede vanwege Culturele Hoofdstad. Bezoekers komen vooral om te genieten van de omgeving en het uitzicht (64%) en iets te leren over de Afsluitdijk (52%).

Tijdens het symposium hebben ondernemers en overheden samen gesproken over het toerisme in Nederland en op de Afsluitdijk. Samen zochten zij naar hoe de regio nog meer kan profiteren van de groei en het aantal bezoeken aan de Afsluitdijk. De verwachting is dat de landelijke toeristische groei tot 2030 nog verder doorzet.

Resultaten

Lees de resultaten: Toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk

 

Afsluitdijk Wadden Center geopend

Minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Klaas Kielstra, provincie Fryslân en voorzitter van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, hebben zojuist – donderdag 22 maart – het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand geopend. Het centrum, dat als een schuimkraag op de dijk is gebouwd, is nu klaar om bezoekers vanuit de hele wereld te ontvangen. Het biedt een interactieve beleving van de Afsluitdijk als internationaal toonbeeld van waterbouw en een plek van vele (nieuwe) verhalen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is trots: “Het Afsluitdijk Wadden Center neemt bezoekers mee in de mooie geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, een van de iconen onder de Nederlandse waterwerken. Een inspirerende en leerzame plek voor jong en oud.”

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Ik ben verheugd te zien dat we in korte tijd dit prachtige centrum hebben gerealiseerd. Dit is mogelijk dankzij een goede en intensieve samenwerking tussen overheden, diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit Afsluitdijk Wadden Center geeft een flinke impuls aan de regionale economie aan beide zijden van de dijk. En dat wordt nog beter als in de komende jaren ook de andere geplande projecten van De Nieuwe Afsluitdijk in uitvoering komen.”

Surrounded by water

Voorafgaand aan de openingshandeling zong Iris Kroes samen met brassband De Bazuin uit Oenkerk het lied ‘Surrounded by Water’. Dit tweetalige lied is speciaal gecomponeerd voor Leeuwarden-Fryslân, culturele hoofdstad van Europa. Ook voor LF2018 is de Afsluitdijk de oprijlaan naar Fryslân. Met het gereedkomen van het Afsluitdijk Wadden Center is dit de plek bij uitstek waar mensen, omgeven door water, kennis kunnen maken met de vele verhalen van de Afsluitdijk, de provincie en het achterland.

100 jaar Zuiderzeewet

Met de opening is ook het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet ingeluid. Gedeputeerde Michiel Rijsberman van provincie Flevoland overhandigde aan gedeputeerde Kielstra een replica van de vlag die in 1932 gebruikt is bij het dichten van het laatste gat in de Afsluitdijk.

Publieksdagen 24 en 25 maart

Het Afsluitdijk Wadden Center opent op zaterdag 24 en zondag 25 maart haar deuren voor publiek. Er is tijdens dit weekend een uitgebreid feestelijk programma in en rond het centrum. Je kunt er gratis naar toe. Het reserveren van een ticket is vanwege de verwachtte drukte van belang; www.afsluitdijkwaddencenter.nl/openingsweekend.

Interactieve beleving

Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 gasten uit binnen- en buitenland. Bezoekers kunnen in 10 talen meer te weten te komen over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk. Vele verhalen zijn hier te ontdekken en te beleven, zoals een Stormtheater, een interactief aquarium, de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely en medio 2018 volgt een spectaculaire 4D-show waarbij de bezoeker in een hangglider een unieke vlucht maakt over de omgeving.

Financiering

Provincie Fryslân is opdrachtgever en hoofdfinancier van het Afsluitdijk Wadden Center. Daarnaast waren er financiële bijdragen van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, Nationale Postcode Loterij en de exploitanten. Het gebouw is gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma, GEAR Architecten en ITBB.

De Nieuwe Afsluitdijk

Het project Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken ze aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme. Voor meer informatie over het Afsluitdijk Wadden Center zie www.afsluitdijkwaddencenter.nl

 

Afsluiting voor bouwers Afsluitdijk Wadden Center

Het is bijna zover! Het Afsluitdijk Wadden centrum opent op 24 en 25 maart haar deuren voor het publiek. De afgelopen maanden is er door veel mensen heel veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Tijdens een speciaal opleverfeest werden alle bouwers bedankt voor hun inzet met een ‘Afsluitertje’. Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk, overhandigde het eerste exemplaar aan Bert Kranendonk, een van de exploitanten van het Afsluitdijk Wadden Center.

Afsluitertje

De Afsluitdijk staat momenteel volop in de aandacht. Distilleerderij Trappenburg uit het Friese Pingjum bedacht daarom een nieuwe likorette, het Afsluitertje. Het drankje dat op authentieke en ambachtelijke wijze wordt gestookt is speciaal ontwikkeld voor de te vernieuwen Afsluitdijk.

Openingsweekend

Om de opening te vieren, organiseert het Afsluitdijk Wadden Center een uitgebreid feestelijk programma in samenwerking met De Nieuwe Afsluitdijk en diverse partners op zaterdag 24 en zondag 25 maart. Er is van alles te doen in en rond het centrum. Zo zijn er diverse bootexcursies en zijn er deskundigen aanwezig die jong en oud in lezingen vertellen over vismigratie, de onderwaternatuur en de Afsluitdijk. Ook komen? Meld je aan via de website (gratis tickets), want vol=vol!

 

 

 

Afsluitdijk Wadden Center in clip dj Don Diablo

De wereldwijd bekende Nederlandse dj en producer Don Diablo kwam naar de Afsluitdijk. Voor zijn nieuwste nummer ‘People Say’ koos Don Diablo onder meer voor het Afsluitdijk Wadden Center als filmlocatie.

We mochten bij de opnamen aanwezig zijn en samen met aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma maakten we een filmpje achter de schermen.

 

Unieke locaties in Nederland

Als dj reist Don Diablo de hele wereld over, maar toch kiest hij voor Nederlandse locaties om zijn clips te maken. “Nederland heeft zoveel bijzondere, unieke locaties, ik vind het mooi die terug te laten komen. Voor deze clip hebben we ook beelden gemaakt bij de satellieten bij Westerbork, en bij de Pyramide van Austerlitz in de bossen vlakbij Utrecht.” En hij koos dus voor het Afsluitdijk Wadden Center. “Het is een fantastisch gebouw, en die hexagons passen perfect bij mij.”

Hexagon

De hexagon, de zeshoek, is een vorm die in het Afsluitdijk Wadden Center centraal staat. De architect koos hiervoor omdat het verwijst naar basalt en schuim. Natuurlijke vormen die op de Afsluitdijk veel voorkomen. Ook Don Diablo heeft bewust gekozen voor de hexagon als beeldmerk. “De zeshoek staat voor het leven, dat bestaat uit zes belangrijke punten, waaronder de geboorte en de dood.”

People Say

Met zijn muziek wil Don Diablo een positief gevoel overbrengen. “People Say gaat over opkomen voor waar je in gelooft. Doe wat je wilt doen, wat mensen er ook over zeggen.” Bekijk de clip van Don Diablo hier.

Afsluitdijk Wadden Center volgens planning opgeleverd

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft 20 december 2017 het Afsluitdijk Wadden Center volgens planning opgeleverd aan opdrachtgever provincie Fryslân. Dit betekent dat het gebouw nu gereed is. De komende tijd wordt nog doorgewerkt aan de inrichting. De officiële opening van het Afsluitdijk Wadden Center is op donderdag 22 maart.

“We zijn weer een stap dichterbij de opening. Er moet nog veel gebeuren voor we klaar zijn om het publiek te ontvangen, maar in maart staat hier een prachtig centrum waar bezoekers uit binnen- en buitenland de verhalen rondom de Afsluitdijk en de Wadden kunnen beleven” aldus een tevreden gedeputeerde Klaas Kielstra.

Bouw geheel volgens planning

Dirk Jan de Rouwe van Bouwgroep Dijkstra Draisma, “Het is voor ons bijna jammer dat zo’n uniek project op zo’n bijzondere plek klaar is. In samenwerking met GEAR architecten hebben we tijdens de bouw regelmatig rondleidingen mogen geven, onder andere aan omwonenden en scholen. Dat iedereen er straks naar toe kan, is natuurlijk waar we al die weken samen naartoe hebben gewerkt. Het is een paradepaardje voor de provincie, maar ook voor onszelf”.

Opening maart 2018

Exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek nemen vanaf januari de inrichting voor hun rekening. Op 22 maart 2018 is de officiële opening van het Afsluitdijk Wadden Center, vanaf 24 maart is het centrum open voor het publiek.

Afsluitdijk Wadden Center

In het Afsluitdijk Wadden Center krijgen bezoekers een totaalbeleving van de Afsluitdijk. Beelden en beleving vertellen hier het verhaal van de geschiedenis en toekomst van de dijk, de Vismigratierivier, UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en het IJsselmeer. Doel van het project is het versterken van de toeristisch-economische structuur door ontwikkeling van de Afsluitdijk, als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Naar verwachting trekt het centrum straks 60 tot 100 duizend bezoekers per jaar.

Financiering

Provincie Fryslân is initiator, opdrachtgever en hoofdfinancier van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en op de Hoek mee.

(Nog) geen Europese subsidie voor sluis

De aangevraagde subsidie voor het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand is niet toegekend. Het gaat om een bedrag van 26,5 miljoen. Als reden is genoemd dat de link met de Europese binnenvaart niet helder genoeg is.

Alternatieven

Dit betekent niet dat het project wordt stop gezet. De samenwerkende overheden kijken nu naar alternatieven voor financiering. Mogelijk dienen zij in februari een nieuwe Europese subsidieaanvraag in. Zij gaan er vooralsnog vanuit dat het vergroten van de sluis uiterlijk 2023 is afgerond.

Lees hier meer over het vergroten van de sluis Kornwerderzand.

Afsluitdijk onderdeel van Zuiderzeepad

Donderdag 13 april is het vernieuwde Zuiderzeepad geopend. Het Zuiderzeepad bestond al in de vorige eeuw, maar was ‘slechts’ 400 kilometer lang. Tot op heden konden wandelaars niet helemaal rond. Bij Enkhuizen diende men met de boot naar Stavoren te gaan. Het Noordelijk deel is nu ook toegevoegd, hiermee is het Zuiderzeepad nu rond en daarmee de langste rondwandeling van Nederland (492 kilometer).

Al vele wandelaars trotseren de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Op dit moment wandelt men over het fietspad langs de snelweg. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een wandelpad langs de Waddenzeezijde. Hiermee wordt een wandeling over de iconische Afsluitdijk nog een stuk aantrekkelijker.

Fietspad Waddenzeezijde

Vanuit De Nieuwe Afsluitdijk is afgelopen periode gewerkt aan een plan voor een fietspad aan Waddenzeezijde. Dit fietspad komt in er ieder geval van kop Afsluitdijk tot aan Kornwerderzand en vanaf Den Oever naar het Monument. De aanleg van het fietspad wordt meegenomen in de grootschalige werkzaamheden voor de dijkversterking door Rijkswaterstaat de komende jaren.

Verplaatsing lichtopstand Den Oever

Het is bijna zover: de lichtopstand van Den Oever, ook wel de vuurtoren genoemd, wordt verplaatst naar zijn nieuwe locatie aan de Oostkade. Dit gaat plaatsvinden van 13 tot en met 21 maart. De verplaatsing krijgt een bijzonder karakter omdat Defensie haar hulp aanbiedt en dit project gaat uitvoeren.

De gietijzeren vuurtoren wordt in vier delen gedemonteerd, verplaatst en weer op zijn nieuwe locatie opgebouwd. De lichtopstand staat nu op grond van Rijkswaterstaat en heeft geen nautische functie meer, maar kent wel een rijke historie.

Bijzondere rol voor Defensie

Het is voor Den Oever een opsteker dat de vuurtoren wordt behouden. De verplaatsing is al langer bekend en gaat nu daadwerkelijk plaatsvinden. Defensie verleent haar medewerking en neemt dit project van 13 tot en met 21 maart voor haar rekening. Genisten van de Koninklijke Landmacht, om precies te zijn 103 Constructiecompagnie uit Wezep, voeren de verplaatsing uit. Dit is voor de genisten een unieke gelegenheid om hun constructievaardigheden te trainen.

Wat is de planning van de verplaatsing?

De planning van de verplaatsing ziet er als volgt uit:

  • demonteren van de lichtopstand van 13 tot 16 maart;
  • vervoeren van de onderdelen in de nacht van 16 op 17 maart;
  • opbouwen van de lichtopstand van 17 tot 21 maart.

Vervoer van de vuurtoren

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 maart zal het vervoer van de vuurtoren plaatsvinden. Dit gaat met diepladers en hiervoor zal de rechterrijbaan van de A7 (richting Noord-Holland) bij de sluizen afgesloten zijn van 23:00 uur tot en met 4:30 uur.  Geïnteresseerden zijn welkom, maar kunnen vanwege de veiligheid niet op de locaties zelf terecht. Wel kunnen geïnteresseerden vanaf het parkeerterrein aan het begin van de Oostkade de werkzaamheden volgen.

Waddenpoort Den Oever

De verplaatsing van de vuurtoren van Den Oever is een van de projecten die horen tot het programma Waddenpoort Den Oever. Dit programma is bedoeld om Den Oever een economische impuls te geven en haar toeristische functie te vergroten.

Waddengebied mooiste natuurgebied

Het Nederlandse Waddengebied heeft de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen. Het natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het publiek en eindigde met een ruime meerderheid voor de nummers twee en drie: de Veluwe en Hollands Duin. Dat werd bekend door staatssecretaris Martijn van Dam en juryvoorzitter prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Duizenden Waddenliefhebbers brachten de afgelopen drie weken hun stem uit op Het Nederlandse Waddengebied.

‘Allereerst danken we al die Waddenliefhebbers. De titel onderstreept de bijzondere waarden van het Waddengebied. Het is nu officieel de mooiste natuur van Nederland,’ reageert een uitgelaten Han Lindeboom namens alle betrokken organisaties. ‘Daarmee geven we alle stemmers een opdracht mee: zorg goed voor die natuur, zodat we er van kunnen blijven genieten.’ Als winnaar van de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied ontvangt het Nederlandse Waddengebied een bedrag van 300.000 euro. ‘Daarmee gaan we werk maken van zorgvuldig natuurbeheer, het recreatieve en educatieve aanbod uitbouwen en het Waddengebied in de etalage zetten.’

Met de publieksverkiezing wil staatsecretaris Martijn van Dam het Nederlands publiek meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft én natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, net zoals bijvoorbeeld Amsterdam, molens en het Rijksmuseum.

UNESCO

Het Nederlandse Waddengebied, van de vaste landskust tot de eilanden, prijkt nu bovenaan het lijstje van natuurgebieden van Wereldklasse. ‘Het is topnatuur,’ licht Lindeboom toe. ‘En omvat veertien procent van het oppervlak van ons land. Een belangrijk deel van de wereldpopulatie van trekvogels gebruikt het wad als tankstation tijdens de trek. Voor de zes miljoen vogels die jaarlijks in dit gebied broeden of overwinteren is het een onmisbare schakel om te overleven. En meer dan vijftienduizend zeehonden vinden er rust en ruimte.’ UNESCO heeft de Waddenzee van Esbjerg tot Den Helder niet voor niets uitgeroepen tot Natuurlijk Werelderfgoed. ‘We willen dat iedereen dat beseft en daar trots op is. Dan willen ze er ook voor zorgen.’

De plannen

De indieners willen zo snel mogelijk om de tafel met alle betrokken partijen om werk te maken van de plannen die ze de nominatie voor de verkiezingen indienden. De plannen bestaan onder meer uit het organiseren van goede natuurbescherming onder toenemende gebruiksdruk, het komen tot één gezamenlijk beeldmerk met een (inter)nationale promotie- en marketingcampagne en een goed educatief programma voor de scholen, bijvoorbeeld met behulp van een natuurfilm à la De Nieuwe Wildernis waar filmer Ruben Smit voorbereidingen voor treft.

Het Waddengebied heeft de toerist veel te bieden. Jaarlijks trekken twee miljoen bezoekers naar het gebied. De indieners willen het aanbod beter op elkaar afstemmen en verbeteren. Het Waddengebied weet de zorg voor natuur en genieten te combineren.

Indieners

Het Nederlandse Waddengebied is voor de verkiezing ingediend door Nationaal Park Duinen van Texel, Werelderfgoed Waddenzee, Nationaal Park Schiermonnikoog, Staatsbosbeheer, en Natuurmonumenten. Een groot aantal andere organisaties in het gebied, waaronder De Nieuwe Afsluitdijk, ondersteunt de indiening.

Blue Energy wint titel Nationaal Icoon 2016

REDstack heeft met hun innovatie Blue Energy, het opwekken van elektriciteit uit het verschil tussen zout en zoet water, de titel Nationaal Icoon 2016 gewonnen. Naast Blue Energy werden ook Growboxx (beplanting in droge gebieden) en Lighthouse (medische isotopen) door het kabinet benoemd tot nieuwe Nationale Iconen. De drie winnaars werden door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Uit de ruim zestig hoogwaardige inzendingen selecteerde de jury onder leiding van Hans Wijers de tien finalisten. Na een intensieve beoordeling door de jury zijn drie innovaties voorgedragen, het kabinet heeft vervolgens besloten deze tot Nationaal Iconen te benoemen.

Minister Kamp: “Blue Energy, Growboxx en Lighthouse zijn Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie, landbouw en de gezondheidszorg. De nieuwe Nationale Iconen zijn van hoog internationaal niveau en Nederlandse visitekaartjes op het gebied van innovatie. Alle drie de innovaties hebben grote economische potentie en dragen bovendien bij aan wereldwijde duurzame ambities.”

De drie nieuwe Nationale Iconen worden volop ondersteund door het kabinet. Zo krijgen de innovaties elk een minister of staatssecretaris als eigen ambassadeur. Dit biedt toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland, helpt bij het vinden van financiering en nieuwe partners en geeft ondersteuning vanuit de overheid.

Meer informatie over de verkiezing is te vinden via www.nationaleiconen.nl.

Minister Kamp (midden) poseert met enkele finalisten die hun inzending bekroond zagen met de titel Nationaal Icoon 2016.

Afsluitdijk Open afgelast ivm weersomstandigheden

Rijkswaterstaat en de organisatie van de Afsluitdijk Open hebben in overleg met de gemeentes Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon en betrokken veiligheidsdiensten besloten dat de Afsluitdijk Open in verband met de weersomstandigheden helaas niet door kan gaan. De kans op onweer is aanzienlijk en daarnaast worden windstoten boven windkracht 6 verwacht. In verband met de veiligheid van deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, leveranciers en organisatie is besloten om de Afsluitdijk Open af te gelasten.

Op basis van de huidige weersvoorspellingen kunnen we niet garanderen dat we het evenement veilig kunnen organiseren, aldus Koen Hermens van organisator House of Sports. De Afsluitdijk is een open vlakte, omgeven door water waardoor het risico op blikseminslag aanzienlijk is. Samen met de veiligheidsdiensten, Rijkswaterstaat en de gemeenten hebben we besloten dat het onverantwoord is om de 7.500 deelnemers, 2.000 fans en 500 vrijwilligers en crewleden daar te laten lopen. De gemeentes Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon vinden het een wijs besluit op basis van de informatie die nu beschikbaar is en ondersteunen de keuze van Rijkswaterstaat en de organisatie.

De voorspellingen zijn uitvoerig gemonitord door bovengenoemde partijen in overleg met officiële meteobronnen. Tussen 04.00 en 08.00 uur is er een grote kans op onweer en dat is precies wanneer de hardlopers over de Afsluitdijk lopen. Daarnaast wordt er windkracht 6 verwacht met windvlagen naar windkracht 7 en 8.

Hoe spijtig Rijkswaterstaat, de gemeentes en organisatie het ook vinden, het veilig organiseren van het evenement voor alle betrokkenen staat voorop. Er wordt gezocht naar een andere datum, zodat de mensen die zich hebben ingeschreven voor de Afsluitdijk Open alsnog op een ander moment het unieke hardloopevenement kunnen beleven. Het later starten van de Afsluitdijk Open is geen optie omdat de Afsluitdijk weer om 12.00 uur opent voor verkeer.

De expositie Icoon Afsluitdijk en ‘Waterlicht’ op Breezanddijk van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde blijven tussen 23.00 uur en 02.00 uur bereikbaar voor publiek. De Afsluitdijk blijft, in tegenstelling tot eerdere berichten, tussen 01.00 en 12.00 uur open voor verkeer.

Testcentrum voor zelfstandig werkend energiesysteem

Op de Afsluitdijk bij Den Oever komt een testcentrum voor het testen van zelfstandige, duurzame energienetwerken, genaamd Off Grid Energy Systems. Deze volledig zelfstandig werkende energiesystemen kunnen eigen elektriciteit opwekken, opslaan en 24/7, 365 dagen per jaar energie leveren. Met behulp van wind, zon, water en opslag wordt een duurzaam en betaalbaar alternatief ontwikkeld voor gebieden en eilanden die geen aansluiting hebben op het centrale elektriciteitsnetwerk. Het testcentrum wordt gerealiseerd door het samenwerkingsverband MPower.

Off Grid Test Centre (OGTC)

In het OGTC wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende systemen getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, water en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende samenstellingen testen kan uitvoeren. Het testcentrum brengt deze bronnen samen tot betrouwbare systemen voor afnemers. Het doel is duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor de huidige energiesystemen op locaties die niet aangesloten zijn op het openbare stroomnet. De energiesystemen zijn alternatieven voor bijvoorbeeld dieselgeneratoren op eilanden en afgelegen locaties wereldwijd. Ook in Nederland wordt het systeem toegepast. Bijvoorbeeld op Texel en bij het nog te renoveren Monument op de Afsluitdijk.

Realisatie testcentrum             

Het testcentrum (OGTC) wordt gerealiseerd door 103Renewables, sinds kort MPower geheten. MPower is een samenwerking van Wind Energy Solutions (WES), ZON Energie, Tocardo en batterijleveranciers.

Financiering

Voor de realisatie van het testcentrum is een bijdrage van € 933.675 uit de Rijksbijdrage Regeling Ambities Afsluitdijk  beschikbaar gesteld. Voor Mpower is hiermee de financiering rond. De bedrijven dragen zelf € 933.675 bij.

Energie neutrale Afsluitdijk

Het project is onderdeel van het programma ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ en draagt bij aan de ambitie om de Afsluitdijk een innovatieve en energie neutrale energiedijk te maken met internationale uitstraling. Andere voorbeelden van lopende innovaties die hieraan bijdragen zijn Blue Energy en stromingsenergie.

Lees meer over het OGTC

Dagelijks 1000 kuub zand naar Kornwerderzand

Het strandje bij Kornwerderzand is door zandafslag niet meer aantrekkelijk voor bezoekers. Gemeente Súdwest-Fryslân, partner in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk wil daarom het strandje weer opknappen. Het zand wat hiervoor nodig is,  komt uit de vaargeul bij Makkum. De vaargeul bij Makkum wordt uitgediept, zodat de scheepvaart hier weer veilig gebruik van kan maken. Gemeente Súdwest-Fryslân is vorige week begonnen met het uitdiepen.

Werk met werk

Door de twee projecten aan elkaar te koppelen kan werk met werk gemaakt worden. Op 10 mei is Arcadis met behulp van lokale onderaannemers begonnen met de werkzaamheden. Tot eind mei brengen zij dagelijks  duizend kuub zand  op schepen naar Kornwerderzand. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot half juni.

Het opwaarderen van het strand maakt deel uit van de recreatieve ontwikkelingen bij Kornwerderzand.

Bezoek ons tijdens het Museumweekend

Het Museumweekend is een jaarlijks evenement in Nederland. Veel musea zijn dan gratis of met korting toegankelijk. Zo ook het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand.

Op zaterdag 22 en zondag 23 april opent het Kazemattenmuseum tijdens het Museumweekend haar deuren voor het publiek. Ook ons vernieuwde informatiecentrum ‘De Afsluitdijk, nieuwe verhalen’ is dan geopend.

Het Kazemattenmuseum biedt tijdens beide dagen een gevarieerd en aantrekkelijk programma met als thema ‘ons echte goud’ aan de museumbezoekers.

Combineer uw bezoek aan het Kazemattenmuseum met een bezoek aan ons informatiecentrum en laat u bijpraten over de geschiedenis en de toekomst van de Afsluitdijk. U bent van harte welkom! 

Informatiecentrum Afsluitdijk geopend

Op de Afsluitdijk is een tijdelijk informatiecentrum geopend. De komende jaren wordt de dijk vernieuwd. Om bezoekers te informeren over de plannen hebben Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk een informatiecentrum heringericht op Kornwerderzand.

Woensdagmiddag 13 april onthulde een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partners de naam van dit tijdelijke informatiecentrum. ‘De Afsluitdijk, nieuwe verhalen’, vertelt over de ambities en projecten die zijn vastgesteld voor de dijk.

Basis voor het Beleefcentrum

Het tijdelijke informatiecentrum is ingericht in het voormalige informatiecentrum van Rijkswaterstaat waar een expositie te zien was ter ere van het 75-jarig bestaan van de dijk. Tot 2018 is dit de plek waar bezoekers informatie rondom de vernieuwing van de Afsluitdijk kunnen vinden. Het vormt daarmee de voorloper van een nog te bouwen Beleefcentrum, dat op Kornwerderzand moet komen. Dit toekomstige Beleefcentrum wordt een combinatie van een attractie en een informatiecentrum. Hier kan men onder andere in een 4D-beleving, compleet met beweging en waterdruppels, ervaren hoe de Vismigratierivier eruit komt te zien.

Openingstijden

Het tijdelijke informatiecentrum is voorlopig geopend:

  •  mei t/m oktober: woensdag en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
  •  juli en augustus: ook op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Groepen zijn op aanvraag ook welkom buiten de reguliere openingstijden. Lees hier meer over het informatiecentrum.
Combineer uw bezoek aan het informatiecentrum met het Kazemattenmuseum.

Waddenfondsgeld voor Monument Afsluitdijk

Het Monument op de Afsluitdijk krijgt 1,5 miljoen euro uit het Waddenfonds. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de restauratie van het Monument en de verbetering van toeristische voorzieningen rondom het monument.

Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “Noord-Holland vindt het fantastisch dat het unieke Monument op de Afsluitdijk geld krijgt vanuit het Waddenfonds. Dit geeft een stevige impuls en hiermee wordt de icoonstatus van de Afsluitdijk versterkt.”

Het Waddenfonds wil de toeristische sector in het Waddengebied met de bijdrage een positieve en duurzame impuls geven. Het Monument halverwege de Afsluitdijk trekt nu al veel publiek. Om de bezoekers meer te kunnen bieden worden bestaande voorzieningen uitgebreid en verbeterd zoals horeca, terrassen en een uitzichtpunt.

Versterken havendammen Den Oever

Rijkswaterstaat versterkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de havendammen bij Den Oever. Rijkswaterstaat en HHNK hebben hiervoor in september 2015 een realisatieovereenkomst gesloten.

De versterking moet ervoor zorgen dat de havendammen ook bij zware stormen de golven afremmen zodat de Havendijk in Den Oever beschermd wordt.

Havendijk

De havendijk wordt ook versterkt, dat doet HHNK in de periode 2017-2019. De 900 meter lange dijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk wordt hoger en stabieler gemaakt, zodat er bij extreem weer niet teveel water overheen slaat.

Het versterken van de havendammen en het versterken van de dijk zorgen er voor dat een groot deel van Noord-Holland kan blijven rekenen op droge voeten! Voor meer informatie over dit onderwerp zie de website van HHNK.

Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied van de provincie Fryslân, is blij met het positieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). “Met onze samenwerkingspartners zijn wij al langer overtuigd van de meerwaarde van de Vismigratierivier. Zo levert het veel economisch voordeel op, denk aan extra werkgelegenheid, kansen voor toerisme en heeft het grote exportpotentie. De Vismigratierivier bestaat uit hoogwaardige weg- en waterbouw technologie die nog niet eerder is vertoond en kan een oplossing bieden voor wereldwijde problemen op het gebied van eten (vis) en ecologie”.

Begin augustus kwam de Commissie met een voorlopig advies. Hierin werd gevraagd om de meerwaarde van de Vismigratierivier nog verder te onderbouwen. Dat gold vooral voor het effect ten opzichte van het visvriendelijk sluisbeheer dat door Rijkswaterstaat wordt toegepast bij de Afsluitdijk. Nu nog beter is aangetoond dat beide maatregelen elkaar eerder versterken, kon de Commissie de milieueffectrapportage met een positief advies afronden.

Meerwaarde Vismigratierivier

De Vismigratierivier Afsluitdijk onderscheidt zich van andere maatregelen doordat zowel de sterke als de zwakke zwemmers onder de trekvissen het IJsselmeer 24 uur per dag zelfstandig kunnen bereiken. “Dat zorgt ervoor dat de Vismigratierivier een positief effect kan hebben op de gezonde vispopulatie in Waddenzee, IJsselmeer en verder in het Europese achterland.” aldus de Commissie. Mogelijke onbekendheden over de uiteindelijke effecten zijn onlosmakelijk verbonden met het innovatieve karakter van het project. De Commissie adviseert dan ook om de effecten goed te volgen na de realisatie.                                

Vismigratierivier Afsluitdijk

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen het IJsselmeer niet meer bereiken. De Vismigratierivier is een innovatief plan om de ecologische verbinding tussen Waddenzee en het IJsselmeer weer te herstellen. Simpel gezegd: de Afsluitdijk gaat open voor vis. Dat is goed voor de visstand en duurzame visserij. Het project heeft een hoog innovatief karakter. Het biedt kansen om de positie van de Nederlandse waterbouwsector te verstevigen. Dat dit project zeer innovatief is en hoge verwachtingen schept, bleek ook uit de Troonrede van afgelopen dinsdag, waarbij de natuurontwikkeling bij de Afsluitdijk expliciet werd benoemd. Wereldwijd zijn er namelijk 200 locaties waar de Vismigratierivier een oplossing is.

Vervolgstappen

Het advies van de Commissie maakt deel uit van het besluit over de Vismigratierivier dat Provinciale Staten van de provincie Fryslân, naar verwachting, eind dit jaar neemt. Na instemming starten de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk.De opening door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier wordt opgenomen in het Rijkscontract. De provincie Fryslân zorgt vervolgens voor de aansluiting met de Waddenzee en het IJsselmeer. Als alles volgens planning verloopt kan in 2017 de eerste schop de grond in.

Uitnodiging presentatie Afsluitdijk

“De Afsluitdijk, een Dijk van verleden, heden en toekomst”

De aanleg van de Afsluitdijk heeft historisch gezien een enorme impact gehad op ons woongebied. De Afsluitdijk moet versterkt worden en Rijkswaterstaat gaat er daarom de komende mee aan de slag. Regionale overheden, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk grijpen dit moment aan om nog meer projecten op de dijk te ontwikkelen. Eén daarvan in het opwaarderen van de haven van Den Oever.

Presentatie

Op zondag 27 september wordt er in Museum Jan Lont in Hippolytushoef een presentatie gegeven over de achtergronden waarom de Afsluitdijk op de schop moet en er wordt inzicht gegeven wat de komende jaren te wachten staat.

Projectgroep “De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap hebben de handen in één geslagen voor een presentatie. Het belooft een zeer interessante middag te worden over het heden en vooral over de toekomst van de dijk.

Waar en wanneer

Zondag 27 september 2015
Museum Jan Lont, Stroeërweg 39, Hippolytushoef
Inloop van 13.30 tot 14.00 uur – Aanvang 14.00 uur
Presentatie twee maal drie kwartier met half uur pauze
Toegang gratis maar voor 2 kopjes thee/koffie bij ingang € 3,= betalen

Aanmelden

Het bestuur van het Museum verwacht veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Er kunnen maximaal 60 personen in het museum en om zeker te zijn dat u een plaats heeft gaarne aanmelden via mail info@museumjanlont.nl

Masterclass Blue Energy voor scholieren

Op dit moment krijgen wij veel aanvragen van scholieren die meer willen weten over Blue Energy en een bezoek willen brengen aan de proefcentrale in het kader van hun profielwerkstuk. Dit laatste is helaas niet mogelijk.

Masterclass

Om iedereen toch van de benodigde informatie te voorzien organiseert Wetsus op vrijdag 16 oktober een Masterclass Blue Energy.

Aanmelden

Wil je ook je profielwerk over Blue Energy doen? Meld je dan aan voor de masterclass en krijg antwoord op al je vragen.
Klik hier om je aan te melden.

Inspraakprocedure “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand MER”

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, bestaande uit de provincies Fryslân, Flevoland, Overijssel, Drenthe en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, Fryske Marren, Urk, Kampen, Zwolle en Meppel en de scheepswerven en verladers rondom het IJsselmeer het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren.

Deze verbetering moet ontstaan door onder andere het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand. Hier is een wens voor een brede sluis van 25 meter breed en 5 meter diepgang, terwijl de grote sluis nu 14 meter breed is.

Waarom dit voornemen?

Een diepere en bredere sluis zal onder meer resulteren in een grotere omzet voor de rond het IJsselmeer aanwezige scheepswerven. Deze omzetstijging komt niet alleen bij de scheepswerven terecht maar ook toeleveranciers, onderaannemers, werknemers en onderwijsinstituten in de regio profiteren hiervan. Verder wordt ook de (kust)scheepvaart betere mogelijkheden geboden de diverse binnenhavens rondom het IJsselmeer te bereiken. Sluisverbreding dient derhalve een algemeen maatschappelijk belang.

Bestemmingsplan

De gewenste wijzigingen passen niet allemaal in het op dit moment vigerende bestemmingsplan voor Kornwerderzand. Het bestemmingsplan moet daarom worden herzien. Bij deze herziening zullen de resultaten van de m.e.r. procedure worden betrokken. De bestemmingsplanherziening is nu echter nog niet aan de orde. Dat komt hierna.

Inzien Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De notitie “Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand MER“ ligt van 27 juli tot 7 september 2015 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze indienen. Daarin geeft u uw mening over de inhoud van de notitie.

Wat willen we graag van u weten?

Mist u onderdelen dan wel onderwerpen voor het MER in de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand MER”?
We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Inzien

De “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kornwerderzand MER” ligt gedurende de genoemde inzagetermijn ter inzage bij:

  • Provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
  • Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad
  • Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
  • Provincie Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen
  • Gemeente Súdwest-Fryslân, Marktstraat 15, 8601 CR Sneek

De notitie is tevens digitaal in te zien: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand

Hoe kunt u reageren?

U kunt vanaf maandag 27 juli tot maandag 7 september 2015 reageren.
U dient uw reactie te sturen naar Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek, onder vermelding van “NRD Sluis Kornwerderzand”.

Plannen Vismigratierivier ter inzage

Van 22 juni t/m 2 augustus 2015 liggen het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier, Milieueffectrapport, Ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier en de passende beoordeling ter inzage bij de provincie Fryslân. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze geven.

Ter inzage

Om de Vismigratierivier planologisch mogelijk te maken, worden de geldende bestemmingsplannen aangepast middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het college van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp PIP en de bijbehorende stukken vastgesteld op 9 juni. Het ontwerp ligt nu ter inzage, samen met de onderbouwende stukken. De stukken liggen van 22 juni t/m 2 augustus 2015 ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
Voor adressen en openingstijden zie: www.fryslan.frl/afsluitdijk. U kunt de stukken hier ook digitaal inzien.

Reactie geven

U kunt uw zienswijze naar voren brengen bij de Provincie Fryslân. Wij ontvangen deze bij voorkeur digitaal via e.sibelt@fryslan.frl. U kunt uw zienswijze ook sturen naar Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, t.a.v. Ester Sibelt, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Heeft u vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen, of neem contact op via tel 058-2925820 of mail.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure of het digitaal inzien van de stukken zie www.fryslan.frl/afsluitdijk.

Kennisgeving Ter inzage legging Vismigratierivier

Themabijeenkomst vismigratie

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk realiseren plannen om de Afsluitdijk te openen voor vis. Het visvriendelijke sluisbeheer en de Vismigratierivier herstellen de verbinding tussen Waddenzee, IJsselmeer en achterland. Er is veel onderzoek gedaan naar de trekvissen bij Kornwerderzand. Welke soorten voorkomen, de aantallen, de verspreiding en het gedrag. Wij nodigen u van harte uit op woensdag 27 mei voor de themabijeenkomst ‘Wat wil de vis’, waar de resultaten van de diverse onderzoeken worden gepresenteerd.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de onderzoeksresultaten en de vertaling daarvan in het ontwerp van de Vismigratierivier en de bediening van de sluizen. Daarnaast krijgt u informatie over het (toekomstige) onderzoeks- en monitoringsprogramma en het internationale belang. Zal de steur terugkeren in het Rijnstroomgebied? Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie.

De aftrap van de bijeenkomst wordt verzorgd door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân en de heer Van de Beek van Rijkswaterstaat. De presentaties worden verzorgd door verschillende onderzoeksinstituten en experts.

Programma

De bijeenkomst is op woensdagmiddag 27 mei, aanvang 13.00 uur, einde ca. 16.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.

Locatie: Kornwerderzand, Sluisweg 1a.

Aanmelden

We vernemen graag of u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk, info@denieuweafsluitdijk.nl of 058 – 292 5820. Na opgave ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en routebeschrijving.

 

Ondernemers gezocht voor exploitatie Beleefcentrum

Om een impuls te geven aan recreatie en toerisme, wil De Nieuwe Afsluitdijk bij Kornwerderzand samen met marktpartijen een zogenoemd Beleefcentrum ontwikkelen. Er hebben zich inmiddels meerdere gegadigden gemeld. Deze zomer wordt voor de exploitatie een openbare aanbesteding gehouden.

‘De Afsluitdijk is een internationaal bekend icoon’, zegt Gertjan Elzinga, projectleider Recreatie & Toerisme voor De Nieuwe Afsluitdijk. ‘Maar op het gebied van toerisme hebben we daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Toen de dijk in 1932 werd aangelegd, speelde toerisme geen rol van betekenis. Maar inmiddels stoppen zo’n 300.000 toeristen op de Afsluitdijk. Elzinga: ‘240.000 bij het Monument en 60.000 bij Kornwerderzand. Nu de Afsluitdijk vanaf 2017 stevig op de schop gaat, kan het toerisme in de kop van Noord-Holland en Fryslân daarop meeliften. We willen de opknapbeurt van de Afsluitdijk aangrijpen om de toeristische werkgelegenheid en de economie in de kop van Noord-Holland en Fryslân een impuls te geven.

Educatieve attractie

‘We zijn gaan nadenken over de vraag hoe je bezoekers op een aantrekkelijke en gastvrije manier op de Afsluitdijk kunt ontvangen. De krappe lunchroom bijvoorbeeld, met wc’s onder het Monument, is gevestigd in een voormalige technische ruimte van Rijkswaterstaat. Niet het visitekaartje van Nederland dat je zou willen zijn voor internationale toeristen. Hetzelfde geldt voor de gebrekkige toegankelijkheid van Kornwerderzand en in het bijzonder het Kazemattenmuseum. Uit onderzoek blijkt dat de locaties Monument en Kornwerderzand het meest voor de hand liggen voor een gastvrije ontvangst van toeristen. Bij het Monument blijft, zelfs met een uitbreiding, de ruimte beperkt. Daarom gaan we daar de bestaande voorzieningen verbeteren voor bezoekers die een korte stop maken. Bij Kornwerderzand is veel meer ruimte. Bovendien gaat daar van alles gebeuren. Denk maar aan de plannen voor de nieuwe Vismigratierivier en de verruiming van de sluis voor superjachten. Daarom ontwikkelen we daar samen met marktpartijen een Beleefcentrum Afsluitdijk “nieuwe stijl”: een eigentijdse, inspirerende educatieve attractie met horeca, parkeer- en aanlegplaatsen. Hier kunnen bezoekers de Afsluitdijk, het IJsselmeer en Unesco Waddenzee ruiken, proeven, zien, horen en voelen, zelfs (of misschien vooral) met “slecht” weer.’

Gezocht: exploitant die samen met ons het Beleefcentrum tot een succes maakt!

De overheid en marktpartijen gaan dit Beleefcentrum gezamenlijk ontwikkelen, waarbij een marktpartij zich richt op de exploitatie. ‘Via een openbare aanbesteding selecteren we de meest geschikte exploitant. Geïnteresseerde partijen kunnen zich daarvoor inschrijven’ zegt Elzinga. ‘Het gebouw zelf blijft op deze bijzondere plek eigendom van de overheid’, zegt Elzinga. ‘Via een openbare aanbesteding selecteren we de meest geschikte exploitant. Geïnteresseerde partijen kunnen zich daarvoor inschrijven. Dat kan één ondernemer zijn, die zowel de horeca als de educatieve attractie exploiteert. Maar het kan ook een consortium zijn. Voorwaarde is dat een langdurige exploitatie mogelijk is. We selecteren ook op passendheid bij de unieke locatie op de Afsluitdijk. Een WOK-restaurant met ballenbak maakt weinig kans. Maar een exploitant die de verhalen van de Deltawerken, duurzame energie UNESCO Waddenzee, IJsselmeer en de Vismigratierivier vertaalt naar een spannende, eigentijdse, educatieve attractie past goed op deze bijzondere plek. Zeker als de effecten van een Beleefcentrum ook op de omgeving een positieve uitwerking hebben. Kornwerderzand en het Beleefcentrum moeten bovendien een representatieve toegangspoort naar Fryslân zijn, zeker in de aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018.’

Planning

Er is bewust voor gekozen om eerst de exploitant te selecteren. Elzinga: ‘De aanbesteding start in mei of juni. We hopen in het najaar met de geselecteerde exploitant aan tafel te zitten en zijn concept uit te werken. In samenspraak met hem gaan we in 2016 een architect en een aannemer selecteren, die het gebouw gaan ontwerpen en realiseren. Aan dat gebouw stellen we ook eisen. Het moet een bijzonder gebouw worden en passen bij de beeldkwaliteit van de Afsluitdijk. De exploitant wordt de huurder van het gebouw. In 2017 moeten de bouwwerkzaamheden plaatsvinden en in het voorjaar van 2018 moet het Beleefcentrum open gaan. Dan is Fryslân immers Culturele Hoofdstad van Europa. Bovendien verwachten we dat de werkzaamheden aan de Afsluitdijk veel bezoekers gaan trekken. Het Beleefcentrum wordt dan echt de huiskamer van het project Afsluitdijk.’

Bekendmaking aanbesteding

De aanbesteding wordt bekend gemaakt via Tenderned . ‘Maar wij realiseren ons dat exploitanten wellicht niet regelmatig op deze website kijken. Daarom gaan we ook via social media en advertenties zoveel mogelijk geschikte partijen op de aanbesteding wijzen’, aldus Elzinga.

Ontwerp Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vanaf 14 mei ter visie

Op 14 mei gaat het Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk ter visie, samen met alle bijbehorende documenten. Vanaf dat moment heeft iedereen gedurende zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

‘Het Rijksinpassingsplan bevat het besluit om de Afsluitdijk geschikt te maken voor de toekomst’, aldus Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk bij Rijkswaterstaat. ‘Wij gaan maatregelen treffen die de Afsluitdijk weer geheel op sterkte brengt en we bouwen pompen in om extra water af te kunnen voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.’

Besluit Afsluitdijk bestaat uit diverse rapporten

Van de Beek: ‘Rijkswaterstaat heeft de plannen voor de Afsluitdijk voorbereid in nauw overleg met provincies, gemeenten en waterschappen (regio) en in tal van bijeenkomsten met de belanghebbenden op en rond de dijk.’ De plannen staan in verschillende rapporten die bij elkaar horen. Het centrale besluit voor de versterking van de Afsluitdijk is het Ontwerp-Rijksinpassingsplan van de minister van Infrastructuur en Milieu. In het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk geven rijk en regio aan hoe zij de Afsluitdijk tot waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw willen maken. De staatssecretaris van Economische Zaken maakt de maatregelen aan de Afsluitdijk met twee ontwerp-natuurvergunningen mogelijk. De plannen zijn onderbouwd met een Milieueffectrapport. Daarin is beschreven welke milieuaspecten hebben meegewogen bij het opstellen van de plannen.  

Regionale ambities

In het Rijksinpassingsplan wordt ook een relatie gelegd met regionale ambities. Het plan biedt ruimte voor regionale overheden hun eigen procedures te doorlopen. Zo is er voor de Vismigratierivier een aparte procedure voor de ruimtelijke inpassing, een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan en de bijbehorende vergunningen komen binnenkort apart ter visie.

Zienswijzen van 14 mei tot en met 24 juni

Het hele dossier ligt vanaf 14 mei gedurende zes weken ter inzage. Tot en met 24 juni heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen. De stukken worden online gepubliceerd op:
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/afsluitdijk/index.aspx
Ook worden ze ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat en in provincie- en gemeentehuizen. Bovendien zijn alle stukken opvraagbaar. Reageren kan via internet of per brief. Ook komen er adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Van de Beek: ‘We gaan alle zienswijzen en adviezen bekijken en geven een reactie in een Nota van Antwoord.’ Hoewel niet alle verzoeken zomaar kunnen worden ingewilligd en bij de planontwikkeling al goed naar tal van wensen is gekeken, staat Van de Beek open voor ieders inbreng: ‘Als er zienswijzen worden ingediend, waarvan de minister vindt dat ze moeten leiden tot een verbetering of aanscherping van het Ontwerp-Rijksinpassingsplan, wordt het plan aangepast.’

Definitief plan

Rijkswaterstaat wil het Rijksinpassingsplan eind 2015 afronden. ‘Maar dat hangt natuurlijk ook af van de inhoud en het aantal van de zienswijzen’, zegt Van de Beek. ‘Rijkswaterstaat kan snel daarna met de maatregelen voor de waterveiligheid en de waterafvoer beginnen, zodat de Afsluitdijk rond 2021 weer geheel voldoet aan alle eisen en wensen’.

Versterking havendammen is gedeelde verantwoordelijkheid

In het kader van de versterking van de 900 meter lange hoogwaterkering in Den Oever wordt ook een aantal havendammen aangepakt, die voor de haven van Den Oever liggen. Deze dammen worden versterkt binnen het project Afsluitdijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat nemen hierbij hun gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

‘De Havendijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij extreem weer kan er te veel water over de dijk slaan’, vertelt Linda van Oostrum, hoofd afdeling Watersystemen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarom gaan we de dijk vanaf 2017 versterken. De werkzaamheden, die min of meer gelijk lopen met de werkzaamheden aan de Afsluitdijk, worden in 2019 afgerond. In 2012 hebben we een voorkeursalternatief vastgesteld. Het gaat om een verhoging van maximaal 1,5 meter. Daarvoor is ook een verbreding in de richting van het haventerrein nodig van ongeveer 14,5 meter.’

Havendammen

Achter de haven ligt een aantal havendammen, die ook moeten worden aangepakt om de veiligheid van Den Oever te kunnen garanderen. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat. Deze havendammen worden gelijk met de gehele Afsluitdijk op sterkte zijn gebracht, of zoveel eerder als mogelijk. ‘In het voorkeursalternatief is aangegeven dat de havendammen niet alleen een functie hebben voor het versterken van de dijk, maar ook voor het begeleiden van de scheepvaart in de haven’, aldus Van Oostrum.

Kantelpunt

Van Oostrum is enthousiast over de samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat: ‘Zowel het Hoogheemraadschap als Rijkswaterstaat zijn zeer gedreven. Beide organisaties willen goede resultaten neerzetten die aansluiten bij de omgeving. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de havendammen in het begin telkens bij de andere partij werd neergelegd, kwam er een kantelpunt en wisten we elkaar steeds beter te vinden. Rijkswaterstaat helpt en denkt met ons mee, is betrokken bij alle bestuurlijke overleggen, in de projectgroep en in de adviesgroep. We hebben de wederzijdse verwachtingen besproken en benoemd, gezocht naar oplossingen voor knelpunten en vastgesteld wat de opgave is en welke middelen we tot onze beschikking hebben. Er ligt nu een overeenkomst, waarbij Rijkswaterstaat de dammen versterkt.’

Verdeelsleutel

Daarbij hebben het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat volgens Van Oostrum voor een pragmatische aanpak gekozen: ‘We hebben niet alles ‘aan de voorkant’ vastgelegd. Bij elke stap beoordelen we samen wat we met elkaar willen bereiken en wat daarvoor moet gebeuren. Zo kom je tot een goede financiële verdeelsleutel.’

Vanzelfsprekende samenwerking

De samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat lijkt haast vanzelfsprekend omdat de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid bij beide organisaties voorop staat: ‘Samen staan we voor de veiligheid van Den Oever. Zo boeken we het beste resultaat en gaan we verantwoord met het beschikbare budget om.’

Off grid: op innovatieve wijze altijd duurzame energie leveren

Het bedrijvenconsortium 130 Renewables heeft het initiatief genomen voor een Off Grid Test Centre bij de Afsluitdijk. Off grid betekent een volledig autonoom werkend duurzaam energiesysteem met eigen opwekking, opslag en verbruik, dat niet op het openbare stroomnet is aangesloten.

‘De bedrijven willen een tijdelijke proefopstelling opzetten en daarmee een zelfvoorzienend systeem ontwikkelen en testen, waarbij verschillende duurzame technieken naast elkaar worden toegepast en vooral optimaal op elkaar worden afgestemd’, vertelt Bert Wijnsma. Vanuit het programma De Nieuwe Afsluitdijk legt Wijnsma relaties tussen het bedrijfsleven en overheden met als doel de duurzaamheidsambities voor de Afsluitdijk te realiseren. ‘De bedrijven maken gebruik van zonnepanelen, een windturbine en opslag. Ook de al bestaande proefinstallatie voor getijdenenergie bij Den Oever – met drie turbines naast elkaar in een spuikoker van het spuisluiscomplex – zal op het systeem worden aangesloten.’ Doel is een systeem te ontwikkelen dat 24/7 duurzame energie kan leveren in onder meer afgelegen gebieden.

Onderzoek en ontwikkeling

Het Off Grid Test Centre moet een tijdelijke opstelling worden. Het heeft in eerste instantie tot doel te ontwikkelen, te testen en daarvan te leren. ‘De bedrijven willen op innovatieve wijze duurzame energie maken en opslaan’, aldus Wijnsma. ‘Door de technieken slim te combineren kan off grid straks op relatief afgelegen plekken, zoals de Waddeneilanden, een bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen.’

Consortium

Initiatiefnemer van het Off Grid Test Centre is het bedrijvenconsortium 130 Renewables. ‘Dat bestaat uit vier Noord-Hollandse bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie: Tocardo, Wind Energy Solutions (WES), Zon Energie en ES Technologies’, legt Wijnsma uit. ‘Tocardo bouwt turbines waarmee je uit vrij stromend water elektriciteit kunt winnen, WES is een fabrikant van middelgrote windturbines, ES Technologies heeft veel expertise op het gebied van stroomopslag en Zon Energie is een energiedienstverlener op het gehele veld van initiatief tot exploitatie.’

Business cases

Als locatie heeft het consortium Den Oever op het oog, op de plaats waar nu ook de proefinstallatie voor getijdenenergie zit. Maar zo ver is het nog niet. ‘We zitten nog in de onderzoeksfase. Aan het consortium hebben we gevraagd met sluitende inhoudelijke voorstellen en business cases te komen. Die moeten tot een finaal voorstel leiden, dat aan het eind van dit jaar inhoudelijk en financieel akkoord moet zijn. Voor de financiering – de investeringskosten voor het centrum worden ingeschat op € 1,8 miljoen gaat het bedrijfsleven zelf bijdragen en worden verschillende financieringsmogelijkheden en subsidies onderzocht. Pas daarna kan de realisatie van het Off Grid Test Centre van start gaan’, aldus Wijnsma.

Experimenteerruimte

Het project is in lijn met de duurzame energie-initiatieven op de Afsluitdijk. Wijnsma: ‘De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de dijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie: een Energiedijk. Een Off Grid Test Centre past uitstekend bij de ontwikkeling van de Afsluitdijk tot een experimenteerruimte voor innovatieve energietechnologieën. Bovendien hebben we in de samenwerkingsovereenkomst met het Rijk de intentie afgesproken dat we samen streven naar een energieneutrale dijk in 2021.

EU steunt onderzoek nieuwe sluis

Het TEN-T-programma van de EU draagt ruim € 1 miljoen euro bij aan de studie voor de bouw van nieuwe sluis bij Kornwerderzand en de verdieping van de waterwegen op het IJsselmeer. Dat is nu ook te lezen op de website van de EU.  Het project zorgt voor verbetering van de verbinding tussen de Noordzee en de Nederlandse binnenwateren en maakt het voor grotere schepen mogelijk het binnenland te bereiken.

Wanneer grotere schepen het IJsselmeer kunnen bereiken wordt de verbinding tussen de Noordzee en Noord-Nederlandse waterwegennet, in het bijzonder met de binnenhavens van Kampen, Zwolle en Meppel sterk verbeterd. Betere verbindingen zorgen voor grote kansen op het gebied van intermodaal vervoer en duurzame vervoersmiddelen.

Studie

Om het project te kunnen realiseren wordt een studie verricht. De studie is de voorbereiding op de bouwfase in 2016. Deze richt zich op de bouw van de nieuwe sluis bij Kornwerderzand, de verdieping van de waterweg in het IJsselmeer, en de realisatie van een Vismigratierivier. en gaat in op het uitwerken van het ontwerp, een milieu-effectanalyse, de Vismigratierivier, vergunningen en project management. De studie wordt in december 2015 afgerond. Meer informatie over het project Verruiming van de sluis bij Kornwerderzand lees je hier.

INEA

Het project werd geselecteerd voor EU-financiering met de hulp van externe deskundigen en valt onder de noemer ‘Binnenvaart’. De uitvoering ervan zal worden gecontroleerd door INEA, het Innovation and Networks Executive Agency.

TEN-T

Het TEN-T-programma werd opgericht door de Europese Commissie ter ondersteuning van de bouw en upgraden van de vervoersinfrastructuur in de hele Europese Unie.

Logo TEN-t financiering Europese Unie

 

Proefinstallatie stromingsenergie geopend

Vrijdag 20 februari hebben Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland) en Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân) de proefinstallatie stromingsenergie van Tocardo en Tidal Testing Centre (TTC) geopend. Ze deden dit tijdens de conferentie ‘Van dijk naar Energiedijk’ georganiseerd door Energising deltas en De Nieuwe Afsluitdijk.

De gedeputeerden werden gevraagd om vanuit Wieringerwerf mee te helpen de waterturbines virtueel op z’n plek te krijgen. Getooid met helm en veiligheidsvest doorliepen ze de verschillende stappen die nodig zijn om de turbines op zijn plek te krijgen. Gedeputeerde Konst, provincie Fryslân: “Met de opening van de nieuwe proefinstallatie hebben we een nieuwe stap gezet in onze ambitie op het gebied van duurzame energie. Als de techniek zich verder bewijst, kunnen we de versterking van de Afsluitdijk door het Rijk, naar een hoger niveau tillen door samen niet alleen een veilige, maar ook energie neutrale Afsluitdijk te realiseren”.

Stromingsenergie

In de nieuwe proefinstallatie wordt kennis en ervaring opgedaan voor een groter plan bij Kornwerderzand. Gedeputeerde Bond, provincie Noord-Holland: “De Afsluitdijk wordt hiermee een ‘aansluitdijk’: door samenwerking van allerlei partijen komen diverse duurzame innovaties op de dijk bij elkaar. Dit soort innovaties dragen bij aan een duurzamer Nederland.”

Van dijk naar Energiedijk

Hoe kunnen we onze deltatechnologie verrijken met energieopwekking uit water? Deze vraag is tijdens de conferentie “Van dijk naar Energiedijk” uitgebreid besproken. De economische mogelijkheden van energie uit water zijn groot. Joop Oude Lohuis van Ecofys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het marktpotentieel van innovatieve technologieën voor energie en water. “Getijstroomenergie en blue energy hebben wereldwijd veel potentie. Nederland speelt in de ontwikkeling hiervan een belangrijke rol. Energie opwekken met waterturbines bij spuikokers of met membranen in een dijk of dam is iets wat over de hele wereld kan plaatsvinden. Kortom, een prachtig exportproduct”. 

Energising deltas is een project dat onderzoekt hoe de combinatie waterbeheer en waterveiligheid met duurzame energieproductie zo succesvol mogelijk kan worden toegepast.

De Nieuwe Afsluitdijk in Infra-infokrant

In de Infra-infokrant staan alle infraprojecten in de provincie Fryslân centraal. In de nieuwe editie van de Infra-info krant ook aandacht voor De Nieuwe Afsluitdijk. Lees het interview met Bert Wijnsma (provincie Fryslân) en Parvin Hoseini (provincie Noord-Holland) waarin zij ingaan op de duurzame energie projecten op de Afsluitdijk in het artikel “Van waterkering naar innovatieve energiedijk”. 

Lees online

De artikelen lezen en bekijken? Bezoek de website www.frieseinfrainfo.nl voor de online versie van de krant. (kies uitgebreide versie voor het online magazine) Ook oude exemplaren zijn hier te vinden.

Op eenvoudige wijze geïnformeerd

De Infra-infokrant is primair bedoeld voor de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân. Op eigen verzoek worden ze in de krant op een eenvoudige wijze geïnformeerd over de voortgang van de grotere en kleinere infrastructurele werken. De Infra-info krant is een aanvulling op de reguliere rapportages. In de krant staan planningen, financiën en risico’s in één oogopslag. Daarnaast komen in de artikelen de speerpunten ‘duurzaamheid’, ‘onderwijs’ en ‘social return’ aan bod. Hiermee is de krant ook voor een breder publiek interessant. Het geeft een totaaloverzicht waar de provincie werkt aan een mooi en bereikbaar Fryslân.

Bijdrage Waddenfonds voor Vismigratierivier

Het Waddenfonds draagt 3 miljoen euro bij aan de aanleg van een doorgang in de Afsluitdijk, waardoor trekkende vissen het IJsselmeer weer kunnen bereiken. Ook het duurzame energie project Blue Energy, heeft subsidie van het Waddenfonds toegewezen gekregen.

Logo van het Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft 5 december 2014 bekendgemaakt welke projecten vanuit het Waddenfonds subsidie krijgen. Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

Vismigratierivier

Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 werden tegelijkertijd de migratieroutes van trekvissen tussen de Waddenzee en het achterland geblokkeerd. Tevens verdween daarmee een natuurlijke overgang van zoet binnenwater naar zout zeewater. Hiervoor is het project Vismigratierivier Afsluitdijk ontwikkeld.

De eerste fase van het project voorziet de aanleg van een opening door de Afsluitdijk. Deze opening maakt het mogelijk voor trekkende vissen om de Afsluitdijk te passeren. De totale kosten voor de opening in de Afsluitdijk bedraagt een kleine 18 miljoen euro. Het Waddenfonds financiert dit gedeeltelijk met een bijdrage van 3 miljoen euro.

Op 21 november jl. werd al bekend dat het ministerie van Economische Zaken ook een bijdrage levert van 5 miljoen euro. Bij de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland en Fryslân liggen begin volgend jaar de voorstellen voor een bijdrage in de financiering van de Vismigratierivier voor.

 

Blue Energy: elektriciteit voor 500.000 toekomstige huishoudens

Blue Energy’  is de naam van de innovatieve technologie voor elektriciteitsopwekking uit het verschil in zoutgehalte tussen zout en zoet water. Wetsus heeft de techniek ontwikkeld en door het bedrijf REDstack wordt deze nu verder klaargemaakt voor toepassing. In het kader daarvan heeft REDstack een proefopstelling op de Afsluitdijk bij Breezanddijk gebouwd. Deze proefopstelling wordt gebruikt om verschillende technologische varianten van RED technologie uit te testen. De plannen zijn om vervolgens op te schalen naar een demonstratie installatie en de capaciteit in een latere (commerciële) fase verder uit te breiden zodat elektriciteit kan worden gewonnen voor maximaal 500.000 huishoudens.

De subsidie van het Waddenfonds wordt gebruikt om de omgevingseffecten van de RED technologie te kwantificeren en te minimaliseren om in een later stadium een ecologisch en economisch verantwoorde opschaling van de RED technologie bij de Afsluitdijk mogelijk te maken.

De totale kosten van deze fase van het project bedragen ruim 5 miljoen euro, het Waddenfonds levert hierin een bijdrage van ruim 2 miljoen euro.

Definitief besluit Afsluitdijk steeds dichterbij!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de planuitwerking voor en de besluitvorming over de Afsluitdijk en de sluiscomplexen. Joost van de Beek, manager van het project Afsluitdijk: ‘In mei 2015 gaat de minister het Rijksinpassingsplan (Rip) vaststellen en wordt het plan ter visie gelegd.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk: ‘In dit plan worden ook regionale projecten meegenomen.’ Een dubbelinterview.

Dat betekent dat alle documenten eind dit jaar klaar moeten zijn voor interne toetsing en de voorbereiding op de besluitvorming. Van de Beek: ‘Na de vaststelling door de minister en de tervisielegging wordt het plan in de zomer van 2015 definitief vastgesteld.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk, vult aan: ‘De hoofdwerkzaamheden voor het Rip en het contract liggen bij Rijkswaterstaat. In het kader van de regionale projecten hebben we waar nodig met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt om zaken in het inpassingsplan of het contract voor ons mee te nemen. Het rijk gaat dus enkele regionale projecten voor ons uitvoeren.’

Regionale projecten

Een van deze regionale projecten is de demo stromingsenergiecentrale bij Kornwerderzand. Daarbij worden 30 onderwaterturbines in de spuikokers van het bestaande spuicomplex gehangen. Deze turbines wekken energie op door het water dat bij laagwater via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de Waddenzee stroomt. Een ander regionaal project, waarvoor Rijkswaterstaat werk voor de regio gaat verrichten, is de Vismigratierivier, eveneens bij Kornwerderzand. Hierover wordt elders in deze nieuwsbrief bericht.

Recreatie en toerisme

Ook neemt De Nieuwe Afsluitdijk recreatieve en toeristische maatregelen. Doornbos: ‘We willen het Monument opknappen en er komen goede horecavoorzieningen. Ook zorgen we voor goede bereikbaarheid van en parkeerfaciliteiten bij het Monument. Naast nieuwe wandelroutes komen er verder nieuwe recreatieve fietspaden aan de Waddenkant: van Den Oever naar het Monument en van Friese kust naar Kornwerderzand. Zo kunnen fietsers straks genieten van de natuur en het vrije uitzicht over de zee. Het huidige fietspad langs de snelweg blijft overigens bestaan.’

Verbreding sluis

Een andere belangrijke wens van de regio is het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand. ‘Op basis van een kosten-batenanalyse hebben we vastgesteld dat er marktpotentieel is als je de sluis vergroot’, zegt Doornbos. ‘Dat potentieel zit bij de werven in onder meer Makkum en Vollenhove, die grote jachten maken. De minister heeft er nu voor gekozen de stormvloedkering aan de Waddenzeekant een bredere doorvaartopening te geven dan de bestaande afmetingen van de sluizen en bruggen. Zo ontstaat er ruimte voor de regionale wens om straks de sluizen te vergroten. De provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland werken, samen met een aantal havengemeenten, aan het plan en de financiering voor deze grote sluis. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2015 verwacht, een definitief besluit volgt eind 2015.’

Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten

Op 27 november werden samenwerkingsovereenkomsten tussen Rijk (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en regio (de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Harlingen) ondertekend. Deze overeenkomsten zijn de concrete uitwerking van de in 2011 gesloten Bestuursovereenkomst ‘Toekomst Afsluitdijk’, waarin de regionale parters de mogelijkheid kregen om hun ambities te laten aanhaken bij het rijkscontract. Met het sluiten van deze overeenkomsten is nu duidelijk vastgelegd welke regionale ambities meegaan. De ondertekening was een mooie en feestelijke mijlpaal. De samenwerking tussen Rijk en regio rondom de Afsluitdijk heeft daarmee een volgende fase bereikt, waar alle partijen zeer trots op zijn.

Mevrouw Schokker, de heer Dronkers, mevrouw Geldhof en de heer Offinga ondertekenen de samenwerkingsovereenkomsten Gedeputeerde provincie Fryslân, T. Schokker, directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers, gedeputeerde provincie Noord-Holland, J. Geldhof en wethouder gemeente Súdwest-Fryslân, M. Offinga ondertekenen de samenwerkingsovereenkomsten.

Aanbesteding

Inmiddels is Rijkswaterstaat ook begonnen met het opstellen van het contract, waarin de ruimte voor en de eisen aan de aannemer worden verwerkt. Van de Beek: ‘Het wordt een Design, Build, Finance and Maintain-contract (BDFM), waarbij de aannemer dus verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aanleg, het totale onderhoud en de financiering. Ook enkele regionale ambities, voor zover het om civieltechnisch werk gaat, worden in dit contract meegenomen. Denk aan het gat in de dijk voor de Vismigatierivier.’

Overlast

De komende maanden zal steeds duidelijker worden welke gevolgen de werkzaamheden aan de Afsluitdijk zullen hebben. Het projectteam Versterking Afsluitdijk informeert alle betrokkenen de komende tijd over eventuele overlast en stremmingen tijdens een meedenkbijeenkomst.

Rijk en regio combineren de werkzaamheden

Het Rijk en de regio hebben samen een belangrijke stap gezet naar de vernieuwing van de Afsluitdijk. Op 27 november is besloten een aantal regionale ambities op het gebied van natuur, toerisme en werkgelegenheid te koppelen aan de Rijkswerkzaamheden in het kader van de veiligheid en waterafvoer. De regionale projecten vertegenwoordigen een gezamenlijke extra investering van Rijk en regio van € 82,5 miljoen. Rijkswaterstaat besteedt in totaal € 830 miljoen aan de versterking van de dijk en vergroting van de waterafvoer. Wij vroegen Tineke Schokker (voorzitter regionale stuurgroep) en Theo van de Gazelle (hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland) om tekst en uitleg.

Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland

‘De regionale partijen, verenigd in De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), hebben veel ideeën om de Afsluitdijk aantrekkelijker en duurzamer te maken. Wij van Rijkswaterstaat moeten tegelijkertijd diezelfde dijk versterken en de waterafvoer verbeteren. Die ideeën combineren we nu zodat we elkaar versterken in één allesomvattend plan dat als geheel in de markt wordt gezet. We geven de noodzakelijke dijkversterking op deze manier als het ware een plaatsje in een bredere regionale gebiedsontwikkeling.

Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland    

De samenwerking tussen Rijk en regio bestaat uit verschillende pijlers. Zo investeren we gezamenlijk in stromingsenergie en een innovatieve installatie die elektriciteit opwekt uit de reactie tussen zoet en zout water. We stimuleren recreatie en toerisme. En we maken een Vismigratierivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer om de vistrek te stimuleren. Dat laatste plan is nu al goed voor een heleboel media-aandacht en draagt bij aan de internationale uitstraling van de dijk.

Ik ben namens Rijkswaterstaat beheerder van de Afsluitdijk. Het doet me deugd dat dit mooie waterbouwkundige werk nu opgeknapt wordt. Het is een icoon van de Nederlandse bescherming tegen het water. Juist door de versterking te combineren met de regionale ambities krijgt het bouwwerk meer betekenis voor de samenleving. Hiermee voegen we aan het bestaande icoon nieuwe waarde op het gebied van duurzaamheid en innovatie toe.

Misschien is de waarde in emotionele zin zelfs groter dan de waarde in materiële zin.’

Tineke Schokker, voorzitter regionale stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk

‘Met deze afspraken zorgen we ervoor dat we geen dubbel werk doen. Als een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat de dijk versterkt, kan hij tegelijkertijd rekening houden met onze plannen voor een Vismigratierivier. Daarvoor moet immers een gat in de dijk worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de stromingsenergiecentrale die ingebouwd moet worden in het spuicomplex.

Gedeputeerde provincie Fryslân Tineke Schokker, voorzitter regionale stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Foto: Hoge Noorden/ Jeroen Horsthuis

Vergelijk het met het vervangen van de riolering onder een weg. Als je daarnaast plannen hebt om glasvezelkabels aan te leggen, zorg je ervoor dat die twee dingen tegelijkertijd gebeuren. Dat voorkomt dat je dezelfde weg tweemaal moet afgraven.

 De plannen zijn van groot belang voor het westelijk deel van Friesland en de kop van Noord-Holland. We denken dat we de toeristen die nu nog doorrijden, langer op en rond de Afsluitdijk vast kunnen houden. Dit doen we bijvoorbeeld met recreatieve fiets- en wandelpaden, en door het monument van Dudok en de omgeving op te knappen. Uit onderzoek blijkt dat dit de toestroom van toeristen zal vergroten. Dat is goed nieuws voor de regio. Tegelijkertijd willen we bijvoorbeeld het dorp Den Oever aanpakken. Nu kent bijna niemand dit Noord-Hollandse pareltje nog, en dat is jammer. En er zijn plannen om de Afsluitdijk een beleving te maken, wellicht door zogeheten ‘Glowing Lines’. Ontwerper/uitvinder Daan Roosegaarde denkt hier verder over na.

We merken dat Rijkswaterstaat graag meedenkt met de regio. Zo wil de provincie Fryslân graag een bredere sluis om bijvoorbeeld de grote jachten van de Makkumse scheepswerf Feadship en scheepsbouwers in het achterland door te laten. De financiering is alleen nog niet rond. Rijkswaterstaat speelt daarop in door wel alvast de doorvaartopening in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand te verbreden. Dat houdt de optie voor een bredere sluis in het achterland open.

Naast de projecten die meegaan in het Rijkscontract zijn er ook projecten die los staan van de werkzaamheden van het Rijk. Ook aan deze projecten wordt momenteel hard gewerkt.’

De Afsluitdijk met respect ontwikkelen…

De Afsluitdijk is een uniek stukje erfgoed. Maar alle geplande ingrepen kunnen het bouwwerk flink veranderen. Twee jaar geleden werd een architectencombinatie aan het werk gezet om een Masterplan Beeldkwaliteit op te stellen om dit architectonische hoogstandje te bewaren voor later. Nu is de klus bijna afgerond. Lees meer…

Landschapsarchitecte Yttje Feddes vindt het een prachtige opgave. ‘Iedere Nederlander kent de Afsluitdijk. Het is een typisch Nederlands monument van de waterbouw uit de vorige eeuw. Tegelijkertijd moeten we de dijk aanpassen om deze veiliger te maken, en wil de regio bijvoorbeeld de natuur en het toerisme rond en op de dijk versterken. Het is zaak om beide belangen zo vorm te geven dat de Afsluitdijk ook een waterbouwkundig icoon van de 21ste eeuw wordt.’

Visiedocument

Landschapsarchitect Feddes en architect Paul de Ruiter kregen van Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) de opdracht om aan de ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen van behoud en vernieuwing richting te geven. Dat doen ze door een Masterplan Beeldkwaliteit op te stellen. Feddes: ‘Het Masterplan is een visiedocument voor de langere termijn. Het is de bedoeling dat gemeenten en provincies nog jarenlang vooruit kunnen. Met het Masterplan in de hand kunnen zij voor toekomstige beslissingen bepalen of deze bij het karakter van de dijk passen. Voor de aannemer van de dijkversterking hebben we daarnaast een Esthetisch Programma van Eisen opgesteld, een set met harde en concrete randvoorwaarden over de ruimtelijke kwaliteit van de dijk.’

Een typisch Hollandse zeedijk

Maar wat staat er dan in zo’n Masterplan Beeldkwaliteit? ‘We laten bijvoorbeeld zien hoe bijzonder de ontstaansgeschiedenis van de dijk is. De Afsluitdijk was het begin van de Zuiderzeepolders. Vandaar dat de Afsluitdijk het karakter heeft van een typisch Hollandse zeedijk die de achterliggende polders tegen de zee moet beschermen, terwijl je op deze plek eigenlijk een dam zou verwachten. En als je over die kilometerslange dijk rijdt kijk je haast vanzelf naar de golven, de wolken en de vogels. Dit wordt nog eens versterkt door het vaste patroon van de heftorens. Dat langgerekte uniforme karakter willen we bewaren.’

Niet achter de tekentafel

Bij het opstellen van de documenten zijn Feddes en De Ruiter niet over een nacht ijs gegaan. ‘Voor de versterking van de dijk en de sluizen hebben we nauw samengewerkt met de ingenieurs van Witteveen en Bos. De regionale ambities vereisten veel gepraat met lokale en regionale overheden, belangenverenigingen, omwonenden en natuurwerkgroepen. De ideeën die daaruit voortkwamen hebben we op kaarten uitgetekend om er vervolgens weer over door te kunnen praten. Zo ontwikkelde het verhaal zich als vanzelf. Niet achter de tekentafel, maar op en rond de dijk.

Vorig jaar werd het concept van het Masterplan al door de betrokken instanties bestuurlijk vastgesteld. Sindsdien is het grote bijschaven begonnen. De definitieve plannen moeten klaar zijn voordat het project halverwege 2015 de markt opgaat.

Gedrag vis in kaart voor Vismigratierivier

De afgelopen maanden is er bij de Afsluitdijk onderzoek gedaan naar het gedrag van vissen. Dit onderzoek werd gedaan voor de Vismigratierivier. Deze kilometerslange waterweg wordt zo natuurlijk mogelijk aangelegd, dwars door de Afsluitdijk heen. Met deze rivier wordt de migratieroute tussen de Waddenzee en het IJsselmeer hersteld en de Afsluitdijk passeerbaar voor vissen die van zout naar zoet en andersom trekken.

‘Doel van het onderzoek was erachter te komen welke soorten vis bij de Afsluitdijk bij Kornwerderzand voorkomen, hoeveel het er zijn, hoe ze zich door het jaar verspreiden en wat hun zoekgedrag is’, zegt Roef Mulder, medewerker van De Nieuwe Afsluitdijk en werkzaam onder de vlag van het Programma Naar een Rijke Waddenzee. ‘Op basis van die gegevens kunnen de onderzoekers het ontwerp van de rivier optimaliseren: ze kunnen bepalen hoe lang de rivier precies moet worden, waar de ingang komt en hoe groot die moet zijn.’

Grote meerwaarde

‘De vissen komen af op de spuisluizen bij Kornwerderzand, die als een enorme lokstroom voor vissen werkt’, aldus Mulder. ‘In grote delen van de Waddenzee zijn de vissen in staat die lokstroom waar te nemen. Hoewel Rijkswaterstaat visvriendelijk spuibeheer toepast, is het probleem van de spuisluizen dat ze maar beperkt open staan, een paar minuten per dag. Dit vanwege het feit dat er geen zout water in het IJsselmeer mag komen. De Vismigratierivier staat altijd open en kent een geleidelijke overgang van zout naar zoet water. Daar zit de grote meerwaarde. Maar als je zo’n rivier gaat aanleggen, moet je wel weten hoe je die optimaal ontwerpt.’

Zendertjes

Met fuiken en zegenvisserij hebben de onderzoekers vastgesteld welke vissen waar zwemmen. Mulder: ‘Bovendien hebben we tientallen vissen met zendertjes uitgerust. Met behulp van ontvangers bij het spuicomplex konden we onderzoeken waar de vissen heen zwommen, waar ze gezocht hebben naar een opening en hoe lang ze op bepaalde plekken bleven rondzwemmen. Op de plaats waar de meeste vissen zich verzamelen, komt de opening van de Vismigratierivier.’

Voorkeursvariant

En dat is aan de westzijde van het spuicomplex. ‘Die kant heeft de grootste aantrekkingskracht op de vissen en heeft dus de voorkeur. Daarmee zijn andere varianten – de variant aan de oostzijde en de andere westelijke variant, de lange dam langs de Afsluitdijk – afgevallen. We hebben alle varianten overigens niet alleen getoetst op de effecten op de vissen, maar ook op de effecten op de omgeving, de vergunbaarheid en de aanlegkosten.’

Andere maatregelen

Overigens worden er naast de Vismigratierivier nog meer maatregelen genomen om de vismigratie bij de Afsluitdijk te verbeteren. Rijkswaterstaat past visvriendelijk sluisbeheer toe en onderzoekt hoe dat verder kan worden geoptimaliseerd. Bovendien legt Rijkswaterstaat bij Den Oever een vispassage aan. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat dat de barrière die de Afsluitdijk nu voor trekvissen vormt, wordt verlaagd. Dat is goed voor de natuur én biedt economische kansen.

Toeristisch onderzoek Afsluitdijk bijna klaar

Het onderzoek naar de toeristische beleving van de Afsluitdijk is voor het eind van dit jaar klaar. Dat zegt Gertjan Elzinga, projectleider Toerisme van De Nieuwe Afsluitdijk. Albert Postma (ETFI) en Jan Jaap Tijs (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) hebben het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksteam onderzocht in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk niet alleen hoeveel bezoekers er naar de dijk komen, maar ook wat voor leefstijl zij hebben. Dat is belangrijke informatie voor ondernemers en overheden die werken aan het toeristisch aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk.

Elzinga: ‘Een opvallende eerste uitkomst is het aantal bezoekers van het monument van Dudok. Er gingen geruchten dat er misschien wel 300.000 bezoekers per jaar zouden komen, maar dat leek ons een overschatting. Uit de tellingen van afgelopen jaar blijkt echter dat het bezoekersaantal nu al tussen 200.000 en 300.000 bezoekers ligt. De oorspronkelijke schatting blijkt grotendeels te kloppen. Dat is voor Noord-Nederlandse begrippen een uitzonderlijk hoog aantal.’

Begin 2015 worden de volledige onderzoeksresultaten bekend gemaakt.

Proefinstallatie Blue Energy geopend door Koning

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdag 26 november de Blue Energy proefinstallatie op de Afsluitdijk officieel in gebruik gesteld. In de installatie wordt uit het gecontroleerd mengen van zoet en zout water schone energie opgewekt, een echte wereldprimeur. Rik Siebers, directeur van het bedrijf REDstack, leidde de Koning rond. Hij blikt terug op een bijzondere dag.

‘Tijdens de openingshandeling heeft de Koning zoet en zout water in een mini-opstelling met elkaar in verbinding gebracht. Door zoet en zout water langs membranen te voeren ontstaat spanning. Die spanning wordt omgezet in stroom. Direct na de openingshandeling sprongen de lampen in de zaal aan. Gevoed met Blue Energy dus! Zo doen we dat ook in de proefinstallatie op de Afsluitdijk, maar dan op grotere schaal.

Eerbetoon

Het bezoek van de Koning voelde als een eerbetoon voor al die mensen die zo hard aan deze installatie hebben gewerkt. Hij was hij erg goed op de hoogte van de werking van Blue Energy. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de rondleiding door de proefinstallatie. De Koning stelde veel gerichte vragen over de werking van de machine. Al met al was het een heel open en ontspannen bezoek.’

Openingshandeling

In onderstaand filmpje van de Leeuwarder Courant is de openingshandeling door de Koning terug te kijken.

 

Eerste BlijeVis enthousiast ontvangen

Met de onthulling van de eerste BlijeVis van kunstenaar Bruno Doedens, vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier vandaag de eerste stap in de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vereniging Vaste Vistuigen Noord zijn trots op het feit hoe binnen een ongekend korte tijd een ambitieus idee werkelijkheid lijkt te worden.

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging: “Door heel goed samenwerken tussen natuurorganisaties, vissers, overheden en dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij gaan we iets bijzonders doen. Met projecten als deze kunnen we de lage visstanden in de Waddenzee en IJsselmeer verbeteren en tegelijkertijd een impuls geven aan de regionale economie. Ik vind het geweldig dat de betrokken overheden het zo goed hebben opgepakt.”

Bijdrage EZ van 5 miljoen

Dat blijkt wel uit het feit dat vandaag Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), bekendmaakte mee te betalen aan de verdere ontwikkeling van de Vismigratierivier. “De Vismigratierivier is een internationaal uniek ontwerp waardoor belangrijke trekvissen als paling, spiering, houting en zalm ongehinderd via een open verbinding de Afsluitdijk kunnen passeren zonder dat er zout water in het IJsselmeer terecht komt. De aanleg van de Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van synergie tussen waterveiligheid en natuur. Daarom draagt EZ 5 miljoen euro bij aan de realisatie van de Vismigratierivier.”

Gedeputeerde Johannes Kramer van Provincie Fryslân namens het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): “We kunnen met recht zeggen dat we vooroplopen. Qua samenwerking: vissers die samen met natuurorganisaties hand in hand gaan en verschillende overheden die optreden als één overheid. Maar ook qua project zelf zijn we voorlopers, zoals we ooit eerder deden met de aanleg van Deltawerken en de Afsluitdijk.”

Kosten Vismigratierivier

Dinsdag 18 november 2014 hebben DNA en het Rijk overeenstemming bereikt dat de opening door de dijk gelijk wordt aangelegd met de uitvoering van de Rijkswerkzaamheden aan de Afsluitdijk. Met de nieuwe bijdrage van EZ, komt de realisatie van de Vismigratierivier een stap dichterbij. De provincies Noord-Holland en Fryslân zijn van plan € 5 miljoen bij te dragen. Daarnaast worden subsidies aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Europa en het Waddenfonds. De totale kosten van de Vismigratierivier bedragen 55 miljoen euro. 

Vernieuwd ontwerp

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft in opdracht voor DNA onderzoek de plannen voor een Vismigratierivier uitgewerkt in een ontwerp. Van dit ontwerp is een vernieuwde animatie beschikbaar.

BlijeVissen

De Vismigratierivier moet een nieuwe toeristische trekpleister in de regio worden. De Nationale Postcode Loterij investeerde als eerste in het project, met een gift van ruim twee miljoen euro aan de Waddenvereniging en It Fryske Gea voor het ontwikkelen van een creatief concept waarmee de Vismigratierivier kan worden beleefd. Landschapsarchitect Bruno Doedens ontwikkelde een veelomvattend plan waar natuur en cultuur voor de bezoeker samen komen. In het oog springend is het landschapskunstwerk van honderden zogenaamde ‘BlijeVissen’, die boven het water uitsteken en meedraaien met het tij. Daarnaast komt er voor bezoekers toegankelijke informatie over vistrek en de geschiedenis van vismigratie.

Nieuw Nederlands icoon

De Afsluitdijk wordt gezien als icoon voor waterbouwend Nederland. Met de Vismigratierivier wordt daar volgens de initiatiefnemers, een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe natuur, cultuur, economie en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Berkhuysen: “Dit project is symbool voor de nieuwe manier hoe we met onze omgeving omgaan en hoe we daar samen verschil in kunnen maken. Niet langer vechten tegen, maar samenwerken met de natuur voor een betere visstand en krachtige impuls aan toerisme.”

Afsluitdijk kanshebber Nationaal Icoon

De Nieuwe Afsluitdijk is door het kabinet aangewezen als een van de elf kanshebbers om tot icoon van Nederland benoemd te worden. Nationale Iconen zijn innovatieve projecten met (potentieel) grote maatschappelijke en economische impact. Innovaties waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn. Zoals de Deltawerken, de kunstnier of de Compact Disk uit het verleden.

De jury onder leiding van Hans Wijers was zeer onder de indruk van de circa 165 inzendingen. De rijke oogst, variërend van nieuwe vindingen van kleine ondernemers tot grootschalige programma’s waar nu al tientallen mensen mee bezig zijn, laat zien dat Nederland veel kennis, creativiteit en ondernemerschap in huis heeft, aldus Weijers.

De Afsluitdijk als Energiedijk

De Afsluitdijk wordt grootschalig aangepakt. Rijk en regio zorgen samen voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. De Afsluitdijk is niet langer alleen een waterkering, maar zal ook als energie-opwekker worden ingezet. Waterveiligheid en duurzame energieopwekking komen daarmee samen in De Nieuwe Afsluitdijk. Energy Valley coördineert deze duurzame energieambities. Samen met onder meer de MKB-bedrijven REDstack en Tocardo, kennisinstellingen, de betrokken provincies en gemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M wordt gewerkt aan de realisatie van pilots en demonstatieprojecten op dit gebied. 

Op de Afsluitdijk wordt de toepassing van energiewinning uit stroming door spuisluizen en uit het zoet-zoutverschil aan weerzijdes van de dijk onderzocht. Daarnaast wordt een duurzame energievoorziening ontwikkelt over de hele dijk waarin zonne-energie een prominente rol speelt. 

Nationaal Icoon 2014

Donderdag 6 november maakt Minister Henk Kamp van Economische Zaken de winnaars bekend in het bijzijn van Koning Willem Alexander.

Koninklijk bezoek bij De Nieuwe Afsluitdijk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten vandaag een werkbezoek aan Den Oever. Zij bezochten tijdens het streekbezoek twee Noord-Hollandse projecten van De Nieuwe Afsluitdijk. Allereerst kreeg het koninklijk paar een presentatie van het bedrijf Tocardo over de getijdenturbines bij Den Oever. Tijdens een wandeling over de dijk kregen Willem-Alexander en Máxima uitleg over het project Waddenpoort Den Oever.  

Stromingsenergie speelt wereldwijd een cruciale rol bij de overgang naar duurzame energie en biedt Nederland goede kansen voor de export en werkgelegenheid. Het koninklijk bezoek aan Tocardo Tidal Turbines, bouwer van getijdenturbines, bevestigt de groeiende erkenning van het belang van getijdenenergie voor ons land. Dit stelt Hans van Breugel, CEO van Tocardo, na het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan zijn bedrijf, vrijdag in Den Oever. 

De koning en koningin bekeken bij Tocardo één van de turbines, die ook wel worden omschreven als ‘onderwaterwindmolens’ en wereldwijd worden verkocht, en lieten zich de technologie uitleggen.

Met het project Waddenpoort Den Oever wordt geprobeerd de economie en recreatie in het dorp op een milieuvriendelijke manier re ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer met een uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de pleziervaart. Op onderstaande foto is te zien hoe projectleider Marco Kerssens, van de gemeente Hollands Kroon, uitleg geeft over het project.

Beleef Den Oever tijdens de Flora- en Visserijdagen

Van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 2 september zijn in Den Oever de jaarlijkse Flora- en Visserijdagen. Tijdens deze dagen beleef je het gezellige oude vissersdorp. Slenter langs de vele kraampjes in en rond de visafslag, geniet van een gratis vers visje of vaar mee op een echte vissersboot. Tijdens de feestdagen vertellen ‘vissermannen’ je van alles over de vissen, garnalen, mosselen, het schip, de netten en het woeste leven op zee.

De Flora- en Visserijdagen is één van de activiteiten die het dorp op de kaart zet. Den Oever wil zich nog verder ontwikkelen om nog aantrekkelijker te worden als woon-, werk en leefgebied. Het vissersdorp gaat de komende jaren daarom flink op de schop. De gemeente Hollands Kroon heeft het project Waddenpoort Den Oever in het leven geroepen, om de eco­­no­mie en recreatie een impuls te geven. Door Waddenpoort Den Oever zal het in de toekomst nog makkelijker en leuker zijn om even een stop te maken in Den Oever. Samen met de inwoners zijn er plannen ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat er meer recreanten en toeristen naar de ‘Hoofdstad van de ZeeVerse vis’ komen en nieuwe winkels en bedrijven zich vestigen in het dorp.

Het project Waddenpoort Den Oever is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk. Meer weten over het project? Zie: www.deafsluitdijk.nl/projecten/waddenpoort-den-oever.
Het complete programma van de Flora- en Visserijdagen is te vinden op www.visserijdagen.nl.

 

Tweede kavel transferium Den Oever verkocht

De verkoop van de tweede kavel op het recreatietransferium aan de Havenweg in Den Oever is een feit. De kavel, aan de zijde van het brandweergebouw, is verkocht aan het bedrijf ‘De Toffe Peer’. Wethouder Theo Meskers: “We zijn erg blij met de verkoop van de kavel. Een nieuw bedrijf gaat zich op het transferium vestigen. We hopen dat de verkoop van deze kavel ook aantrekkingskracht heeft op andere ondernemers uit Den Oever en omstreken.”

IJsjes aan de Havenweg

De ambitie van Peer Baltus, eigenaar van De Toffe Peer en wonende in Den Oever, is om binnen nu en 5 jaar een pannenkoekenhuis/ijssalon te bouwen op de kavel. Tot die tijd staat er een mobiele voorziening bij het recreatietransferium waar passanten Italiaans ijs en koffie kunnen kopen.

Recreatietransferium een aantrekkelijke plek voor ondernemers

Wethouder Theo Meskers had op 18 juli de eer op het eerste ijsje te mogen proeven en denkt dat vele passanten hem zullen volgen: ”Door de vestiging van bedrijven op het transferium wordt Den Oever aantrekkelijker voor recreanten en toeristen. Zo kunnen we het bezoek aan – en de verblijfsduur in -onze gemeente vergroten, wat vervolgens de (lokale) economie weer kan stimuleren. Dat is wat we met het plan ‘Waddenpoort Den Oever’ willen bereiken.”

Den Oever is met zijn havens en het havengebied een unieke en goed liggende locatie. Het ligt als enige Nederlandse dorp zowel aan de Waddenzeekust als het IJsselmeergebied. Het gebied is goed ontsloten via de rijkswegen A7 en N99. Vele toeristen en recreanten passeren het gebied, dus een uitgelezen kans voor ondernemers om zich hier te vestigen.

Meer informatie over de kavels op het recreatietransferium?

Neem dan contact met ons op via projecten@hollandskroon.nl of bekijk meer info op de  website van de gemeente Hollands Kroon.

Nieuwe website voor projecten Afsluitdijk

Rijk en regio hebben hun krachten gebundeld om samen te werken aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten voor stakeholders en nieuwsbrieven hebben we nu ook een website. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten op en rondom de Afsluitdijk.

Bestuurders van het rijk en de regionale overheden van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk kregen tijdens hun reguliere stuurgroepvergadering al een voorproefje van de nieuwe website over de Afsluitdijk. De stuurgroep is verheugd dat er nu een podium is waar de gezamenlijke plannen voor de Afsluitdijk te volgen zijn voor een breed publiek.

In ontwikkeling

De website is nog niet 100% af. De komende maanden gebruiken we om de aanvullende informatie te plaatsen, de site te vertalen naar het Engels en eventuele kinderziektes te lijf te gaan.

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering? Neem contact met ons op, wij horen het graag.

Nieuwsbrief

Naast de website heeft ook onze nieuwsbrief een nieuw jasje gekregen. Om de nieuwsbrief te ontvangen moet u zich  aanmelden. Op deze manier kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op en rondom de Afsluitdijk.

 

jdens voorvertoning website

Op de foto:
Staand (van links naar rechts):  Roel Feringa, Joost van de Beek, Theo van de Gazelle, Jan Hendrik Dronkers Maarten Offinga en Jan Doornbos.
Zittend (van links naar rechts): Maria le Roy, Tineke Schokker, Joke Geldhof, en Hetty Klavers.

Voorkeursvarianten ambitie Recreatie & Toerisme

De Afsluitdijk is al een internationale publiekstrekker van formaat, maar de toeristische kansen kunnen nog beter worden benut. De dijk en onze projecten toegankelijk en aantrekkelijker maken voor het grote publiek is dan ook een ambitie van De Nieuwe Afsluitdijk. De stuurgroep ziet hierbij met name mogelijkheden voor de knooppunten op de Afsluitdijk voor fietsers, voetgangers, watersporters en automobilisten. De regionale overheden hebben hun voorkeursvarianten bepaald voor deze knooppunten.

Kornwerderzand

Kornwerderzand is een belangrijk knooppunt op de Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk wil hier onder meer een Beleef- en inspiratiecentrum ontwikkelen in samenhang met de Vismigratierivier. Hiermee kan Kornwerderzand een attractieve plek voor toeristische uitjes worden, ook bij slecht weer. De Regionale Stuurgroep heeft haar voorkeur uitgesproken voor de locatie van dit te ontwikkelen Beleefcentrum: het huidige parkeerterrein bij Kornwerderzand.

Ook de bereikbaarheid van het Kazemattenmuseum, de schut- en spuisluiscomplexen en de Vismigratierivier wordt verbeterd zodat bezoekers deze bijzondere plekken optimaal kunnen beleven. Andere nieuwe voorgenomen projecten in het gebied kunnen Kornwerderzand nog aantrekkelijker maken: een nieuwe sluis voor grote schepen en jachten en innovatieve energieopwekking in de spuisluizen. In de bovenstaande afbeelding is een impressie van de inrichting van Kornwerderzand weergegeven. (bron: Antea Group)

Het Monument

Ook voor een eventuele uitbreiding van de faciliteiten bij het Monument op de Afsluitdijk heeft de regionale stuurgroep een voorkeursvariant aangewezen. De variant waarbij uitbreiding van het gebouw in de dijk aan de IJsselmeerzijde is bedacht, wordt verder uitgewerkt. Bovendien moet een korte toeristische tussenstop bij het Monument veel aantrekkelijker en verkeersveiliger worden. Aanvullend kan een nieuw fiets- en voetpad langs de kant van de Waddenzee de toeristische verbinding met Den Oever versterken.  

Den Oever

Voor het sluizen- en kazemattencomplex bij Den Oever ligt de nadruk op het verbeteren van de verbinding van de Afsluitdijk met de Vissershaven van Den Oever. Er zijn plannen voor het toegankelijk maken van de kazematten aan de Noordzijde en het aanbrengen van een wandelpad langs de draaibruggen. Dit is aanvulling op de reeds bestaande plannen voor de verbetering van Waddenpoort Den Oever.

Besluitvorming

Over de realisatie van deze toeristische voorkeursvarianten willen de regionale overheden in het najaar afspreken maken met het rijk. De regio staat aan de lat om de benodigde financiën te organiseren. In het geval van horeca- en toeristische exploitanten, zal dat dit in de toekomst ook over private investeringen gaan. Zoals bij de locatie het Monument en het Beleef- en Inspiratiecentrum Kornwerderzand.

Voorkeursvariant Vismigratierivier bepaald

De Vismigratierivier is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen trekvissen hun paai- en leefgebieden weer kunnen bereiken. De regionale stuurgroep boog zich op 30 juni over drie mogelijke varianten van de Vismigratierivier. De varianten zijn zo ontworpen dat de vissen vrijwel altijd de mogelijkheid hebben om naar het IJsselmeer te zwemmen zonder dat zout water het IJsselmeer instroomt. De stuurgroep heeft de compacte variant aan de westkant als voorkeursvariant aangewezen. De uitwerking zoals op bovenstaande impressie is indicatief.

Voorkeursvariant

De compacte, westelijke variant heeft voorkeur gekregen boven de andere varianten. Reden hiervoor is dat deze variant niet ten koste gaat van Natura 2000-gebied. Ook gaat deze variant niet ten koste van huidig recreatief gebruik van de locatie. Een andere westelijke variant, de lange dam, is eveneens afgevallen. Uit onderzoek is gebleken dat de realisatie van deze variant te kostbaar is. Dit komt door het moeten overbruggen van een diepe geul en de invloed op de stabiliteit van de Afsluitdijk.

Breed gesteund

Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken dat de westelijke, compacte variant ook de meeste steun krijgt. Deze biedt bovendien de beste mogelijkheden voor recreatieve beleving en een natuurlijke inrichting. Ook biedt het de kans om een eigentijds landschappelijk statement te maken. De regionale stuurgroep heeft opdracht gegegeven om de compacte westelijke variant verder uit te werken.

Hoe nu verder?

De resultaten uit diverse onderzoeken naar vismigratie rond Kornwerderzand worden verwerkt om de effectiviteit van de Vismigratierivier verder te onderbouwen. Daarnaast wordt de financiering beter in beeld gebracht. Verder zal het project worden getoetst op vergunbaarheid en milieueffecten.

De realisatie van de vismigratierivier, en daarmee ook de planning, is gekoppeld aan de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor het versterken van de Afsluitdijk. In het najaar van 2014 volgt het besluit of de Vismigratierivier er komt of niet.

Fryslân timmert letterlijk aan de goede weg

De ambities voor de Afsluitdijk bevinden nu zich nog in planfase. Maar in de provincie Fryslân zijn al diverse andere infraprojecten volop in uitvoering om de infrastructuur te verbeteren en het gebied met een ‘plus’ achter te laten. In de Infra-info krant van de provincie Fryslân van mei 2014 vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes over de stand van zaken. Ook De Nieuwe Afsluitdijk komt aan bod. In de digitale versie staat een uitgebreid artikel over het belang van het verruimen van de sluis bij Kornwerderzand.

Project geeft provinciale economie forse impuls

In het artikel legt projectleider Wim Boogholt, provincie Fryslân, uit waarom hij gelooft in in het initiatief om de sluis bij Kornwerderzand te verruimen. “Het is een welkome economische impuls voor met name de jacht- en scheepsbouwsector.” Lees het volledige artikel terug in de mei-editie (p.50-54) van de Infra-info krant via de website www.frieseinfrainfo.nl.

Meer dan werken aan infrastructuur

Met artikelen als ‘Ecologische (meer)waarde bij infraprojecten’ en ‘Grip op Grond’ laat de provincie Fryslân zien dat de infrawerken ‘meer’ zijn dan werk aan de weg, de waterweg of het spoor. Daarnaast komen in de artikelen de speerpunten ‘duurzaamheid’, ‘onderwijs’ en ‘social return’ aan bod.

Infra-info krant

De Infra-infokrant is een uitgave van de provincie Fryslân en is primair bedoeld voor de leden van Provinciale Staten. Op eigen verzoek worden ze in de krant op een eenvoudige wijze geïnformeerd over de voortgang van de grotere en kleinere infrastructurele werken.

De eerste Infra-info krant verscheen oktober 2013. Na een periode van ontwikkeling is de krant nu ook digitaal te bewonderen. Hierin zijn vele extra’s aangeboden zoals uitgebreidere interviews en filmpjes. Bekijk de digitale Infra-info krant op de website www.frieseinfrainfo.nl. Wilt u een melding ontvangen wanneer er een nieuwe Infra-info krant verschijnt? (3x per jaar). Meld u dan hier aan.

‘Vismigratierivier gaat werken’

Internationale experts: ‘Vismigratierivier gaat werken’

De Vismigratierivier door de Afsluitdijk gaat werken voor een grote groep trekvissen; De beste locatie voor deze innovatieve vispassage lijkt vooralsnog de westkant van de Lorentzsluizen op de Afsluitdijk; En er zouden meerdere ingangen moeten zijn voor vissen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies na een twee dagen durende expertmeeting over de plannen rondom de Vismigratierivier. De expertmeeting werd gehouden in Leeuwarden en op locatie bij Kornwerderzand. Zeventien deskundigen uit binnen- en buitenland bogen zich over de plannen en wisselden vervolgens inzichten uit over het optimaliseren van de werking van de Vismigratierivier.

Internationale experts

,,Iedereen was het er over eens dat de Vismigratierivier gaat werken en een interessant innovatief project is. Niet alleen voor sterke zwemmers zoals de zalm, maar ook voor zwakkere zwemmers zoals de driedoornige stekelbaars, glasaal en botlarven”, vertelt Herman Wanningen van de organisatie. ,, Zo’n bevestiging van visexperts zoals professor Cristos Katopodis uit Canada en Doctor Paul Kemp uit Engeland is natuurlijk erg prettig.” De experts gaven ook aan dat een dergelijk project wereldwijd nog niet bestaat. Dit geeft het bijzondere karakter van het project aan en dat nauwkeurige uitwerking noodzakelijk is.

Het samenzijn van de verschillende vismigratie-experts in Friesland zorgde ook voor nieuwe inzichten. Zo is het verstandig om niet één, maar meerdere ingangen te plaatsen. Op die manier kun je de verschillende soorten vis beter sturen om de Vismigratierivier op te zwemmen. De vissen kunnen dan snel de overgang van Waddenzee naar het IJsselmeer maken waardoor er geen vertraging optreedt en er minder kans op predatie is van bijvoorbeeld aalscholvers.

Discussie over de juiste locatie voor een Vismigratierivier. FOTO: Roef Mulder
Foto: Roef Mulder, Programma naar een Rijke Waddenzee

Beste voor de vissen

,,Het was een erg interessante werksessie”, concludeert Wanningen. ,,Het maakt je veel scherper op de keuzes die je maakt. Een belangrijke tip die we hebben meegekregen was bijvoorbeeld dat we gedurende het hele traject moeten blijven monitoren en flexibel moeten blijven omgaan met de detailinrichting, ook in de toekomst. Zo kunnen we uiteindelijk het beste resultaat krijgen voor de trekvissen.”

Organisaties

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk trekt het Programma naar de Rijke Waddenzee (PRW) de plannen rondom de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Dit doet PRW door kennis en geld beschikbaar te stellen en door het inzetten van de expertise van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Uitvoering Waddenpoort Den Oever steeds concreter

De uitvoering van Waddenpoort Den Oever wordt steeds concreter en ook zichtbaarder. Zo wordt op dit moment het terrein aan de Havenweg bouwrijp gemaakt voor het bouwen van de Dekamarkt. De bouw van de supermarkt start omstreeks de zomervakantie.

Binnendorpse ontwikkelingen

Onlangs werd het hoogste punt van de nieuwe brede school in Den Oever gevierd. Naar verwachting wordt het gebouw in juni 2014 opgeleverd. Binnenkort wordt samen met de inwoners van Den Oever nagedacht over het gebied Voorstraat en de pleintjes Voorstraat, Zeestraat en Kapelsteeg.

Ontwikkelingen havens

In afwachting van een subsidietoekenning van de provincie Noord-Holland staan er voor Waddenhaven en Vissershaven ook ontwikkelingen op de rol. De wens is om daar een tweede vingersteiger, walkasten, openbare verlichting, openbaar wifi netwerk en bebording te plaatsen. Ook de herinrichting van de Oostkade hoort daarbij, met onder andere vernieuwde camperplaatsen en een aanpassing van het sanitair gebouw.

Zuiderstrand

Op dit moment voeren het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK) en firma Van der Lee de dijkversterking uit aan de omgelegde Stontelerdijk. De werkzaamheden aan het strandje beginnen naar verwachting in oktober met het uitbaggeren van het water rondom het strandje. Daarnaast zal er volgend jaar een nieuw toiletgebouw worden geplaatst. Voor het volledig opknappen van het gebied is subsidie aangevraagd. Provinciale Staten neemt daar eind van dit jaar een besluit over.

Waddenpoort Den Oever_tekening havens

Burgerparticipatie

Bij alle deelprojecten wordt, zoals uitdrukkelijk met de gemeenteraad afgesproken, ingezet op optimale participatie van belanghebbenden. Hiervoor is een kerngroep participatie gevormd met een vaste vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers en verenigingen uit Den Oever. Zij worden bij de voorbereiding en uitwerking van verschillende deelprojecten betrokken.

Meedenken?

Wilt u meedenken met één van de deelprojecten van Waddenpoort Den Oever? Neem dan contact op met Jacques de Waal, voorzitter van de kerngroep Participatie Den Oever, via jjmdewaal@hetnet.nl. Of met de gemeente via projecten@hollandskroon.nl.

Grotere schepen straks door Afsluitdijk

Grotere, luxe jachten en zeegaande schepen kunnen mogelijk in de toekomst de Afsluitdijk passeren. Regionale overheden ambiëren een ruimere doorgang bij de sluis Kornwerderzand. Belangrijke bestemmingen als Lemmer, Makkum, Urk en de regio Zwolle, Kampen, Lelystad en Meppel kunnen hiervan profiteren. Een mooie impuls voor de werkgelegenheid in de noordelijke regio. Bedrijven, scheepsbouw en kustvaart kunnen zich onderscheiden en de concurrentie aangaan met soortgelijke bedrijven elders in de wereld. 

Het plan voor een ruimere doorgang bij de sluis is een regionaal initiatief. Het ontwerp is op 3 april tijdens het symposium “De kracht van regionale samenwerking” toegelicht. Het speelt in op het feit dat Noord- en Oost-Nederland grote kansen mislopen door de beperkte afmetingen van de huidige sluis.

Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Friesland: “De verruiming van de sluis is goed voor de scheepvaart, de handel en dus goed voor de BV Nederland. Het is belangrijk dat alle overheden die hier bij betrokken zijn, hun verantwoordelijkheid nemen. De reacties van bestuurders van regionale overheden en bedrijven uit de maritieme sector waren unaniem positief tijdens het symposium.”  Sijbrand de Vries van Koninklijke de Vries Feadship in Makkum: “Een verbreding van de doorvaart bij Kornwerderzand levert enorme kansen op voor de nautische sector en daaraan gekoppeld de werkgelegenheid.”

Samenwerking Noordelijke regio en Rijk

Het Rijk gaat de Afsluitdijk de komende jaren versterken. De ruimere doorgang bij Kornwerderzand kan samengaan met deze versterking. De in de regio bedachte oplossing wordt daarom met het Rijk uitgewerkt. De provincies Fryslân, Overijssel, Drenthe en Flevoland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Friese Meren, Harlingen, Urk, Kampen, Lelystad, Zwolle en Meppel steunen het initiatief. 

Kosten en planning

Rijk en regio hebben afgesproken dat de regio de financiering van de meerkosten van deze oplossing regelt. Die zijn voorlopig geraamd op € 75 miljoen. De regio doet hiertoe een beroep op de direct belanghebbende marktpartijen, regionale overheden en het Rijk en onderzoekt diverse subsidiemogelijkheden. In september 2014 neemt Minister Schultz van Haegen het besluit of de door de regio bedachte oplossing wordt uitgevoerd. Begin 2017 kan dan gestart worden. Het project Afsluitdijk loopt tot 2021. De wens van de markt is om in 2018 klaar te zijn met de aanpassingen bij Kornwerderzand.

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

Het symposium werd georganiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de noordelijke regio. De NVB behandelde tijdens het programma ook de mogelijkheden van financiële steun uit Europa voor Nederlandse binnenhavens.

Meer informatie

In dit filmpje leggen gedeputeerde Poepjes en diverse scheepswerven/ bedrijven uit waarom de ruimere doorgang belangrijk is voor Friesland, Nederland en Europa.

Waterinnovaties in Nederland

Op 20 maart 2014 heeft minister Schultz van Haegen een brochure gepresenteerd aan de Tweede Kamer met daarin een breed scala aan waterinnovaties. Hierin wordt ook het mooiste project van Nederland belicht, de Afsluitdijk.

De focus is gericht op energiewinning en hoe kan het ook anders: de Vismigratierivier.

De brochure en de aanbiedingsbrief van de minister van Infrastructuur en Milieu zijn te vinden op de website van Rijksoverheid

Ter inzage: Notitie R&D Vismigratierivier

Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieueffectrapportage Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale overheidspartijen aan het realiseren van een aantal duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de ambities is de aanleg van een Vismigratierivier, bij het sluizencomplex van Kornwerderzand. Met de aanleg van deze Vismigratierivier wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer verbeterd zodat trekvissen beter kunnen migreren en hun paaigronden weer kunnen bereiken.

Initiatiefnemers

De Vismigratierivier is een initiatief van de Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord. In samenwerking met It Fryske Gea en Rijkswaterstaat wordt het project onder regie van het programma De Nieuwe Afsluitdijk uitgewerkt

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De realisatie van de Vismigratierivier past niet binnen de geldende bestemmingsplannen van de gemeente Súdwest Fryslân en Harlingen. Om het project planologisch mogelijk te maken, worden de geldende bestemmingsplannen aangepast middels een Provinciaal Inpassingsplan. Ook dient een milieueffectrapport opgesteld te worden over de milieugevolgen van het project. In het milieueffectrapport wordt ook een passende beoordeling opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer. Om betrokkenen vooraf te informeren en raadplegen, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vismigratierivier Afsluitdijk opgesteld. In deze notitie is aangegeven hoe de gevolgen voor het milieu onderzocht worden.

 

Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk vastgesteld

Op donderdag 28 november hebben de bestuurders van het Rijk, van de provincies Noord-Holland en Fryslân en van de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen de voorlopige versie van het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk vastgesteld. Het Masterplan beschrijft de ruimtelijke kaders en streefbeelden. Deze dienen als vertrekpunt voor de verdere planuitwerking voor de versterking van de Afsluitdijk.

Bijzondere bescherming

De Afsluitdijk is een van de meest bijzondere beschermingen tegen hoogwater. Deze monumentale dijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en moet worden versterkt om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Ook de mogelijkheden voor afvoer van overtollig water moeten worden vergroot. Tot en met 2016 werkt Rijkswaterstaat de plannen hiervoor uit. De regionale overheden werken in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk aan plannen op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie en toerisme.

Samenwerken

De Afsluitdijk heeft grote ruimtelijke kwaliteit. Het is de ambitie van Rijkswaterstaat en de regionale overheden om bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk de identiteit van de Afsluitdijk als icoon van Nederlandse waterbouwkunde en het monumentale karakter te behouden en te versterken.

Sterk totaalbeeld

Het voorlopige Masterplan Beeldkwaliteit moet er voor zorgen dat een sterk totaalbeeld ontstaat. Het geeft richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit in de plannen en zorgt voor samenhang bij de uitvoering van de versterking van de Afsluitdijk en de initiatieven van de regionale overheden. Het Masterplan Beeldkwaliteit wordt eind 2014 definitief vastgesteld.

Landschapsarchitect Yttje Feddes en architect Paul de Ruiter zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het masterplan. Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk werkte onder voorzitterschap van Rijksadviseur voor Landschap en Water, prof. ir. Eric Luiten, mee aan het masterplan.

Minister Schultz: Afsluitdijk moet energiedijk worden

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert in 2014 en 2015 opnieuw tientallen miljoenen euro’s in innovatiecontracten voor de topsector Water. Voor innovatieve projecten in de watertechniek trekt de minister volgend jaar 8 miljoen euro en in 2015 24,3 miljoen euro uit.

Slimme dijken

In het Innovatiecontract Deltatechnologie staat onder meer de ambitie om slimme dijken te realiseren. Zo zou de Afsluitdijk een Energiedijk moeten worden. Bij Den Oever wordt gewerkt aan test- en demonstratiefaciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijstroom. Vanuit het vorige Innovatiecontract heeft het ministerie hieraan 660.000 euro bijgedragen. Ook zorgt het ministerie voor vergunningen voor Blue Energy proeven, waarbij energie wordt gewonnen uit het verschil tussen zoet en zout water.

Kennis en innovatie

Op 2 oktober werd in Den Haag het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 getekend, een overeenkomst tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden over investeringen in kennis en innovatie in de 9 topsectoren. In totaal tekenden 20 partijen voor de samenwerking, onder wie minister Schultz. De totale waarde van de het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 bedraagt 4 miljard euro voor de jaren 2014 en 2015, waarvan de helft voor rekening komt van het bedrijfsleven. De andere helft komt van de overheid.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het volledige persbericht vind je hier.

Ter inzage: Startdocument planuitwerking Afsluitdijk

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij van plan is een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project Afsluitdijk.
Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk ligt van 26 augustus tot en met 23 september 2013 ter inzage op het gemeentekantoor de Groenlandsvaarder aan de voorstraat 35. 

Het Startdocument beschrijft de aanpak van de planuitwerking en de opzet en inhoud van het milieueffectrapport (MER).

Wilt u reageren?

Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk kunt u downloaden via www.centrumpp.nl onder ‘Projecten/Actuele zienswijzenprocedures’.
U kunt helaas niet meer reageren.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Vragen over de procedure kunt u stellen aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 8016.

Dijksma steunt Vismigratierivier

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is tijdens haar bezoek aan het waddengebied geïnformeerd over het project de vismigratierivier.

Dit natuurherstelproject moet zorgen voor een vispassage die door de Afsluitdijk heen gaat en zo een verbinding vormt voor trekvissen die vrij heen en weer willen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Daarnaast is de overgang van zout naar zoet geleidelijk door de grote lengte van de 6 kilometer lange rivier. Dit is beter voor trekvissen zoals de aal, die graag tussen de Waddenzee en het IJsselmeer willen zwemmen.

Uniek

Dijksma noemt de Vismigratierivier een uniek project dat niet alleen van belang is voor de natuur, maar ook voor het herstel van de visstand in het IJsselmeer. “Het project herstelt de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, waardoor het aantal vissoorten groeit en meer vogels naar het gebied worden getrokken. Dit draagt bij aan onze natuurambities en Europese natuurverplichtingen”,  aldus de staatssecretaris.

De Nieuwe Afsluitdijk

De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord. De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). De komende jaren kost de voorbereiding van de Vismigratierivier 1,5 miljoen euro. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor dit project in totaal 450.000 euro beschikbaar.  DNA staat garant voor de resterende financiering.

Omrop Fryslân was bij het bezoek van Staatssecretaris Dijksma aanwezig en maakte een reportage over het belang van de Vismigratierivier voor de natuur, maar ook voor de economie. 

 

Leerlingen maken ontwerp met zonnepanelen

Leerlingen van RSG Simon Vestdijk uit Harlingen hebben een kunstzinnig ontwerp met zonnepanelen gemaakt voor de proefopstelling van Blue Energy op de Afsluitdijk. Eén groep werd als winnaar uitgeroepen door gedeputeerde Tineke Schokker.

De opdracht

De opdracht voor de leerlingen luidde als volgt:’ Maak een kunstzinnig ontwerp met zonnepanelen voor de pilot Blue Energy bij Breezanddijk’. De leerlingen ontvingen deze opdracht van het project De Nieuwe Afsluitdijk, waarbij de leerlingen architectonische kunstenaars waren. Naast het feit dat het ontwerp functioneel moest zijn, was het ook belangrijk dat het ontwerp opvallend was. Een eyecatcher om voorbijgangers te laten nadenken over de noodzaak van schone energie. Blue Energy is een duurzame manier van energie winnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zoet en zout water. Bij Breezanddijk komt eind 2013 een proefinstallatie te staan om het systeem te testen. Hiervoor is bij de start van de proef elektriciteit nodig. Dit kan op een duurzame manier, bijvoorbeeld via zonne-energie, worden opgewekt.

Het winnende ontwerp

Vier werkgroepen presenteerden hun ontwerp aan de jury. De jury bestond uit Piet Lijstra (REDStack), Gert-Jan Offinga (Mensonides Harlingen) en Sonja Busch (provincie Fryslân). Gedeputeerde Tineke Schokker was voorzitter van de jury. De jury beoordeelden de ontwerpen op uiterlijk en toepasbaarheid in de praktijk. ‘Het ontwerp van Manon, Amarens en Hella heeft gewonnen: 32 bogen van zonnepanelen over de gehele afsluitdijk. Ze hadden zich door andere ontwerpen laten inspireren, maar gingen gewoon hun eigen gang met een creatief idee dat past bij de Afsluitdijk. Ze hebben windenergie met zonnepanelen gecombineerd om de panelen te koelen en voor extra energie,’ aldus gedeputeerde Schokker. Het ontwerp krijgt naast de eer ook een bijzondere plek in de werkkamer van de gedeputeerde.

De Nieuwe Afsluitdijk

De opdracht sluit aan bij de plannen van De Nieuwe Afsluitdijk. De pilot Blue Energy is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). DNA is een samenwerking van vijf regiopartijen; provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, is voorzitter van de Regionale Stuurgroep van De Nieuwe Afsluitdijk.