Author: milou

Eén gezamenlijk ‘Loket Afsluitdijk’

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen alle meldingen met betrekking tot de Afsluitdijk worden gedaan bij het gezamenlijk Loket Afsluitdijk. Het Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Heeft u een vraag, opmerking of klacht? U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0800 – 6040 of via e-mail
Vanaf 1 februari 2019 sluit ook Windpark Fryslân aan bij dit gezamenlijke meldingenloket. 
 

‘Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk’

De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. Hij onderzoekt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk of er bij kennisinstellingen behoefte is voor living lab’s op de Afsluitdijk.

Leren in de praktijk

Simpel gezegd is een living lab een praktijkomgeving waar onderzoek, onderwijs en innovatie gelijktijdig plaatsvinden. “Ik noem het ook wel eens een levend en dynamisch laboratorium”, legt Thijssen uit. “Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgers en andere initiatiefnemers kunnen hierin samenwerken aan concrete maatschappelijke vraagstukken of opdrachten uit het bedrijfsleven. Studenten krijgen zo de kans om in de praktijk te leren. De kennis en ervaring die wordt opgedaan wordt breed gedeeld, zowel  binnen de projecten maar ook met de rest van de wereld. Zo creëer je een unieke situatie die voor alle partijen een toegevoegde waarde heeft en tot innovatie kan leiden.

Living lab op de Afsluitdijk

Thijssen: “De Afsluitdijk is vanwege de wind, het water en de grens tussen zoet en zout water een zeer geschikte locatie om een living lab te maken. We kunnen door het iconische karakter van de Afsluitdijk de wereld tonen hoe we op de Afsluitdijk op een unieke manier klimaatadaptatie benutten als kans voor de regio.
“We onderzoeken nu de bereidheid en de mogelijkheden van kennisinstellingen om verschillende projecten te ontwikkelen op de Afsluitdijk. Hierbij gaat het niet alleen om drijvende zonnepanelen, het opwekken van stroom met turbines in de spuisluizen, de Blue Energy pilot of de Vismigratierivier die hier wordt aangelegd, maar bijvoorbeeld ook de verbinding met bestuurskundige vraagstukken, educatie of kunst.” Een living lab zorgt volgens Thijssen naast het stimuleren van innovatie ook voor samenhang en verbinding met vragen uit de samenleving en tussen lopende projecten in onderzoek en onderwijs. “Kort gezegd willen we nagaan hoe we kennis kunnen borgen en innovatie en samenhang kunnen stimuleren.”

 Doel van het onderzoek

“De Friese Provinciale staten hebben gevraagd om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een living lab op de Afsluitdijk. Projecten in het kader van natuur, duurzaamheid, toerisme en circulaire economie moeten leiden tot de ontwikkeling van kennis en innovatie. Maar studenten moeten ook meer betrokken raken bij dit soort onderzoeken. In de toekomst hopen we dat de rest van de wereld leert van onze living lab-projecten op de Afsluitdijk. Begin 2019 ronden we het verkennend onderzoek af. Aan de hand hiervan wordt bepaald of we verder gaan met een living lab op de Afsluitdijk.”

Serious Request ‘te gast’ op de Afsluitdijk

Het Afsluitdijk Wadden Center stond woensdag 19 december 2018 in het teken van Serious Request. Radio 3FM dj’s Sander en Eva liepen van Vlieland naar Utrecht via de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Een barre tocht met veel wind en kou. De dj’s vertrokken rond 15.00 uur te voet uit Harlingen. Rond 17.30 uur kwamen ze bij het Afsluitdijk Wadden Center aan om op te warmen, uit te rusten, te eten en een geldbedrag voor het goede doel in ontvangst te nemen.

Ondertussen konden bezoekers in het centrum tegen een vergoeding op de foto met de Kerstman, een handtekening van de dj’s krijgen, een plaatje aanvragen, bingo spelen en leuke prijzen winnen. In het restaurant werd warme chocolademelk, glühwein en lekkernijen verkocht, de opbrengsten gingen naar Serious Request. De collega’s van de samenwerkende overheden hebben eveneens gezamenlijk een bijdrage geleverd.

In totaal is een prachtig bedrag van 753,40 euro binnen gehaald voor het goede doel. Dit jaar gaat dat naar reanimatie in Nederland, noodhulp bij oorlog en conflicten en bescherming tegen natuurgeweld. Het thema ‘bescherming tegen natuurgeweld’ paste uitstekend bij de vernieuwing van de Afsluitdijk. Het ingezamelde geld is via een cheque live aangeboden en uitgezonden op radio en tv, waarbij eveneens SBS6 aanwezig was.  

=

Ontmoet DJ’s Sander & Eva in het Afsluitdijk Wadden Center

Inwoners van Fryslân en Noord-Holland, weggebruikers en gezinnen: opgelet. Neem op woensdag 19 december afslag 14 naar Kornwerderzand en help het Afsluitdijk Wadden center om geld in te zamelen voor Serious Request. Op de foto met de Kerstman of een handtekening van de Dj’s, een plaatje aanvragen, cadeautjes en lekker eten en drinken voor jong en oud. Tegelijk kunnen bezoekers de gratis toegankelijke expositie en het unieke uitzicht op het dak beleven. 

De Dj’s vertrekken rond 15:00 te voet uit Harlingen. Naar verwachting arriveren ze rond 18:00 uur in het Afsluitdijk Wadden Center. Het beloofd een gezellige middag en avond te worden waarbij iedereen zoveel mogelijk geld ophaalt voor het goede doel! Een handtekening van de Dj’s of  op de foto met de kerstman en er is een grabbelton met leuke cadeautjes en een bingo voor jong en oud. Het restaurant Skom verkoopt warme chocolademelk, glühwein en andere lekkernijen waarvan de opbrengst naar Serious Request gaat. 

In het Afsluitdijk Wadden Center bezoeken Sander & Eva ook de expositie over de Afsluitdijk. De Afsluitdijk heeft ons jarenlang beschermd tegen het water en wordt vanaf 2019 opnieuw versterkt om een groot deel van Nederland veilig te houden. Benieuwd naar dit mooie gebouw en wat hier te beleven valt? Neem een kijkje en steun tegelijk Sander en Eva met het vervolg van hun wandeling over de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Het ingezamelde geld wordt via een cheque live aangeboden en uitgezonden op radio en tv.

NPO 3FM Serious Request 2018 en het Rode Kruis zetten zich in voor het redden van levens, dit jaar voor de thema’s:  reanimatie in Nederlandbescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. Daarom staat het Afsluitdijk Wadden Center woensdag 19 december in het teken van kerst door leuke acties om zo een steentje bij te dragen aan Serious Request. Het volledige programma kunt u vinden op www.afsluitdijkwaddencenter.nl.

 

Video: Vismigratierivier @ Washington

Op maandag 19 november was gedeputeerde Johannes Kramer aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. De Kier/Haringvliet en de Vismigratierivier/Afsluitdijk zijn voorbeelden hoe vissen vrij kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt.

Gedeputeerde Kramer interviewde Bob Irvin, president en CEO van American Rivers. Hij vroeg hem wat de Vismigratierivier wereldwijd kan betekenen.

Werelderfgoed Waddenzee in nieuw Tv-programma 

Ik Ga Op Reis En Ik Neem Mee…  

Dat je voor indrukwekkende natuur niet ver van huis hoeft, bewijst de tweede aflevering van het nieuwe televisieprogramma Ik Ga Op Reis En Ik Neem Mee… Postcode Loterij-ambassadeur Caroline Tensen neemt cabaretier en presentator Klaas van der Eerden mee naar het UNESCO werelderfgoed Waddenzee. Samen beleven ze de schoonheid van het wad en leren over de kwetsbaarheid van het gebied. Het is namelijk bijzonder slecht gesteld met de visstand. Maar er gloort hoop met de aanleg van de Vismigratierivier. Het nieuwe programma is te zien bij RTL 4 op donderdag 29 november om 23.40 uur.  

De Wadden zien met Caroline

Caroline Tensen, die zelf trouwde op het strand van Vlieland, is groot fan van de Wadden. Ze heeft voor deze uitzending bevriende collega en sportvisser ‘Big Fish’ Klaas van der Eerden uitgenodigd die zelf graag op en aan het water is. “Ik ga hem laten zien hoe mooi het waddengebied is, maar ook hoe kwetsbaar. Het is namelijk heel slecht gesteld met de visstand”. Aan het einde van de uitzending is Caroline duidelijk geraakt. “Ik wist wel dat het waddengebied mooi was, maar je ziet nu hoe waardevol het is.” 

De visstand gaat achteruit

De lage visstand is een groot probleem voor de Waddenzee. Mede door de aanleg van de Afsluitdijk zijn voedselrijke zeearmen afgesloten en kunnen trekvissen hun paaigronden niet meer bereiken. Bovendien vormen vissen een belangrijke schakel in het voedselweb. Zo is de lage visstand ook van invloed op de voedselrijkdom voor trekvogels. Met de zeehonden gaat het goed. Maar als we niet oppassen kunnen vissers noch zeehonden straks vis vinden in de Waddenzee. 

De lage visstand verontrust sportvisser Klaas van der Eerden ook. “Het is belangrijk dat het evenwicht bewaakt wordt. We moeten de balans weer terugbrengen in de Waddenzee. De mens moet daarbij helpen, want de mens heeft het ook verstoord. Het zou mooi zijn als er weer hoop gloort en dat er weer grote vissen gaan zwemmen”, aldus Van der Eerden. 

Waddenvereniging ontvangt € 25.000 extra 

De Vismigratierivier is één van de projecten die met steun van de Nationale Postcode Loterij wordt gerealiseerd. Door een gat in de Afsluitdijk en een kilometerlange getijdenrivier kunnen trekvissen straks weer vrij heen en weer bewegen tussen zout en zoet water. Trekvissen hebben dat nodig om op te groeien en zich voort te planten. In 2019 wordt gestart met de aanleg van de Vismigratierivier ten westen van de spuisluizen van Kornwerderzand. Het project wordt extra versterkt met de cheque van € 25.000 die Caroline aan het einde van de uitzending namens de deelnemers van de Postcode Loterij aan de Waddenvereniging schenkt.

Wat maakt het wad uniek? 

De Waddenzee is het enige natuurlijke werelderfgoed van Nederland. Het open weidse landschap is door natuurlijke krachten gevormd. Het is een heel dynamisch gebied dat onder invloed van de elementen steeds verandert. De Deense, Duitse en Nederlandse Waddenzee vormen gezamenlijk het grootste aaneengesloten getijdengebied op aarde met een zeldzame rijkdom aan planten en dieren. Bovendien is het waddengebied door het Nederlandse volk verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland. 

Chinese vice-gouverneur uit Heilongjiang bezoekt Fryslân

De Chinese vice-gouverneur Sun Dongsheng uit de provincie Heilongjiang brengt samen met een bestuurlijke delegatie vandaag en morgen een bezoek aan Fryslân. Gedeputeerde Klaas Kielstra ontvangt de delegatie bij het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand en in het Princessehof in Leeuwarden.

De contacten komen voort uit eerdere bezoeken die gedeputeerde Kielstra bracht aan onder andere Harbin, de hoofdstad van de provincie Heilongjiang. Hij sprak daar toen met de vice gouverneur over economische samenwerkingsprojecten en nodigde hem uit voor een bezoek in Fryslân. Met dit bezoek worden mogelijkheden voor verdere samenwerking en handel onderzocht met als speerpunten recreatie en toerisme, sport, cultuur en onderwijs.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “We zien een intensivering van onze relatie. Vanuit Harbin komt men hier met hele duidelijke vragen. Chinese sporters uit Harbin die hier trainen is mooi resultaat wat mede door onze inzet tot stand is gekomen.”

 De Chinese delegatie bezoekt woensdag 24 oktober het Thialf stadion in Heerenveen en het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. In Heerenveen ontmoet de delegatie het schaatsteam uit Harbin dat hier op dit moment traint. Verder worden ze door NHL Stenden geïnformeerd over studentenuitwisseling.

Gedrag vissen bij vispassage Den Oever in beeld

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doen zij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage. Dit leverde verrassende beelden op.

Informatie gedrag vissen

De vispassage is een verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, speciaal ontworpen om kleine vissoorten de Afsluitdijk te laten passeren. In 2016 is de passage voor het eerst gemonitord. Hiervoor werd de binnentrekkende vis met netten gevangen. Om de vispassage optimaal in te zetten, is meer informatie nodig over het gedrag van de vissen. Hoe gebruiken ze de vispassage? Wanneer zwemmen ze naar binnen en naar buiten? Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld de pompinstellingen worden geoptimaliseerd.

Met de onderwatercamera lukte het om de vissen goed in beeld te brengen. Dit leverde interessante informatie op. Niet alleen van de glasaal, stekelbaars en botlarve, maar ook van de spiering, pos en de baars.

Projectleider Marianne Greijdanus is enthousiast: ‘Met dit soort beelden kan het gedrag van de vissen worden geanalyseerd. Zo blijkt bijvoorbeeld meer vis door de passage te gaan als het water rustig is en het donker is. ‘De wolhandkrab is de hele dag door te zien. Ook grote vissen als baars en volwassen aal maken dankbaar gebruik van de passage’.

Ruim baan voor vis

De vispassage is een van de vismigratiemaatregelen van Rijkswaterstaat en de Nieuwe Afsluitdijk. Daarnaast wordt visvriendelijk schut- en spuisluisbeheer uitgevoerd en wordt een vismigratierivier aangelegd. Het totaalpakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten voor de Afsluitdijk weer ruim baan krijgen. 

 

De 9 meest gestelde vragen over Blue Energy

U heeft vast wel eens dat blauwe gebouw halverwege de Afsluitdijk zien staan. Vraagt u zich ook wel eens wat daar gebeurt? Dit is de Blue Energy proefinstallatie. Hier wordt getest met het opwekken van energie uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Benieuwd wat Blue Energy is en doet? Lees verder voor de top 9 meest gestelde vragen.
 

1. Wat is Blue Energy?

Blue Energy is een vorm van CO2-vrije en duurzame energie die haar naam dankt aan het feit dat de energie uit water wordt gehaald. Met Blue Energy wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Door het zoute en zoete water langs heel dunne vliezen, membranen genoemd, te voeren ontstaat er een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektrische energie.
 

2. Waar kan Blue Energy worden toegepast?

Blue Energy kan overal worden benut waar zout en zoet water naast elkaar bestaan. Dat is overal waar een rivier in zee uitstroomt. Ook liggen er kansen voor bedrijven en fabrieken die werken met waterstromen met verschillende gehaltes zou, maar ook bijvoorbeeld op plekken in de wereld waar drinkwater wordt gemaakt van zeewater, zoals in het Midden-Oosten
 

3. Is Blue Energy duurzaam?

Jazeker! Blue Energy heeft het voordeel dat het altijd beschikbaar is. Bij zonne-energie kan het voorkomen dat de zon niet schijnt en bij windenergie kan het zijn dat het niet, of te hard, waait. Maar water blijft altijd stromen. Blue Energy is daardoor een erg betrouwbare energiebron en duurzamer dan de meeste andere vormen van duurzame energie. Blue Energy is een duurzame technologie waarmee 24 uur per dag, CO2 vrij energie kan worden opgewekt op plekken waar zout en zoet water aanwezig is.

 

4. Hoelang loopt het Blue Energy project?

Het project is gestart op 26 november 2014. De huidige onderzoeksfase duurt tot halverwege 2019. Naar verwachting wordt de proefinstallatie op Breezanddijk tot eind 2023 voor verdere optimalisatie en andere toepassingen van Blue Energy gebruikt.

 

5. Wat zijn de eerste resultaten van het project?

Sinds de Blue Energy centrale bij Breezanddijk op de Afsluitdijk in gebruik werd genomen, heeft men er enorm veel kennis over het opwekken van ‘blauwe energie’ opgedaan. Van het voorbehandelen van het water, tot het opwekken en leveren van stroom; het hele proces is getest. Ook hebben de betrokken organisaties onderzocht hoe het zit met de levensduur van de techniek en de kosten van Blue Energy. De resultaten zijn positief. Daarom wordt er door de projectpartners gekeken naar de mogelijkheden om een grotere Blue Energy centrale te bouwen. Er kan dan elektriciteit worden geleverd aan bijvoorbeeld het waterschap en een aantal gemeenten.

 

6. Komen er meer Blue Energy centrales in Nederland?

Op dit moment wordt de mogelijkheid van de bouw van een Blue Energy-proefcentrale bij Katwijk onderzocht. Het is zeker het doel om zowel in Nederland als in het buitenland installaties te bouwen. Dat kan wereldwijd op duizenden plaatsen, maar ook in Nederland. Denk aan de rivieren in Zeeland en Zuid-Holland, en aan Friesland en Noordoost-Groningen.

7. Kan ik een rondleiding krijgen?

Het is niet mogelijk om de proefinstallatie te bezoeken. Daarom heeft REDstack, het bedrijf achter Blue Energy, een demonstratiemodel beschikbaar gesteld aan het Afsluitdijk Wadden Center te Kornwerderzand. Zo krijgt de bezoeker toch een indruk van de werking van Blue Energy.

 

8. Ik maak een werkstuk over Blue Energy. Waar kan ik informatie vinden?

De initiatiefnemer van het project Blue Energy, bedrijf REDstack, stelt een informatiepakket beschikbaar. Neem dan contact op met REDstack via info@redstack.nl.

 

9. Ik wil iemand over/van Blue Energy interviewen. Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt hiervoor contact opnemen met REDstack via info@redstack.nl.

 

De Afsluitdijk van . . . Menno Onnes

Strijd tegen plastic troep uit Waddenzee

“Niemandsland, een prachtige leegte; het water en de dijk, schepen die geschut worden en een strook land waar we bramen plukken. Natuur en mensenwerk ontmoeten elkaar hier.” Zo typeert Menno Onnes (63) uit Harlingen Kornwerderzand op de Afsluitdijk. “Het is een fantastische mooie plek om met onze boot te liggen, of met de camper te staan.” Om die plek ook mooi te houden, trekt Onnes op geheel eigen wijze ten strijde tegen de plastic troep in de Waddenzee.

Er drijft een enorme hoeveelheid afval in zee. “Geen gezicht”, zegt Onnes. “Het drijft niet alleen in het water, maar waait ook de dijk op en uiteindelijk de struiken in. Vooral in de winter als het gestormd heeft, brengen de wind en de zee grote hoeveelheden afval naar de Afsluitdijk. Het is vooral veel plastic troep: flesjes, zakken en kunststof touw bijvoorbeeld. Die rommel hoopt zich op langs de dijk ter hoogte van de westelijke strekdam van het spuicomplex Kornwerderzand.”

Continue opruimactie

Jaren geleden startte Onnes geheel op eigen initiatief een continue opruimactie. “Ik ben alle troep die ik vond gaan verzamelen in big bags. Die liet ik daar overigens gewoon staan. Op een gegeven moment – de omgeving was op dat moment best aardig opgeruimd – waren de zakken verdwenen. Toen stond ik wel even te kijken; een groot raadsel. Was alles weer het water ingewaaid? Veel later hoorde ik via via dat het waarschijnlijk een helpende hand is geweest van een aannemer die op de Afsluitdijk werkt. Die heeft het door mij verzamelde afval afgevoerd. Ik heb die aannemer echter nooit gesproken.”

Juttersmuseum

De zee brengt de meest uiteenlopende zaken aan land. “Het komt nogal eens voor dat kunstenaars in de verzamelde rommel rondsnuffelen op zoek naar materiaal om in een object te verwerken. Zelf maak ik er niets mee. Maar ik bewaar wel dingen die ik bijzonder vind, of die een leuk verhaal vertellen. Een boei uit het Caribisch gebied bijvoorbeeld. Die is de halve wereld over geweest. Via internet heb ik precies kunnen achterhalen waar die vandaan komt en wat de functie was. Of – dichter bij huis – een bord uit Engeland dat mensen waarschuwt voor de gevaren van hoogwater. Zo langzamerhand moet ik oppassen dat m’n huis niet teveel verandert in een juttersmuseum.”

Gezamenlijk  werken aan een oplossing

Het meeste afval dat Onnes opruimt vertelt echter niet zo’n leuk verhaal; het afval maakt duidelijk dat we maar klakkeloos rotzooi in zee dumpen en niet zuinig zijn op onze aarde. Als het aan Onnes ligt, krijgt de aandacht voor het afvangen van de troep uit zee op de nieuwe Afsluitdijk mede daarom een extra impuls. Ik ben daarom het gesprek aangegaan met de projectorganisatie van De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat. Zij gaan met elkaar in gesprek om een oplossing voor de troep uit zee mee te nemen in het ontwerp van de Afsluitdijk.

Werkgelegenheid op de Afsluitdijk

Van chauffeur tot administratief medewerker. Aannemerscombinatie Levvel creëert de komende jaren ongeveer 100 werkplekken voor mensen met een uitkering of zonder diploma . Erwin van Riet, projectleider ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’ vertelt hoe de regiegroep de mensen naar de beschikbare werkplekken begeleidt.

Van chauffeur tot administratief medewerker. Aannemerscombinatie Levvel creëert de komende jaren ongeveer 100 werkplekken voor mensen met een uitkering of zonder diploma. Het gaat zowel om kantoorfuncties als uitvoerend en technisch personeel. Het doel is het creëren van duurzame werkgelegenheid: mensen aan het werk helpen én houden. Als dat nodig is, wordt hiervoor begeleiding en opleiding geboden.

Op zoek naar kandidaten

Erwin van Riet, projectleider van de ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’: “De regiegroep schakelt tussen Levvel, gemeenten en UWV in Noord-Holland Noord en Friesland. Levvel heeft aangegeven welke functies in de komende jaren vrijkomen voor kandidaten. Bijvoorbeeld: Levvel heeft over twee maanden een administratief medewerker nodig. Dan hebben wij vier weken de tijd om een kandidaat te vinden uit de bestanden van UWV of gemeenten. Dat kan iemand zijn die langer dan drie maanden werkeloos is, maar ook bijvoorbeeld een voortijdig schoolverlater. Het gaat om mensen met verschillende achtergronden.”

Werkzoekenden informeren

Voor het vinden van geschikte kandidaten werkt de regiegroep intensief samen met gemeenten en UWV-kantoren. Van Riet: “Ook organiseren we gezamenlijk evenementen en activiteiten voor werkzoekenden. Medio september hielden we bijvoorbeeld een bijeenkomst in Den Oever. Hier informeerden we mensen over de kansen die het project Afsluitdijk biedt. Daar kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden op af.”

Meer dan alleen tijdelijk werk

Voor de ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’ gaat het overigens om meer dan alleen het tijdelijk aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van Riet verduidelijkt: “Vooral het duurzaamheidsaspect is voor ons van belang. We willen voorkomen dat mensen die aan de slag gaan, na het project weer een uitkering aanvragen. Het idee is juist dat zij terugkeren op de arbeidsmarkt en na het project elders aan de slag kunnen.”

Van chauffeur tot administratief medewerker

De functies die Levvel aanbiedt zijn divers, maakt Van Riet duidelijk: “Dat varieert van machinisten en chauffeurs, tot operators voor de fabriek in Harlingen en administratieve functies. We werken aan een planning om helder te krijgen wanneer welke mensen nodig zijn voor bepaalde functies. Dat is afhankelijk van de fase van het project.”

Eerste kandidaten gestart

Inmiddels zijn de eerste kandidaten gestart bij het project. Van Riet: “Een van de functies die we binnen kregen, was die van projectcoördinator. Dit is de persoon die namens de regiegroep schakelt met Levvel. De projectcoördinator maakt het aanbod van vacatures inzichtelijk en voert gesprekken met kandidaten. Voor die functie hebben we dus iemand aangenomen met wie we veel schakelen. En dat gaat heel goed!”

Meer informatie?

Neem dan contact op met het met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord via contact@wsp-nhn.nl of WerkgeversServicepunt Fryslân via WerkgeversServicepunt-Fryslan@uwv.nl. Er is nog geen volgende informatiebijeenkomst gepland. Informatie over beschikbare vacatures wordt ook verspreid via gemeenten en het UWV.

Social return

Op verzoek van De Nieuwe Afsluitdijk (provincies en gemeenten) heeft Rijkswaterstaat bij het op de markt zetten van project Afsluitdijk aandacht gevraagd voor het stimuleren van de regionale economie door middel van social return. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer is gevraagd maatschappelijk iets terug te doen door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier meer in een eerder verschenen artikel.

Seminar Vismigratie 18 oktober a.s.

Op donderdag 18 oktober 2018 wordt op Kornwerderzand een seminar georganiseerd over vismigratie! Een klein, internationaal seminar over kennis en faciliteiten voor vismigratie problemen in de wereld. Er wordt kennis en ervaringen uit verschillende landen gedeeld. U kunt daar bij zijn door een mail te sturen naar e.sibelt@fryslan.frl.

Aanvang programma 18 oktober 13.30 uur

 • Opening 
 • Presentaties
  • De vismigratierivier, Nederland 
  • Ebro project, Spanje
  • Project Iribkibai, Spanje
  • Haringvliet, Nederland 
 • Pauze 
 • Presentaties 
  • De Kier Haringvliet
  • Herintroductie Steur in de Rijn 
  • Visstand ontwikkeling Waddenzee
  • World Fish Migration Foundation over internationale zwemroutes
  • Resultaten Geesthacht vismigratiefaciliteit in de Elbe rivier, Duitsland
 • Discussie met de ruimte over het missen van kennis
 • Veldbezoek: naar sluiscomplex over visvriendelijk sluisbeheer en toekomstige locatie van de Vismigratierivie
 • Einde 18.00 uur

* Het gehele programma is in het Engels.

Locatie

Programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk
Sluisweg 1a
8752 TR Kornwerderzand

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het seminar of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Ester Sibelt: e.sibelt@fryslan.frl

 

 

Bidbook benadrukt noodzaak verbreding sluis Kornwerderzand

Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer staan klaar om honderden miljoenen te investeren in de bedrijvigheid rondom havens, scheepvaart en watersport in het IJsselmeer. Om deze investeringen voor elkaar te krijgen moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen namelijk weer toegang tot het IJsselmeer.

Om de noodzaak van deze verbreding duidelijk te maken hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel en het betrokken bedrijfsleven een Bidbook opgesteld. In dit Bidbook onderbouwen alle partijen waarom zij willen investeren in de verbreding van de sluis. Het boek is op woensdag 26 september 2018 aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “We hebben met dit Bidbook duidelijk gemaakt dat haven gebonden bedrijven en scheepswerven rond het IJsselmeergebied een enorme economische impuls kunnen en willen geven aan dit gebied. Hiervoor is het noodzakelijk de sluis bij Kornwerderzand te verbreden zodat het IJsselmeer bereikbaar wordt voor grotere en bredere (zee)schepen.”

Overhandiging

Het Bidbook is overhandigd door gedeputeerde Klaas Kielstra van Fryslân, samen met gedeputeerden Jan Nico Appelman van Flevoland en Henk Brink van Drenthe. Wegens verplichtingen in Provinciale Staten ontbrak Bert Boerman van Overijssel. De overhandiging vond plaats tijdens een werkbezoek van de minister aan de haven van Meppel. Meppel is onderdeel van Port of Zwolle en één van de havens die profiteert van betere bereikbaarheid als de sluis bij Kornwerderzand wordt verbreed.

De noodzaak van de verbreding

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand heeft veel economische voordelen. Zo ontstaan er duizenden nieuwe banen bij ondernemingen in de omgeving. Tevens kan er door grote schepen meer gebruik worden gemaakt van deze sluis voor het vervoer van goederen. De schepen die van zee tot ver in het binnenland reizen ontlasten hiermee het wegennet van de Randstad. Dit betekent ook dat er meer vervoerd kan worden per schip dan per vrachtwagen en dit is ook nog eens beter voor het milieu. Maar ook voor de jacht- en scheepsbouw, met alle betrokken toeleveringsbedrijven, heeft het veel voordelen. Zij zijn dan in staat grotere schepen te bouwen en te ontvangen.

Regionale bijdrage

De betrokken provincies, gemeenten en bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen. Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, kost 205 miljoen euro.

100.000ste bezoeker voor het Afsluitdijk Wadden Center

Binnen een half jaar na de opening van het Afsluitdijk Wadden Center is een mijlpaal bereikt; de 100.000e bezoeker is verwelkomt. Gerard Bos en Maureen Banks uit Anna Paulowna waren de gelukkigen. Zij reageerden verrast op het welkom door gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân, tevens voorzitter van De Nieuwe Afsluitdijk.

Gedeputeerde Kielstra onthaalde de heer Bos en mevrouw Banks met een boeket bloemen en een boek over de geestelijk vader van de Afsluitdijk, Cornelis Lely. Ook kregen beide een lunch aangeboden. Kielstra: “Ik vind het een eer om u te ontvangen. Nu al de 100.000e bezoeker, dat hadden we niet zo snel verwacht.”

Het Afsluitdijk Wadden Center zou naar verwachting jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 bezoekers trekken. Dit is inmiddels bijgesteld naar 150.000 tot 200.000 bezoekers per jaar. De overheden maken van de Afsluitdijk een toeristische attractie. Het Afsluitdijk Wadden Center maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Bezoekers wereldwijd

Toeristen kunnen in het Afsluitdijk Wadden Center in 10 talen meer te weten komen over UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, de unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied, de geschiedenis van de Afsluitdijk en de toekomstige ontwikkelingen. De expositie is gratis te bezoeken. Op de begane grond biedt het gloednieuwe restaurant een prachtig uitzicht op het IJsselmeer.

Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op

Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Gedeputeerde Staten hebben vandaag groen licht gegeven om de aanbesteding in september te starten. Rond de jaarwisseling wordt bekend welk bedrijf het werk gaat uitvoeren. De bouw start voor de zomer van 2019.  

Gedeputeerde Johannes Kramer: “We zijn er klaar voor. Voor het eerst in de wereld wordt zo’n systeem voor overstekende vissen gebouwd. We zien al dat de markt de Vismigratierivier een interessant project vindt. Een innovatieve oplossing voor zout-zoet-overgangen, waarbij waterveiligheid en natuur hand in hand gaan. Belangrijk in een tijd van klimaatverandering en zeespiegelstijging.” 

 Twee delen 

De bouw van de Vismigratierivier is opgeknipt in twee delen. Het eerste deel is de opening in de Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat dit onderdeel meegenomen bij de versterking van de Afsluitdijk. Het tweede deel is de aanleg van de slingerende Vismigratierivier in het IJsselmeer en de Waddenzee. Voor dit tweede deel zoekt de provincie per september een aannemer. In 2022, wanneer beide delen klaar zijn, is de Vismigratierivier klaar voor gebruik.  

 Vismigratierivier Afsluitdijk 

De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor vissen weer 24/7 en 365 dagen per jaar heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Voor sommige vissoorten, zoals de paling en de zalm, is het belangrijk om heen en weer te zwemmen van zout naar zoet water en omgekeerd. Dit doen ze om op te groeien of zich voort te planten. Doel is het verbeteren van de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee.  

Werkzaamheden op de Afsluitdijk deze zomer

De Afsluitdijk wordt ingrijpend vernieuwd. Maar voordat het daadwerkelijke werk in 2019 begint, voert aannemerscombinatie Levvel voorbereidende werkzaamheden uit op de Afsluitdijk.

In de zomermaanden juli, augustus en september vinden er werkzaamheden plaats die nodig zijn om de huidige toestand van onder andere de dijk, de weg en de spuisluizen te onderzoeken. In sommige gevallen leidt dat tot hinder voor weg- en vaarweggebruikers. Bijvoorbeeld als er rijstroken zijn afgezet of als er materieel in de voorhavens bij het sluiscomplex ligt. In dat geval worden de maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden bekend gemaakt.

 

 

Vis met zender gezien?

Werkt de Vismigratierivier zoals ‘ie bedacht is? En: maken vissen er in de verwachte aantallen gebruik van op hun tocht van zout naar zoet water of andersom? Om straks een antwoord te kunnen geven op die vragen, coördineert en onderzoekt provincie Fryslân hoe en in welke mate vissen in de huidige situatie migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer. Daarvoor worden vissen uitgerust met zendertjes.

De sluizen bij Kornwerderzand en Den Oever worden in de huidige situatie visvriendelijk beheerd. Dat betekent dat vissen de sluizen kunnen passeren gedurende de korte periode dat er sprake is van ‘gelijk water’ aan de Waddenzeekant en de IJsselmeerkant. Ook de Vispassage bij Den Oever verbetert de vismigratie. Straks maakt de Vismigratierivier het voor vissen mogelijk continu – 24/7 – te trekken van zoet naar zout, of andersom. Jeroen Huisman, onderzoeker vismigratie van Hogeschool Van Hall Larenstein, voert onderzoek uit namens de provincie: “We willen dan natuurlijk weten of de soorten waarvoor de Vismigratierivier in eerste instantie is bedoeld – de wat zwakkere zwemmers – er gebruik van maken. En in welke aantallen ze migreren.”

Een vis met zender

“Op basis van literatuur en analyses van deskundigen zijn daarvan natuurlijk schattingen gemaakt”, vervolgt Huisman. “De nul-meting die wij uitvoeren, is bedoeld om te kijken of de verwachtingen die we nu hebben ook echt kloppen met wat er straks in werkelijkheid gebeurt.” De methode die de onderzoekers gebruiken voor de nul-meting, is afhankelijk van de soort, maakt Huisman duidelijk: “De wat grotere vissen – denk aan houting, zeeprik, zalm en zeeforel – kunnen we uitrusten met een zendertje. Op die manier kunnen we elke individuele vis volgen. Dat levert hele precieze informatie op, maar zo’n zender kost natuurlijk wel wat. Uiteindelijk wordt daarom maar een beperkt aantal dieren daarmee uitgerust.”

Fijnmazige netten voor kleine visjes

De kleine visjes – kleine botjes bijvoorbeeld die het larvenstadium nog niet of amper ontgroeid zijn – kun je niet ‘zenderen’, vertelt Huisman. Die vangen we daarom met fijnmazige netten aan zowel de zoute als de zoete kant. We mikken daarmee eigenlijk op alle jonge kleine vis. Het grootste deel is glasaal, stekelbaars en bot. Aan de hand van de vangsten kunnen we zien of ze nu überhaupt de Afsluitdijk passeren en in welke aantallen dat gebeurt.”

Begin volgend jaar presentatie gegevens

De gegevens voor de nul-meting zijn overigens over een langere periode verzameld. “Dit is het laatste jaar dat we onderzoek doen voor de nul-meting. Tussen 2015 en 2018 is er een aantal onderzoeken uitgevoerd waarmee we de trek van vissen door de sluizen in kaart hebben gebracht. Alle verzamelde gegevens presenteren we begin volgend jaar in een rapport. Dat vormt dan de basis voor het monitoren van de werking van de Vismigratierivier.”

Afsluitdijk Wadden Center krijgt duurzaam overstappunt

Het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand krijgt een overstappunt voor automobilisten. Bestuurders kunnen er parkeren en overstappen op duurzame vormen van vervoer, zoals bus of fiets. Ook kunnen ze vanaf deze plek gaan carpoolen of liften. De opening is op 1 juli tijdens de Elfwegentocht. Deze tocht is de eerste twee weken van juli. Inzet is om twee weken lang in Fryslân geen druppel benzine of diesel te gebruiken voor een beter klimaat.

Het stimuleren van duurzaam reizen sluit naadloos aan bij de ambities van De Nieuwe Afsluitdijk. Tussen 2018 en 2022 versterkt Rijkswaterstaat de dijk om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Er komen ook innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie uit zon, wind en water. Te denken valt aan Blue Energy en stromingsenergie. In het recent geopende Afsluitdijk Wadden Center kunnen bezoekers op een interactieve manier kennis maken met de Afsluitdijk en deze projecten.

De Nieuwe Afsluitdijk
Het Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, natuur, economie en recreatie en toerisme. De klimaatverandering zorgt voor grote maatschappelijke uitdagingen. Door van de Afsluitdijk een energiedijk te maken wordt bijgedragen aan een betere, duurzame toekomst voor komende generaties. De Afsluitdijk zal nationaal en internationaal een voorbeeld zijn voor de Nederlandse vernieuwde waterbouwkunde als ook kraamkamer voor innovatie.

De Afsluitdijk van… Marcus Schlüter

Kitesurflocatie Kornwerderzand steeds professioneler

“Zet mij op het water en ik ben gelukkig”, zegt Marcus Schlüter. Hij is eigenaar en hoofdinstructeur van de kitesurfschool NorthwestKiteboarding. De ‘spot’ Kornwerderzand, direct oostelijk van de sluizen aan de IJsselmeerkant is één van de locaties waar zijn school actief is. Schlüter heeft er zijn hart aan verpand. “Als het waait zitten we daar ’s zomers elke dag.”

“Kornwerderzand is een prachtig gebied met veel natuur. Maar wat het voor kitesurfen vooral zo’n mooie locatie maakt, is dat het rondom open is; de wind heeft er altijd vrij spel”, zegt Schlüter. “Zo’n beetje elke windrichting is goed. Daarnaast hebben we hier het voordeel dat er behalve ondiepe plekken ook diepere delen zijn. Andere spots aan het IJsselmeer zijn allemaal ondiep. Dat is weliswaar ideaal om het kitesurfen onder de knie te krijgen, maar dieper water geeft weer andere trainingsmogelijkheden. Bovendien is het een plek die me een echt eilandgevoel geeft met een mooi zicht op Makkum. Ik voel me er thuis.”

Opkomen voor kitesurfsport

Marcus zet zich – sinds hij in 2002 definitief het windsurfen verruilde voor kitesurfen – al jaren actief in voor de sport én voor de locatie bij Kornwerderzand. Zo was hij vanuit de Nederlandse Kitesurfvereniging lid van een werkgroep Kitesurfen Friese IJsselmeerkust, waar ook de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties in deelnamen. “Mede daardoor heb ik een groot netwerk kunnen opbouwen en dat is belangrijk om voor de belangen van de kitesurfsport op te komen. Bijvoorbeeld wanneer ontwikkelingen rond de Afsluitdijk de kitesurfspot raken.”

Nieuwe aanlegsteigers

“Ik heb me vanaf het begin ook erg betrokken gevoeld – en opgesteld – bij de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center”, vervolgt Schlüter. “Aanvankelijk lag er een plan om nieuwe aanlegsteigers aan de kant van het kitesurfstrand te realiseren. Maar dan krijg je allemaal manoeuvrerende zeilboten in het startgebied van de kitesurfers. Mede doordat we de ruimte hadden om mee te denken en te praten, is er een andere locatie gevonden voor de steigers.”

Afsluitdijk Wadden Center versnelt ontwikkeling

“Overigens is de ontwikkeling van het kitesurfstrand door de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center juist ook in een versnelling gekomen. We hebben bijvoorbeeld meer zand bij het strandje gekregen en er is een onderwatertube – een soort kunstmatig rif – aangelegd. Ieder jaar spoelt er veel zand van het strandje weg, de onderwatertube zorgt er voor dat het zand op dezelfde plek blijft liggen. Dat is allemaal verbeterd. De locatie wordt zo steeds professioneler. Daarnaast is Kornwerderzand mede door het Afsluitdijk Wadden Center een plek waar op recreatief gebied van alles te doen is. Een hele mooie mix. Ik kijk uit naar de zomer.”

Definitief Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 ter inzage

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 vastgesteld op 11 juni 2018 en bekendgemaakt in de Staatscourant van 25 juni 2018. Van 26 juni tot en met 6 augustus 2018 ligt het vastgestelde plan met onderliggende stukken ter inzage.

Belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp-Rijksinpassingsplan –aanvulling 2017 naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijze naar voren hebben gebracht,
kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde plan. Kijk voor meer informatie op www.platformparticipatie.nl/afsluitdijk of http://www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0000.IMip17AfsluitdijkA-3000).

Waarom een aanvulling?

Rijkswaterstaat bouwt tussen 2018 en 2022 pompen in de Afsluitdijk om sneller overtollig water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren naar zee. Deze pompen gebruiken veel energie. Rijkswaterstaat wil deze energie duurzaam opwekken. Zonnevelden zijn hiervoor het meest geschikt. Om deze ruimtelijk in te passen is het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 opgesteld. In dit Rijksinpassingsplan wordt ook het vergroten van de doorvaartbreedte van de keersluis Kornwerderzand mogelijk gemaakt en komt er meer ruimte voor de bouw van pompgebouwen.

Geen bomenkap

In het ontwerp-Rijksinpassingsplan – aanvulling 2017 was voor de plaatsing van zonnepanelen nog een locatie van ongeveer 4 hectare bij Den Oever opgenomen, waar het nodig was bomen en bosschages te verwijderen. De Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) diende hiertegen een zienswijze in en bood Rijkswaterstaat een petitie met 975 handtekeningen aan om haar standpunt kracht bij te zetten.

Aannemerscombinatie Levvel heeft dit signaal meegenomen in het ontwerp voor de Afsluitdijk en realiseert voor het energieneutraal maken van de Afsluitdijk een zonnepark zónder bomenkap. Doordat Levvel extra spuisluizen inbouwt en de spuimiddelen en pompen slim inzet, ‘spuien als het kan, pompen als het moet’, hoeft er minder energie te worden opgewekt en is de betreffende ruimte in Den Oever niet meer nodig.

Terugblik watercongres 100 jaar Zuiderzeewet

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Zuiderzeewet organiseerde de provincie Flevoland samen met partners, waaronder Rijkswaterstaat, op 14 juni 2018 het congres ‘Nederland over 100 jaar’. Het congres vond plaats in museum Batavialand in Lelystad, het hart van de voormalige Zuiderzee. Aanwezig was onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Bekijk hier een beeldverslag:


Het congres werd feestelijk geopend door The Amsterdam Brass Quintet en Rob van der Sterren met de compositie De Lely Suite, geinspireerd door de grootsheid van Lely en zijn werk.

V.l.n.r.: Dagvoorzitter Joost Hoebink, gedeputeerde provincie Flevoland Michiel Rijsberman, Deltacommisaris Wim Kuijken en directeur kennis en advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Arjan de Zeeuw. Zij gaven hun visie op het thema van het congres: ‘Nederland over 100 jaar’.

De steenzetters van de Afsluitdijk, noeste arbeiders die een deel van de dijk steen voor steen met de hand hebben aangelegd, omkleedden de wand van de congreszaal.

Dit jaar is niet alleen het jaar van het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied, het is ook 200 jaar geleden dat het Normaal Amsterdams Peil (NAP) werd vastgesteld. Daarom kreeg de minister een antieke peilstok overhandigd, als ode aan iedereen die heeft samengewerkt aan dit mooie resultaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: “Werken aan water is nooit af. Maar dat is ook niet erg, want het is prachtig werk. De uitdagingen van toen, zijn ook die van ons vandaag.”

Journalist-schrijver Cees Banning schreef ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet de biografie ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’. Hij overhandigde tijdens het congres het eerste exemplaar aan de minister.

Cees Banning, schrijver van de biografie ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’, hier op de foto met de minister en nazaten van Cornelis Lely.

Op het congres werd door het dagelijks bestuur het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied ondertekend. Met dit besluit wordt het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer in de zomer vervangen door een streefpeil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het meerpeil mag bewegen. Zo kunnen we in tijden van droogte een buffer opbouwen en over voldoende zoet water beschikken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen, de 44e minister na Lely, ondertekende het Nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied heel toepasselijk in de oude werkkamer van Cornelis Lely.

In museum Batavialand in Lelystad is nog tot 11 september 2018 de oude werkkamer van Lely met authentieke objecten te bezichtigen. Door de inrichting worden de sporen uit het persoonlijke en werkzame leven van Lely zichtbaar voor het publiek en ontdekt men meer over de bevlogen en initiatiefrijke persoon dr. ir Cornelis Lely.

Lukas Meursing, omgevingsmanager Rijkswaterstaat, verzorgde een kennissessie over de Afsluitdijk: de geschiedenis en hoe de dijk wordt aangepakt voor de komende 100 jaar.

HID RWS Midden-Nederland Louis Schouwstra overhandigt de leden van het dagelijks bestuur Peilbesluit IJsselmeergebied een peillood als dank voor de samenwerking bij de totstandkoming van het peilbesluit.

Waddenbelevingspunt Den Oever geopend

Het Waddenbelevingspunt, een eyecatcher in wad & natuur

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel geopend. Daarmee is de plek open voor iedereen met hart voor het Wad, de vogels en de omringende natuur.
De eyecatcher is voorzien van schitterende informatiepanelen, waarop de bezoeker van alles te weten komt over de fauna boven en onder water, over het waddengebied en natuurlijk over de bijzondere vogels die in het gebied verblijven: als tussenstop of als permanente woonplek. Op de Leidam, ook wel ‘de banaan’ genoemd omdat het die vorm heeft, is in de zomer de grootste lepelaar kolonie van Europa te vinden. Ook bijzonder om te noemen is het feit dat het Waddenbelevingspunt op een van de donkerste plekken van ons land staat en daarmee bij uitstek geschikt is om te genieten van de sterrenhemel. Bij Viscentre ’t Wad kunt u een verrekijker tegen bruikleen (borg) ophalen voor gebruik op het Waddenbelevingspunt. Borgsom is € 50,- per kijker.

Ontwerp & totstandkoming

Het object is een ontwerp van Knevel Architecten en werd gebouwd door KWS/VSF. In een goede samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en Hollands Kroon is het Waddenbelevingspunt tot stand gekomen. Daarbij is van diverse kanten financiële ondersteuning verleend, waaronder door de Provincie Noord-Holland via het Uitvoeringsprogramma Kust en de eerdergenoemde samenwerkingspartners.

Waddenpoort Den Oever

Den Oever ligt pal aan de Afsluitdijk en grenst aan de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor is Den Oever zowel de noordelijke toegang tot Noord-Holland als een poort naar de Waddenzee. Om dit unieke gebied meer bekendheid te geven hebben we besloten om het gebied, samen met de betrokken partijen, aantrekkelijker te maken. Dit doen we onder de naam ‘Waddenpoort Den Oever’.


  

Video gemaakt door Chris van der Heijden van Vogelbescherming Nederland.
Waddenbelevingspunt: fotograaf Chris Lansink.

Vervangen asfalt en vangrails 30 april – 15 juni

Rijkswaterstaat voert van maandag 30 april tot vrijdag 15 juni 2018 wegwerkzaamheden uit op de Afsluitdijk. Op diverse locaties wordt van de snelweg A7 de asfaltdeklaag vervangen en de vangrails gerepareerd. De werkzaamheden worden overwegend overdag uitgevoerd van maandag tot en met donderdag. Weggebruikers moeten in beide richtingen rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Hinder wegverkeer snelweg A7

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden weggebruikers met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden geleid. Ook is er sprake van versmalde rijstroken. Op 3 dagen is over een lengte van circa 5 km één rijstrook per rijrichting beschikbaar:

 • Donderdag 3 mei tussen 07.00 uur en 20.00 uur bij Den Oever
 • Woensdag 13 juni tussen 07.00 uur en 20.00 uur bij Kornwerderzand
 • Donderdag 14 juni tussen 07.00 uur en 20.00 uur bij Den Oever

Langzaam verkeer (zoals fietsers) en de scheepvaart ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Weggebruikers worden door middel van gele borden en tekstkarren op de werkzaamheden geattendeerd. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld.

Levensduur verlengend onderhoud

Rijkswaterstaat voert regelmatig onderhoud uit om de levensduur van het asfalt en de geleiderails op de snelwegen te verlengen. Dit is essentieel voor de veiligheid en de doorstroming op de weg. Rijkswaterstaat pakt het asfaltonderhoud in delen aan, zodat niet een lang stuk snelweg in één keer langere tijd dicht moet. Het onderhoud wordt daarom opgedeeld in vakken die variëren van honderden meters tot een paar kilometer lang. De werkzaamheden op de Afsluitdijk worden uitgevoerd voorafgaand aan de versterking van Afsluitdijk.

Ontwerp Afsluitdijk toegelicht

Innovatieve betonnen blokken. Spuien als het kan, pompen als het moet. Een coupure voor de Vismigratierivier. Slechts een greep uit de vernieuwingen die de Afsluitdijk de komende jaren ondergaat. Eind 2018 start Rijkswaterstaat ermee. Samen met aannemerscombinatie Levvel, een consortium van Van Oord, BAM en Rebel. Maandag 23 april presenteerden Rijkswaterstaat en Levvel de ontwerpen aan de media en aan een grote groep stakeholders die de afgelopen jaren nauw betrokken zijn geweest bij de planvorming.

Dijkversterking

Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Levvel gebruikt daarvoor innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, de zogenoemde Levvel-blocs. Deze blokken wegen circa 6500 kg per stuk, zijn zeer sterk, hebben een golf-remmende werking en zijn eenvoudig te plaatsen. Er worden in Harlingen zo’n 100 blokken per dag in een volledig geautomatiseerd proces geproduceerd en per schip naar de dijk vervoerd. Vanaf een kraanponton worden in totaal zo’n 75.000 Levvel-blocs geplaatst. Door zijn symmetrie en regelmatige plaatsingswijze geeft het blok een rustig beeld dat het strakke, autonome karakter van de dijk versterkt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden ook de spuisluizen versterkt en twee stormvloedkeringen gebouwd.

Spuien als het kan, pompen als het moet

Het sluiscomplex bij Den Oever wordt uitgebreid met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt. Bij een hoge waterstand in de Waddenzee is spuien niet mogelijk. Daarom bouwt Levvel in Den Oever ook twee grote pompgemalen. De pompen hebben een zeer laag energieverbruik en zijn visvriendelijk. De energie voor de pompen wordt op duurzame wijze opgewekt met 2,7 ha zonnepanelen bij Den Oever. Met de maatregelen zorgen Rijkswaterstaat en Levvel ervoor dat de Afsluitdijk tot ten minste 2050 weer bestand is tegen de kracht van het water.

Coupure voor Vismigratierivier

Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen legt De Nieuwe Afsluitdijk (een samenwerking tussen de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen) een Vismigratierivier aan, een 4 kilometer lange vispassage met daaromheen een ecologisch gebied dat toegankelijk is voor bezoekers. Levvel realiseert de opening in de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier.

Arbeidsplaatsen in de regio

De Afsluitdijk is grotendeels met mankracht gebouwd. De basaltblokken werden steen voor steen op hun plek gelegd, daarbij waren destijds zo’n 5000 arbeiders betrokken. Ook nú zal het werk aan de Afsluitdijk voor werkgelegenheid zorgen. In de piekperiode zullen circa 800 mensen op en rond de Afsluitdijk werkzaam zijn. Levvel creëert duurzame werkgelegenheid door naar verwachting 100 arbeidsplekken in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (werkzoekenden).

Beleef de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een noodzakelijk bouwwerk: een beschermende waterkering en een verbinding tussen twee provincies. Tegelijk is het een uniek gebied dat veel wordt bezocht door toeristen. Om bezoekers beter te faciliteren heeft De Nieuwe Afsluitdijk een aantal initiatieven genomen die Rijkswaterstaat meenam in de opdracht aan Levvel. Zo komt er een extra fietspad aan de kant van de Waddenzee, over de gehele dijk. De ruimte rond het karakteristieke Monument van Dudok wordt verbeterd en beter toegankelijk gemaakt voor het publiek. De huidige voetgangersbrug wordt verplaatst waardoor het verticale karakter van het monument (uniek op de dijk) wordt versterkt. Bij Kornwerderzand loopt straks een nieuwe wandelroute waar voetgangers naar de Vismigratierivier kunnen wandelen.

De ontwikkelingen volgen?

De Nieuwe Afsluitdijk ontwikkelde ook het Afsluitdijk Wadden Center, dat in maart van dit jaar door minister Cora van Nieuwenhuizen en de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra werd geopend. Het centrum biedt een totaalbeleving over de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk en de Waddenzee en biedt goede horecavoorzieningen met een terras aan het water. In het centrum kunnen bezoekers de ontwikkeling van de grootschalige dijkverbetering op de voet volgen via dronebeelden, animaties, modellen en foto’s. Tijdens de aanlegperiode zal Levvel ook bootexcursies organiseren vanuit het Afsluitdijk Wadden Center om geïnteresseerden inzicht te geven in de productie en plaatsing van de Levvel-blocs.    

Planning

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk starten naar verwachting eind 2018 en duren tot eind 2022. Doordat Levvel de werkzaamheden zoveel mogelijk zal uitvoeren vanaf het water, wordt de hinder voor weggebruikers aanzienlijk beperkt. Na de afronding van de werkzaamheden blijft Levvel voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Levvel

Levvel is een consortium gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel.. De naam Levvel is gebaseerd op “Lely’s Erfgoed Veiliggesteld” in palindroom. Daarnaast verwijst de naam naar het peilbeheer van het IJsselmeer en het keren van hoog water, twee belangrijke functies van de Afsluitdijk.

 

10.000e bezoeker voor Afsluitdijk Wadden Center

Attie Meenink uit Borculo kijkt verrast op als ze het Afsluitdijk Wadden Center binnen stapt. Ze blijkt de 10.000e bezoeker van het Center te zijn. Een reden voor het Afsluitdijk Wadden Center om haar met bloemen te ontvangen.

Dit had Attie niet verwacht toen ze ’s ochtends van huis ging voor een dagje uit: “Ik had al veel gehoord over het Afsluitdijk Wadden Center, maar dit was wel een heel leuke eerste entree.” 

De medewerkers van het Afsluitdijk Wadden Center zijn blij met de mijlpaal. Manager Janneke Laverman: “Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 gasten uit binnen- en buitenland. Met 10.000 bezoekers binnen twee weken na de officiële opening lopen we zelfs voor op het aantal verwachte bezoekers.”

Interactieve beleving

Bezoekers kunnen in 10 talen meer te weten te komen over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rondom de Afsluitdijk. Vele verhalen zijn hier te ontdekken en te beleven, zoals een stormtheater, een interactief aquarium voor kinderen, de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely en medio 2018 volgt een spectaculaire 4D-show waarbij de bezoeker in een hangglider een unieke vlucht maakt over de omgeving van de Afsluitdijk, Friesland en de kop van Noord-Holland.

Werkzaamheden Lorentzsluizencomplex

Rijkswaterstaat werkt van maandag 9 april tot en met donderdag 26 april 2018 aan de noordelijke draaibrug van het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat installeert een automatisch koelsysteem, vervangt de aandrijflijn en balanceert de brug. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Naar aanleiding van de renovatie aan de bruggen werd zichtbaar welke verdere maatregelen moeten worden genomen om storingen aan de draaibrug zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt de aandrijving (motor, rem en tandwielkast) van de brug vervangen omdat deze einde levensduur zijn. Verder brengen we een automatisch koelsysteem aan om uitzetting in warme perioden te voorkomen en balanceren we de brug opnieuw. Bovendien repareren wij eventuele scheuren in het asfalt op de brug. Rijkswaterstaat probeert tijdens de werkzaamheden hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we onder andere door zoveel mogelijk 1 doorvaart voor de scheepvaart beschikbaar te hebben en vóór Koningsdag en de meivakantie de werkzaamheden af te ronden.

Voordat het werk op 9 april start, voert Rijkswaterstaat deze week vanaf 4 april een aantal testen uit. Het verkeer wordt daarom al vanaf 4 april over de Zuidbrug geleid.

Hinder wegverkeer

Tijdens de werkzaamheden wordt al het verkeer over de zuidelijke draaibrug geleid. Dit betekent dat er 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar is. Dit kan in de spits een extra reistijd van 10-30 minuten betekenen.

Hinder langzaam verkeer

Langzaam wegverkeer zoals fietsers wordt omgeleid over de Zuidbrug. Hier geldt een breedtebeperking van 1,60 meter.

Hinder scheepvaartverkeer

Tijdens de werkzaamheden is er beperkt of geen scheepvaartverkeer mogelijk. Dat komt omdat de werkzaamheden aan de brug voornamelijk in gesloten stand moeten worden uitgevoerd. Scheepvaartverkeer kan omvaren via de Stevinsluizen.

Vanaf maandag 9 april 2018 om 20.00 uur t/m zondag 22 april 2018 om 20.00 uur is slechts 1 doorvaart beschikbaar

Volledige scheepvaart stremming:

 • Maandag 23 april 2018 tussen 07.00 uur en 20.00 uur
 • Dinsdag 24 april 2018 tussen 07.00 uur en 20.00 uur
 • Woensdag 25 april 2018 tussen 07.00 uur en 20.00 uur
 • Donderdag 26 april 2018 tussen 07.00 uur en 20.00 uur

Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel

Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group),  BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden starten najaar 2018 en zullen eind 2022 zijn afgerond. De opdracht vertegenwoordigt een netto-contante waarde van circa € 550 miljoen.

Levvel is bij het ontwerp uitgegaan van het beheersen van risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie. Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik volgens het principe: “Spuien als het kan, pompen als het moet”. Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Voor de bouw van de nieuwe pompen en de extra spuicapaciteit blijven de bestaande monumentale Spuisluizen in Den Oever volledig intact en worden zij gerenoveerd. Levvel versterkt de dijk met innovatieve betonnen elementen. Het innovatieve karakter van het project komt onder meer tot uitdrukking in een hoogwaterkering van vezelversterkte kunststof in de Vismigratierivier . Daarnaast wordt de snelweg A7 veiliger door de verbreding van de vluchtstroken. Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige lengte van de Afsluitdijk, ecologische voorzieningen langs de dijk en visvriendelijke pompen.

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Rijkswaterstaat verheugt zich op de samenwerking met Levvel. Levvel heeft een slim en robuust ontwerp gemaakt dat het erfgoed van Lely eer aandoet.” 

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV). EMVI-BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen o.a. beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’, ‘tevreden omgeving’ en de beheersing van enkele technische risico’s.

Namens het consortium zegt Pieter van Oord, CEO Van Oord:  “Als consortium zijn wij zeer verheugd met het verwerven van deze opdracht. Het is een eer te mogen bijdragen aan dit unieke project, dat al sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming beschermt. Na oplevering van de versterkte Afsluitdijk, beschikt Nederland opnieuw over een iconisch project als bewijs van het innovatieve karakter van de Nederlandse (water)bouw.”

Toonbeeld

De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. De 32 kilometer lange dam beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk, vergroot de spuicapaciteit en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee.  In opdracht van regionale overheden, samenwerkend onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk worden ook enkele regionale ambities uitgevoerd. Er zullen onder meer een coupure voor de Vismigratierivier en een fietspad aan de kant van de Waddenzee worden aangelegd. De ingenieurs van nu bouwen op eigentijdse wijze voort op de nalatenschap van Lely met behoud van de unieke kwaliteiten: de Afsluitdijk gaat de 21e eeuw in als vernieuwd toonbeeld voor de Nederlandse waterbouw.

De Afsluitdijk van… Rik Siebers

‘De Afsluitdijk is een barrière tussen twee werelden en dat maakt het zo interessant. Aan de ene kant de zoute Waddenzee en aan de andere kant het zoete IJsselmeer. Door het verschil tussen zoet en zout kun je stroom opwekken: Blue Energy. Er zit enorm veel energie in die watermassa’s; schoon en altijd beschikbaar.’

‘Op de dijk, zie je aan de ene kant de zoute Waddenzee en aan de andere kant het zoete IJsselmeer. Je voelt de energie in die watermassa’s. Geweldig dat je die energie kunt oogsten; schoon en altijd beschikbaar. Als zout en zoet water samenkomen, is dat een bron van energie die voor heel veel mensen op de wereld beschikbaar is. Ook voor nuchtere technici, zoals ik, is dat een heel mooie en waardevolle gedachte.’

Afhankelijk van de natuur

‘Onze testlocatie bij Breezanddijk op de Afsluitdijk is een prachtige plek ‘midden op het water’. Op de Afsluitdijk kunnen we Blue Energy buiten en onder veel verschillende omstandigheden testen. Nergens anders ter wereld gebeurt dat. Kunnen we hier met het water uit de Waddenzee en het IJsselmeer elektriciteit opwekken? In een laboratorium hebben we alles zelf in de hand. Op de Afsluitdijk heb je te maken met de elementen en de weerbarstigheid van de natuur. Daar leren we elke dag heel veel van.’

Kraamkamer voor nieuwe vormen van energieopwekking

‘De Afsluitdijk heeft Nederland veel veiliger gemaakt en ook een ander aanzien gegeven. Nu kan de Afsluitdijk ook een rol spelen in het duurzaam maken van het energielandschap. Duurzame energie is op haar beurt ook weer belangrijk voor de veiligheid. Door minder broeikasgassen uit te stoten gaan we namelijk de stijging van de zeespiegel tegen. Op de Afsluitdijk komt dat allemaal samen.’

Lasers en spiegels meten beweging sluizen bij Kornwerderzand

Rijkwaterstaat meet hoe het spuisluizencomplex bij Kornwerderzand beweegt. ‘Dat is niet iets om van te schrikken’, zegt Edu van Schaik van Rijkswaterstaat. ‘Het gaat om ‘natuurlijke’ bewegingen als gevolg van bijvoorbeeld eb en vloed, hoge waterstand bij storm en temperatuursinvloeden.’ Het onderzoek vindt plaats ter voorbereiding van de versterking van de Afsluitdijk.

De meetgegevens zijn nodig om te bepalen hoeveel de spuisluis bij een extreme storm mag bewegen zonder dat er schade aan het spuicomplex ontstaat, maakt Van Schaik duidelijk. Het meetprogramma neemt in totaal negen maanden in beslag. Tegen de zomer van dit jaar is het afgerond.

‘Het spuisluizencomplex bij Kornwerderzand is 85 jaar oud en we weten niet precies hoe sterk de houten paalfundering nog is’, vertelt Van Schaik. Om het geheel te versterken, gaat de aannemer daarom straks tegen de fundering van de spuisluizen een zogeheten stabiliteitsconstructie bouwen. Van Schaik: ‘Dat moet een heel sterke constructie zijn, die zorgt dat de spuisluis ook in de toekomst op z’n plek blijft onder het geweld van zeer extreme stormen. Een van de eisen die we daarom stellen, is dat die nieuwe constructie ervoor zorgt dat het spuisluizencomplex onder die extreme omstandigheden maar een heel klein beetje kan bewegen. Maximaal enkele centimeters. Die eis hebben we gesteld op basis van berekeningen. Met de resultaten uit het meetprogramma willen we de berekeningen toetsen aan de praktijk.’

Meten met lasers en spiegels

‘Om de bewegingen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld eb en vloed te meten, maken we gebruik van zogeheten tachymeters’, vertelt Van Schaik. ‘Dat zijn apparaten die een laserstraal uitzenden naar een spiegel dat het laserlicht ook weer terugkaatst. De spiegels staan op vaste punten in de omgeving en op de te meten punten van de spuisluizen. Daardoor is het mogelijk de verplaatsingen van het sluizencomplex heel nauwkeurig in kaart te brengen. Elk kwartier worden metingen verricht – dag en nacht. Bovendien worden de gegevens direct gekoppeld aan de omstandigheden: stormt het, is het eb of is het vloed, wat is de temperatuur, en wat is de windrichting? We zien dus alle externe invloeden direct terug.’

Trillingen

Naast het meten van de bewegingen bij Kornwerderzand vinden op diverse plekken op de Afsluitdijk trillingsmetingen plaats. ‘We willen op deze plekken voorafgaand aan de bouw van de stabiliteitsconstructie en de nieuwe keersluizen bij Den Oever en Kornwerderzand trillingen monitoren. Als de aannemer straks aan het werk gaat, veroorzaken zijn werkzaamheden ook trillingen. Wij willen niet dat die extra trillingen leiden tot storingen van – of zelfs schade aan – de bestaande objecten. Daarom eisen we van de aannemer dat hij maar een beperkte hoeveelheid extra trillingen veroorzaakt. Maar om dat te kunnen doen, moeten we eerst weten welke trillingen er nu al optreden bij dagelijks gebruik en onder dagelijkse omstandigheden.’

Voorlopige gunning versterking Afsluitdijk

Rijkswaterstaat is voornemens de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de waterafvoercapaciteit te gunnen aan Levvel B.V. i.o.. Een combinatie BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. / Van Oord Aberdeen Infrastructure Partners B.V. / RebelValley B.V. wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, en voorfinancieren van het project. Daarnaast wordt deze combinatie verantwoordelijk voor het onderhoud gedurende 25 jaar. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2018. In 2022 worden de werkzaamheden afgerond.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen o.a. beoordeeld op de criteria ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’ en ‘tevreden omgeving’.

Proces

In december 2017 deden drie consortia hun aanbiedingen. Na de voorlopige gunning, die op 22 februari aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken. 

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In het contract is ook een aantal ambities opgenomen van De Nieuwe Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk wordt onder meer de coupure voor de Vismigratierivier aangelegd en een fietspad aan de kant van de Waddenzee.

Opening Afsluitdijk Wadden Center

Een jaar geleden werd begonnen met de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. Na een voortvarende bouwperiode is het nu bijna klaar om bezoekers vanuit de hele wereld te ontvangen. Op donderdag 22 maart a.s. wordt het Afsluitdijk Wadden Center officieel met alle samenwerkende partijen feestelijk geopend! 

Publieksweekend 24 en 25 maart

Vanaf zaterdag 24 maart is het centrum open voor publiek en worden er in het weekend van 24/25 maart allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Tijdens dit openingsweekend is er van alles te doen in en rond het Afsluitdijk Wadden Center. Zo worden er verschillende bootexcursies georganiseerd. Wil jij als eerste een kijkje nemen in het Afsluitdijk Wadden Center? Meld je dan snel aan voor de openingsdagen via www.afsluitdijkwaddencenter.nl/openingsweekend. Want vol = vol!

Financiering

Provincie Fryslân is initiator, opdrachtgever en hoofdfinancier van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Bert Kranendonk en op de Theo op de Hoek mee.

5 miljoen voor laatste kilometer Vismigratierivier

Na Eastermar kwam Gaston 8 februari weer naar Fryslân. In Harlingen kreeg de Waddenvereniging een cheque van ruim 5 miljoen van de Nationale Postcode Loterij. Dat geld is bestemd voor de laatste kilometer van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk. De Waddenvereniging is één van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier.
 
De Afsluitdijk open voor vis
Met de Vismigratierivier kunnen vissen straks weer van de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen en andersom. Want bepaalde vissoorten hebben zoet én zout water nodig om op te groeien en zich voort te planten.
De Vismigratierivier is een ecoduct dwars door de Afsluitdijk met een lengte van vier kilometer. Door de lengte van de rivier kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water. Dit is uniek in de wereld.
 
Samenwerking
De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Stichting het Blauwe Hart en netVISwerk zijn de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. Begin 2019 start De Nieuwe Afsluitdijk met de bouw van de rivier. Rijkswaterstaat maakt de opening in de dijk. DNA is een samenwerking van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. In 2022 moet de Vismigratierivier zowel voor de vissen als voor publiek toegankelijk zijn.

Icoon Afsluitdijk met succes afgerond

Zondag 21 januari was de laatste dag van Glowing Nature en Windvogel; Lichtpoort is een permanente installatie en blijft voor iedereen ’s avonds te beleven.

Het design innovatie programma Icoon Afsluitdijk, van Daan Roosegaarde en zijn team van experts, heeft vanaf de eerste dag op grote belangstelling kunnen rekenen vanuit zowel binnen- als buitenland. Meer informatie over Icoon Afsluitdijk is te vinden op https://www.studioroosegaarde.net.

Duizenden bezoekers

Na de officiële opening op 16 november 2017 heeft de tentoonstelling Glowing Nature, de magische ervaring met levende lichtgevende algen in één van de historische kazematten op Kornwerderzand, duizenden geregistreerde bezoekers getrokken. Het was zelfs volgeboekt in de laatste weken. Windvogel, slimme energie opwekkende vliegers met lichtgevende lijnen, was voor alle bestuurders die ’s avonds over de Afsluitdijk rijden vanuit de auto zichtbaar. Windvogel en Glowing Nature gaan nu verder internationaal reizen.

Lichtpoort permanent

Lichtpoort, de 60 monumentale heftorens aan weerszijden van de dijk die oplichten door de koplampen van passerende auto’s, is een permanent werk en blijft, ook na 21 januari, vanuit de auto te beleven. Als er geen auto’s rijden lichten de gebouwen niet op. Er ontstaat zo een dynamische entree naar Leeuwarden, dit jaar de culturele hoofdstad van Europa, gevormd door een architectonisch oplichtend lijnenspel dat het monumentencomplex laat zweven alsof de automobilist door een science fiction film rijdt.

Project Icoon Afsluitdijk

De overheid heeft de versterking van de Afsluitdijk van 2018 tot en met 2022 aangegrepen om ook andere initiatieven de ruimte te geven. Aan Daan Roosegaarde is gevraagd met Icoon Afsluitdijk een bijdrage te leveren aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk als (internationaal) visitekaartje voor de Nederlandse waterbouw, design en innovatie.

Icoon Afsluitdijk ging in september 2016 van start. Waterlicht, een poëtische lichtinstallatie die ons herinnert aan de rol die de dijk speelt bij de bescherming van Nederland tegen overstromingen, komt op 1,2 en 3 februari terug naar Leeuwarden tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad en Waterconnecting 2018, het waterprogramma in en rond Leeuwarden.

Over de “making of” van Icoon Afsluitdijk is een documentaire gemaakt: “32 KM”. De film is binnenkort te zien in het Afsluitdijk Wadden Center. De podcast met verhalen over Icoon Afsluitdijk blijft beschikbaar via iTunes.

De Afsluitdijk van… Herman Bodde

‘Ver vooruitkijken en voortdurend keuzes maken’

Harm Bodde van Rijkswaterstaat is sinds 1990 sluismeester op de Afsluitdijk, standplaats Den Oever. Hij leidt het weg- en scheepvaartverkeer veilig in goede banen. Daar komt veel meer bij kijken dan het enkel en alleen bedienen van de bruggen en sluizen.
 
‘Als sluismeester lever je ook een bijdrage aan de informatievoorziening voor zowel het weg-, als het scheepvaartverkeer’, maakt Bodde duidelijk. ‘Het doorgeven van stremmingen en het invoeren van de gegevens in het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart zijn daar voorbeelden van. Daarnaast ben ik de contactpersoon voor aannemers die op de sluis aan het werk zijn. En ik verleen hulp bij incidenten op de weg.’ Bodde is ook havenmeester van de voorhavens bij brug en sluis. Bodde: ‘Als je het heel kort samenvat, houd ik me bezig met alles wat te maken heeft met wind, water, weg, scheepvaart en wegverkeer.’
 
Afwegingen maken
Om het werk goed te kunnen doen, is de sluismeester continu bezig met het maken van afwegingen. ‘Tussen de verschillende belangen van het weg- en scheepvaartverkeer bijvoorbeeld. De interliner moet volgens de dienstregeling kunnen rijden en niet voor een gesloten brug komen te staan. En als ik een aantal vrachtwagens zie aankomen, wacht ik – als het kan – nog even met het draaien van de brug. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de schepen. Mosselvissers kun je niet lang laten wachten; zij moeten hun lading snel kunnen lossen.  Ook het getij speelt een rol in combinatie met de diepgang van de schepen die veilig over het wad heen moeten. En als het hard waait, dan kun je grotere schepen maar moeilijk stil houden voor de brug. We willen niemand laten wachten, maar het is eenvoudigweg niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet je zeer ver vooruitkijken en kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden.’
 
Wegverkeer
Soms klagen automobilisten dat zij zowel in Den Oever als in Kornwerderzand voor een gesloten brug staan. ‘Dat is inderdaad vervelend’, zegt Bodde, ‘ik houd zelf ook niet van wachten voor een gesloten brug. Maar het is eenvoudigweg niet mogelijk om de brugdraaiingen zo op elkaar af te stemmen dat auto’s altijd vrije doorgang hebben. Dan komt de beroepsvaart weer in de knel.’ Een ander veelgehoord commentaar is dat de brug tijdens de spits vaak open is. ‘Ook dat doen we uiteraard niet om de weggebruikers te pesten. De recreatievaart laten we maar één keer per uur door. Bij de beroepsvaart ligt dat anders. Dat heeft te maken met de laad- en losafspraken van de schippers, of met lading die kan bederven. We proberen zoveel mogelijk economische schade te voorkomen en tegelijkertijd aan de wensen en behoeften van alle gebruikers tegemoet te komen.’ Soms gooien storingen roet in het eten. Bijvoorbeeld afgelopen zomer, doordat het brugdek uitzet door de hitte. Bodde: Als Rijkswaterstaat zoeken we dan intensief naar een oplossing. In 2018 voeren we diverse werkzaamheden uit aan de brug bij Kornwerderzand,  die werkzaamheden moeten storingen zoveel mogelijk voorkomen.’

Onderwaterleven Vismigratierivier straks beleefbaar voor publiek

Een beleving toevoegen aan de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, dat was de opdracht van de initiatiefnemers de Vismigratierivier en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens (bureau SLeM) vertaalde dit naar een beleefconcept. Bezoekers en toeristen beleven het onbekende verhaal van migrerende vissen vanuit verschillende invalshoeken. De Blije Vis wordt hierbij ingezet als verhalenverteller. De vissen worden weer blij, omdat ze heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, dat is de kern van het verhaal. Het beleefconcept is op 12 december op Kornwerderzand gepresenteerd en is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
 
De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor de trekvissen weer 24/7 en 365 dagen per jaar heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De Vismigratierivier werkt aan natuurherstel en geeft een impuls aan de recreatieve ontwikkeling van de Afsluitdijk en Kornwerderzand.
 
Verbeelding

Om de trekroute van vissen voor een breed publiek zo goed mogelijk zichtbaar te maken heeft Bruno Doedens een beleefconcept ontwikkeld om het onzichtbare zichtbaar te maken. Het plan bestaat uit vier onderdelen: de coupure oftewel het ‘gat in de Afsluitdijk, twee kazematten, het Blije Vissen-veld en de tijdkijkers (verrekijkers waarmee je terug in de tijd gaat). Alle vier belangrijk voor het overbrengen van het verhaal van de Vismigratierivier.

De coupure vertelt samen met twee beschikbaar gestelde kazematten (bunkers) het verhaal van de twaalf vis-doelsoorten en het belang van natuurherstel. De installatie van Blije Vissen maakt de eb- en vloed beweging van de Vismigratierivier zichtbaar. De tijdkijkers laten de ontwikkeling van de afgelopen eeuwen van het landschap in Noord-Nederland zien. Deze worden geplaatst in het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand, dat in maart 2018 haar deuren opent. 

A7 Afsluitdijk werkzaamheden brug Stevincomplex

Rijkswaterstaat voert van woensdag 6 december 07.00 uur tot en met donderdag 7 december 19.00 uur reparaties uit aan de noordbrug van het Stevincomplex bij Den Oever. De werkzaamheden worden onder de brug uitgevoerd, daarom is geen hinder voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is het complex geheel gestremd. Deze kan omvaren via de Lorentzsluizen.

We vervangen de opzetcilinders van de brug, die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit kwam naar voren tijdens de renovatie in 2016. De vervanging is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.

Hinder scheepvaartverkeer

Het Stevincomplex is tijdens de werkzaamheden gestremd voor alle scheepvaart van 6 december 07.00 uur tot en met 7 december 19.00 uur. De scheepvaart kan omvaren via de Lorentzsluizen.

Hinder wegverkeer

Er is geen hinder voor het wegverkeer omdat de werkzaamheden onder de bruggen plaatsvinden.

Icoon Afsluitdijk gelanceerd

Icoon Afsluitdijk, het design innovatie programma van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde en zijn team van experts is officieel gelanceerd. In aanwezigheid van Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom is op 16 november 2017 het startschot gegeven van het programma. De met de hand gebouwde dijk, gerealiseerd in 1932, is een unieke plek in de wereld. Na 85 jaar intensief gebruik is het nu tijd voor een grootschalige renovatie. Met Icoon Afsluitdijk levert ontwerper Daan Roosegaarde, in opdracht van de Nederlandse overheid, een bijdrage aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Alle ontwerpen van Icoon Afsluitdijk zijn vanaf heden voor iedereen na zonsondergang (vanaf 18.00 uur) gratis te bezichtigen. Windvogel en Glowing Nature zijn tot 21 januari 2018 te zien, Lichtpoort is een permanente installatie.

Michèle Blom: “De Afsluitdijk is een nationaal symbool van de Nederlandse omgang met water, vroeger, nu en in toekomst. De ontwerpen van Daan Roosegaarde benadrukken de waarde van de Afsluitdijk als nationaal én internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouw, innovatie en Dutch Design. Ik kan iedereen aanraden dit met een bezoek aan deze bijzondere plek zelf te komen ervaren.”

Daan Roosegaarde: “De Afsluitdijk staat voor een stuk Nederlandse lef en innovatie. We leven met het water, we vechten met het water, we zoeken een nieuwe harmonie. De Afsluitdijk is de Madonna hierin. Door een subtiele laag van licht en interactie eraan toe te voegen, versterken we de schoonheid van de dijk en ontstaan er nieuwe koppelingen tussen mens en landschap, duister en licht, poëzie en praktijk. De dijk als een 32 kilometer Zen-lijn in het water is een unieke ervaring die meer mensen zouden moeten zien.

De werken van Icoon Afsluitdijk

“Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst.” Deze woorden staan sinds 1932 op het Monument, ontworpen door Willem Dudok, op de Afsluitdijk. Een tekst die toen stond voor de grote prestaties van een klein land. Nu is deze tekst voor Roosegaarde een bron van inspiratie. Met drie ontwerpen toont Icoon Afsluitdijk de kracht van de natuur als bron van energie en licht en vormt het een voorbeeld van een toekomstig groen landschap.

 Tentoonstelling

Alle ontwerpen zijn voor iedereen gratis toegankelijk en na zonsondergang te bezichtigen op de Afsluitdijk. Glowing Nature en Windvogel zijn afhankelijk van de natuur, kijk daarom voor vertrek altijd op http://www.icoonaflsuitdijk.nl/ voor actuele informatie.

Tijdens de tentoonstelling is ook de film ’32 KM’ van Felix Kops te zien over de ontwikkeling van de concepten en is er een speciale podcast via http://www.icoonaflsuitdijk.nl/ beschikbaar om de rijke context van het project te belichten.

Op zaterdag 18 november is er van 17.00 uur tot 18.30 uur een speciaal openingsprogramma in het Icoon Paviljoen met een masterclass van o.a. Daan Roosegaarde. Deze avond is – net als alle andere activiteiten – gratis voor iedereen. De masterclass is reeds volgeboekt. Bezoeken van de andere activiteiten is gewoon mogelijk.

Lees meer over het project op Icoon Afsluitdijk. Of  lees de ‘Veel gestelde vragen’.

Icoon Afsluitdijk open vanaf 17 november

Bezichtig ICOON AFSLUITDIJK, het design innovatie programma van Daan Roosegaarde en zijn team van experts. Rijd de Afsluitdijk over en bewonder het permanente ontwerp LICHTPOORT, waarbij de essentie van de heftorens aan beide zijden van de dijk worden uitgelicht door de koplampen van auto’s. Bezoek WINDVOGEL, een slimme vlieger die stroom opwekt en ervaar GLOWING NATURE waar algen licht geven. LICHTPOORT blijft permanent op de dijk. De ontwerpen WINDVOGEL en GLOWING NATURE zijn vanaf 17 november tot 21 januari tussen 18.00 en 23.00 uur te zien. Op zaterdag 18 november is een speciale masterclass met Daan Roosegaarde op de dijk.

De met de hand gebouwde dijk, gerealiseerd in 1932, is een unieke plek in de wereld. Na 85 jaar intensief gebruik is het nu tijd voor een grootschalige renovatie. Rijk en regio hebben deze gelegenheid aangegrepen om aan ontwerper Daan Roosegaarde te vragen een bijdrage te leveren aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Met een subtiele laag versterkt Roosegaarde de schoonheid van de dijk en maakt hij nieuwe koppelingen tussen mens en landschap, verleden en toekomst, duisternis en licht, poëzie en functionaliteit. Icoon Afsluitdijk vormt het voorbeeld van een toekomstige groen landschap.

Tentoonstelling
Alle ontwerpen zijn voor iedereen gratis toegankelijk en na zonsondergang te bezichtigen op de Afsluitdijk. GLOWING NATURE en WINDVOGEL zijn afhankelijk van de natuur, kijk daarom voor vertrek altijd op www.icoonafsluitdijk.nl voor actuele informatie. Tijdens de tentoonstelling is de film ’32 KM’ van Felix Kops te zien over het ontstaan van Roosegaarde’s ICOON AFSLUITDIJK in het Icoon Paviljoen bij Den Oever. Tevens is er op www.icoonafsluitdijk.nl vanaf 17 november een podcast beschikbaar om de rijke context van het project te beluisteren.

Masterclass zaterdag 18 november
Op zaterdag 18 november is er van 17.00 uur tot 18.30 uur een speciaal openingsprogramma in het Icoon Paviljoen met een masterclass van o.a. Daan Roosegaarde. Deze avond is – net als alle andere activiteiten – gratis voor iedereen. Aanmelden vooraf is wel noodzakelijk in verband met de beschikbare plekken. Kijk hiervoor op www.icoonafsluitdijk.nl.

De werken van Icoon Afsluitdijk
LICHTPOORT: De nieuwe futuristische entree aan beide kanten van de dijk bestaat uit 60 monumentale heftorens uit 1932. De gebouwen ontworpen door architect Dirk Roosenburg, grootvader van architect Rem Koolhaas, zijn volledig gerestaureerd en voorzien van een retro-reflecterende laag. In het donker wordt de architectuur van de monumenten letterlijk uitgelicht door de koplampen van auto’s. Het licht van de koplampen wordt gereflecteerd door kleine prisma’s, die de kenmerkende contouren van de gebouwen oplichten. Als er geen auto’s rijden, is er dus ook geen lichtvervuiling. Op deze manier krijgt de Afsluitdijk een nieuwe, cinematische entree.

WINDVOGEL: Het project WINDVOGEL is een eerbetoon aan de in 2014 overleden Nederlandse astronaut Wubbo Ockels. Hij droomde van slimme vliegers die stroom opwekken en daarmee lange tijd zelf in de lucht kunnen blijven. Roosegaarde brengt die droom nu tot leven op de Afsluitdijk. De vliegers van WINDVOGEL kunnen elk wel 20 tot 100 kW stroom opwekken. Dat is genoeg stroom voor 200 huishoudens. Met hun speciaal ontworpen lichtgevende lijnen zijn de vliegers een prachtig schouwspel in het donker. In WINDVOGEL wordt op de Afsluitdijk getest als concreet voorbeeld voor groene energie, en creëert een uniek beeld van verticale lijnen op de horizontale lijn van de Afsluitdijk.

GLOWING NATURE: Het project GLOWING NATURE toont de schoonheid van de natuur op de Afsluitdijk met een unieke ontmoeting tussen mens, biologie en technologie. De exclusieve tentoonstelling, geplaatst in een van de historische Kazematten, is een interactieve en mysterieuze ervaring met levend lichtgevend alg, een van de oudste micro-organismen ter wereld. Alleen wanneer je deze eencellige algen perfect onderhoudt en verzorgt, geven ze langdurig natuurlijk licht wanneer je ze aanraakt.

Over Daan Roosegaarde
Ontwerper en innovator Daan Roosegaarde staat internationaal bekend om zijn innovatieve visie en interactieve projecten waar mens, technologie en ruimte gecombineerd worden om een betere wereld te creëren. Virtuele overstromingen, slimme snelwegen en smog free torens; Roosegaarde en zijn team trekken technologie uit het digitale om oplossingen te onderzoeken en te activeren die het dagelijkse leven in stedelijke omgevingen verbeteren.

Icoon Afsluitdijk is een samenwerking tussen Studio Roosegaarde en Rijkswaterstaat en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en De Nieuwe Afsluitdijk.

Start procedure aanvullend Rijksinpassingsplan

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk investeren in duurzame innovaties op de Afsluitdijk. Zo worden bij Den Oever pompen ingebouwd om sneller overtollig water uit het IJsselmeer af te kunnen voeren naar zee. Het gebruik van de pompen kost heel veel energie. Rijkswaterstaat wil deze energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld met energie uit zon of water. Om zonnevelden ruimtelijk mogelijk te maken stelt Rijkswaterstaat een aanvullend Rijksinpassingsplan op.

Twee aanpassingen van het vastgestelde Rijksinpassingsplan
Nieuwe inzichten, sinds de vaststelling (2016), geven aanleiding om het plan op twee punten te wijzigen. De eerste aanpassing heeft te maken met de bouw van de nieuwe keersluis (stormvloedkering) bij Kornwerderzand. Deze is nodig om de schutsluis en het achterland te beschermen bij storm en extreem hoog water. De doorvaartbreedte van de keersluis bij Kornwerderzand wordt vergroot van 43 naar 53 meter. Het Rijksinpassingsplan is op dit punt aangepast. Ten tweede komt er meer ruimte beschikbaar – 2.000 m2 in plaats van 1.000 m2 – voor de aanleg van pompgebouwen.

Een van de grootste pompen van Europa
De hoeveelheid benodigde stroom voor de pompen die bij Den Oever worden ingebouwd is niet gering: het elektriciteitsverbruik van de pompen – samen vormen ze één van de grootste gemalen van Europa – is berekend op maximaal 22 GWh per jaar. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 7000 huishoudens. Het kan zijn dat minder energie nodig is. Bijvoorbeeld door zuinige pompen in te bouwen. In de aanbesteding stimuleert Rijkswaterstaat de marktpartijen, die het werk willen gaan uitvoeren, om met slimme oplossingen te komen.

Verkenning mogelijke locaties zonnevelden
Om de Afsluitdijk energieneutraal te maken met zonne-energie is een oppervlakte nodig van maximaal 29 hectare. Daarvoor zijn verschillende locaties verkend. Behalve de koppen van de Afsluitdijk bij de verkeersknopen van de A7 bij Den Oever en Zurich, biedt Breezanddijk mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Verder is er ruimte op het sluisterrein en spuicomplex bij Den Oever. Het is aan de aannemers die zich inschrijven voor de aanbesteding van het project om te bepalen of – en hoe – zij gebruik maken van de ruimte.

Gesprek met de omgeving
Bij het opstellen van het aanvullende Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is Rijkswaterstaat nadrukkelijk het gesprek aangegaan met collega-overheden en bewoners in de omgeving van de zoeklocaties. Dat maakte het mogelijk om al tijdens het opstellen van het plan suggesties mee te nemen en aan wensen van omwonenden tegemoet te komen. Het plan is daar beter van geworden.

Zo is op de kop aan de Friese zijde op basis van de reacties en voorstellen gekozen voor het vrijhouden van het middengebied van de verkeersknoop bij Zurich. Ook is afgezien van het bieden van ruimte op het brede stuk Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en de Friese kust.

Aan de Noord-Hollandse zijde is de locatiekeuze en inpassing van zonnevelden in de verkeersknoop van de A7 aangepast aan de wensen van omwonenden. Zo blijft er beplanting aanwezig op de historische zeedijk. Deze beplanting zorgt er onder meer voor dat de rijksweg A7 uit het zicht blijft van de bewoners.

Ontwerp aanvullend Rijksinpassingsplan ter inzage
Het ontwerp van het aanvullende Rijksinpassingsplan komt volgens procedure ter visie te liggen. Deze periode wordt binnenkort bekend gemaakt. Op dinsdag 31 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats over de plannen. Op deze website vindt u binnenkort meer informatie over de procedure.

Afsluitdijk Energiedijk
De wens voor omvangrijke duurzame energieopwekking sluit goed aan op de ambities van het Rijk en De Nieuwe Afsluitdijk, om de komende jaren meer duurzame projecten op de Afsluitdijk te realiseren. Het Rijk richt zich daarbij op bewezen technieken, zoals zonne-energie. De Nieuwe Afsluitdijk zet meer in op innovaties en de technieken van de toekomst: de Afsluitdijk als ‘living lab’. De Nieuwe Afsluitdijk werkt al jaren aan innovatieve projecten als onderwater stromingsturbines en Blue Energy. Doel daarvan is niet zozeer de productie van energie, maar het ontwikkelen van duurzame technieken die naast energieopwekking op termijn ook nieuwe werkgelegenheid opleveren.

De Afsluitdijk van… Kofi Annan

Voormalig VN-voorzitter Kofi Annan was op 7 september één van de hoofsprekers tijdens het event Making Waves, dat innovaties binnen de domeinen water, energie, klimaat, voedsel, gezondheid en veiligheid een springplank biedt naar realisatie. Kofi Annan was enthousiast over de keuze van de Afsluitdijk als locatie voor dit evenement.

‘Ik kan me geen meer symbolische en meer inspirerende locatie voorstellen dan de iconische Afsluitdijk om innovatieve oplossingen rond water, voedsel en energie te promoten. Domeinen die ons wereldwijd – zeker met het oog op de verandering van het klimaat – voor grote uitdagingen stellen en die zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Deze dam is een waterbouwkundig meesterwerk en een symbool voor de eeuwenlange strijd van Nederland tegen overstromingen vanuit zee. De innovatieve dam speelt een cruciale rol in de bescherming van een groot deel van Nederland en de mensen die er wonen en werken. Tegelijkertijd is er door de aanleg een groot zoetwaterreservoir gecreëerd. Ook maakte de Afsluitdijk inpoldering mogelijk van een grote oppervlakte aan land dat door het agrarische gebruik een belangrijke rol speelt in de voedselproductie. Tot slot is de Afsluitdijk, zeker in combinatie met de Waddenzee – UNESCO-werelderfgoed –een toeristische magneet die bijdraagt aan de socio-economische ontwikkeling van de regio.

Het is goed om te zien dat, nu de Afsluitdijk wordt vernieuwd om voor de toekomst gesteld te staan, veel aandacht uitgaat naar ecologie door bijvoorbeeld de aanleg van de Vismigratierivier. Ook is de Afsluitdijk een perfecte locatie voor het opwekken van duurzame energie. Het verheugt me te zien dat de dam nu al fungeert als ontwikkelplek voor vormen van duurzame energieopwekking, zoals getijdenenergie en Blue Energy. We staan in de wereld voor enorme uitdagingen. De Afsluitdijk is een prachtig voorbeeld van het ontwikkelen van integrale oplossingen. Daarmee heeft Nederland de wereld veel te bieden.’

Innovaties op Making Waves

Het was bij Breezanddijk halverwege de Afsluitdijk zelden zo druk als op donderdag 7 september. Die locatie vormde het decor voor Making Waves dat ruim zeshonderd gasten mocht verwelkomen. Making Waves is een evenement dat innovaties binnen de domeinen water, klimaat, voedsel, energie, veiligheid en gezondheid een springplank biedt naar realisatie. De hoofdsprekers waren voormalig secretaris generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten.

De winnende innovatie vertegenwoordigt Nederland in de halve finale van ‘Ideas from Europe’ . Daarnaast was de dag vooral bedoeld om deals te sluiten en innovators in contact te brengen met investeerders, bedrijven, beleidsmakers en beslissers. Zeventien ontwikkelaars presenteerden hun innovaties. Daarvan ging Micreos aan de haal met de juryprijs, onder meer vanwege de simpele toepasbaarheid van het idee. In de strijd tegen infectieziekten ontwikkelt Micreos een alternatief voor antibiotica, waarbij alleen de niet-gewenste bacteriën worden gedood. Rain(a)way kreeg de meeste stemmen van het publiek en won daarmee de publieksprijs. Die innovatie voorkomt wateroverlast van regen in de bebouwde kom.

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk waren partner van Making Waves en tijdens het evenement aanwezig om de projecten op en rondom de Afsluitdijk toe te lichten.

Ambitie omzetten in actie

Niet alleen de winnaars, maar ook andere innovaties deden goede zaken. Zo bleek Kofi Annan zeer geïnteresseerd in de ‘Village pump’, waarmee tegen lage kosten schoon en veilig drinkwater kan worden geproduceerd. Annan acht het idee van deze pomp zeer geschikt voor toepassing in vluchtelingenkampen en beloofde de initiatiefnemers in contact te brengen met de vluchtelingenorganisatie van de VN.

In zijn speech stelde Annan dat de gevolgen van klimaatverandering de groeiende wereldbevolking voor steeds grotere uitdagingen en risico’s plaatst. De vraag naar water, voedsel en energie neemt toe, terwijl de beschikbaarheid ervan onder steeds grotere druk komt te staan. Oplossingen vragen om het uitvoeren van een ambitieuze agenda. Tegelijkertijd is Annan ervan overtuigd dat juist klimaatverandering de mensheid kan verenigen. ‘Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en wanneer we onze ambities omzetten in actie, kunnen we een welvarender en duurzamer wereld bouwen.’

Think big, act small, and start somewhere

‘Think big, act small, and start somewhere’, was de boodschap die Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten meegaf. Het is niet de taak van het leger om oplossingen te bedenken voor het optreden van droogte, of juist overstromingen. Maar de strijdkrachten kunnen wel degelijk innovaties ondersteunen die bijdragen aan het voorkomen van conflicten in de wereld. Dat gebeurt ook, illustreerde Middendorp met een aantal voorbeelden. Eén ervan is Sunglacier, een innovatie die water ‘oogst’ uit lucht met behulp van zonne-energie. Op uitnodiging van Middendorp werden de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld hun vinding in Mali te beproeven en verder te ontwikkelen.

Het verschil maken met water

Of we nu praten over voedsel, gezondheid, veiligheid, vrede, klimaat of energie; water ligt aan de basis van alle mondiale uitdagingen, hield minister Schultz van Haegen de aanwezigen voor. Hoe groot de problemen ook zijn, we staan niet machteloos maar kunnen wel degelijk iets doen, maakte Schultz met verschillende inspirerende voorbeelden duidelijk. In een volledig verdroogde vallei in China bijvoorbeeld, is door het nemen van gerichte maatregelen de vegetatie weer teruggebracht. Ook de Making Waves-pitches laten zien dat er perspectief is, stelt Schultz. ‘Als we ons best doen, maken we water in de woestijn. Of we halen energie uit de temperatuurverschillen in de oceaan. Het belang van vindingrijkheid en innovatie is enorm. Daarmee kunnen we bijdragen aan een veiligere wereld voor miljoenen mensen.’

Bodemonderzoek Vismigratierivier

Door de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk gaat de bodem flink op de schop, vooral aan de IJsselmeerkant van de Afsluitdijk. Om volgens planning met de realisatie te kunnen starten, is in het afgelopen jaar uitgebreid bodemonderzoek gedaan. ‘Dat is vooral van belang om risico’s uit te sluiten en niet voor verrassingen te komen staan’, zegt Jolies Dortland van MUG ingenieursbureau die het bodemonderzoek heeft begeleid.

Waarom bodemonderzoek?
Het bodemonderzoek bestond in feite uit drie deelterreinen licht Dortland toe: ‘We hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, er is archeologisch onderzoek uitgevoerd en we hebben milieukundig onderzoek gedaan. ‘Wanneer je gaat graven in een waterbodem en de grond verplaatst, zie je eigenlijk helemaal niet wat je doet’, zegt Dortland. ‘Je bent als het ware geblinddoekt. Juist daarom is het van belang dat je de bodem vooraf goed hebt ‘bekeken’. Dan kom je later niet voor verrassingen te staan die tot vertraging van het project kunnen leiden. Niet blind aan het werk gaan dus. Daarnaast brengen we ook het zoutgehalte van het IJsselmeer in kaart. Met die gegevens kunnen we de situatie van voor en na de aanleg van de Vismigratierivier met elkaar vergelijken.’

Vooronderzoek en opstellen verwachtingenkaart
Niet blind aan het werk gaan, geldt overigens ook voor de uitvoering van de verschillende deelonderzoeken zelf, benadrukt Dortland. ‘Alle deelonderzoeken beginnen altijd met een vooronderzoek. Wat is er al bekend uit het verleden? Ten behoeve van het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven verzamelen we bijvoorbeeld oude luchtfoto’s en verhalen. Op basis van de vooronderzoeken maken we voor elk deelaspect een zogeheten verwachtingenkaart. Pas daarna starten we met daadwerkelijk veldonderzoek.’

Veldonderzoek: niet gelijk boren of graven
In het geval van niet-gesprongen explosieven vindt veldonderzoek in eerste instantie plaats met behulp van een detectieboot met magnetometers. ‘Daarmee kijken we of er iets te vinden is. Ook ten behoeve van archeologisch onderzoek wordt de bodem gescand en wordt een 3D-weergave van de bodem gemaakt. Je gaat niet gelijk graven of boren. Want als er iets ligt van historische waarde, wil je dat natuurlijk niet beschadigen. Milieukundig onderzoek vindt plaats door middel van boringen. Dat levert bodemmonsters op die we vervolgens analyseren en toetsen aan de verschillende normen.’

Iets gevonden?
Al met al heeft het bodemonderzoek dat door MUG ten behoeve van de Vismigratierivier Afsluitdijk is uitgevoerd geen verrassende zaken boven water gebracht. ‘De milieukundige kwaliteit van de bodem is redelijk tot goed, we hebben geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van bommen en granaten en ook niets van archeologische waarde aangetroffen. Even dachten we een scheepswrak te pakken te hebben. Maar aanvullend onderzoek door duikers met camera’s maakte duidelijk dat het slechts ging om een zijzwaard van een schip zonder archeologische waarde en een ketting. Voor schatgravers is dat misschien enigszins teleurstellend; voor de voortgang van het project is het alleen maar gunstig.’

Hoogste punt Afsluitdijk Wadden Center bereikt

Het hoogste punt in de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand is bereikt. Als dank voor hun harde werk, trakteerde opdrachtgever provincie Fryslân de bouwers van aannemer Dijkstra Draisma op een warme lunch met kibbeling. Volgens traditie streek de opdrachtgever de vlag en haalde deze van het dak.

Pannenbier
Het hoogste punt van het gebouw ligt op 9,25 meter. Vanaf het dak kunnen bezoekers straks uitkijken over het IJsselmeer en de Waddenzee. Traditioneel wordt het bereiken van het hoogste punt in de bouw gevierd met het drinken van ‘pannenbier’. Na de lunch kregen de bouwvakkers een flesje pannenbier voor thuis mee.

Planning
De bouw van het Afsluitdijk Wadden Center loopt geheel volgens planning. Als dit zo blijft, levert Bouwgroep Dijkstra Draisma het gebouw eind december op. Exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek nemen vervolgens de inrichting voor hun rekening. In maart 2018 opent het bezoekerscentrum haar deuren voor het publiek, zodat het mee kan in het jaar van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Afsluitdijk Wadden Center
In het Afsluitdijk Wadden Center krijgen bezoekers een totaalbeleving van de Afsluitdijk. Beelden en beleving vertellen hier het verhaal van de geschiedenis en toekomst van de dijk, de Vismigratierivier, het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en het IJsselmeer. Doel van het project is het versterken van de toeristisch-economische structuur door het ontwikkelen van de Afsluitdijk als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Naar verwachting trekt het centrum straks 60 tot 100 duizend bezoekers per jaar.

Financiering
Provincie Fryslân is initiator, opdrachtgever en hoofdfinancier van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en Op de Hoek mee aan het Afsluitdijk Wadden Center.

Kofi Annan volgende week op Afsluitdijk

7 september 2017. De Afsluitdijk. 600 gasten. Het gebeurt niet iedere dag dat een groot internationaal gezelschap bijeenkomt op de dijk. Dan vindt Making Waves plaats, een evenement dat volledig in het teken staat van innovatie.

Waar de Afsluitdijk in 1932 het toonbeeld was van innovatie, daar presenteren 85 jaar later 17 partijen hun eigen vernieuwende idee. Het doel is om deze veelbelovende ideeën werkelijkheid te laten worden. Door mensen, kennis, capaciteit en geld bij elkaar te brengen, worden ideeën verder gebracht.

Hoofdgast is Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ook minister Melanie Schultz van Haegen en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zijn aanwezig. Zij vertellen waarom vernieuwing noodzakelijk is op het gebied van klimaatverandering, water, voedsel, gezondheid en energie.

Het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk is partner van het evenement. Die dag laten zij zien hoe hun innovaties op de dijk (bijna) werkelijkheid zijn geworden. Met de Vismigratierivier, Blue Energy en stromingsenergie bouwen zij aan de toekomst van Nederland en misschien wel de wereld.

Wilt u bij dit unieke, eenmalige evenement zijn? Er zijn nog (gratis) kaarten beschikbaar via www.makingwavesnl.nl

Wetsus en Fish Flow naar Making Waves

Maandag 10 juli heeft Making Waves bekend gemaakt welke innovaties zich op 7 september mogen presenteren op het podium op de Afsluitdijk. De jury had een zware klus om een selectie te maken uit alle aangedragen innovaties. Daarbij zijn twee van de door De Nieuwe Afsluitdijk aangedragen innovaties geselecteerd, namelijk Wetsus en Fish Flow.

Wij wensen beide partijen succes op 7 september.

Alle geselecteerde innovaties zijn (op willekeurige volgorde):

 • GrowX
 • Micreos
 • Dutch aWEARness
 • Ioniqa Technologies
 • Sunglacier
 • Rain(a)way
 • AQysta – Barsha pump
 • Fish Flow
 • Villagepump
 • Antea Group – H2O Barrier
 • PlasticRoad
 • Aquafarm
 • Ocean Thermal Energy Conversion (Bluerise)
 • Slow Mill
 • Ondiepe Geothermie Volker-Wessel
 • Terugwinnen van Fosfaten – Wetsus
 • Honey Highway

 

Zuiderzeemuseum opent expositie over Afsluitdijk

Vanaf 6 juli is in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een bijzondere expositie te zien over de Afsluitdijk. Onder de naam “Een dijk voor het leven” wordt op een prachtige plek in het buitenmuseum inzicht gegeven in de geschiedenis, de aanleg en de plannen voor de toekomst van de Afsluitdijk. De expositie is het hele buitenseizoen te bezoeken.

Brug naar de toekomst

Van 2013 tot en met 2015 was in het binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum al de tentoonstelling Nederland in 7 overstromingen te bezichtigen. Deze tentoonstelling verbeeldde de watersnoodramp in 1916, de directe aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk. De expositie “Een dijk voor het leven” is hierop het vervolg en vormt de brug naar de toekomst, met de Afsluitdijk opnieuw als toonbeeld van de Nederlandse waterbouw.

De expositie is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en het Zuiderzeemuseum. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. De Afsluitdijk speelt hierin een belangrijke rol.

Zuiderzeemuseum

In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen uit het voormalige Zuiderzeegebied. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners, mee-eten in een huishouden van 1920 en nu dus ook alles te weten komen over de Afsluitdijk.

In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design.

Kijk voor bezoekersinformatie op www.zuiderzeemuseum.nl.

Drie innovaties geselecteerd voor Making Waves

Making Waves is een evenement opgezet door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Ministerie van Economische Zaken. Het evenement dat plaatsvindt op 7 september op de Afsluitdijk verwacht enkele honderden beleidsmakers en beslissers. Voormalig secretaris generaal van de VN Kofi Annan en generaal Tom Middendorp zijn sprekers op deze dag. De Nieuwe Afsluitdijk is partner van het evenement en dat houdt in dat wij drie innovaties aandragen. We hopen dat deze innovaties door de voorronde komen en mogen pitchen op 7 september.

De door De Nieuwe Afsluitdijk aangedragen innovaties zijn:

Wetsus is een onderzoeksinstituut voor watertechnologie en heeft een techniek ontwikkeld om fosfaat uit water te verwijderen. In oppervlakte water komt veel fosfaat voor. De techniek van Wetsus verwijderd zowel de opgeloste vorm van fosfaat als in de vorm van deeltjes. Het oplosbare fosfaat kan tot zeer lage concentraties worden verwijderd. Het fosfaat dat uit het water wordt gehaald kan later weer geschikt zijn voor bijvoorbeeld kunstmest voor de landbouw.

MG Energy Systems ontwikkelt en produceert energieopslagsystemen voor de maritieme, industriële en automotive sector. Het team is ontstaan vanuit het bouwen van hun eigen zonneboten. Hiermee wisten ze wereldwijd diverse titels op hun naam te zetten. Deze kennis en ervaring hebben ze door vertaald naar andere producten. Zo maakten ze hun eerste converter voor de zonneboot maar daarna maakten ze dit ook voor veel andere partijen. Nu maken ze elektrische accu’s die zonne-energie opslaan voor allerlei doeleinden.

Fish Flow Innovations wil de vissterfte in gemalen aanpakken. Dit begon met de bouw van een buisvijzel die 100% rendement draaide. Dit product is de oud visser gaan door ontwikkelen tot een super stille turbine die goed en veilig is voor vismigratie. Het laatste product is een mega grote vrije stromingsturbine om energie op te wekken uit getijden die ook veilig is voor vis.

Vismigratierivier Afsluitdijk

Op 8 mei werd het project Vismigratierivier Afsluitdijk al geselecteerd voor Making Waves bij de voorronde van Topsector Water, ook één van de partners van Making Waves.

Op 7 juli wordt door de organisatie van Making Waves bekend gemaakt welke 15 innovaties zichzelf mogen pitchen op 7 september op de Afsluitdijk.

Europa erkent belang van Vismigratierivier

De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk. Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie (EU) projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen. Door het toekennen van deze subsidie geeft de EU blijk van erkenning aan het belang van de komst van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Gedeputeerde Johannes Kramer is verheugd met de toegekende subsidie. “De concurrentie is hoog en de slagingskans van een LIFE-aanvraag klein. De Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van hoe natuur, economie, recreatie & toerisme en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Dat dit vanuit de Europese Unie op deze manier wordt erkend is fantastisch nieuws.” aldus de gedeputeerde.

Financiering

Provincie Fryslân is opdrachtgever van het project dat in totaal 55 miljoen euro kost. Met de bijdrage vanuit LIFE ligt het project financieel op koers. Daarnaast financieren Rijksoverheid, de Europese Unie middels LIFE en TenT, Waddenfonds, de Nationale Postcode Loterij, provincies Noord-Holland en Fryslân.

Vuurtoren Den Oever krijgt weer licht

Afgelopen maart is de lichtopstand, ook wel vuurtoren, van de plek op de Afsluitdijk naar de kop van de Oostkade in Den Oever verplaatst. Gemeente Hollands Kroon heeft de vuurtoren van het Rijk overgenomen. Op 21 juni werd het licht van de vuurtoren weer ontstoken. De verplaatsing is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Noord-Holland via het Uitvoeringsprogramma Kust en de samenwerking binnen De Nieuwe Afsluitdijk.

Licht gaat weer aan

Om de vuurtoren voor Den Oever en haar bezoekers extra waarde te geven, is besloten het licht in de vuurtoren weer aan te brengen. Het licht wordt niet gebruikt voor de scheepvaart maar is vanaf het dorp wel te zien. Op 21 juni aanstaande werd om 22.00 het licht weer ontstoken.

Inzet 103 Constructie Compagnie (genie)

De verplaatsing is verzorgd door de genisten van 103 Constructiecompagnie die voor de ontmanteling, transport en opbouw ruim een week nodig hadden. Tijdens de ingebruikname van de vuurtoren werd ook aandacht besteed aan de inzet van deze mannen. Omdat de inzet bijzonder gewaardeerd is, werd dat ook beloond. Er is als dank een gift gedaan aan de Stichting Hulphond; een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van oorlogsveteranen.

Renovatie heftorens Afsluitdijk

Rijkswaterstaat renoveert van maart tot en met september 2017 de monumentale heftorens en voormalige bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Van maart tot en met juni wordt gewerkt aan de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand en van mei tot en met september aan de Stevinsluizen bij Den Oever.

De betonschade wordt gerepareerd en de gebouwen worden voorzien van een nieuwe verflaag. Aansluitend op de renovatie wordt gewerkt aan Lichtpoort van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde. Lichtpoort geeft de opgeknapte heftorens een retro-reflecterende laag, waardoor de lijnen oplichten door de koplampen van passerende auto’s. Het werk wordt in november officieel onthuld.

De werkzaamheden vinden overdag plaats. Alle rijstroken van de A7 blijven beschikbaar, ter hoogte van het werk wordt een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt in verband met de veiligheid één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per gebouw. Gedurende het op- en afbouwen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De werkzaamheden hebben geen invloed op de scheepvaart.

Eerste paal Afsluitdijk Wadden Center in de grond

Op dinsdag 30 mei is de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center gestart. Hier zien en beleven bezoekers de verhalen over de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, Dutch Delta Design, de Vismigratierivier, de Waddenzee en het IJsselmeer. Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center 60.000 tot 100.000 bezoekers per jaar. Doel is om de toeristische werkgelegenheid in Fryslân en Noord-Holland te vergroten. In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center zijn deuren voor het publiek. 

Gedeputeerde Klaas Kielstra (provincie Fryslân) sloeg de eerste paal en gaf hiermee het startsein voor de bouw, samen met Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat), wethouder Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en Biense Dijkstra (algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma). Kielstra: “Dankzij goede en intensieve samenwerking met alle partijen en in het bijzonder met Rijkswaterstaat, vieren we deze mijlpaal. De komende jaren investeren Rijk & regio circa 1 miljard euro op en rond de Afsluitdijk. De bouw van het Afsluitdijk Wadden Center markeert de start van veel ontwikkelingen. Met het Afsluitdijk Wadden Center geven we een flinke impuls aan de regionale economie, en dat wordt alleen nog maar meer als ook de andere projecten in uitvoering komen.”

Attractie

Een bijzondere attractie wordt de zogenoemde FlyRide, waarbij bezoekers virtueel over de provincie Fryslân vliegen. Verder ervaart de bezoeker naast verhalen, attracties en exposities, ook verschillende uitzichten op het water, het landschap en de dijk, met als beloning het dak als ultiem uitzichtplatform. Het ontwerp is geïnspireerd op een zeshoekige vorm die in de natuur veel voorkomt. Daarnaast scoort het gebouw qua duurzaamheid hoog door het zeer lage energieverbruik en de gebruikte materialen.

Toeristische trekpleister

Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van het toerisme en werkgelegenheid door de ontwikkeling van de Afsluitdijk, als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Zo gebeurt er veel op en rond de Afsluitdijk in het jaar 2018: Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, de opening van het Afsluitdijk Wadden Center in het Jaar van het Water, de functie van dit beleefcentrum als A-locatie voor Werelderfgoed Waddenzee en de uitrol van de verhaallijn ‘Nederland Waterland’. Dit laatste voert het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen uit, in samenwerking met de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam.

Planning

De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in 2016 gestart. De afrit bij Kornwerderzand is verlegd en rond de zomer volgen de parkeerplaatsen, wandelpaden en aanlegplaatsen. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen wordt het gebouw eind 2017 door Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd, waarna exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek de inrichting voor hun rekening nemen. In maart 2018 gaat het Afsluitdijk Wadden Center open voor publiek.

Financiering

Provincie Fryslân is ontwikkelaar en opdrachtgever van het project. Mede financiers zijn het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en op de Hoek.

De Afsluitdijk 85 jaar

In 1886 werd de Zuiderzeevereniging opgericht, om te gaan onderzoeken of drooglegging van de Zuiderzee haalbaar was. Ingenieur Cornelis Lely was van 1887 tot 1891 werknemer van de vereniging. Lely heeft in die periode acht nota’s geschreven over de afsluiting en inpoldering. In 1891 resulteerde dit tot het eerste plan voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. In 1913, toen Lely inmiddels minister van waterstaat was, werd inpoldering opgenomen in het regeringsprogramma. Dit ondanks protesten vanuit de visserij. Na de watersnood in 1916 en de hongersnood in 1918 was de schade enorm. Er moest iets gebeuren! Vanaf dat moment kwam de Afsluiting van de Zuiderzee in een stroomversnelling. In 1918 ging het parlement akkoord met de Zuiderzeewet.

Veiligheid en voedsel

De afsluiting van de Zuiderzee zou zorgen voor meer waterveiligheid. En met het droogleggen van stukken zee ontstond nieuw land waarop extra voedsel kon worden geproduceerd. In januari 1927 ging de eerste spade voor de Afsluitdijk de grond in. Er werd gewerkt vanuit vier locaties: de beide oevers in Noord-Holland en Friesland en twee speciaal aangelegde werkeilanden Breezand en Kornwerderzand.

Bij de aanleg van de ruim 32 kilometer lange dijk werd voor het eerst keileem toegepast. Dat is taaier dan zand of klei en werd tijdens de Saale-ijstijd in ruime mate afgezet in Noord-Nederland. Keileem kon dus dicht bij de aan te leggen dijk eenvoudig worden opgebaggerd. De dijk werd gefundeerd op zinkstukken van gevlochten wilgentenen, die werden afgezonken door er steenblokken op te deponeren.

Steen voor steen

In 1927 had niemand ervaring met het aanleggen van zo’n lange dijk. Er waren geen machines. Geen computers voor complexe planningen en berekeningen vooraf. Alles ging mechanisch. Vijf jaar lang werkten 5.000 arbeiders aan de opbouw van de dijk. Steen voor steen, met de hand. Het beeld van de steenzetter, dat nog steeds op de Afsluitdijk staat, vlak naast het Monument van Dudok, is een eerbetoon aan hun inzet.

In mei 1932 werd het laatste gat, de Vlieter, gesloten. Dat gat bevond zich op de plek waar nu het Vlietermonument staat, in de vorm van een uitkijktoren en ontworpen door architect Willem Dudok. Vier maanden later, in september 1932, werd officieel afstand gedaan van de naam Zuiderzee. Het binnendijkse deel heette voortaan IJsselmeer, het buitendijkse deel Waddenzee. Nadat alle afrondende werkzaamheden waren voltooid werd de dijk een jaar later, in 1933, opengesteld voor het wegverkeer.

Omgeving denkt mee over duurzame energie voor pompen

Naast het versterken van de Afsluitdijk gaat Rijkswaterstaat grote pompen inbouwen bij Den Oever. Die zijn nodig om meer en in alle omstandigheden water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Rijkswaterstaat wil de energie die de pompen gebruiken zelf duurzaam opwekken op en rond de Afsluitdijk. Op 1 en 2 mei vonden hierover bijeenkomsten plaats met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Zonne-energie

De pompen vragen veel energie, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 7.000 huishoudens. Het meest kansrijk voor het duurzaam opwekken van deze energie is zonne-energie. Met de windparken Wieringermeer, Fryslân en Nij Hiddem Houw wordt in de regio namelijk al veel energie gewonnen met wind. Andere energievormen lijken vooralsnog onvoldoende op te leveren.

Om genoeg zonne-energie op te wekken voor de pompen is maximaal 29 hectare ruimte nodig op de Afsluitdijk en op de Koppen. Bijvoorbeeld bij de verkeersknopen van de A7 bij Den Oever en Zurich en op de dijk bij Breezanddijk.

Denkrichtingen

Tijdens de bijeenkomsten in mei toonde Rijkswaterstaat illustraties van de eerste denkrichtingen. Al snel werd duidelijk dat het onderwerp enorm leeft in de omgeving en dat er veel vragen zijn. Wordt het met de zonnepanelen niet een rommeltje op de Afsluitdijk? En wordt er wel rekening gehouden met de natuur? Er werd ook flink meegedacht, vooral over de locaties waar de zonnepanelen moeten komen. Positieve geluiden waren er voor een zonne-energie eiland bij Breezanddijk, dat zelfs toeristen zou kunnen trekken. Terwijl de locatie bij Zurich en omgeving juist weerstand opriep, omdat dat gebied al zo veel te maken heeft met windenergie.

Gebiedsontwikkeling Makkum-Zurich

Op de bijeenkomst op 2 mei stond ook de brede gebiedsontwikkeling Makkum-Zurich door programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk op de agenda. Een aantal projecten van het programmabureau is al in gang gezet, zoals de Vismigratierivier en de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. De Nieuwe Afsluitdijk wil nu samen met de bewoners en bedrijven volgende stappen zetten, waarbij toerisme, recreatie, OV-ontwikkelingen, verbeteren van de leefbaarheid, natuur- en landschap belangrijke speerpunten zijn.

Meer informatie

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst. Rijkswaterstaat neemt alle inbreng mee in de verdere uitwerking van de plannen. Op 8 juni vindt een volgende bijeenkomst plaats, waarin wordt besproken wat de uitkomsten van die eerdere inbreng zijn en wat dat betekent voor de duurzame energieopwekking. Wilt u daar als belanghebbende bij zijn of op andere wijze meedenken over de plannen? Stuur dan een e-mail naar info@deafsluitdijk.nl.

Hoe staat het met de vis

De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk treffen maatregelen om de vismigratie tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te verbeteren. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande openingen en de aanleg van 2 nieuwe openingen in de dijk: de vispassage bij Den Oever en de vismigratierivier bij Kornwerderzand. De verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten voor de dijk krijgen hierdoor weer ruim baan. Wat zijn tot nu toe de resultaten?

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier wordt een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 tussen de zoute Waddenzee het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen. Het project is september 2016 onherroepelijk geworden. Een essentiële stap richting realisatie van de Vismigratierivier. Het project ligt op koers maar voordat de schop daadwerkelijk de grond in gaat, moet in 2017 nog een aantal stappen worden gezet. De ingebruikname van de Vismigratierivier is uiterlijk in 2023 gepland.

Kennisuitwisseling

In juni reist een deel van het projectteam van de Vismigratierivier af naar Portland in Amerika voor een 3-daagse internationale visconferentie: Fishpassage USA. Aan deze bijeenkomst nemen ecologen, wetenschappers, engineers en overheden deel. In verschillende toespraken wordt de laatste stand van zaken rondom de Vismigratierivier gepresenteerd. Aansluitend organiseert de Vismigratierivier in Amerika een internationale expertmeeting. Het doel van deze bijeenkomst is het wetenschappelijk toetsen van het monitoringsplan van de Vismigratierivier. Naar verwachting worden de resultaten van deze expertmeeting in september 2017 gepresenteerd.

Vispassage

Rijkswaterstaat meet continu de resultaten van de vispassage bij de Den Oever. In 2015 is deze vispassage aangelegd, een doorgang door de dijk van de Voorhaven die de Waddenzee met het IJsselmeer verbindt voor vis. In het voorjaar van 2016 waren dat vooral de soorten waarvoor de vispassage is aangelegd: de kleine vis die van zout naar zoet wil. Meer dan 90% was glasaal, maar bijvoorbeeld ook stekelbaarzen en spiering. Opvallend waren de zoetwatersoorten, waarschijnlijk uitgespoelde vis die toch de weg terug weten te vinden.

In het najaar van 2016 waren het juist vooral de zoetwatersoorten die gebruik maakten van de vispassage: 48% brasem, 19% blankvoorn, 9% alver en nog 17 andere soorten.

Ook het open zetten van de schut- en spuisluizen in Den Oever en op Kornwerderzand om vissen door te laten werkt goed: op die manier zwemmen jaarlijks miljoenen vissen door de dijk. Hierdoor stroomt wel zout water in het zoete IJsselmeer. Dit wordt afgevoerd met een zoutwaterafvoersysteem.

Achter de schermen bij renovatie monumentale heftorens

De monumentale heftorens van de spuisluizen op de Afsluitdijk waren na 85 jaar hard toe aan onderhoud. Het agressieve zoutklimaat bij zee heeft in de loop der tijd schade veroorzaakt. Tijd voor een grondige renovatie.

Keuze voor minimale hinder

Aannemersbedrijf Mourik heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen de renovatie uit te voeren. De keuze is op Mourik gevallen, onder meer omdat zij het werk uitvoeren met minimale overlast voor het wegverkeer. Zo blijven het grootste deel van de tijd alle rijstroken beschikbaar en wordt alleen bij het op- en afbouwen van de steigers in beide richtingen één van de twee rijstroken afgesloten. Mourik voert vrijwel alle werkzaamheden, inclusief de verkeersmaatregelen, uit met eigen bedrijven als Vogel, Vogel KB, Bouman Arkel en Traffic and More.

Peet Visser van Mourik zit al 35 jaar in het vak. Hij is samen met collega Bert Wevers als uitvoerder betrokken bij het werk op de Afsluitdijk. Hij vertelt hoe de renovatie in zijn werk gaat. ‘Eerst worden steigers opgebouwd rondom de heftorens. Meteen al een flinke klus die met de hand wordt uitgevoerd, omdat in verband met de beperkte ruimte en het verkeer geen machines kunnen worden ingezet. We werken hier dag en nacht aan door.’ De steigers worden afgeschermd om overlast voor het verkeer en milieu te voorkomen.

Waar is iets aan de hand?

‘Met een schuurschijf worden handmatig alle oude verflagen van de torens verwijderd, dit heet skimmen,’ vervolgt Visser. ‘De hoeken en plekken waar men met de machine niet bij kan, worden gestraald met een mengsel van zand en water. Vervolgens worden de torens – 15.000m2! – met het een hamer afgeklopt om holklinkende delen te lokaliseren. Daar waar het hol klinkt, is iets aan de hand. Die delen worden met precisie afgetekend, uitgehakt en gestraald om ze schoon te maken. Als de wapening vrij ligt, kan deze worden behandeld met een corrosie werend middel dat beschermt tegen aantasting door het zout. Het gat wordt weer dichtgemaakt met een hoogwaardige beton reparatiemortel, een soort cement.’

Nadat de hele toren is gespoeld met water, wordt de reparatie afgewerkt door het aanbrengen van fijne mortel en het spachtelen van andere ruwe plekken. Na 24 uur wordt nog een keer gespoeld en kan worden overgegaan naar de conserveringswerkzaamheden. Die bestaan uit het aanbrengen van een primerlaag en twee lagen hoogwaardige coating. De coatinglagen zijn dampdoorlatend; er kan wel vocht naar buiten, maar niet naar binnen.

Daan Roosegaarde

Naast de benodigde renovatie wordt een extra element aan de heftorens toegevoegd dat het iconische beeld van de Afsluitdijk versterkt. Het permanente werk Lichtpoort van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde en zijn team geeft de 60 opgeknapte monumenten een retro-reflecterende laag, waardoor de lijnen oplichten door de koplampen van passerende auto’s. Die extra laag doet recht aan de architectuur van Dirk Roosenburg, met als doel het versterken van de waarde van de Afsluitdijk als Icoon voor de Nederlandse waterbouw, cultuur en innovatie. 

De mensen achter het werk

Zo’n 25 man is dagelijks bezig met de renovatiewerkzaamheden, sommigen zitten daarvoor de hele week in de kost in de directe omgeving. Een van de betonreparateurs van Vogel is Ali Kibaroglu uit Zaandam (bovenste foto). Hij vertelt over zijn werk op de Afsluitdijk: ’Dit is een leuke klus op een mooie locatie. Ik was eerst timmerman, maar betonreparatie trok mij aan. Het is afwisselend, je bent altijd in de buitenlucht en op verschillende locaties. Je ziet nog eens wat van Nederland. Of het zwaar is? Nee hoor, ik ben eraan gewend.’

Bouw Afsluitdijk Wadden Center van start

Dinsdag 30 mei starten de werkzaamheden voor de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. De eerste paal wordt deze dag op feestelijke wijze gevierd in bijzijn van gedeputeerde Klaas Kielstra van provincie Fryslân, Ype Heijsman directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân en Biense Dijkstra algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Mijlpaal voor project: goede voorbereiding is het halve werk

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt door het projectteam van De Nieuwe Afsluitdijk dat zich bezig houdt met de voorbereiding en realisatie van het project Afsluitdijk Wadden Center. Om te komen tot de start van de spreekwoordelijke eerste schop in de grond, moest nogal wat voorbereidend werk worden verzet. Zo is het bestemmingsplan van Kornwerderzand aangepast en goedgekeurd door de gemeente Súdwest-Fryslân. Er zijn technische berekeningen en bestekken opgesteld voor het gebouw, parkeerplaatsen, riolering, buitenruimte en de ferry-aanlegvoorziening. Met de exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek is een huurcontract opgesteld en met het Rijk is een overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van de ondergrond. Rijkswaterstaat is inmiddels ook partner geworden in de publieke expositie. Ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen bleek een uitdagend proces. De Afsluitdijk is een primaire waterkering is, en daarom gelden strenge regels als het gaat om bouwwerkzaamheden. Door de daadkrachtige inzet van de mensen binnen het projectteam kan deze mijlpaal nu gevierd worden. Projectleider Gertjan Elzinga: “het is mensenwerk en juist door teamwork en goede afstemming met de omgeving en bewoners liggen we nog steeds op het zeer ambitieuze schema om in maart 2018 het Afsluitdijk Wadden Center te openen voor publiek”.

Opvallend ontwerp

Op Kornwerderzand verrijst de komende maanden het gebouw naar ontwerp van GEAR Architectencombinatie. Het ontwerp is geïnspireerd op een vorm die in de natuur veel voorkomt, een zeshoek. Zo heeft basalt, wat op de Afsluitdijk veel te zien is, van nature deze vorm en ook waterschuim heeft onder een microscoop bekeken de vorm van een zeshoek.

Met trots werken aan nieuw icoon

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) neemt de bouw voor haar rekening. Algemeen directeur Biense Dijkstra is verheugd dat zijn bedrijf het Afsluitdijk Wadden Center mag realiseren. “De Afsluitdijk is een icoon. We zien dit als een uitgelezen kans om onze regio verder uit te bouwen. De Afsluitdijk is volop in ontwikkeling, innovatief en – in plaats van, van A naar B – de moeite van het bezoeken waard. Met trots werken wij het komende jaar aan de totstandkoming van het Afsluitdijk Wadden Center.”

Planning

Dinsdag 30 mei vieren we de eerste paal. De werkzaamheden aan de buitenruimte waren vorig jaar al gestart. Zo is onder andere de afrit verlegd om ruimte te maken voor het gebouw, rond de zomer gaat een nog te selecteren aannemer verder met het inrichten van het gebied. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen wordt het gebouw eind 2017 door Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd, waarna exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek de inrichting voor hun rekening nemen.

Afsluitdijk Wadden Center

De realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk, het samenwerkingsverband tussen provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon. Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van de toeristische-economische structuur door het ontwikkelen van een toeristische toegangspoort op de Afsluitdijk. Hiermee wordt direct en indirect de werkgelegenheid in de regio vergroot.

Kofi Annan naar Afsluitdijk

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Annan bezoekt in september 2017 Nederland. Annan spreekt dan op uitnodiging van minister Schultz van Haegen op Making Waves, het evenement voor slimme en haalbare ideeën op het vlak van water, klimaat en meer.

Schultz: ‘Nederland is gebouwd op waterinnovaties en onze toekomst valt of staat ermee. Dat is in veel landen net zo: zij kampen met de problemen van samenleven met water. Nederlandse innovaties kunnen hen helpen. Ik ben heel blij dat Kofi Annan bereid is naar Nederland te komen om dat gezamenlijke belang te onderstrepen en daarbij de belangrijke relatie tussen water, voedsel en energie benadrukt’. De ontwikkelaars van nieuwe innovatieve ideeën kunnen hun vondst presenteren op de internationale conferentie over water, Making Waves die Nederland in september 2017 organiseert op de Afsluitdijk. Op de conferentie Making Waves kunnen projecten zich onder een veel breder en internationaler publiek presenteren. 

Voorrondes

Met de Vismigratierivier Afsluitdijk is de juryprijs van een van de voorrondes van Making Waves in de wacht gesleept door Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. De Vismigratierivier wordt opnieuw gepresenteerd aan nationale en internationale stakeholders, investeerders, technici, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers. Making Waves is de Nederlandse voorronde voor een tweejaarlijks Europees evenement ‘Ideas from Europe’. Daarna krijgt het een vervolg in de Baltische staten om vervolgens in 2018 voor heel Europa, af te sluiten in Den Haag.

De Nieuwe Afsluitdijk partner Making Waves

De komende jaren wordt de Afsluitdijk ontwikkeld op het gebied van natuur- en energie innovaties, toerisme, regionale economie en werkgelegenheid. De Nieuwe Afsluitdijk is partner van Making Waves. Dat houdt in dat De Nieuwe Afsluitdijk ook drie innovaties aandraagt voor 7 september. De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen Noord, It Fryske Gea en Het Blauwe Hart.

Vismigratierivier naar finale Making Waves

Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, heeft op 8 mei 2017 met zijn presentatie over de Vismigratierivier Afsluitdijk de juryprijs van de voorronde van Making Waves gewonnen. Dit evenement is gebaseerd op een TEDx-achtige manier waar starters op de Nederlandse markt met hun innovaties een Europees podium krijgen. Berkhuysen won met deze prijs een ticket voor het vervolg van Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. Kofi Annan is dan op uitnodiging van Minister Schultz van Haegen spreker op Making Waves. Hier presenteert hij de Vismigratierivier opnieuw aan nationale en internationale stakeholders, investeerders, technici, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers.

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier wordt een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 tussen de zoute Waddenzee het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen. De jury was positief over de Vismigratierivier waarbij veel partijen met elkaar een project hebben opgezet dat nog niet eerder is gedaan. Arjan Berkhuysen over de voorronde: “Het voelde als een Voice of Holland wedstrijd, waarbij je je passie in een paar minuten zo goed mogelijk neer moet zetten. Bij de uitslag van de jury was ik eerlijk gezegd best zenuwachtig, want ik geloof zo sterk in dit project dat ik ongelooflijk zou balen als ik dat niet over had kunnen brengen. Een van de uitgangspunten van de Vismigratierivier is juist dat we mensen willen betrekken bij het onderwaterleven.” In totaal hielden zes organisaties een pitch over hun unieke project of idee. De voorronde werd georganiseerd Topsector Water, één van de partners van Making Waves.

Making Waves

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert samen met het Ministerie van Economische Zaken het evenement Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. Hierbij worden zo’n zeshonderd mensen uitgenodigd op basis van hun betrokkenheid en besliskracht op verschillende waterthema’s. Deze thema’s zijn naast Water ook Food & Health, Energy & Transport, Environment & Raw Materials, Innovative Society & Security. Making Waves is de Nederlandse voorronde voor een tweejaarlijks Europees evenement ‘Ideas from Europe’. Daarna krijgt het een vervolg in de Baltische staten om vervolgens in 2018 voor heel Europa, af te sluiten in Den Haag.

Meer tijd nodig voor nieuw peilbesluit

Rijkswaterstaat bereidt een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. Dit nieuwe peilbesluit vervangt het oude peilbesluit uit 1992. Het ontwerp-peilbesluit, bijbehorende milieu-effectonderzoek, de passende beoordeling en natuurtoets worden na de zomer ter inzage gelegd en niet dit voorjaar, zoals eerder aangekondigd. In overleg met bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties is besloten de verwachte effecten en de mogelijkheden om die effecten te beperken uitgebreider in beeld te brengen dan tot nu het geval is.

Waarom een nieuw peilbesluit?

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Om daar beter op te kunnen inspelen, wordt het vaste zomerpeil van NAP -0,20m vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil mag bewegen: NAP -0,10m en NAP -0,30m. Door het zomerpeil te kunnen verhogen of verlagen, kan de hoeveelheid zoetwater in droge perioden makkelijker worden geregeld. In de Veluwerandmeren blijft het zomerpeil onveranderd.

Het winterpeil blijft in ieder geval tot 2050 hetzelfde. Met een ondergrens van NAP -0,40m in het IJsselmeer en Markermeer en NAP -0,30m in de Veluwerandmeren kan voldoende water worden gebergd in natte perioden. Daarnaast blijven de wateren voor de scheepvaart bevaarbaar.

Het peilbeheer wordt geregeld door te spuien en in acute situaties te pompen.

Deltaprogramma

Rijkswaterstaat voert het nieuwe peilbesluit uit in het kader van het Deltaprogramma. De minister van Infrastructuur en Milieu nam in 2014 de Deltabeslissing, die het flexibele zomerpeil voorschrijft en bepaalt dat het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer tot 2050 niet meestijgt met de zeespiegel.

Voor vragen over het nieuwe peilbesluit kunt u contact opnemen met Roelof Smedes van Rijkswaterstaat, (Tel.: 06-53577565, Email: roelof.smedes@rws.nl).

Informatiecentrum tijdens Museumweekend open

Het informatiecentrum “De Afsluitdijk, nieuwe verhalen” en het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand zijn tijdens het museumweekeinde op 8 en 9 april van 10.00 uur tot 17.00 uur open.

Informatiecentrum De Afsluitdijk, nieuwe verhalen

De komende jaren werken Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk aan de dijk. Om bezoekers te informeren over de plannen is in april 2016 een tijdelijk informatiecentrum geopend op Kornwerderzand. In informatiecentrum krijg je alle informatie over het verleden, heden en de toekomst van de Afsluitdijk. In het informatiecentrum kunnen bezoekers de Vismigratierivier beleven in een VR-bril en kan men zelf energie opwekken met de Blue Energy proefopstelling. Tijdens het museumweekeinde zijn er extra activiteiten zoals een bioscoopzaal met historische films over de Afsluitdijk, een mini-speurtocht en is op zondag Ambachtelijke IJsmakerij Tikje Anders aanwezig. De entree voor het informatiecentrum is gratis.

Kazemattenmuseum

In het Kazemattenmuseum wordt op indringende en interactieve wijze het verhaal verteld van de meidagen van 1940. Tijdens de meidagen van 1940 hielden slechts 225 Nederlandse soldaten een overmacht van bijna 17.000 Duitse soldaten tegen. Daarmee was het de enige plek in Europa waar de Duitse Blitzkrieg niet verder kwam. Ook zijn er bij het Kazemattenmuseum extra activiteiten. Zo kun je met de klassieke reddingsboot de “De Zeemanspot” uit Den Helder voor slechts € 2,- per persoon een vaart van ongeveer 40 minuten rond het Kazemattenmuseum, aan de IJsselmeerkant, doen. Deelnemers kunnen per originele Jeep naar de boot pendelen. Het hele weekeinde wordt verse vis gerookt en op zondag is er tevens soldatenvoedsel verkrijgbaar. De entree voor het Kazemattenmuseum is € 2,- voor volwassenen en € 1,= voor kinderen tot 12 jaar. MJK en Veteranenpas gratis.

Plan energieopwekking Afsluitdijk

Bij het versterken van de Afsluitdijk worden onder meer grote pompen ingebouwd bij Den Oever, die ervoor zorgen dat er meer water kan worden afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee. De pompen zorgen voor een forse toename van het energieverbruik op de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat heeft de ambitie zelf in die energie te voorzien door op grote schaal duurzame energie op te wekken op of direct rond de Afsluitdijk. De aannemer die het project gaat uitvoeren, wordt uitgedaagd met een plan te komen om deze energie uit water of zon te winnen.

Fysieke ruimte

Voor een uitvoerbaar plan voor duurzame energie, is fysieke ruimte nodig. Bijvoorbeeld op de Afsluitdijk zelf of rond de verkeersknopen van rijksweg A7 bij Den Oever en Zurich. Rijkswaterstaat legt die ruimte vast in een ruimtelijk plan.

Om geschikte locaties te kunnen aanwijzen, worden eerst de mogelijkheden in kaart gebracht en vervolgens afwegingen gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld landschappelijke inpassing, effecten op de natuur, (verkeers) veiligheid en koppelkansen met andere innovaties of projecten. Overheden,  bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners worden hierbij betrokken. Zo worden in maart 2017 ontwerpateliers georganiseerd. Het ontwerp van het ruimtelijk plan is naar verwachting omstreeks juni 2017 klaar.

Energiedijk

De wens voor omvangrijke duurzame energieopwekking sluit goed aan op de ambities van het Rijk en De Nieuwe Afsluitdijk, om de komende jaren meer duurzame projecten op de Afsluitdijk te realiseren. Het Rijk richt zich daarbij op bewezen technieken, De Nieuwe Afsluitdijk zet meer in op innovaties en de technieken van de toekomst: de Afsluitdijk als ‘living lab’. De Nieuwe Afsluitdijk werkt al jaren aan innovatieve projecten als stromingsturbines en Blue Energy. Doel daarvan is niet zozeer de productie van energie, maar het ontwikkelen van duurzame technieken die naast energieopwekking op termijn ook nieuwe werkgelegenheid opleveren.

Hinder door werkzaamheden Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de Stevinsluizen, één van de draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex en de heftorens en voormalige bedieningsgebouwen. Sommige werkzaamheden hebben gevolgen voor het wegverkeer en de scheepvaart.

Stevinsluizen 15 maart gesloten voor scheepvaart

Op 15 maart 2017 stremt Rijkswaterstaat de Stevinsluizen één dag om de vloeddeuren terug te hangen na onderhoud. Dit zou op 8 maart plaatsvinden, maar door de slechte weersomstandigheden eind februari was het niet mogelijk de vloeddeuren op de geplande datum veilig uit te hijsen.

Werkzaamheden draaibrug Lorentzsluizencomplex

Van 13 maart tot en met 13 april 2017 werkt Rijkswaterstaat bij het Lorentzsluizencomplex aan de draaibrug aan de zijde van de Waddenzee. De overgang van het brugdek op de weg is te smal, waardoor de brug kan vastlopen als deze bij warm weer uitzet. Door de overgang te verbreden, kan het complex ook in de toekomst veilig worden gebruikt en worden storingen zo veel mogelijk beperkt.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden wordt één rijbaan van de A7 afgezet. Al het verkeer wordt over de brug aan de zijde van het IJsselmeer geleid en er is in beide richtingen één rijkstrook beschikbaar. Met name in de spitsuren en bij brugopeningen kan sprake zijn van extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Er geldt een breedtebeperking van 3 meter. Ga goed voorbereid op reis: www.vanAnaarBeter.nl.

Voor langzaam wegverkeer geldt op het fietspad een breedtebeperking van 1,60 meter. Er is geen hinder voor scheepvaartverkeer.

Groot onderhoud heftorens

Van 13 maart tot en met 28 september 2017 vindt groot onderhoud plaats van de heftorens en voormalige bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Van 13 maart tot 20 juli 2017 wordt gewerkt aan de Lorentzsluizen en van 3 april tot en met 28 september 2017 aan de Stevinsluizen. De betonschade wordt gerepareerd en de gebouwen worden voorzien van een nieuwe verflaag.

Het onderhoud vindt overdag plaats. Alle rijstroken van de A7 blijven beschikbaar, maar ter hoogte van de werkzaamheden wordt een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt in verband met de veiligheid één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per gebouw. Gedurende het op- en afbouwen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De werkzaamheden hebben geen invloed op de scheepvaart.

De ondernemer is aan zet

In januari organiseerde De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de regionale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam en Merk Fryslân twee bijeenkomsten voor ondernemers. Er gebeurt namelijk veel de komende jaren op de Afsluitdijk, en daar waar iets gebeurt, ontstaat reuring. En waar reuring is daar liggen kansen, zeker voor een ondernemer.

Afsluitdijk volop in de aandacht

De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond het internationaal watericoon de Afsluitdijk. Op het gebied van recreatie en toerisme vormt 2018 een magisch jaar. In dit jaar is de Afsluitdijk de oprijlaan naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand plaats, en is de uitrol van NBTC’s internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’ waarin de Afsluitdijk een belangrijke rol speelt.

Denk groot!

Klaas Kielstra, gedeputeerde van provincie Fryslân, die de bijeenkomst in Fryslân mocht openen, licht toe: “Het is belangrijk dat ondernemers kansen en mogelijkheden zien en onderling de samenwerking opzoeken. Bijvoorbeeld door het maken van arrangementen en producten. De Afsluitdijk is nu nog primair een waterkering waar niet veel te doen is. Maar we vergeten nog wel eens dat we met de Afsluitdijk een geweldig icoon in handen hebben! Als overheid maken we er nu een beleefdijk van door onder meer de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. Maar om een succes van de Afsluitdijk te maken hebben ook de ondernemers uit de regio een rol. Denk groot!” Zijn collega-gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland Jaap Bond, benadrukt bij de bijeenkomst in Noord-Holland dat een samenwerking tussen Noord-Holland en Fryslân daarbij belangrijk is om deze kansen optimaal te benutten.

Marketing

Naast diverse activiteiten wordt de komende tijd ook flink ingezet op het in de markt zetten van de Afsluitdijk en de aangrenzende regio. Het NBTC richt zich hierin op de internationale bezoeker. Focus ligt op spreiding van de buitenlandse toeristen over heel Nederland. De marketingstrategie ‘Holland City’ heeft geresulteerd in diverse themalijnen om buitenlandse toeristen kennis te laten maken met Nederland. Eén van de themalijnen is ‘Nederland Waterland’ waar de Afsluitdijk onderdeel van uitmaakt. Conrad van Tiggelen, directeur van het NBTC ziet hier ook een rol voor ondernemers. Hij roept ondernemers op om zich te verplaatsen in de buitenlandse bezoeker. “Waarom zouden zij hier naar toe moeten komen? Wat heeft deze regio te bieden?”

De regionale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam en Merk Fryslân hebben de handen al ineen geslagen om gebiedsmarketing gericht op de Afsluitdijk een impuls te geven. Bezoekers vasthouden is het doel. Juist de zijweggetjes van de hoofdweg zijn interessant en leuk. “Samen met ondernemers moeten we ervoor zorgen dat unieke producten vanuit de regio met elkaar verbonden worden en elkaar versterken” aldus Marlies Groot van Holland boven Amsterdam. De beleving op en rondom de Afsluitdijk moeten we boekbaar maken.

Enthousiast geworden?

Tijdens de bijeenkomsten zijn al diverse producten en ideeën gedeeld. Was u niet aanwezig bij de bijeenkomst maar bent u wel geïnspireerd geraakt en wilt u daar verder over praten? Laat het ons info@deafsluitdijk.nl weten! De Nieuwe Afsluitdijk helpt graag met het in contact komen met de juiste personen of organisaties.

 

Ontwerp bestemmingsplan met MER Sluis

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren. Deze verbetering moet ontstaan door onder andere door het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand.

Inhoud

Om dit te kunnen realiseren zijn een gemeentelijke ontwerpbestemmingsplan en verschillende vergunningen nodig. Dit bestemmingsplan voorziet tevens in het vervangen van de beide draaibruggen in de A7 en het verplaatsen van de zuidelijke brug in noordelijke richting om de verkeerssituatie en de lokale ontsluiting (deels) te verbeteren. Om de milieubelangen van deze ingrepen een volwaardige plaats in de afweging te geven is eveneens een Milieueffectrapport en Passende Beoordeling voor het plan opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tezamen met het Ontwerp Milieueffectrapport met ingang van 14 februari 2017 tot 28 maart 2017 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten van de gemeente Súdwest- Fryslân. Gedurende die periode kunt u uw zienswijzen indienen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het ontwerp met het MER is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer: NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-ontw

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het Ontwerpbestemmingsplan en/of Ontwerp MER en/of Passende Beoordeling naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn,. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer H. Woltjer van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische zaken, via het algemene telefoonnummer 140515.

Impressie Stakeholdersbijeenkomst

De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat organiseerden op donderdag 2 februari weer een stakeholdersbijeenkomst, bedoeld om betrokkenen bij de Afsluitdijk te informeren over de stand van zaken rond de projecten. Een gevarieerd gezelschap van circa 55 stakeholders, onder wie bewoners van de dijk, natuurorganisaties en belangenvertegenwoordigers, woonden de dag bij.

De Nieuwe Afsluitdijk

Na een korte terugblik op de mijlpalen van 2016 gaf De Nieuwe Afsluitdijk een toelichting op de kansen voor internationaal toerisme. Naast het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor binnen- en buitenlandse gasten, is er aandacht voor de spreiding van de buitenlandse gasten over de toeristische hotspots. Het monument wordt opgeknapt, er komen nieuwe fiets- en wandelpaden en op Kornwerderzand bouwt De Nieuwe Afsluitdijk het Afsluitdijk Wadden Center (AWC), waarvan de aanwezigen een preview kregen. Het komende jaar staat in het teken van de bouw en de uitwerking van de exposities en attracties. De Nieuwe Afsluitdijk vertelde verder over de plannen voor de brede sluis bij Kornwerderzand, waarvoor momenteel een bestemmingsplanprocedure loopt.

Rijkswaterstaat

Project Afsluitdijk verkent de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en dan met name zonne-energie. Aan de aanwezigen werd gevraagd mee te denken over vormen, locaties, kansen en ongewenste situaties. In het algemeen was men positief over zonne-energie en kwamen de knooppunten op de Afsluitdijk en de koppen bij Den Oever en Zurich naar voren als geschikte locaties. Er werd aandacht gevraagd voor een goede landschappelijke inpassing en voor veiligheid. Naar verwachting is de uitwerking van de energie-opgave medio 2017 beschreven in een ontwerp-plan. Stakeholders worden betrokken bij dit proces.

Ook RWS blikte terug op 2016 en gaf uitleg over de aanbesteding die in november 2016 startte. In 2017 wordt er, net als vorig jaar, onderhoud uitgevoerd aan de schutsluizen in Den Oever en Kornwerderzand. Afgelopen jaar voerde RWS onderzoek uit naar betonschade, waarvoor zelfs een aantal spuikokers is drooggezet. In 2017 wordt een begin gemaakt met het herstellen van de betonschade. Als laatste kwam project Icoon Afsluitdijk aan bod. Icoon Afsluitdijk is een design-innovatieproject met werken van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde, die de status versterken van de Afsluitdijk als icoon van de Nederlandse waterbouw, architectuur, design en innovatie. Roosegaarde voegt een subtiele laag van licht en interactie toe, als voorbeeld van een energieneutraal landschap waar vervuilende straatverlichting achterhaald is.

Benieuwd naar het verslag en beeldmateriaal van de bijeenkomst? U vindt de presentaties en overige documentatie hier.

 

Wilt u uitgenodigd worden voor de volgende stakeholdersbijeenkomst? Meld u zich dan aan via info@deafsluitdijk.nl en vermeld daarbij uw gegevens en uw belang en/of interesse.

Geschiedenis van de vuurtoren van Den Oever

‘De lichtopstand back to his roots’

Als je een kopje koffie geserveerd krijgt op een onderzetter met de afbeelding van een vuurtoren erop, dan rijst het vermoeden dat je bij een liefhebber thuis bent. Als gedurende een gesprek over het oude Wieringen vele kaarten, prenten en teksten over lichtopstanden en vuurtorens op tafel komen, dan weet je dat je bij een kenner op visite bent. Maar het moment dat deze kenner de auteur blijkt van het boek ‘Havens van Wieringen’ en ook het themanummer ‘Vuurtorens op Wieringen’ schreef voor de Historische Vereniging Wieringen, dan weet je dat je aan het juiste adres bent voor informatie over de bekende en geliefde lichtopstand van Den Oever. Aan het woord de heer Cees Tijsen, oud-Wieringer, oud-stuurman op de grote vaart en groot kenner van vuurtorens, lichtopstanden en lichtschepen. Zijn kennis reikt wereldwijd, maar voor dit artikel zoomen we in op het geliefde Wieringen en laten we voor een keer ons licht schijnen op de aankomende verplaatsing van de Oeverse lichtopstand. Mijnheer Tijsen, steek van wal!

“Laat ik beginnen met het feit dat ik het heel erg bijzonder vind dat de lichtopstand van Den Oever op de plek komt waar hij het beste tot zijn recht komt. Midden in de haven van Den Oever. Het verheugt me echt dat hij weer ‘back to his roots’ gaat.” Nou ja, voor de oplettende lezer: de haven van Den Oever is niet de bakermat van de lichtopstand, die in 1884 zijn carrière begon als vervanger van de eenvoudige lichten in de weilanden bij Westerland, om precies te zijn in De Haukes. Daar was toen behoefte aan licht om de scheepvaart veilig langs de westzijde van Wieringen te leiden. Specifieker scheen deze lichtopstand in De Sloot, een geul die vanuit het zuidoosten naar het eiland toeliep en aansloot op het Schuitegat en het Amsteldiep. Met de aanleg van de kleine Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Wieringen werden ‘onze’ en de andere vier lichtopstanden aan de westzijde van Wieringen overbodig, het Amsteldiep ging immers dicht.

De lichtopstand weer op de rails

Tijsen: “Nadat de Zuiderzeewerken waren afgerond kreeg onze werkloze, gietijzeren vriend een nieuwe plek en doel: aan het westeinde van de Afsluitdijk bij Den Oever, met de bedoeling om de inmiddels aangelegde haven van Den Oever aan te lichten voor binnenkomende schepen. De lichtopstand werd vermoedelijk per schip van De Haukes naar Den Oever vervoerd, waar hij een plek zou krijgen aan de rand van de Buitenhaven. Maar dankzij het in die tijd beperkte heisgerei kreeg men de toren niet op zijn plek en verplaatste hem daarom zeventig meter verder, naar zijn huidige locatie. Dit gebeurde met behulp van rails, waarover de lichtopstand langzaam maar zeker en met noeste arbeid zijn plek vond. En, oh halleluja òf ach wat jammer, de lantaarnopstekers kregen minder werk: de toren werd voorzien van elektriciteit en het dagelijks aansteken behoorde voorgoed tot het verleden. Voor sommigen een verlies van authenticiteit, voor anderen een symbool van de vooruitgang.”

De lichtopstand anno 2017

En nu? Nu is het tijd voor wederom een verplaatsing. Omdat de toren op grond van Rijkswaterstaat staat, bleek het voortbestaan niet vanzelfsprekend. Op voorwaarde dat de gemeente Hollands Kroon het onderhoud voor haar rekening neemt, krijgt zij de lichtopstand voorgoed ‘terug’. Dat doet de gemeente graag. De lichtopstand is een belangrijk symbool van de culturele geschiedenis van Den Oever en voor de toeristische doelstellingen die horen bij het programma Waddenpoort Den Oever. Tijsen: “Maar er is ook een vastgelegde architectuurhistorische waarde. In documenten van de provincie, waarin de lichtopstand wordt beschreven als monument, kan men lezen: ‘de architectuurhistorische waarde blijkt uit het zeldzaam geworden voorbeeld van de kustverlichting in Noord-Holland, in casu een opengewerkte gietijzeren lichtopstand. En als gaaf gebleven voorbeeld van de toepassing van gietijzerconstructies in de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland. De lichtopstand is daarnaast van sociaalhistorische waarde als een zeldzaam geworden element uit de geschiedenis van de kustbeveiliging in Nederland.’ Dit alleen al is natuurlijk reden genoeg om de Oeverse vuurtoren te conserveren, het maakt mij echt blij dat ik dit mee mag maken.”

Militaire precisie

Gemeente Hollands Kroon wil de beschreven waardes eren en de lichtopstand bewaren voor onze en toekomstige generaties. Als symbool van en herinnering aan de geschiedenis van het mooie Wieringen. Daarom zal in de week van 13 maart de verplaatsing van de lichtopstand plaatsvinden. Van de huidige locatie naar de kop van de Oostkade, waar hij waardig wordt aangelicht zodat we weer kunnen genieten van dit Wieringse symbool. Mooi om nog te vertellen dat Defensie haar hulp heeft aangeboden en zorgdraagt voor de verplaatsing. En vergis je niet, dat is geen sinecure: het prachtige gietijzeren bouwwerk wordt voorzichtig gedemonteerd en in delen in een dieplader vervoerd, om met militaire precisie weer in elkaar gezet te worden. Een prachtige klus van voor de mannen en vrouwen van Defensie!

Kader: Over de lichtopstand

De roodgeverfde gietijzeren lichtopstand bestaat uit vier etages van ieder zes panelen en wordt bekroond met een balustrade eromheen. Het lichthuis is bereikbaar door een wenteltrap. Aan de voet van de trap, in de iconische vorm van de lichtopstand, staat een zeshoekig opslaggebouw onder tentdak.

De roodgeverfde, gietijzeren, panelen, waaruit de etages van de lichtopstand zijn opgebouwd, zijn opengewerkt met twee diagonale verbindingen die elkaar snijden. Op het snijpunt van deze twee verbindingen is een rozetvormig ornament aangebracht. De panelen zijn door middel van aangegoten flenzen aan elkaar geschroefd, meestal aan de buitenzijde. De eveneens roodgeverfde gietijzeren wenteltrap die langs de binnenzijde van de opstand loopt, heeft twee fraai geornamenteerde leuningknoppen. De wenteltrap loopt tot aan het achtkantige gietijzeren lichthuis, waar het uitkomt in een uitbouw aan de westzijde.

Het eveneens roodgeverfde lichthuis heeft grote ramen rondom, en een koepelvormig dak waarop een witgeverfde gietijzeren windvaan staat. Rondom het lichthuis loopt een balustrade met opengewerkt hekwerk. Het ornament van dit hekwerk bestaat wederom uit twee, elkaar snijdende, diagonalen, in dit geval twee boven elkaar, met een rozet op het snijpunt. Aan de westzijde van de lichtopstand is aan de balustrade nog een hijswerk met katrol bevestigd.

Eerste fase buitenruimte Afsluitdijk Wadden Center gereed

Donderdag 26 januari heeft aannemer Haarsma Infra & Milieu de eerste fase van de Buitenruimte van het Afsluitdijk Wadden Center opgeleverd. Dit waren werkzaamheden voor het verleggen van de afrit en aanleg van een voetgangerstunnel.

Voor de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center moest ruimte worden vrijgemaakt waar straks het gebouw komt te staan. Hiervoor is de afrit na het viaduct richting Kornwerderzand verlegd.
Onder de afrit is een doorgang gerealiseerd, dat straks dient als toegangsroute voor voetgangers vanaf de parkeerplaats (P1) naar de ingang van het Afsluitdijk Wadden Center.

Nu deze werkzaamheden zijn opgeleverd kan de bouw van het gebouw binnenkort van start. Later dit jaar starten de werkzaamheden voor de tweede fase van de buitenruimte. Hierin worden onder andere de parkeerplaatsen gerealiseerd. Bekijk de planning voor een overzicht van de verschillende stappen in het realisatieproces.

 

Restitutie inschrijfgeld Afsluitdijk Open

Lopers die zich hadden ingeschreven voor de Afsluitdijk Open op 4 september 2016 kunnen het volledige inschrijfgeld terugvragen. Het hardloopevenement, waarvoor de Afsluitdijk zou worden afgesloten voor verkeer en opengesteld voor duizenden lopers, werd op het laatste moment afgelast vanwege zeer slechte weersomstandigheden. De veiligheid van de deelnemers kon niet worden gegarandeerd.  

De organisator van het evenement, House of Sports, heeft nu laten weten dat het volledige inschrijfgeld, de kosten voor parkeertickets (uitgegeven via de organisatie) en fan tickets worden vergoed. Lopers kunnen er ook voor kiezen het inschrijfgeld op een 50/50 basis te doneren aan de twee goede doelen die aan het evenement zijn gekoppeld: Spieren voor Spieren en Trombosestichting Nederland. Op www.afsluitdijkopen.nl/restitutie vind je een aanvraagformulier voor restitutie of donatie.

Duizenden lampionnen verlichten de Afsluitdijk

6223 lampionnen hebben de Afsluitdijk vanavond tijdens een unieke actie van KWF Kankerbestrijding van begin tot eind verlicht. Iedere lampion is voorzien van een naam om steun te betuigen aan iedereen die met kanker te maken heeft, ziek is geweest of is overleden aan de gevolgen van deze ziekte. Online konden mensen een lampion bestellen en een persoonlijke boodschap achterlaten. Donateurs van de lampionnen hebben met dit persoonlijke gebaar een bijdrage geleverd aan kankerbestrijding; de opbrengst van deze actie komt ten goede aan nieuwe doorbraken in kankeronderzoek.
 
Er is om een symbolische reden gekozen voor de Afsluitdijk. De dijk heeft een verbindende functie en is daarnaast ook één van de donkerste plaatsen in Nederland. Een 30 kilometer lang lint van 6223 lampionnen zorgde voor een imponerend schouwspel. Samen met De Nieuwe Afsluitdijk heeft KWF een indrukwekkend moment gecreëerd, waar we denken aan iedereen die geraakt is door kanker. Een aantal bekende Vrienden van KWF, zoals Gijs Staverman, Ruud Feltkamp, Mirella van Markus, Fidan Ekiz en Maarten van der Weijden hebben ook een persoonlijke lampion gedoneerd.

Via een livestream op Facebook was de hele verlichting te volgen. Heb je het gemist, kijk het dan hier terug.

190 regionale bedrijven in Bidbook Afsluitdijk

Wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân, heeft op 22 december 2016, het Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) overhandigd aan Rijkswaterstaat. Het doel van het Bidbook is het stimuleren van de inzet van lokale ondernemers bij de versterking van de Afsluitdijk om een impuls te geven aan de regionale economie. Er staan 190 bedrijven in, afkomstig uit de regio rond de Afsluitdijk. Van Friese- en Noord-Hollandse bedrijven uit de grond-, weg- en waterbouw, tot reclame en horecabedrijven.

De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee, maar voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom gaat Rijkswaterstaat de Afsluitdijk versterken.

Economische effecten

Het Bidbook DNA wordt door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld aan belangstellenden voor het contract, dat Rijkswaterstaat in 2018 op de markt brengt. Met het Bidbook worden aannemers die een aanbieding doen, gestimuleerd de regionale economie te betrekken door de inzet van lokale ondernemers. De economische effecten voor de regio kunnen groot zijn. Een analyse van onderzoeksbureau Ecorys laat zien dat het effect voor de regio kan liggen tussen de 200 en 400 tijdelijke banen per jaar. Bij een uitvoeringstermijn van vier jaar gaat het dan om 800 tot 1.600 banen.

Oproep ondernemers Noord-Holland en Fryslân

De drie gemeenten uit het samenwerkingsverband DNA namen het initiatief voor het samenstellen van het Bidbook. Ondernemers uit de regio werden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. “Het resultaat is een mooi overzicht van bedrijven”, aldus wethouder Offinga van de gemeente Súdwest-Fryslân. “Deze bedrijven hebben dankzij hun specialisme, gunstige ligging en goede bereikbaarheid een aantal grote pluspunten.”

Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement) en Lars Teulings, (directeur Productie- en projectmanagement), namen het Bidbook namens Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, in ontvangst. Rijkswaterstaat is blij met het initiatief. “Het Bidbook past in onze visie op samenwerken. Naast het beschikbaar stellen van het Bidbook, besteedt Rijkswaterstaat in het contract ook aandacht aan social return, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen,” aldus Ype Heijsman.

Versterking en vernieuwing

Het Rijk en het regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regionale overheden (DNA) zijn verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken Rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

 

Foto-onderschrift: Overhandiging Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk, aan Rijkswaterstaat. V.r.n.l. Wethouder Offinga, gemeente Súdwest-Fryslân, dhr. Teulings, (directeur Productie- en projectmanagement) Rijkswaterstaat, dhr. Ype Heijsman (directeur netwerkmanagement) Rijkswaterstaat, en wethouder Meskers, gemeente Hollands Kroon.

De Nieuwe Afsluitdijk viert 5 jarig bestaan

Vijf jaar geleden op 23 december 2011 werd de Bestuursovereenkomst “Toekomst Afsluitdijk” ondertekend. Het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) bestaat daarmee nu 5 jaar. In die jaren is al veel bereikt, maar er staat ook nog veel te gebeuren. 

Waar het allemaal begon

Anno 2006 werd bekend dat de Afsluitdijk aan versterking toe was. Vanaf dat moment zijn ideeën ontwikkeld om duurzame energiebronnen te benutten, de waterkwaliteit te verbeteren en de natuurkrachten te leren benutten in plaats van beheersen. Vanaf 2011 gingen de regionale overheden rond de Afsluitdijk de uitwerking van deze uitdagingen aan met het programma De Nieuwe Afsluitdijk. DNA is een samenwerkingsverband van de provincies Noord Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat werken we aan de waterveiligheid en –management op de Afsluitdijk. 

De toekomst

Door invulling te geven aan de ambities op het gebied van economie, ecologie en duurzame energie, draagt DNA bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Daarnaast creëert ze kansen en werkgelegenheid door een:

 • kraamkamer te zijn voor duurzame en innovatieve natuur-, energie- en deltatechnieken
 • visitekaartje te zijn voor UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, Culturele Hoofdstad 2018 en Internationale Waterambitie
 • trekpleister te zijn voor toeristen en recreanten

Inmiddels zijn enkele projecten zoals het Afsluitdijk Wadden Center, Waddenpoort Den Oever en het Off Grid Test Center in uitvoering. Andere projecten naderen deze fase. Hiermee is een groot deel van de projecten uit de Ambitie Agenda Afsluitdijk (2012) opgepakt. Voor de opgave die er nog ligt is het Uitvoeringsplan 2017-2020 opgesteld. Hierover volgt later meer.

Ondernemersbijeenkomsten 23 & 30 januari

De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond internationaal watericoon de Afsluitdijk. Op het gebied van recreatie en toerisme vormt 2018 een magische jaar. In dit jaar is de Afsluitdijk de oprijlaan naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand plaats, en is de uitrol van NBTC’s internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’ waarin de Afsluitdijk een belangrijke rol speelt. Er ontstaat veel reuring rondom de Afsluitdijk, hierdoor ontstaan kansen voor ondernemers uit de regio. 

Om deze kansen optimaal te benutten organiseert De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam twee ondernemersbijeenkomsten: op maandagmiddag 23 januari in Makkum (Fryslân) en maandagmiddag 30 januari in Wieringerwerf (Noord-Holland).

Vermarkten van de Afsluitdijk

De (nieuwe) Afsluitdijk is een trekpleister die de groei van het toerisme naar het Noorden kan stimuleren. Nu al bezoeken zo’n 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland de dijk, zonder dat de Afsluitdijk ooit vermarkt is. De provincies Fryslân en Noord-Holland investeren de komende jaren in de vermarkting van de Afsluitdijk. Het NBTC verzorgt daarnaast de promotie van de Afsluitdijk in het buitenland met 2018 als ‘Jaar van het Water’.

Ondernemersbijeenkomsten

Nu de Afsluitdijk wél wordt vermarkt, is de verwachting dat het aantal bezoeken aanzienlijk gaat stijgen. Een mooi resultaat, maar het uiteindelijke doel is dat de toeristische besteding in de regio toeneemt. Tijdens de ondernemersbijeenkomsten wordt ingegaan op hoe ondernemers hier een rol in kunnen spelen.

Deelnemers kunnen in gesprek met elkaar, maar ook met vertegenwoordigers uit de reisindustrie. Hoe zijn de kansen in het gebied, welke toeristische producten zijn nodig en wat vraagt bijvoorbeeld de cruise- en touroperatormarkt van de lokale ondernemer. Met elkaar moet een aantrekkelijk aanbod voor de toerist worden gemaakt waardoor een bezoek aan de Afsluitdijk langer wordt dan het huidige half uur en resulteert in een langduriger verblijf in het gebied.

Meer informatie over de bijeenkomsten, zie: www.deafsluitdijk.nl/ondernemersbijeenkomsten

Expositie Afsluitdijk in Baggermuseum

Op vrijdag 9 december 2016 is in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht de expositie “Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu” geopend, die in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) tot stand is gekomen. De expositie is geopend door Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, werkzaam bij Rijkswaterstaat en Jan Slagboom, zoon van Teunis Slagboom die als steenzetter aan de dijk heeft gewerkt.

Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu

De tentoonstelling over de Afsluitdijk gaat in op de komende renovatie van de dijk en de plannen op het gebied van natuur, economische ontwikkelingen en duurzame energie. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs een dijk van 32 meter (schaal 1:1.000) aangegeven waar welk plan is bedacht. Conny Dirkzwager, conservator Baggermuseum: ‘Op die manier ervaar je de lengte van de dijk zonder dat je er zelf op staat en ervaar je ook dat er voldoende ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Verder is het principe van de Vismigratierivier uitgewerkt in een fraaie maquette waar twee vrijwilligers met passie aan hebben gewerkt.’

Ook de geschiedenis van de Afsluitdijk wordt in deze expositie in beeld gebracht. Veel
(over)grootvaders uit Sliedrecht zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. ‘Deze steenzetters zijn uniek voor Sliedrecht. Zij verbinden de Afsluitdijk met deze regio,’ aldus Conny Dirkzwager. Oude ansichtkaarten geven een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.

Aanleiding expositie

Rijk en regio werken de komende jaren samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de waterafvoercapaciteit van het IJsselmeer naar de Waddenzee. DNA (de regio) is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie en toerisme. Samen werken het Rijk en DNA aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Meer (praktische) informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van het Nationaal Baggermuseum.

KWS bouwt Waddenbelevingspunt

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever wordt gebouwd in de eerste helft van 2017. De klus is gegund aan KWS infra. Het belevingspunt is één van de tastbare onderdelen van de projecten Waddenpoort Den Oever en Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Op dit punt krijgen bezoekers een uniek zicht op het Werelderfgoed Waddenzee. Ook wordt hier informatie gegeven over de natuur, vogels en de Waddenzee. Daarnaast is deze plek een de donkerste plekken van ons land, wat prachtig is om de sterren te bekijken.

Wethouder Theo Meskers: “Ik ben enorm blij met deze mijlpaal. Dit is een nieuwe stap voorwaarts in de ontwikkeling van Den Oever tot Waddenpoort. Het gemeentebestuur verwacht dat het Waddenbelevingspunt een grote aantrekkingskracht heeft op inwoners van Noord-Holland en op toeristen die onze regio bezoeken. Dat is een impuls voor alle bedrijven in en rond Den Oever die aan de toeristische sector zijn verbonden.”

Vele partijen betrokken bij totstandkoming Waddenbelevingspunt

De omgevingsvergunning voor de bouw van het Waddenpuntbelevingspunt is eerder dit jaar verleend en de financiën zijn rond. Met inzet van de Vogelbescherming en het Waddenfonds (financiering via het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen), Staatbosbeheer (leverancier van het inlands hout uit Petten), de Provincie Noord-Holland (subsidie uitvoeringsprogramma Kust) en De Nieuwe Afsluitdijk (waar Waddenpoort Den Oever onderdeel van is) kan het belevingspunt dan eindelijk gebouwd worden.

KWS Infra bouwt Waddenbelevingspunt

KWS is erin geslaagd om een aanbieding te doen die binnen de begroting past zonder afbreuk te doen aan het ontwerp van het Waddenbelevingspunt. Samen met bedrijf bereiden we de feitelijke plaatsing voor.

Tweede Kamer steunt verbreding sluis

Het verbreden van de sluis en de bruggen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk, kan rekenen op brede steun van de Tweede Kamer. Een motie daartoe is 6 december aangenomen. Met deze motie is € 30 miljoen gereserveerd voor het project. De verbreding van de sluis biedt volgens initiatiefnemers/regionale partijen mogelijkheden voor de scheepsbouw rond het IJsselmeer en volop kansen voor internationale kustvaart (vervoer over water) tussen Nederland en Noord en Noordoost Europa.

Nu de motie is aangenomen, heeft de Tweede Kamer gevraagd om een definitief financieringsvoorstel. Daarvoor voeren initiatiefnemers gesprekken met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast worden subsidies aangevraagd.

Eerder boden belangenorganisaties en vertegenwoordigers van dorpsbelangen uit het Noorden twee petities aan. Een bredere sluis vindt het bedrijfsleven belangrijk: “Het levert ongeveer 2500 banen bij scheepswerven en toeleveranciers op.” Volgens de dorpsbelangen van Makkum, Urk en Vollenhove is dat een uitstekend middel tegen krimp.

Afrit Kornwerderzand 22/23 december afgesloten

Vanaf donderdag 22 december 16:00 uur tot en met vrijdag 23 december 06:00 uur 2016 is de afrit 14a Afsluitdijk naar Kornwerderzand (vanaf de kant van Friesland) afgesloten voor al het verkeer vanwege asfaltwerkzaamheden. De parallelweg blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toegankelijk voor het verkeer.

Verkeersmaatregelen

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van Provincie Fryslân uitgevoerd door Haarsma Infra & Milieu BV te Tjerkwerd. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. J. Vogel van Haarsma Infra & Milieu BV, tel.nr. 06-51483357 / @: j.vogel@haarsmagroep.nl

Vleermuizen houden ook van de Afsluitdijk

Over de hele wereld komen er toeristen naar de Afsluitdijk maar ook vleermuizen leggen duizenden kilometers af om op de Afsluitdijk te komen. Maar hoe kan dat nou want vleermuizen houden toch helemaal niet van water en wind? The Fieldwork Company doet al enige jaren onderzoek naar de vleermuizen op de Afsluitdijk en heeft onlangs gezorgd voor accommodatie voor de vleermuizen op de dijk.

Vleermuizen trekken net als vogels vanuit de Baltische staten en Scandinavië naar Nederland. Ze migreren langs de kust en mijden liever grote wateroppervlakken. Vooral de vrouwtjes maken lange afstanden. De Afsluitdijk ligt in de een trekroute van de trekkende vleermuizen. Op de Afsluitdijk worden ze als het ware bij elkaar getunneld en zijn er soms dan wel honderden tegelijk. Vooral in het voor- en najaar is de Afsluitdijk een populaire locatie in de trekroute maar ook als rustplaats.

Wat doet de The Fieldwork Company?

The Fieldwork Company is een bedrijf dat is gestart in 2010 met dataverzameling binnen ecologische onderzoeken. Ze onderscheiden zich door veel te meten met technologische middelen als camera’s, recorders, telemetrie, drones, etc. Ook op de Afsluitdijk doet deze organisatie al jaren onderzoek en metingen naar vleermuizen. Er was al jaren een vermoeden dat er veel vleermuizen zijn maar inmiddels is dat ook door metingen bevestigd. Naast dat dit een snellere route is komen de beestjes ook af op het grote aantal muggen, dit is hun voedsel. Eén vleermuis pakt als snel enkele duizenden muggen per nacht.

Welke vleermuizen zijn er te vinden op de Afsluitdijk?

De Afsluitdijk is een populaire plek voor een groot aantal soorten vleermuizen. In Nederland komen zo’n 13 verschillende soorten vleermuizen voor, waarvan er tot nu 6 soorten op de Afsluitdijk gesignaleerd zijn. De andere soorten houden meer van een bosrijke omgeving. Een typisch soort die veel op de Afsluitdijk voorkomt is de ruige dwergvleermuis. Een ander vrij zeldzaam soort is de tweekleurige vleermuis. Verder zien we nog de rose vleermuis en de meervleermuis. Deze vier soorten zijn allemaal trekvleermuizen. Daarnaast zijn er ook nog de watervleermuis en de gewone dwergvleermuis.

Wordt er ook iets gedaan voor de vleermuizen?

In verband met het belang van de Afsluitdijk als trekroute voor vleermuizen is er besloten om vleermuiskasten op te hangen op de Afsluitdijk. Dit zijn een soort van vogelhuisjes voor de vleermuizen waarin ze overdag kunnen verblijven of de mannetjes in hun baltsperiode vrouwtjes kunnen aantrekken. Er hangt inmiddels in vrijwel elke boom op Kornwerderzand en Breezanddijk een kastje. Door de vleermuizen in de kasten jaarlijks te tellen kunnen aantallen en trends worden onderzocht.

20161117_141758

Energieproject Blue Energy finalist ‘Nationaal Icoon’

Het bedrijf Redstack is met de technologie Blue Energy, één van de tien finalisten die strijden om de titel van Nationaal Icoon. Elke twee jaar kiest het kabinet drie kandidaten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De tien finalisten zijn in bezit van baanbrekende, innovatieve technologieën in bijvoorbeeld de energie-, voedsel- en watervoorziening, de gezondheidszorg en de mobiliteit. De finalisten presenteerden zich woensdag 7 september 2016 op het ministerie van Economische Zaken.

Blue Energy

Blue Energy staat voor het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Redstack is een innovatief membraan waarmee Blue Energy opgewekt kan worden. Door de concentratieverschillen in het water ontstaat een potentiaalverschil, wat wordt omgezet in stroom en aan het elektriciteitsnet geleverd. Dit wordt al toegepast op de Afsluitdijk. In Breezanddijk draait momenteel een proefinstallatie waarmee Redstack kennis opdoet over deze nieuwe manier van energieopwekking. Redstack wil deze technologie naar de markt brengen.

Vervolg

Uit de ruim zestig hoogwaardige inzendingen koos een jury onder leiding van Hans Wijers de tien finalisten. Het juryrapport wordt eind september 2016, voorgelegd aan de Ministerraad. De Ministerraad besluit welke van de tien finalisten de titel Nationaal Icoon mogen dragen. In oktober 2016 wordt de uitslag van de finale bekend.

Bekijk het artikel ‘Blauwe energie en groen staal’, in de Telegraaf.

Ontwerp Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk bekend

Bouwcombinatie Dijkstra Draisma/ GEAR Architectencombinatie gaat het Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk realiseren. Klaas Kielstra, gedeputeerde Provincie Fryslân en Gea Akkerman, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân hebben vandaag het winnende ontwerp bekend gemaakt.

Vier combinaties van aannemers en architecten zijn na een open aanbestedingsprocedure geselecteerd een ontwerp te maken voor het nieuwe Beleefcentrum op de Afsluitdijk.

De opdracht was het ontwerpen van een gebouw van spectaculaire eenvoud ten behoeve van een educatieve attractie, informatievoorzieningen en horeca, passend bij het karakter van Kornwerderzand en de Afsluitdijk. Het ontwerp van bouwcombinatie Dijkstra Draisma / GEAR Architectencombinatie werd door een beoordelingscommissie als beste beoordeeld.

Ontwerp

Het ontwerp is geïnspireerd op een vorm die in de natuur veel voorkomt, een zeshoek. Dirk Jan de Rouwe van Dijkstra Draisma: “Weinig mensen weten dat het zeshoekige basalt van nature deze vorm al heeft en ook waterschuim heeft deze vorm als je het onder een microscoop bekijkt. Naast de bijzondere vorm scoort het gebouw bijzonder hoog als het gaat om duurzaamheid zowel wat betreft het zeer lage energieverbruik als de gebruikte materialen”.

Het gebouw bevat niet een beleefcentrum maar ís een beleefcentrum; een attractie om bezoekers het verhaal van de dijk te laten beleven. De bezoeker ervaart niet alleen exposities, maar krijgt verschillende panorama’s op het landschap en de dijk cadeau, met als beloning het dak als ultiem uitzichtplatform.

De Afsluitdijk is het toneel van onze strijd tegen het water en staat symbool voor de maakbaarheid van het landschap. De dijk scheidt en verbindt. Het gebouw verbindt zich met deze markante plek vol tegenstelingen en zintuigelijke ervaringen. De half transparante gevel weerspiegelt de omgeving en maakt het gebouw spectaculair, al is ze eenvoudig van vorm.

Planning

Vanaf september wordt gestart met de werkzaamheden om het terrein geschikt te maken. Onder andere de afrit na het viaduct moet worden verlegd. Begin 2017 gaat de bouw van start. In het voorjaar van 2018 gaat het Beleefcentrum open voor het publiek.

 

Bekijk het ontwerp van het Beleefcentrum

Roosegaarde onthult ontwerpen Icoon Afsluitdijk

Rijk en regio versterken iconische waarde van de dijk

In het weekend van 2, 3 en 4 september 2016 toont Daan Roosegaarde met zijn team de eerste werken voor de 32 km lange Afsluitdijk. Ook wordt een tijdelijke expositie geopend waar Roosegaarde de concepten toont voor het hele ontwerp ‘Icoon Afsluitdijk’. In de vroege ochtend van 4 september 2016 vindt vervolgens de “Afsluitdijk Open” plaats: een uniek, éénmalig hardloopevenement waar enkele duizenden hardlopers de zonsopgang in Friesland tegemoet lopen.     

Rijkswaterstaat versterkt de Afsluitdijk de komende jaren om Nederland ook in de toekomst tegen de kracht van het water te beschermen. Er komen onder meer nieuwe keersluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat. Rijk en regio hebben deze gelegenheid aangegrepen om ook andere initiatieven de ruimte te geven. Op en rond de Afsluitdijk worden projecten ontwikkeld op het gebied van recreatie & toerisme, natuurontwikkeling en duurzame energie.

Rijk en regio werken samen met ontwerper en innovator Daan Roosegaarde aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Met een subtiele laag die licht en duisternis en verleden en toekomst met elkaar verbindt, versterkt Roosegaarde de schoonheid van de dijk en maakt hij nieuwe koppelingen tussen mens en landschap. De ontwerpen benadrukken de cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk en dragen bij aan de waarde van de dijk als (internationaal) visitekaartje voor de Nederlandse waterbouw, innovatie en Dutch Design.

Wilt u meer informatie over de ontwerpen van Daan Roosegaarde of de Afsluitdijk Open en de mogelijkheid tot reserveren ga dan naar de projectpagina.

Onderzoek conditie beton spuisluizen

Vanaf donderdag 14 juli 2016 tot het eind van het jaar onderzoekt Rijkswaterstaat de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaats aan de spuisluizen. Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016. Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden door voorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.

Inspecties betonnen objecten

Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste en beweegbare  brugdelen wordt geïnspecteerd. Hierna wordt de omvang van schade en slijtage aan het beton vastgesteld en een herstelaanpak opgesteld. Alle inspecties, zowel boven water als onder water, vinden tussen 14 juli en het einde van dit jaar plaats. Uitzondering hierop zijn de schutsluizen, deze worden vanaf begin volgend jaar geïnspecteerd. Op 14 juli wordt – in verband met het naderende spuiseizoen – begonnen met inspecties onder water van de spuisluiscomplexen. Voor het onder water onderzoek aan de spuisluizen worden de spuikokers drooggezet met behulp van speciale schotten die vanaf het water worden aangevoerd. Dit onderzoek duurt naar verwachting tot 1 september. Indien nodig wordt tot in september doorgegaan met de onder water inspecties van de spuisluizen. Vervolgens vinden de inspecties van de bruggen en het deel boven water van de schut- en spuisluizen plaats.

Hinder wegverkeer

Tijdens het onderzoek is in de periode van 14 juli tot 1 september ongeveer één keer per week over enkele honderden meters slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het wegverkeer. Deze hinder vindt met name ’s nachts plaats.

Ga goed voorbereid op reis: www.rijkswaterstaat.nl.

Hinder langzaam- en fietsverkeer

Het fietsverkeer moet ter hoogte van de werkzaamheden over een smalle fietsstrook passeren. Daarbij maken de twee richtingen gebruik van dezelfde strook. Dit gebeurt om en om onder verkeersbegeleiding. Voetgangers kunnen de werkzaamheden gewoon passeren. Brom- en scootmobielen kunnen dit deel van het fietspad niet passeren. Neem voor meer informatie contact op met 0800-8002. 

De objecten 

De Afsluitdijk telt 25 spuikokers verdeeld over twee complexen. 15 kokers in Den Oever en 10 in Kornwerderzand. De spuisluizen bestaan uit groepen van 5. Per groep worden 2 kokers onderzocht. Dat betekent dat er in totaal 10 spuisluizen geïnspecteerd worden. Het droogzetten en inspecteren van een koker duurt een kleine week. Ook worden de vier bruggen en drie schutsluizen boven de waterlijn onderzocht. De onder water inspecties van de schutsluizen worden begin volgend jaar uitgevoerd.

Droogzetten spuikokers

De kokers worden drooggezet door vanaf de weg en het water schotten aan de IJsselmeer- en de Waddenzeezijde te plaatsen. Vervolgens worden de kokers, die 12 meter breed en 7 meter diep zijn, leeggepompt. Specialisten inspecteren de kokers hierna van binnenuit. De inspectie van een koker duurt circa 1 à 2 dagen. De resterende tijd is nodig voor het droogzetten van de koker.

Functie van spuisluizen

Spuisluizen zorgen ervoor dat overtollig water uit het IJsselmeer in de Waddenzee wordt geloosd en wordt voorkomen dat hoog water van de Waddenzee het IJsselmeer instroomt. Overstromingen worden hierdoor voorkomen. Ook zorgen de spuisluizen voor het peilbeheer van het water op het IJsselmeer en indirect op het Markermeer. In de Afsluitdijk bevinden zich twee spuisluiscomplexen. Het spuisluiscomplex Den Oever bestaat uit drie spuisluizen met elk vijf spuikokers. Het spuisluiscomplex Kornwerderzand bestaat uit twee spuisluizen met eveneens elk vijf spuikokers.

 

Inschrijving Bidbook Afsluitdijk verlengd

De laatste oproep aan ondernemers uit Noord-Holland en Friesland om zich in te schrijven voor het bidbook Afsluitdijk.

De dijkversterking van de Afsluitdijk zorgt voor werkgelegenheid. Tijdelijk zijn er zo’n 8500-8700 mensen nodig om de werkzaamheden uit te voeren. De oproep gaat speciaal uit naar ondernemers in de grond-, weg- en waterbouw, maar ook bakkers, hotels en andere toeleveranciers zijn nodig. Inschrijven voor het bidbook kan nog tot september.

In het bidbook komt een overzicht te staan met de bedrijfsinformatie van de ondernemers. We gaan het bidbook gezamenlijk (gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân, Harlingen) aanbieden aan de hoofdaannemer, zodra Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt wie dit is. Zo ziet de hoofdaannemer in één oogopslag wat de lokale ondernemers kunnen betekenen voor het werk aan de Afsluitdijk.

Schrijf in als ondernemer. Inschrijven kan tot 1 september 2016.

Daan Roosegaarde start eerste fase ‘Icoon Afsluitdijk’

De komende jaren wordt de Afsluitdijk, een monument van wereldformaat, versterkt om Nederland ook in de toekomst tegen de kracht van het water te beschermen. Een bijzonder moment voor Rijk en regio om kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde te vragen ook de iconische waarde van de dijk te verstevigen onder de naam ‘Icoon Afsluitdijk’.

In drie fases nemen Daan Roosegaarde en zijn team van ontwerpers, technici en ontwikkelaars ons de komende jaren mee in ontwerpen die de schoonheid van de 32 kilometer lange Afsluitdijk versterken. Met een subtiele tweede laag van licht en interactie maakt Roosegaarde nieuwe koppelingen tussen mens en landschap van dit unieke Dutch Design uit 1932.

Het eerste weekend van september 2016 markeert Roosegaarde de start van het project ‘Icoon Afsluitdijk’. Hierin staan de rijke geschiedenis en unieke bouw van de Afsluitdijk centraal en wordt de dijk aan de hand van een aantal projecten gevierd. Een van die projecten is de “Windvogel” die Roosegaarde in samenwerking met TU Delft ontwikkelt naar het idee van wijlen Wubbo Ockels om energieopwekkende vliegers te realiseren. Op zondag 4 september maakt de unieke run ‘Afsluitdijk Open’ de dijk toegankelijk voor een nieuw publiek. Voor dag en dauw wordt de dijk teruggegeven aan de mens en starten duizenden hardlopers aan deze pure dijkbelevenis. Ook opent een tijdelijke expositie met een inkijk in de permanente werken van licht en interactie door Roosegaarde die in 2017 de Afsluitdijk versterken.

Zie de trailer op: https://www.studioroosegaarde.net/projects/#icoon-afsluitdijk

 

Over ‘Icoon Afsluitdijk’

Het project is een unieke samenwerking tussen het Rijk en regio, met als doel om de Afsluitdijk nationaal en internationaal op de kaart te zetten als Icoon voor de Nederlandse waterbouw, Dutch design en als platform voor innovatie. Een visitekaartje dat recreatie en toerisme op en rond de Afsluitdijk bevordert en mondiaal kan worden ingezet om te laten zien op welke manier in Nederland wordt gewerkt aan toekomstbestendige oplossingen.

Over Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde staat bekend om zijn sociale ontwerpen en energieke verschijning. Zijn ideologie is “gewoon doen en je intuïtie volgen” in plaats van “ja maar”. Met zijn team van ontwerpers en techneuten werkt hij aan landschappen van de toekomst. Interactie, technologische innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als “techno-poëzie”.

Regionale projecten in contract versterking Afsluitdijk

Rijkswaterstaat neemt regionale projecten op in het contract voor de versterking van de Afsluitdijk. Het gaat om de doorgang door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier, afspraken over duurzame energieprojecten, een recreatief fietspad langs het Wad tussen Zurich en Kornwerderzand en tussen Den Oever en het  Monument. Het laatste project is het opwaarderen van het Monument ‘De Vlieter’.

Tijdens de nationale stuurgroep van 6 juli 2016, zijn vier overeenkomsten officieel vastgelegd en ondertekend. De ondertekening was een mooie mijlpaal, er ging vier jaar voorbereiding aan vooraf. De samenwerking tussen Rijk en het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, heeft daarmee een punt bereikt, waar alle partijen trots op zijn.

Rijkswaterstaat start in het vierde kwartaal van 2016 de aanbesteding, waarin deze contracten zijn opgenomen. Met het ondertekenen van de overeenkomsten komt de realisatie van de regionale projecten dichterbij realisatie. De projecten moeten uiterlijk in 2022 afgerond zijn.

Bekijk ook de andre (regionale) projecten op en rond de Afsluitdijk

Fotobijschrift:
V.l.n.r. Gedeputeerde provincie Fryslân: K. Kielstra, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân: M. Offinga,  wethouder gemeente Hollands Kroon: T. Groot, gedeputeerde provincie Noord-Holland: C. Loggen en directeur-generaal Rijkswaterstaat: dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers, ondertekenen de realisatieovereenkomsten. Wethouder M. le Roy gemeente Harlingen was verhinderd.

Update grootschalige renovatie sluiscomplexen Afsluitdijk

De Afsluitdijk heeft twee sluiscomplexen: de Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. De schut- en spuisluizen zijn gebouwd in 1932 en zijn toe aan onderhoud. De bouwwerken zijn belangrijk voor het waterpeil in het IJsselmeer en voor de scheepvaart van en naar de Waddenzee. Een deel van de renovatie bij de Lorentzsluis is in april dit jaar afgerond.

Renovatie Lorentzcomplex

Het 84-jarige complex was toe aan onderhoud dat eens in de twintig à dertig jaar nodig is. De vervanging van het bedienings- en besturingssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. Zo werd in 2014 en 2015 al mechanisch onderhoud aan de draaibruggen verricht. De vervanging van het bedieningssysteem was nodig om deze veilig te blijven gebruiken. Het nieuwe systeem moet minder storingen opleveren. De renovatie van de sluizen en de vervanging van de houten remming- en geleidewerken voor stalen buizen moet ervoor zorgen dat zowel weg- als scheepvaartverkeer vlot en veilig kan doorstromen. Bovendien zijn de sluisdeuren en het ophangwerk gerenoveerd.

Renovatie Stevincomplex

Bij het Stevincomplex worden van maandag 5 september 2016 tot en met zondag 16 oktober dezelfde werkzaamheden uitgevoerd. Op donderdagavond 14 juli organiseert Rijkswaterstaat een inloopavond voor belangstellenden over de renovatiewerkzaamheden aan en rond het Stevinsluizencomplex in Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk. Deze avond bestaat de mogelijkheid informatie te bekijken en vragen te stellen over de werkzaamheden. Donderdag 14 juli, 19.30-21.30 uur, Van der Valk, Terpstraat 49, Wieringerwerf. Hier vindt u de uitnodiging voor de inloopavond.

Het vernieuwen van remming- en geleidewerken wordt gedurende geheel 2016 uitgevoerd. Dit gebeurt zowel aan het Lorentz- als aan het Stevinsluizencomplex.

Storingen sluizencomplexen

De eerste helft van het jaar zijn de sluizencomplexen van de Afsluitdijk in totaal 17 keer ongepland gestremd geweest. 8 storingen bij het Lorentzsluizencomplex en 9 storingen bij het Stevinsluizencomplex die stremming veroorzaakten. Een flinke toename ten opzichte van 2015. Toen waren er in totaal 8 storingen. Naar aanleiding van deze storingen werden Kamervragen gesteld. De toename is een indicatie voor de noodzaak van de renovaties die dit jaar plaatsvinden. Tijdens de vervanging van het besturings- en bedieningssysteem van de bruggen en sluizen in de Lorentzsluizen is een aantal aandachtspunten geconstateerd. Deze aandachtspunten worden gelijk opgepakt bij de werkzaamheden bij het Stevinsluizencomplex.

Aanpak bij storingen

Rijkswaterstaat neemt tijdelijke maatregelen om storingen te voorkomen dan wel zo snel mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan:

 • Een monteur is 24/7 per dag op de Afsluitdijk beschikbaar op afroep;
 • De bruggen worden eerder gekoeld om uitzetten bij warmte te voorkomen;
 • Extra reserve-onderdelen worden op voorraad gehouden om snel reparaties uit te kunnen voeren.

Veel van de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd, zoals het vervangen van het bedienings- en besturingssysteem, helpen om storingen te voorkomen.

Renovatie gereed voor versterking Afsluitdijk

De werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen. Het onderhoud moet gereed zijn vóór de start van het project versterking Afsluitdijk.

Rondleiding voor Twitteraars

Het twitter-account @RWS_Lorentz werd tijdens de werkzaamheden actief gevoed met informatie over voortgang van de werkzaamheden. Op 26 april kreeg een selecte groep volgers een exclusieve rondleiding. Omgevingsmanager Cecile Haffmans nam de deelnemers mee langs de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd werden. Haffmans: “Ik werd blij van het compliment van een Twitteraar tijdens de rondleiding. Hij waardeerde dat we lieten zien wat we allemaal doen en was onder de indruk van de impact van de werkzaamheden. Een andere volger gaf aan dat hij niet eerder besefte hoe complex het eigenlijk is en dat het toch zo helder uitgelegd werd. Dat compliment steken we mooi in onze zak”.

‘Urker kotter vaart tegen deur Lorentzsluis Afsluitdijk’

Zo luidde de kop van een nieuwsbericht van Omroep Flevoland op 30 april 2016. De werknemers van de aannemer hadden nog maar net hun gereedschap neergelegd toen een Urker kotter tegen de vloeddeur van de net gerenoveerde grote sluis aanvoer. Door de aanvaring was de sluis, na zes weken renovatie, weer afgesloten. Gelukkig werd de reservedeur er snel ingehangen en kon het vaarwegverkeer 3,5 dag later ook weer door de grote sluis.

Leuk om te weten

 • Op 5 april was het TV-programma Goedmorgen Nederland op bezoek bij Rijkswaterstaat in Kornwerderzand om een item te maken over de renovatie van het Lorentzsluizencomplex. Bekijk een van de items: Item GM NL;
 • Volg de renovaties op Twitter: @RWS_Lorentz. Deze gaat in de loop van het jaar over naar de werkzaamheden op het Stevincomplex en is dan te volgen onder @RWS_Stevin;
 • Het Stevin- en het Lorentzcomplex zijn rijksmonumenten;
 • Bij het Lorentz- en Stevincomplex staat nog steeds een douanegebouw. Het is nu niet meer als zodanig in gebruik.

 

Druk bezochte stakeholdersbijeenkomst

Donderdag 14 april was er weer een bijeenkomst voor stakeholders. Ditmaal voor het eerst op de werklocatie van De Nieuwe Afsluitdijk op Kornwerderzand. De opkomst was hoog: rond de 70 deelnemers. De aanwezigen die bestonden uit ondernemers en organisaties die nauw betrokken zijn bij de Afsluitdijk konden gelijk een kijkje nemen in het vernieuwde informatiecentrum dat een dag eerder was geopend.

Doel

Doel van de bijeenkomst was om stakeholders te informeren over de stand van zaken rond de verschillende projecten. In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten was de gehele middag plenair en vonden er dus geen werksessies plaats.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaf een toelichting op de stand van zaken rond het Rijksinpassingsplan. Daarna werd er ingegaan op de volgende fase van het project Afsluitdijk: de aanbesteding en realisatie. Tenslotte heeft Rijkswaterstaat verteld welke werkzaamheden er dit jaar plaatsvinden bij de Lorentzsluizen, waaronder de vervanging van het bediening- en besturingssysteem. Verschillende stakeholders spraken hun tevredenheid uit over de zorgvuldige aanpak tot nu toe met betrekking tot participatie en communicatie. Rijkswaterstaat heeft toegelicht hoe de stakeholders in de vamolgende fase worden betrokken. De presentatie is terug te vinden op de website bij documenten.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk heeft de voortgang van de regionale projecten toegelicht. Een aantal daarvan zijn uitgelicht: de plannen voor het Beleefcentrum, gebiedsontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust, de Waddenzeekust tot en met Harlingen en de Spuistroomcentrale bij Kornwerderzand. De stakeholders waren zeer tevreden over de ontwikkelingen en bijhorende positieve economische effecten voor de regio. Er werd een opmerking geplaatst bij het ambitieniveau rondom zonne-energie, dat te laag zou zijn. Ook voor deze onderwerpen geldt dat de presentaties terug te vinden zijn op de website.

Aanmelden

Wilt u voortaan uitgenodigd worden voor een stakeholdersbijeenkomst? Meld u zich dan aan via info@deafsluitdijk.nl en vermeld daarbij uw gegevens en uw belang en/of interesse.

Pitstop Dutch Solar Challenge op Afsluitdijk

Maandagochtend 4 juli 2016, was de Afsluitdijk het toneel voor een bijzondere karavaan. De zonneboten van de deelnemende teams aan de Dutch Solar Challenge werden in colonne overgebracht van Amsterdam, via de Afsluitdijk, naar Lemmer. Bij Kornwerderzand werd door een deel van de karavaan een pitstop gemaakt. Hier was de ontmoetingsplek waar gedeelde passie voor het opwekken en omzetten van energie uit zon en water samen kwam.

De Afsluitdijk is dé proeftuin voor innovatieve vormen van duurzame energie. Het is een plek waar onder de paraplu van het programma De Nieuwe Afsluitdijk gewerkt wordt aan unieke innovatieve energietechnieken. Zo wordt gebruik gemaakt van de onuitputtelijke kracht van stromend water en als enige plaats in de wereld wordt elektriciteit opgewekt uit de samenkomst van zoet en zout water.

Internationaal vermarkten

Nederland heeft een belangrijke internationale status op het gebied van export van technologie en kennis over waterveiligheid en waterbeheer. Het actuele vraagstuk over nieuwe en duurzame vormen van energie is wereldwijd. Door demonstratieprojecten op de Afsluitdijk te ontwikkelen wordt de kennis en ervaring op dit gebied vergroot. Hoewel de technieken in Nederland op kleine schaal toepasbaar zijn, hebben ze op wereldschaal enorme exportpotentie.

Solar Challenge

De Solar Challenge is een goed voorbeeld van het toepassen van duurzame energie. Tijdens deze race strijden zevenendertig teams, uit binnen- en buitenland, in boten aangedreven op zonne-energie, tegen elkaar. De teams zetten daarbij innovatieve technieken in om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen energie omzetten. Wanneer de zon niet schijnt moeten de boten toch kunnen varen. Dit vraagt om slimme oplossingen en op de juiste manier omgaan met de energievoorraad.

Voor filmbeelden van de colonne zie: https://youtu.be/Al-NxaJP6ow 

Bewoners tevreden over afhandeling zienswijze door Rijkswaterstaat

In het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is ruimte gereserveerd voor een trafostation of een gebouw met technische installaties, schuin achter de woningen aan de Sluismeester A. de Visserstraat in Den Oever. De bewoners maakten zich zorgen over eventueel geluidsoverlast en dienden bij Rijkswaterstaat een zienswijze in.

Antje Ernens is bewoonster van de Sluismeester A. de Visserstraat en voorzitter van de gelijknamige mandeligheid. ‘De afgelopen jaren ben ik regelmatig naar stakeholdersbijeenkomsten geweest om de belangen en zorgen van de bewoners duidelijk naar voren te brengen. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast.’

‘Er is heel goed met onze zienswijze omgegaan’, vertelt Antje. ‘Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van het rapport waren geruststellend. Vast is komen te staan dat ruim aan de wettelijke normen voor geluidsoverlast kan worden voldaan. Bovendien heeft Rijkswaterstaat in een Nota van Antwoord een uitgebreide toelichting gegeven.’

Daarmee zijn de bewoners tevreden. ‘We hebben dan ook geen beroep aangetekend’, zegt Antje. Of het trafostation er uiteindelijk gaat komen, is nog afhankelijk van het ontwerp van de aannemer. Maar de kans daarop is groot. Antje: ‘We maken ons geen zorgen. Als alle afspraken worden nagekomen die we met elkaar hebben gemaakt, moet het goedkomen.’

Afsluitdijk open voor vis

Zaterdag 21 mei was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen. Dit is wel nodig om op te groeien en zich voort te planten. Een slechte visstand heeft een negatieve invloed op het hele ecosysteem, want vis is een belangrijke schakel in de voedselketen. Tijdens de Wereldvismigratiedag, die tweejaarlijks plaatsvindt, is hiervoor aandacht gevraagd. Wereldwijd vonden ruim 400 evenementen plaats. Onder het motto ‘De Afsluitdijk open voor vis’ organiseerden Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en de initiatiefnemers van de Vismigratierivier samen diverse activiteiten.

De Afsluitdijk werd omgedoopt tot Europees hoofdkwartier van de Werelvismigratiedag en vormde daarmee de schakel tussen het hoofdkwartier in Washington DC en alle landen in Europa, waar ook evenementen plaatsvonden.

Opening vismigratiemaatregelen

Zaterdagochtend werd in het Noord-Hollandse Den Oever aandacht geschonken aan de vismigratiemaatregelen. Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland, opende samen met Rob Veenman, hoogheemraad van Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier officieel de vispassage. Een lange buis door de dijk die tussen de 30.000 en 50.000 glasaaltjes per nacht doorlaat. Ook gaf hij het startschot voor het visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer. Theo van de Gazelle: Door slim gebruik te maken van bestaande openingen in de dijk, bijvoorbeeld door de schutsluizen bij Kornwerderzand en Den Oever, ook ’s avonds te bedienen, laten we circa 350 miljoen vissen per jaar door. Dat is belangrijk voor de trekvissen die zout én zoet water nodig hebben. Hoe trots we ook zijn op ons icoon De Afsluitdijk, voor de vis is het een barrière. Daardoor stond tot voor kort één van de voordeuren van Nederland op slot.” Als de Vismigratierivier is aangelegd, waarvan verwacht wordt dat die nog eens 250 miljoen vis per jaar doorlaat, is de Afsluitdijk helemaal open voor vis. Door het treffen van al deze vismigratiemaatregelen, krijgen 600 miljoen vissen weer ruim baan.

Vismigratierivier Afsluitdijk

Het middagprogramma in Kornwerderzand stond in het teken van de Vismigratierivier. Van deze vier kilometer lange rivier die hier wordt aangelegd, zijn de plannen gereed. De Vismigratierivier bootst door zijn lengte, en de geleidelijke overgang tussen zout en zoet water, de natuurlijke situatie voor vissen na. Hierdoor kunnen de sterke én zwakke zwemmers onder de vissen, 24/7 behalve bij extreem hoogwater, 365 dagen per jaar makkelijker heen en weer zwemmen. Bij Kornwerderzand ligt veel meer vis te wachten voor de dijk dan in Den Oever. De Vismigratierivier biedt daarvoor de oplossing. Vanuit Kornwerderzand werd vrijdag contact gelegd met Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân, die naar Washington is afgereisd om de Vismigratierivier internationaal onder de aandacht te brengen. De Vismigratierivier kan een antwoord zijn op de wereldwijde vismigratieproblematiek.  

Virtual Reality-attractie: Duikhelikoptertocht door Vismigratierivier Voorzitter van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, Klaas Kielstra: ,,De Vismigratierivier draagt niet alleen bij aan het herstel van visstanden, het levert als exportproduct ook een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland, en lokaal aan de werkgelegenheid. De Vismigratierivier belooft bovendien een toeristische trekpleister te worden.” In het informatiecentrum op Kornwerderzand, onthulden de jeugdambassadrice van de Vismigratierivier Sophie Reitsma, en provinciale gedeputeerden Klaas Kielstra (Fryslân) en Cees Loggen (Noord-Holland), een Virtual Reality-attractie over de Vismigratierivier. Bezoekers kunnen een duikhelikoptertocht maken door de Vismigratierivier.

Lancering Happy Fish©

Gedeputeerde Kramer lanceerde in Washington ook de Happy Fish (Blije Vis©). Hij deed dit samen met Hannibal Bolton, Assistant Director van Wildlife Sport Fish Restoration Program at US Fish and Wildlife Service. De lancering was de start van de wereldwijde campagne. De Happy Fish is het internationale symbool voor vismigratie. Zaterdagmiddag was het feestelijke startschot voor het online platform ‘Vrienden van de Blije Vis’ (www.blijevis.nl). Nationale viswachter Arjan Postma begeleidde de 120 enthousiastelingen om de contouren van de Blije Vis te vormen op de Afsluitdijk bij het IJsselmeer. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: ,,Dit nieuwe platform zie ik als voeding voor nog meer moois voor vissen en vismigratie. Projecten als de Vismigratierivier geven mij het vertrouwen dat we samen de wereld een stukje beter kunnen maken.” De website is dé plek om meer te weten te komen over vis en vismigratie. Het platform is opgezet door de initiatiefnemers van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Bidbook voor lokale ondernemers

De gemeentes Harlingen, Súdwest-Fryslân en Hollands-Kroon roepen ondernemers uit de regio, onder andere in de grond-weg-en waterbouw, op om zich in te schrijven voor het bidbook De Nieuwe Afsluitdijk.

Voor de werkgelegenheid in Harlingen, Súdwest-Fryslân en Hollands-Kroon is de investering in de Afsluitdijk een prachtige kans. Het effect van de werkzaamheden kan nog gunstiger uitvallen als de lokale ondernemers een deel van het werk aan de Afsluitdijk uit gaan voeren. Daarom wordt in samenwerking met de drie gemeentes een bidbook samengesteld. In het bidbook komt een overzicht te staan met de bedrijfsinformatie van de ondernemers. Zo ziet de hoofdaannemer in een oogopslag wat de lokale ondernemers kunnen betekenen voor het werk aan de Afsluitdijk.

Het bidbook wordt aangeboden aan de hoofdaannemer, zodra Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt wie dit is. Wanneer mogelijk wordt het bidbook al verstrekt tijdens de aanbestedingsprocedure. Het bidbook zal  eind mei klaar zijn.

Ondernemers kunnen zich inschrijven voor het bidbook

 

Beleefcentrum Afsluitdijk gaat door

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hiermee ingestemd. Experience regisseur Bert Kranendonk van Kexcom gaat in samenwerking met Theo op de Hoek van hotel Vigilante Makkum de exploitatie van het Beleefcentrum op zich nemen. Hiervoor is met gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân het contract ondertekend. In 2018 gaat het Beleefcentrum op de Afsluitdijk open voor internationaal publiek.

Keuze voor exploitant

De overheden staan garant voor de realisatie van de bouw van het Beleefcentrum. Voor de exploitatie is de afgelopen periode gezocht naar een exploitant. Dit gebeurde via een openbare aanbesteding. Kexcom in combinatie met de Vigilante uit Makkum kwam daaruit als de beste partij met het meest aansprekende plan.

Beleefcentrum Afsluitdijk

Het Beleefcentrum en de Vismigratierivier zijn een combinatie van educatie en attractie. Met een opening in 2018 past dit centrum uitstekend in het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Ook landelijk is 2018 een bijzonder jaar. Dit omdat dan de Nederland Waterland Campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme centraal staat. De Afsluitdijk is bij uitstek een locatie die groei aan buitenlands toerisme naar het Noorden kan trekken.

Met de realisatie van het Beleefcentrum wordt een werkgelegenheidsimpuls verwacht van 150 tijdelijke arbeidsplaatsen. Als het centrum in gebruik genomen is gaat het om circa 50 structurele arbeidsplaatsen. De totale kosten van het Beleefcentrum zijn 12,3 miljoen. Dit geld is afkomstig van overheden, de postcodeloterij en het Waddenfonds. De toekomstige exploitanten dragen bijna 1 miljoen euro bij.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De aanleg van de Afsluitdijk genereerde veel tijdelijke werkgelegenheid. Met de realisatie van het Beleefcentrum met de Nieuwe Afsluitdijk scheppen we blijvende werkgelegenheid. Echt een impuls voor onze Fryske economie!”

Vervolg

De volgende stap is de selectie van de architect/aannemers combinatie. Hiervoor zijn 4 combinaties geselecteerd. Dit zijn:

 • Dijkstra Draaisma in samenwerking met GEAR architecten;
 • BAM in samenwerking met INBO en ARCADIS;
 • Friso in samenwerking met Paul de Ruiter Architecten;
 • Rottinghuis en bouwbedrijf Lont in samenwerking met Zwarte Hond Architecten.

Juli 2016 wordt de winnende combinatie bekend gemaakt. In 2017 kan dan de bouw van start.

 

21 maart 2016 start werkzaamheden Lorentzsluizencomplex

Rijkswaterstaat voert van 21 maart tot 1 mei 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bedieningssysteem van het Lorentzsluizencomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Scheepvaartverkeer kan deze zes weken niet door de sluis maar kan wel gebruik maken van de Stevinsluis bij Den Oever. Weggebruikers dienen tussen 11 en 15 april rekening te houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

 

Hinder wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 van 11 april tot 15 april 2016 sprake van een rijbaanafzetting. Gedurende deze week wordt het verkeer over één brug geleid en is één rijkstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen door de werkzaamheden aan het sluizencomplex niet gedraaid worden voor scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer beperkt, naar verwachting 5 tot 10 minuten. Ga goed voorbereid op reis: www.vanAnaarBeter.nl.

 

Hinder scheepvaart
De bruggen en sluizen kunnen in de periode dat gewerkt wordt aan het bedieningssysteem niet bediend worden. Er is dan geen scheepvaartverkeer mogelijk door het Lorentzcomplex. Wel blijft het Stevincomplex, aan de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk, beschikbaar gedurende de werkzaamheden. Dit betekent dat er altijd een mogelijkheid is om de Afsluitdijk te passeren. De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Houd hiervoor www.vaarweginformatie.nl in de gaten.

 

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie
Het Lorentzsluizencomplex is 83 jaar oud en heeft groot onderhoud nodig. De vervanging van het bedieningssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. Zo werd in 2015 mechanisch onderhoud aan de draaibruggen gedaan. De vervanging van het elektronische bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Daarnaast worden gedurende het jaar de remming- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen en verbeterd om scheepvaart te blijven faciliteren. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oever tussen 5 september en 16 oktober 2016.

 

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

Werkzaamheden sluiscomplexen in 2016

Rijkswaterstaat gaat eind maart het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vervangen. Vervanging van het systeem is nodig om de bediening van het complex in de toekomst veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. Daarnaast worden bij het sluiscomplex de remmings- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen. De werkzaamheden bij het Lorentzcomplex zijn van 21 maart tot 1 mei 2016.

Eenzelfde soort werkzaamheden worden ook uitgevoerd bij Den Oever, het Stevincomplex aan de Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk. Hier starten de werkzaamheden 5 september 2016. De werkzaamheden bij het Stevincomplex zijn op 16 oktober 2016 afgerond.

Meer informatie vindt u in de factsheet ‘Hinder scheepvaartverkeer bij Lorentzcomplex in 2016’.

 

 

 

Tijdelijk informatiecentrum op Kornwerderzand

In 2007 opende Rijkswaterstaat op Kornwerderzand in het kader van het 75 jarig bestaan van de Afsluitdijk het informatiecentrum ‘Op de Dijk’. Het informatiecentrum is al een aantal jaren niet meer voor publiek geopend. In 2015 hebben De Nieuwe Afsluitdijk (samenwerkingsverband regionale overheden) het pand ingericht als werklocatie en in 2016 gaat het informatiecentrum ook weer tijdelijk open voor publiek. Rijk en regio bereiden dit samen voor. Wilt u meer weten over de historie van de Afsluitdijk, maar vooral ook over de diverse innovatieve projecten waar momenteel volop aan wordt gewerkt? Houd dan de website www.deafsluitdijk.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Nieuw Beleefcentrum in 2018
Het openstellen van informatiecentrum is van tijdelijke aard.  Als icoon van Nederlandse waterbouwkunde trekt de Afsluitdijk jaarlijks ruim 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Om deze bezoekers gastvrij te blijven ontvangen en de vele verhalen op en rond de Afsluitdijk goed te vertellen en te ervaren, zijn er plannen ontwikkeld voor een Beleefcentrum in Kornwerderzand. In maart van dit jaar zal GS van Friesland hierover naar verwachting een besluit nemen. Bij positieve besluitvorming zal het Beleefcentrum begin 2018 haar deuren openen.

Lees hier eerder nieuws over het beleefcentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk vastgesteld

Tussen 2018 en 2022 wordt de Afsluitdijk versterkt. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor op 22 januari het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Om de plannen te kunnen uitvoeren is er ook een Natuurbeschermingswetvergunning en een Flora- en faunawetontheffing nodig. Ook deze zijn vastgesteld.

Omdat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid is het nodig het dijklichaam en de spui- en schutsluizen te versterken. Om het waterpeil van het IJsselmeer ook in de toekomst op orde te kunnen houden wordt ook de capaciteit om water af te voeren vergroot. Rijkswaterstaat bouwt daarvoor pompen in het spuicomplex bij Den Oever.

Het ontwerp voor het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende onderzoeken en vergunningen hebben van 14 mei tot en met 24 juni 2015 ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen, ook is er ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd. De beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Antwoord. De besluiten en de Nota van Antwoord liggen van 9 februari tot en met 22 maart 2016 ter inzage op verschillende locaties in het land.

Belanghebbenden die hun zienswijzen over het ontwerp-rijksinpassingsplan of de andere ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen van 10 februari tot en met 22 maart 2016 beroep instellen tegen het Rijksinpassingsplan, of tegen een ander bovengenoemd besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen. Meer informatie over de procedure? Kijk op www.platformparticipatie.nl

 

 

 

 

.

Herdenking stormvloed 1916

Dit jaar staan we stil bij de stormvloed van 1916 rond de Zuiderzee, precies honderd jaar geleden. In 1916 overstroomden het eiland Marken en grote gedeelten van Noord-Holland. De stormvloed maakte tientallen slachtoffers en richtte een onvoorstelbare schade aan. Om herhaling te voorkomen werden de Zuiderzeewerken ontwikkeld, met als kroon op het werk de aanleg van de Afsluitdijk.

Het hele jaar door zijn er grote en kleine evenementen in Noord- Holland, waarvan de aftrap was op 13 en 14 januari. De Stichting een Dijk van een Kust ondersteunt samen met een tiental partners de vele evenementen die worden georganiseerd door scholen, musea en maatschappelijke organisaties. Op tal van plaatsen waren er in de week van 13 januari herdenkingsbijeenkomsten. In Marken en Andijk werden monumenten onthuld en langs de Noord-Hollandse IJsselmeerkust werden waterwolven in brand gestoken https://vimeo.com/148077797

De media hebben veel aandacht gehad voor de herdenking. Minister Schultz Van Haegen, Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk droegen een steentje bij, door mee te werken aan enkele reportages en interviews. Onze website ging voor een dag ‘half stok’; in zwart-wit.

 Schrijfster Ineke Kraijo presenteerde haar jeugdboek ‘Vechten tegen de golven’ dat zich 100 jaar geleden op Marken en de Zuiderzee afspeelt.

En in het Poldermuseum “Het Grootslag” in Andijk is tot 2 oktober de tentoonstelling Ode (a)an dijk- en waterwerken te zien. De tentoonstelling vertelt over dijk- en waterbeheer in verleden, heden en toekomst. Ook de plannen en innovaties voor de Afsluitdijk worden belicht. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op http://www.waterkustland.nl/

 

 

 

Inloopavond Lorentz sluizencomplex

Inloopavond renovatiewerkzaamheden Lorentz sluizencomplex Kornwerderzand

Rijkswaterstaat organiseert op 29 januari aanstaande een inloopavond voor belangstellenden over de renovatiewerkzaamheden aan en rond het Lorentz sluizencomplex in Kornwerderzand. Dit onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van de spuisluizen en schutsluizen met de bijbehorende bruggen in de snelweg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Datum: vrijdag 29 januari 2016

Tijd: tussen 19.00 en 21.30 uur Locatie: Sluisweg 1a, Kornwerderzand

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden

De renovatieperiode voor de Lorentzsluizen duurt van 21 maart tot 1 mei 2016. Het gaat om groot onderhoud waarbij Rijkswaterstaat meerdere zaken tegelijk aanpakt. Naast het vervangen van het besturingssysteem vernieuwt RWS gedurende 2016 de remming- en geleidewerken. De werkzaamheden vinden zowel aan de Lorentz- als aan de Stevinsluis plaats. Na de zomer is de renovatie van de Stevinsluis aan de beurt.

Stremming voor de scheepvaart

Tijdens de vervanging van het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex zijn de bruggen en sluizen buiten gebruik. Dit betekent dat er in deze periode geen scheepvaart mogelijk is op het Lorentzcomplex.

De vervanging van het bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren.

Tijdens de stremming bij het Lorentzcomplex is het Stevincomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart behoudt dus altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren

Hinder voor het wegverkeer

Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 in week 15 (maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april) sprake van een afzetting. Er is één rijstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen niet gedraaid worden voor de scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer naar verwachting minimaal: 5-10 minuten.

Uitnodiging inloopavond

Lang leve de Afsluitdijk; website ‘half stok’

Op 13 en 14 januari staan we namens De Nieuwe Afsluitdijk stil bij de stormvloed van 1916 rond de Zuiderzee, precies honderd jaar geleden. Ter nagedachtenis hiervan, staat de website ‘half stok’; in zwart-wit.

Het was één van de ergst denkbare overstromingen ooit. Er braken verschillende dijken waardoor meerdere plaatsen in Noord-Holland overstroomden. Er vielen doden, gewonden,  duizenden mensen raakten hun huis kwijt en de economische schade was enorm. Er moest iets gebeuren! Vanaf dat moment kwamen de plannen van de afsluiting van de Zuiderzee in een stroomversnelling!

Inmiddels vinden we de Afsluitdijk de normaalste zaak van de wereld. We rijden er al 80 jaar overheen. Toch is de veiligheid die de Afsluitdijk biedt, en het houden van droge voeten niet vanzelfsprekend. De Afsluitdijk is inmiddels aan onderhoud toe. Deze dijkversterking doet Rijkswaterstaat. Samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, haakt hierop aan door van deze iconische dijk een slimme groene dijk te maken. Programmamanager DNA, Jan Doornbos was dinsdagavond bij Langs de Lijn en Omstreken op Radio 1, om over deze ramp te praten. Hij vertelde ook over de plannen op en rond de Afsluitdijk. Uitzending gemist? Luister het hier terug: http://bit.ly/1Pq37b1 (tijdsbalk vanaf 09.29).

Hier vind je alle activiteiten van de komende tijd specifiek ter nagedachtenis van de ramp. http://www.waterkustland.nl/activiteiten/

Op weg naar een ‘energiedijk’

Het afgelopen jaar is er in Ondernemend Friesland veel aandacht besteed aan De Nieuwe Afsluitdijk. In het laatste artikel van de serie is Douwe Faber aan het woord, directeur van Ekwadraat en trekker van duurzame energieprojecten op de Afsluitdijk. Hij ontfermt zich over enkele belangrijke, ambitieuze projecten op de Afsluitdijk, die allemaal een gemeenschappelijk doel dienen. “We moeten er een echte energiedijk van maken.” Lees het hele verhaal hieronder en bekijk ook de eerder verschenen artikelen uit de serie over De Nieuwe Afsluitdijk. 

Lees hier het laatste artikel van Ondernemend Friesland met Douwe Faber: Nieuwe Afsluitdijk OF8

Lees hier het de hele serie van artikelen over De Nieuwe Afsluitdijk: Nieuwe Afsluitdijk OF 2015

KRW deadlines vismigratie Afsluitdijk gehaald

Bij de Afsluitdijk voerde Rijkswaterstaat een aantal maatregelen uit ter verbetering van de waterkwaliteit. Er is dit jaar een vispassage aangelegd bij Den Oever en er is visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer ingevoerd bij Den Oever en Kornwerderzand. Met deze maatregelen is de Afsluitdijk open gezet voor vis en is de deadline om voor eind 2015 vismigratievoorzieningen te realiseren gehaald. Proeven wijzen uit dat ruim 330 miljoen vissen nu van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer kunnen komen om te paaien of op te groeien.

Om de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater te verbeteren zijn sinds 2000 internationale afspraken van kracht: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hieronder vallen niet alleen de maatregelen ter verbetering van de chemische waterkwaliteit maar ook “herstel leefgebied” en “ruim baan voor vis” maatregelen waarbij barrières voor vis worden weggenomen. Die afspraken hebben geleid tot een groot aantal maatregelen (zie www.rws.nl/krwkaart). Op 22 december 2015 moeten de projecten uit de eerste tranche (van 2009-2015) afgerond zijn.

Ook bij Kornwerderzand stond een vispassage gepland voor de eerste tranche. Vanwege het regionale initiatief voor een vismigratierivier is hiervoor door het ministerie uitstel verleend. De aanleg van vismigratierivier wordt gecombineerd met de versterking van de Afsluitdijk, tussen 2018 en 2022.