Month: maart 2019

Vroege Vogels maakt opnames op Afsluitdijk

Natuur op de Afsluitdijk? Jazeker! Van zeehonden tot vogels en van vissen tot zeldzame planten. Er is heel veel te zien en te vertellen over de flora en fauna op Nederlands bekendste waterkering.

Vroege Vogels, hét natuurprogramma van Nederland, zag dat ook en heeft eind maart twee dagen en nachten doorgebracht op de Afsluitdijk. Presentatoren Milouska Meulens en Menno Bentveld interviewden enkele deskundigen over onder andere de Vismigratierivier en de vogels die in dit gebied leven.

(Voorlopige) Uitzenddatum

Vanaf vrijdag 5 april komen verschillende natuurgebieden in Nederland aan bod in de tv-uitzendingen van Vroege Vogels. De bijzondere uitzending over de Afsluitdijk is te zien op vrijdag 3 mei op NPO 2 om 19:35 uur.

vroege vogels opnames Vogels spotten met presentator Menno Bentveld

opnames vroege vogels Ecoloog Roef Mulder vertelt over eenden bij Makkumer Noordwaard vlakbij de Afsluitdijk

Afsluiting fietspad : update 25 maart

Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk vanaf 1 april voor drie jaar in delen af.  Reden hiervoor is de grootschalige versterking van de dijk. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is de afsluiting helaas noodzakelijk. Voor voetgangers, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer regelen we vervangend vervoer. Het Monument van Dudok, Breezanddijk en Kornwerderzand blijven bereikbaar. 

Veilig werken staat voorop
De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen de kracht van het water. Tot en met 2022 werkt bouwconsortium Levvel in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de dijk. Honderden dijkwerkers gaan de komende jaren aan de slag op een smalle dijk, tussen twee wateren in. De veiligheid voor weggebruikers én voor de mensen die het werk uitvoeren staat voorop bij deze enorme en uitdagende klus.

De werkzaamheden
De dijk wordt circa twee meter hoger, krijgt een nieuwe bekleding en sterkere sluizen. Met twee grote gemalen en extra spuisluizen kunnen we overtollig water uit het IJsselmeer straks sneller afvoeren naar de Waddenzee. De snelweg maken we veiliger met bredere vluchtstroken en een nieuw type geleiderail. Ook maakt Levvel in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk de opening voor de Vismigratierivier en een fietspad met zicht op de Waddenzee. De ruimte rondom het Monument van Dudok wordt opgeknapt en geschikter gemaakt voor bezoekers. En Windpark Fryslân legt stroomkabels onder een deel van het fietspad voor de aanleg van een windpark in het IJsselmeer.

Vervangend vervoer: de Afsluitdijk-fietsbus
Voetgangers, (brom)fietsers en scootmobielen kunnen vanaf 1 april kosteloos gebruik maken van een fietsbus. Deze rijdt dagelijks tussen 08.00 en 19.00 uur.

fietsbus

Bekijk hier de dienstregeling en lees meer over voertuigen met bijzondere afmetingen, groepen en geplande fiets-en of wandeltochten.

Afsluitingen 2019

1 april – 1 juni 2019: Afsluiting fietspad tussen Den Oever en het Monument.

  • Vanaf Noord-Holland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met de fietsbus van Den Oever naar Breezanddijk. Van daaruit kunnen zij weer met eigen vervoer door naar Friesland. De bus stopt voor voetgangers ook bij het Monument. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Vanaf Friesland: Er kan gefietst en gewandeld worden tot aan het Monument. Vanaf het Monument rijdt de bus naar Den Oever.

1 juni tot 1 december 2019: Afsluiting fietspad tussen Den Oever en Kornwerderzand

  • Vanaf Noord-Holland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met een fietsbus van Den Oever naar Kornwerderzand. Van daaruit kunnen zij weer met eigen vervoer door naar Friesland. De bus stopt voor voetgangers bij het Monument en op Breezanddijk. Hier is geen aansluiting op het fietspad.
  • Vanaf Friesland: Voetgangers en (brom)fietsers kunnen met de fietsbus van Kornwerderzand naar Den Oever. De bus stopt voor voetgangers op Breezanddijk en bij het Monument.

Planning afsluiting fietspad

Klik voor de pdf versie > Planning afsluiting fietspad Afsluitdijk 19-22

Fietspad Houtribdijk

Het fietspad op de Houtribdijk, dat is afgesloten wegens werkzaamheden, gaat op 1 juli van dit jaar weer open.

Loket Afsluitdijk

Heb je een vraag of opmerking over de Afsluitdijk? Neem dan contact met ons op via Loket Afsluitdijk, het gezamenlijke meldingenloket van Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en Windpark Fryslân. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl

Afsluiting fietspad Afsluitdijk per 1 april 2019

Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk af van 1 april 2019 tot 1 april 2022 in verband met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. Dit gebeurt afwisselend tussen Den Oever-Breezand en Den Oever-Kornwerderzand. Voor voetgangers en (brom)fietsers wordt vervangend vervoer geregeld.

Veilig werken

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) werkt in opdracht van Rijkswaterstaat tot en met 2022 aan de versterking van de Afsluitdijk. De veiligheid voor weggebruikers én voor de mensen die het werk uitvoeren staat voorop. Om het werk aan de kant van de Waddenzee veilig te kunnen uitvoeren is deze maatregel noodzakelijk.

Afsluitingen 2019

De momenten waarop een deel van het fietspad is afgesloten in 2019 (het overzicht afsluiting fietspad 2020 tot 1 april 2022 volgt later dit jaar):
April-juni: Den Oever – Breezanddijk
Juni-december: Den Oever – Kornwerderzand
December-januari: Den Oever – Breezanddijk
(klik op de afbeelding onderaan dit artikel voor het overzicht in beeld)

Afsluitdijk-fietsbus

Voetgangers en (brom)fietsers kunnen tijdens de afsluiting van het fietspad kosteloos gebruik maken van een fietsbus, daarin kunnen we ook (brom)fietsen vervoeren. De bus rijdt eens per uur. Per bus kunnen ongeveer 15 fietsen en 25 personen worden vervoerd.

Dienstregeling

De dienstregeling maken we voor 1 april bekend via deze website.

Locatie haltes

Bij Den Oever, het Monument, Breezanddijk en Kornwerderzand komen haltes. De exacte locaties van deze haltes maken we voor 1 april bekend.

Minder-validenvoertuigen

Vanwege de afmetingen is het niet mogelijk gesloten minder-validenvoertuigen (bijvoorbeeld een Canta) in de fietsbus te vervoeren. Voor minder-valide gebruikers van een dergelijk voertuig zoeken we per geval in overleg naar een geschikte oplossing. Daarvoor kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk. Open mindervalidenvoertuigen, de zogenaamde scootmobielen, kunnen we wel meenemen in de fietsbus.

Waarom is de afsluiting nodig?

De afsluiting van het fietspad is nodig voor de bouw van extra spuisluizen, pompen en de renovatie van de dammen bij Den Oever. Maar ook voor het veilig aanbrengen van nieuwe bekleding over de hele dijk én voor de renovatie van de spuicomplexen en fietsbruggen. Tegelijkertijd werkt Windpark Fryslân aan de bekabeling van een windmolenpark in het IJsselmeer bij Breezanddijk. Ook hiervoor is het nodig om het fietspad af te sluiten.

Definitieve situatie

Na 1 april 2022 kunt u weer gebruik maken van het bestaande fietspad. Ook komt er over de hele lengte van de Afsluitdijk een nieuw fiets- en wandelpad aan de kant van de Waddenzee. Dit nieuwe pad leggen we de komende jaren aan.

Loket Afsluitdijk

Sinds 1 januari 2019 is er een gezamenlijk Loket Afsluitdijk voor meldingen of vragen over de Afsluitdijk. Dit Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en loket@deafsluitdijk.nl

Oefening: explosieven op de Afsluitdijk

Tijdens graafwerkzaamheden rond de sluis bij Kornwerderzand ontploft een zwaar explosief. Het gevolg: grote ravage, zeker 10 gewonden, lange files op de snelweg en ook het vaarverkeer ligt stil. En er liggen nog meer bommen in de grond… Met dit scenario oefenden Veiligheidsregio Fryslân en Rijkswaterstaat op donderdag 28 februari 2019 op een mistige Afsluitdijk.

Realistisch scenario

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel explosieven in en rond de Afsluitdijk terecht gekomen. Door Rijkswaterstaat is grondig onderzocht waar bommen en granaten zouden kunnen liggen, maar desondanks is het nog best mogelijk dat er bij werkzaamheden op de dijk een explosief wordt aangetroffen. De hulpverleningsdiensten oefenden dit scenario daarom samen met Rijkswaterstaat, waarbij ze voor verschillende dilemma’s kwamen te staan. “Lukt het om alle slachtoffers zo snel mogelijk in veiligheid te brengen zonder daarbij de veiligheid van de hulpverleners in gevaar te brengen?,” vertelt Christiaan Bruggen, oefenleider bij Veiligheidsregio Fryslân. “En is het nodig om voor de ontmanteling van de bom grote verkeersaders af te sluiten, of is dat te vermijden?”

Elkaar weten te vinden en vertrouwen hebben

Het doel van de oefening is om alle plannen van te voren af te stemmen en te beoefenen in de praktijk. Gaat alles werken zoals bedacht en weten partijen elkaar te vinden met de juiste verwachtingen? De oefening is op procedures en procesniveau. Het scenario wordt nagebouwd in een virtuele omgeving en op basis daarvan worden er beslissingen genomen en crisisteams in werking gezet. “Daarna bekijken we wat we kunnen verbeteren en misschien zelfs versimpelen,” aldus Patrick Elferink, oefenleider bij Rijkswaterstaat. “Maar in de voorbereiding hebben we al een mooi resultaat: alle partijen hebben elkaar ontmoet. En dat is zeker ook bij incidenten en crises belangrijk. Elkaar weten te vinden en vertrouwen in elkaars processen.”

Meekijken

Vanuit het Afsluitdijk Wadden Center konden bestuurders van de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân achter de schermen meekijken met de oefening. Ook maakten ze van de gelegenheid gebruik om de onderlinge contacten te verstevigen. Daarnaast hebben de bestuurders verschillende aan dit incident gekoppelde dilemma’s met elkaar besproken.

Succesvolle oefening

Elferink kijkt terug op een geslaagde oefening. “Het is altijd spannend of het scenario goed wordt ontvangen en of het ook realistisch genoeg is. Maar ik kijk daar vol tevredenheid op terug.” Dat wordt volledig beaamd door Bruggen: “De samenwerking verliep heel soepel en er is goed gebruik gemaakt van elkaars expertise. De meeste deelnemers aan de oefening kenden elkaar niet, maar het was net alsof ze al jaren met elkaar werkten. Een compliment voor alle deelnemers!” Ook de deelnemers zelf waren enthousiast. “Het was een mooi scenario en goed om elkaar in zo’n oefening te zien,” vertelt Ingrid Weert, voorlichter bij Brandweer Fryslân. “We hebben elkaar goed ondersteund, echt samengewerkt.”

Versterking van de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan het versterken van de Afsluitdijk. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. De dijk wordt niet veel hoger, wel sterker. Om meer IJsselmeerwater te kunnen afvoeren naar de Waddenzee, komen bij Den Oever extra spuisluizen en worden er pompen ingebouwd. Rijkswaterstaat werkt tot en met 2022 aan de vernieuwing van de Afsluitdijk.

Meer weten?

Wat gebeurt er tijdens een crisis?