Month: januari 2019

Nationale Waterdag: lezing over de Afsluitdijk

Op 7 februari 2019, Nationale Waterdag, worden er landelijk verhalen vertelt over water, en hoe Nederland zich tegen water beschermt. Een dag van bewustwording en vooruitkijken. Het Afsluitdijk Wadden Center organiseert in dit kader een lezing over de Afsluitdijk.

Lezing De Nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt vernieuwd. Benieuwd naar alle werkzaamheden de komende jaren? Tijdens de lezing wordt je bijgepraat over de diverse projecten die de komende jaren op en rond de Afsluitdijk plaatsvinden. De lezing start om 14.00 uur en duurt tot uiterlijk 15.00 uur. Neem hierna direct een kijkje in de beleefexpositie!

Expositie

Ontdekken, beleven en genieten, dat zijn de sleutelwoorden van het Afsluitdijk Wadden Center. Dit beleefcentrum op de Afsluitdijk vertelt het verhaal van (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Je baant je een pad door stormen uit het verleden naar de oplossingen van nu. Wil je met droge voeten het wad ervaren? Ontdek het in de expositie! Verken de plannen voor de Vismigratierivier met een VR bril en vlieg als een grutto over het wad tijdens de Aquavista show. Met de interactieve app 2Discover Guide ontdek je door het scannen van QR codes alle leuke weetjes van de expositie. Smaakt de expositie naar meer? Beleef en geniet op ons dak van het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee in volle glorie. Meer info: www.afsluitdijkwaddencenter.nl

Toegang

De expositie en lezing is gratis, ticket voor Aquavista show € 4,50 per persoon

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de lezing? Wij ontvangen graag uw aanmelding voor maandag 4 februari a.s. via sales@afsluitdijkwaddencenter.nl of bel +31 (0) 515 238 222

Adres: Afsluitdijk 1c, 8752 TP, Kornwerderzand

Nationale Waterdag

Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door één van de grootste overstromingen in de nationale geschiedenis. 66 jaar later, op 1 februari 2019, staan we samen stil. We reflecteren op de gebeurtenissen van ’53, herdenken hen die ons zijn ontvallen en hebben oor voor de verhalen van ooggetuigen. Op 7 februari 2019, Nationale Waterdag, worden er landelijk verhalen verteld over water, en hoe Nederland zich tegen water beschermt. Een dag van bewustwording en vooruitkijken.

Afsluitdijk Wadden Center siert mooiste cover Bouwwereld

De gevel van het Afsluitdijk Wadden Center levert mooie plaatjes op. Zo sierde bovenstaande foto op de cover van het vakblad Bouwwereld 07/08.
De redactie van Bouwwereld vroeg haar lezers, welke cover zij het mooiste in 2018 vonden. De cover met daarop het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand kwam als overtuigende winnaar uit de bus.

Gevel van composiet

Het Afsluitdijk Wadden Center heeft een bijzondere gevel van wit composiet in zeshoekige vormen. De zeshoek is een vorm die in de natuur veel voorkomt. Basalt heeft die vorm, maar ook de bellen van (zeep)schuim en ook water heeft in de vorm van ijs en sneeuw een zeshoekige structuur. Dit zijn allemaal materialen die veel voorkomen in de omgeving van de Afsluitdijk. Gebaseerd op die vorm en materialen is het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center vormgegeven als een op basalt brekende golf met een schuimkop. De overkragende bovenbouw heeft een gevel met witte zeshoeken en staat op een donkere, lage onderbouw.

Lees hier het volledige artikel van Bouwwereld over de gevel van Afsluitdijk Wadden Center.

Project Afsluitdijk ontvangt Duurzaamheidsparel

Op de Infratech-beurs in Ahoy Rotterdam op 15 januari jl. hebben Rijkswaterstaat en Levvel een duurzaamheidsparel ontvangen voor het project Afsluitdijk. Deze parel is een waardering voor projecten die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. De prijs is een initiatief van het samenwerkingsverband duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW).

Begin 2017 is de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend door opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus, in totaal ruim 60 partijen uit de sector. De partijen zijn divers en komen uit de gehele sector, maar ze zijn allen gelijkgestemd. Het is een unieke samenwerking, met als doel het naar een hoger plan tillen van duurzaamheid in de sector. Tijdens Infratech werd project Afsluitdijk in het zonnetje gezet met een duurzaamheidsparel. De prijs werd uitgereikt aan Carlos Mollet (Levvel) en Joost van de Beek (Rijkswaterstaat).

De Afsluitdijk wordt tussen 2019 en 2023 versterkt over de gehele lengte van 32 kilometer. Ook wordt de capaciteit vergroot om overtollig water af te voeren uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Daarvoor worden er extra spuisluizen gemaakt in Den Oever en worden er grote pompen ingebouwd die bij extreem weer grote hoeveelheden water in korte tijd kunnen afvoeren.  

Bij het project Afsluitdijk is op verschillende manieren aandacht besteed aan duurzaamheid. Voor  de speciaal ontwikkelde Levvel-blocs waarmee de dijk wordt versterkt is veel minder beton nodig dan voor vergelijkbaar materiaal voor dijkversterkingen. Dat lijdt tot een CO2-reductie van 54%. Voor het afvoeren van water heeft Levvel een slim ontwerp ontwerp gemaakt: een combinatie van spuien en pompen. Door optimaal gebruik te maken van de getijden worden de pompen alleen ingezet als het echt niet anders kan. Daardoor is er bijna 10x minder stroom nodig dan oorspronkelijk was voorzien. De energie die nodig is wordt lokaal gewonnen met een zonnepark nabij Den Oever. Ook bij aanleg van het tijdelijke kantoor en de fabriek waarin Levvel-blocs worden geproduceerd wordt gebruik gemaakt van principes van (circulair) hergebruik. Ook wil het project een vliegwiel zijn voor de lokale economie en een bijdrage leven aan lokale werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Carlos Mollet: ‘Vanaf begin van het project was duidelijk dat Rijkswaterstaat in dit project duurzaamheid als een van de belangrijkste pijlers zag. We zijn uitgedaagd om tot het uiterste te gaan en om in ons ontwerp duurzaamheid op alle punten mee te nemen. We zijn trots met de waardering die we met deze parel krijgen.’

Joost van de Beek: ‘Met de teams van Levvel en Rijkswaterstaat is afgelopen jaren hard gewerkt aan dit mooie project. Deze parel is een belangrijke waardering voor deze teams. Ik hoop dat we hebben laten zien dat duurzaamheid iets is dat je hier en nu in praktijk kan en moet doen. De aanpak duurzaam GWW heeft ons hierbij heel goed geholpen en kan voor elk project een betekenisvolle rol spelen.’

 

Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen naar de Afsluitdijk. Op Kornwerderzand is het bezoek zelfs vervijfvoudigd. ETFI Stenden University heeft dit in 2018 onderzocht, in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk is mede door de komst van het Afsluitdijk Wadden Center en Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 beter op de kaart gezet. Daarmee is goed ingespeeld op de landelijke groei van toerisme.

De resultaten van het onderzoek zijn op donderdag 17 januari 2019 gepresenteerd tijdens het symposium over het toerisme op de Afsluitdijk. Gedeputeerde Kielstra: “De in 2014 geschatte effecten van investeringen in een toeristische Afsluitdijk zijn realistisch geweest. Meer toeristen betekent meer kansen voor ondernemers in de kop van Noord-Holland en Fryslân. Straks met het fietspad langs de Waddenzee, de Vismigratierivier en het vernieuwde Monument zijn er nog meer mogelijkheden voor verdere groei.”

Onderzoek

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk deed ETFI Stenden University onderzoek naar het toeristisch bezoek aan de Afsluitdijk in 2018. Een vervolg op de nulmeting uit 2014. Bij het Monument en bij Kornwerderzand is het aantal bezoekers geteld en geïnterviewd. De positieve resultaten komen mee door LF2018. Bijna 40% van de bezoekers die van een vakantieadres kwamen verbleven daar mede vanwege Culturele Hoofdstad. Bezoekers komen vooral om te genieten van de omgeving en het uitzicht (64%) en iets te leren over de Afsluitdijk (52%).

Tijdens het symposium hebben ondernemers en overheden samen gesproken over het toerisme in Nederland en op de Afsluitdijk. Samen zochten zij naar hoe de regio nog meer kan profiteren van de groei en het aantal bezoeken aan de Afsluitdijk. De verwachting is dat de landelijke toeristische groei tot 2030 nog verder doorzet.

Resultaten

Lees de resultaten: Toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk

 

Eén gezamenlijk ‘Loket Afsluitdijk’

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen alle meldingen met betrekking tot de Afsluitdijk worden gedaan bij het gezamenlijk Loket Afsluitdijk. Het Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Heeft u een vraag, opmerking of klacht? U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0800 – 6040 of via e-mail
Vanaf 1 februari 2019 sluit ook Windpark Fryslân aan bij dit gezamenlijke meldingenloket.