Month: december 2018

‘Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk’

De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. Hij onderzoekt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk of er bij kennisinstellingen behoefte is voor living lab’s op de Afsluitdijk.

Leren in de praktijk

Simpel gezegd is een living lab een praktijkomgeving waar onderzoek, onderwijs en innovatie gelijktijdig plaatsvinden. “Ik noem het ook wel eens een levend en dynamisch laboratorium”, legt Thijssen uit. “Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgers en andere initiatiefnemers kunnen hierin samenwerken aan concrete maatschappelijke vraagstukken of opdrachten uit het bedrijfsleven. Studenten krijgen zo de kans om in de praktijk te leren. De kennis en ervaring die wordt opgedaan wordt breed gedeeld, zowel  binnen de projecten maar ook met de rest van de wereld. Zo creëer je een unieke situatie die voor alle partijen een toegevoegde waarde heeft en tot innovatie kan leiden.

Living lab op de Afsluitdijk

Thijssen: “De Afsluitdijk is vanwege de wind, het water en de grens tussen zoet en zout water een zeer geschikte locatie om een living lab te maken. We kunnen door het iconische karakter van de Afsluitdijk de wereld tonen hoe we op de Afsluitdijk op een unieke manier klimaatadaptatie benutten als kans voor de regio.
“We onderzoeken nu de bereidheid en de mogelijkheden van kennisinstellingen om verschillende projecten te ontwikkelen op de Afsluitdijk. Hierbij gaat het niet alleen om drijvende zonnepanelen, het opwekken van stroom met turbines in de spuisluizen, de Blue Energy pilot of de Vismigratierivier die hier wordt aangelegd, maar bijvoorbeeld ook de verbinding met bestuurskundige vraagstukken, educatie of kunst.” Een living lab zorgt volgens Thijssen naast het stimuleren van innovatie ook voor samenhang en verbinding met vragen uit de samenleving en tussen lopende projecten in onderzoek en onderwijs. “Kort gezegd willen we nagaan hoe we kennis kunnen borgen en innovatie en samenhang kunnen stimuleren.”

 Doel van het onderzoek

“De Friese Provinciale staten hebben gevraagd om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een living lab op de Afsluitdijk. Projecten in het kader van natuur, duurzaamheid, toerisme en circulaire economie moeten leiden tot de ontwikkeling van kennis en innovatie. Maar studenten moeten ook meer betrokken raken bij dit soort onderzoeken. In de toekomst hopen we dat de rest van de wereld leert van onze living lab-projecten op de Afsluitdijk. Begin 2019 ronden we het verkennend onderzoek af. Aan de hand hiervan wordt bepaald of we verder gaan met een living lab op de Afsluitdijk.”

Serious Request ‘te gast’ op de Afsluitdijk

Het Afsluitdijk Wadden Center stond woensdag 19 december 2018 in het teken van Serious Request. Radio 3FM dj’s Sander en Eva liepen van Vlieland naar Utrecht via de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Een barre tocht met veel wind en kou. De dj’s vertrokken rond 15.00 uur te voet uit Harlingen. Rond 17.30 uur kwamen ze bij het Afsluitdijk Wadden Center aan om op te warmen, uit te rusten, te eten en een geldbedrag voor het goede doel in ontvangst te nemen.

Ondertussen konden bezoekers in het centrum tegen een vergoeding op de foto met de Kerstman, een handtekening van de dj’s krijgen, een plaatje aanvragen, bingo spelen en leuke prijzen winnen. In het restaurant werd warme chocolademelk, glühwein en lekkernijen verkocht, de opbrengsten gingen naar Serious Request. De collega’s van de samenwerkende overheden hebben eveneens gezamenlijk een bijdrage geleverd.

In totaal is een prachtig bedrag van 753,40 euro binnen gehaald voor het goede doel. Dit jaar gaat dat naar reanimatie in Nederland, noodhulp bij oorlog en conflicten en bescherming tegen natuurgeweld. Het thema ‘bescherming tegen natuurgeweld’ paste uitstekend bij de vernieuwing van de Afsluitdijk. Het ingezamelde geld is via een cheque live aangeboden en uitgezonden op radio en tv, waarbij eveneens SBS6 aanwezig was.  

=

Vier zuilen vormen een Quattroblock

Om de Afsluitdijk te versterken wordt onder meer de dijk aan de Waddenzeezijde opnieuw bekleed. Naast het Levvel-bloc, een speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkeld betonnen element, wordt hiervoor gebruik gemaakt van het Quattroblock. Het Quattroblock is een innovatieve steenzetting die voor het eerst wordt toegepast op de Afsluitdijk. Het is een doorontwikkeling van de Basaltonzuil: een 6 tot 9-kantig betonnen element dat het natuursteen basalt nabootst. In vergelijking met alternatieven heeft het Quattroblock in het hele levensduurproces van de winning van het materiaal tot de uiteindelijke sloop – minder effect op het milieu. In totaal wordt 700.000 m2 dijk bekleed met dit type steenbekleding.

Verbinding zorgt voor stabiliteit

Het Quattroblock wordt tussen Den Oever en Kornwerderzand toegepast op het boventalud en tussen Kornwerderzand en de Friese kust op zowel het boven- als ondertalud van de dijk aan Waddenzeezijde. Uiteindelijk wordt 700.000 m2 van het dijklichaam versterkt met deze steenzetting. De naam ontleent zich aan zijn vorm waarbij vier zuilen met elkaar zijn verbonden. Het Quattroblock is op schaal getest in de Deltagoot van Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van waterbouw. De resultaten hebben aangetoond dat het Quattroblock 40% stabieler is dan de bestaande Basaltonzuil. Daardoor kan in het ontwerp van de Afsluitdijk een relatief lage zuilhoogte worden toegepast, wat grote voordelen heeft ten aanzien van onder andere duurzaamheid, kosten en uitvoerbaarheid. Door een afwisselend gebruik van lage en hoge zuilen worden ribbels op het talud gecreëerd, waardoor de overslag van water over de dijk wordt teruggebracht en de kruinverhoging relatief beperkt kan blijven.

250 nieuwe werkplekken voor Levvel

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor de versterking van de Afsluitdijk voor. Op de dijk worden meerdere werkterreinen ingericht en langs de A7 in Den Oever is een tijdelijk kantoor gebouwd. Er komen 250 werkplekken en vierhonderd parkeerplaatsen Bij de bouw van het kantoor is veel aandacht voor duurzaamheid. Vanaf februari/maart 2019 nemen de eerste medewerkers hun intrek in het gebouw.

Duurzaam bouwen begint bij de werkplek

Het kantoor is circulair gebouwd. Bekijk hier de video over de bouwwijze. Dat betekent dat het gebouw na afronding van het project wordt gedemonteerd en dat de onderdelen elders opnieuw worden gebruikt. Voor de verlichting in het gebouw zijn LED-lampen gebruikt en voor de klimaatbeheersing wordt gewerkt met warmtepompen. Op het parkeerterrein is amberkleurige solar LED-verlichting aangebracht met deels amberkleurig licht, waardoor het niet storend is voor de vleermuizen die in de omgeving leven. Het hekwerk, de bestrating en het transformatorstation voor elektriciteit zijn blijvend. Het terrein wordt namelijk na demontage van het kantoor gebruikt voor het zonnepark. De energie die dit park gaat opwekken, compenseert de energie die nodig is voor de pompen in de gemalen die in Den Oever worden gebouwd.

 Hotelschip Zuiderhaven Den Oever

Op vijfhonderd meter afstand van het kantoor, op de Noorderdijkweg in de Zuiderhaven in Wieringerwerf, komt een accommodatieschip te liggen. Honderd kantoor- en bouwplaatsmedewerkers die op grote afstand van de werkzaamheden wonen, kunnen hier overnachten. Vanaf januari 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Er moeten bijvoorbeeld aanmeervoorzieningen komen en aansluitingen op het riool, drinkwater en elektriciteit. Ook wordt het terrein bij het schip zo ingericht dat mensen het schip veilig kunnen bereiken en bevoorraden.

 

 

Onderhoudsteam Levvel aan de slag

Het vervangen van kapotte verlichting langs de weg, het herstellen van de geleiderail na een aanrijding en het op diepte houden van de voorhavens; het is slechts een kleine greep uit de taken die op het bord liggen van het onderhoudsteam van Levvel.

Onderhoudsperiode

Gerard van Urk (werkvoorbereider/uitvoerder) en Peter van der Molen (schouwer) maken beiden deel uit van het onderhoudsteam van bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel). Sinds 12 oktober van dit jaar is Levvel verantwoordelijk voor het onderhoud van de Afsluitdijk en blijft dat tot het jaar 2048.`Dat is nog 25 jaar ná de versterking van de Afsluitdijk, die Levvel tot en met 2022 ook gaat uitvoeren”, legt Van Urk uit. Het is ontzettend belangrijk om nauw contact te hebben met de ontwerpers en de bouwers. Alles wat zij op papier zetten en realiseren moeten wij als onderhoudsteam voor een lange tijd in stand houden.”

Oren en ogen van onderhoudsteam

Sinds 12 oktober controleert Peter van der Molen met een collega-schouwer de situatie op en aan de Afsluitdijk. Peter is via het werkgelegenheidsproject op de Afsluitdijk aan het werk. “Een leek denkt wellicht dat ik als schouwer alleen maar over de Afsluitdijk heen en weer rijd. Maar ik ben voortdurend op zoek naar dingen die om herstel vragen of verbetering nodig hebben. Zo leer je elke vierkante meter van het gebied kennen. Als schouwer ben je eigenlijk de ogen en oren van het onderhoudsteam. Wat wij zien koppelen we aan uitvoerder Gerard terug. Hij besluit hoe het probleem moet worden aangepakt. Soms gaat het om zaken die binnen een kort tijdsbestek opgelost moeten zijn. Als het gaat om kleine en simpele zaken pakken we zelf de gereedschapskist erbij.”

Controles van verlichting en borden

Het werk en de planning van de schouwers wordt bijgehouden in een systeem. Van der Molen: “We lopen onder andere de openbare verlichting en seinen na en controleren de bermen en de verzorgingsplaatsen. Ook de verkeersborden worden regelmatig onder de loep genomen: staan ze nog recht, zijn ze nog reflecterend en niet verbleekt? Het is een enorme waslijst aan zaken die de aandacht vragen.”

Verwachte drukte na stormseizoen

Van Urk: “We ervaren het nog als relatief rustig want in het stormseizoen (oktober – april) mag er niet aan de dijk gewerkt worden. Tot aan de start van de werkzaamheden voor de versterking van de dijk in april 2019 wordt er voornamelijk gewerkt aan het inrichten van de werkterreinen. Na de start wordt het een stuk drukker. Er mag geen rondslingerend bouwafval te vinden zijn en de dijk moet toegankelijk blijven. Voor de gebruikers van de Afsluitdijk, voor het bouwpersoneel maar ook voor de hulpdiensten. De puzzel die nu al uit een heleboel kleine stukjes bestaat, zal daardoor nog net wat ingewikkelder worden. Het is gelukkig wel een heel mooie puzzel.”

Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure

Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd.

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het project Afsluitdijk in maart j.l. gegund. Opdrachtnemer Levvel heeft het ontwerp van de maatregelen aan de Afsluitdijk inmiddels uitgewerkt. Daarbij is gebleken dat de plangrens van het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk uit 2016 (hierna: basisplan) op enkele punten iets te krap is getrokken. Het in het basisplan opgenomen gebied met de bestemming Water – Waterkering is niet overal groot genoeg om een uitvoerbaar ontwerp te maken dat voldoet aan de gestelde eisen voor de waterveiligheid.

Wilt u een zienswijze indienen?

Van dinsdag 18 december 2018 tot en met maandag 28 januari 2019 kunt u een zienswijze indienen over het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u de kennisgeving. Daarin staat op welke manier u een zienswijze kunt indienen en waar u de stukken digitaal en op papier vindt.

Kennisgeving

Afsluiting camperplaats en deel parallelweg A7 Waddenzeezijde

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. Levvel treft voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden waaronder het inrichten van meerdere werkterreinen. Voor de inrichting van een werkterrein bij Kornwerderzand wordt het dagrecreatieterrein (de zogenoemde camperplaatsen) afgesloten van 1 februari 2019 tot 2023 (de hele duur van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk). De aanlandsteiger/laad- en loswal is in deze periode alleen beschikbaar voor de nood- en hulpdiensten. Op het terrein is vanaf 1 februari 2019 een wegsleepregeling van kracht.

Parallelweg A7 Waddenzeezijde gedeeltelijk afgesloten

Van 1 februari tot en met oktober 2019 wordt tussen Kornwerderzand en de Friese kust de buitenbekleding van de Afsluitdijk aan Waddenzeezijde vervangen. Ook wordt hier de kruin van een deel van de dijk verhoogd. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de parallelweg langs de A7 aan Waddenzeezijde tussen het viaduct bij Zurich en de afrit Kornwerderzand afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg langs de A7 aan IJsselmeerzijde. De bushalte ter hoogte van Kornwerderzand blijft beschikbaar.

 

 

Ontmoet DJ’s Sander & Eva in het Afsluitdijk Wadden Center

Inwoners van Fryslân en Noord-Holland, weggebruikers en gezinnen: opgelet. Neem op woensdag 19 december afslag 14 naar Kornwerderzand en help het Afsluitdijk Wadden center om geld in te zamelen voor Serious Request. Op de foto met de Kerstman of een handtekening van de Dj’s, een plaatje aanvragen, cadeautjes en lekker eten en drinken voor jong en oud. Tegelijk kunnen bezoekers de gratis toegankelijke expositie en het unieke uitzicht op het dak beleven. 

De Dj’s vertrekken rond 15:00 te voet uit Harlingen. Naar verwachting arriveren ze rond 18:00 uur in het Afsluitdijk Wadden Center. Het beloofd een gezellige middag en avond te worden waarbij iedereen zoveel mogelijk geld ophaalt voor het goede doel! Een handtekening van de Dj’s of  op de foto met de kerstman en er is een grabbelton met leuke cadeautjes en een bingo voor jong en oud. Het restaurant Skom verkoopt warme chocolademelk, glühwein en andere lekkernijen waarvan de opbrengst naar Serious Request gaat. 

In het Afsluitdijk Wadden Center bezoeken Sander & Eva ook de expositie over de Afsluitdijk. De Afsluitdijk heeft ons jarenlang beschermd tegen het water en wordt vanaf 2019 opnieuw versterkt om een groot deel van Nederland veilig te houden. Benieuwd naar dit mooie gebouw en wat hier te beleven valt? Neem een kijkje en steun tegelijk Sander en Eva met het vervolg van hun wandeling over de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Het ingezamelde geld wordt via een cheque live aangeboden en uitgezonden op radio en tv.

NPO 3FM Serious Request 2018 en het Rode Kruis zetten zich in voor het redden van levens, dit jaar voor de thema’s:  reanimatie in Nederlandbescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. Daarom staat het Afsluitdijk Wadden Center woensdag 19 december in het teken van kerst door leuke acties om zo een steentje bij te dragen aan Serious Request. Het volledige programma kunt u vinden op www.afsluitdijkwaddencenter.nl.