Month: oktober 2018

Chinese vice-gouverneur uit Heilongjiang bezoekt Fryslân

De Chinese vice-gouverneur Sun Dongsheng uit de provincie Heilongjiang brengt samen met een bestuurlijke delegatie vandaag en morgen een bezoek aan Fryslân. Gedeputeerde Klaas Kielstra ontvangt de delegatie bij het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand en in het Princessehof in Leeuwarden.

De contacten komen voort uit eerdere bezoeken die gedeputeerde Kielstra bracht aan onder andere Harbin, de hoofdstad van de provincie Heilongjiang. Hij sprak daar toen met de vice gouverneur over economische samenwerkingsprojecten en nodigde hem uit voor een bezoek in Fryslân. Met dit bezoek worden mogelijkheden voor verdere samenwerking en handel onderzocht met als speerpunten recreatie en toerisme, sport, cultuur en onderwijs.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “We zien een intensivering van onze relatie. Vanuit Harbin komt men hier met hele duidelijke vragen. Chinese sporters uit Harbin die hier trainen is mooi resultaat wat mede door onze inzet tot stand is gekomen.”

 De Chinese delegatie bezoekt woensdag 24 oktober het Thialf stadion in Heerenveen en het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. In Heerenveen ontmoet de delegatie het schaatsteam uit Harbin dat hier op dit moment traint. Verder worden ze door NHL Stenden geïnformeerd over studentenuitwisseling.

Minder hinder door gecombineerde dijkversterking

De 900 meter lange Havendijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De Havendijk is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Daarom versterkt aannemer Van Oord in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk.

Afsluitdijk

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk starten begin volgend jaar, maar een stuk van ongeveer 80 meter dat aansluit op de Havendijk wordt nu alvast meegenomen. De bedrijven en bezoekers van het haventerrein hebben hierdoor maar één keer met een dijkversterking te maken en zullen dus minder hinder ervaren.

Project Havendijk

Met het versterken van de Havendijk worden ook kansen benut om het haventerrein toekomstbestendig te maken. Zo krijgt het haventerrein een nieuw gezicht. De coupure is vernieuwd en daar komt een brug overheen. Op de havenkant van de nieuwe dijk komt een berm en een getrapte bekleding die gebruikt kan worden als tribune. Deze speciaal voor Den Oever ontworpen dijkbekleding heeft een sterk golf-remmend effect, waardoor de dijk niet heel veel hoger hoeft te worden: maximaal 1,5 meter. Deze innovatie is met de bewoners van Den Oever tot stand gekomen. In 2019 is het project afgerond.

Lees meer over de werkzaamheden of bezoek het informatiecentrum in Den Oever. Hier kunt u terecht op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Voorstraat 20 (voormalige Dekamarkt).

Gedrag vissen bij vispassage Den Oever in beeld

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doen zij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage. Dit leverde verrassende beelden op.

Informatie gedrag vissen

De vispassage is een verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, speciaal ontworpen om kleine vissoorten de Afsluitdijk te laten passeren. In 2016 is de passage voor het eerst gemonitord. Hiervoor werd de binnentrekkende vis met netten gevangen. Om de vispassage optimaal in te zetten, is meer informatie nodig over het gedrag van de vissen. Hoe gebruiken ze de vispassage? Wanneer zwemmen ze naar binnen en naar buiten? Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld de pompinstellingen worden geoptimaliseerd.

Met de onderwatercamera lukte het om de vissen goed in beeld te brengen. Dit leverde interessante informatie op. Niet alleen van de glasaal, stekelbaars en botlarve, maar ook van de spiering, pos en de baars.

Projectleider Marianne Greijdanus is enthousiast: ‘Met dit soort beelden kan het gedrag van de vissen worden geanalyseerd. Zo blijkt bijvoorbeeld meer vis door de passage te gaan als het water rustig is en het donker is. ‘De wolhandkrab is de hele dag door te zien. Ook grote vissen als baars en volwassen aal maken dankbaar gebruik van de passage’.

Ruim baan voor vis

De vispassage is een van de vismigratiemaatregelen van Rijkswaterstaat en de Nieuwe Afsluitdijk. Daarnaast wordt visvriendelijk schut- en spuisluisbeheer uitgevoerd en wordt een vismigratierivier aangelegd. Het totaalpakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten voor de Afsluitdijk weer ruim baan krijgen. 

 

De 9 meest gestelde vragen over Blue Energy

U heeft vast wel eens dat blauwe gebouw halverwege de Afsluitdijk zien staan. Vraagt u zich ook wel eens wat daar gebeurt? Dit is de Blue Energy proefinstallatie. Hier wordt getest met het opwekken van energie uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Benieuwd wat Blue Energy is en doet? Lees verder voor de top 9 meest gestelde vragen.
 

1. Wat is Blue Energy?

Blue Energy is een vorm van CO2-vrije en duurzame energie die haar naam dankt aan het feit dat de energie uit water wordt gehaald. Met Blue Energy wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Door het zoute en zoete water langs heel dunne vliezen, membranen genoemd, te voeren ontstaat er een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektrische energie.
 

2. Waar kan Blue Energy worden toegepast?

Blue Energy kan overal worden benut waar zout en zoet water naast elkaar bestaan. Dat is overal waar een rivier in zee uitstroomt. Ook liggen er kansen voor bedrijven en fabrieken die werken met waterstromen met verschillende gehaltes zou, maar ook bijvoorbeeld op plekken in de wereld waar drinkwater wordt gemaakt van zeewater, zoals in het Midden-Oosten
 

3. Is Blue Energy duurzaam?

Jazeker! Blue Energy heeft het voordeel dat het altijd beschikbaar is. Bij zonne-energie kan het voorkomen dat de zon niet schijnt en bij windenergie kan het zijn dat het niet, of te hard, waait. Maar water blijft altijd stromen. Blue Energy is daardoor een erg betrouwbare energiebron en duurzamer dan de meeste andere vormen van duurzame energie. Blue Energy is een duurzame technologie waarmee 24 uur per dag, CO2 vrij energie kan worden opgewekt op plekken waar zout en zoet water aanwezig is.

 

4. Hoelang loopt het Blue Energy project?

Het project is gestart op 26 november 2014. De huidige onderzoeksfase duurt tot halverwege 2019. Naar verwachting wordt de proefinstallatie op Breezanddijk tot eind 2023 voor verdere optimalisatie en andere toepassingen van Blue Energy gebruikt.

 

5. Wat zijn de eerste resultaten van het project?

Sinds de Blue Energy centrale bij Breezanddijk op de Afsluitdijk in gebruik werd genomen, heeft men er enorm veel kennis over het opwekken van ‘blauwe energie’ opgedaan. Van het voorbehandelen van het water, tot het opwekken en leveren van stroom; het hele proces is getest. Ook hebben de betrokken organisaties onderzocht hoe het zit met de levensduur van de techniek en de kosten van Blue Energy. De resultaten zijn positief. Daarom wordt er door de projectpartners gekeken naar de mogelijkheden om een grotere Blue Energy centrale te bouwen. Er kan dan elektriciteit worden geleverd aan bijvoorbeeld het waterschap en een aantal gemeenten.

 

6. Komen er meer Blue Energy centrales in Nederland?

Op dit moment wordt de mogelijkheid van de bouw van een Blue Energy-proefcentrale bij Katwijk onderzocht. Het is zeker het doel om zowel in Nederland als in het buitenland installaties te bouwen. Dat kan wereldwijd op duizenden plaatsen, maar ook in Nederland. Denk aan de rivieren in Zeeland en Zuid-Holland, en aan Friesland en Noordoost-Groningen.

7. Kan ik een rondleiding krijgen?

Het is niet mogelijk om de proefinstallatie te bezoeken. Daarom heeft REDstack, het bedrijf achter Blue Energy, een demonstratiemodel beschikbaar gesteld aan het Afsluitdijk Wadden Center te Kornwerderzand. Zo krijgt de bezoeker toch een indruk van de werking van Blue Energy.

 

8. Ik maak een werkstuk over Blue Energy. Waar kan ik informatie vinden?

De initiatiefnemer van het project Blue Energy, bedrijf REDstack, stelt een informatiepakket beschikbaar. Neem dan contact op met REDstack via info@redstack.nl.

 

9. Ik wil iemand over/van Blue Energy interviewen. Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt hiervoor contact opnemen met REDstack via info@redstack.nl.

 

De Afsluitdijk van . . . Menno Onnes

Strijd tegen plastic troep uit Waddenzee

“Niemandsland, een prachtige leegte; het water en de dijk, schepen die geschut worden en een strook land waar we bramen plukken. Natuur en mensenwerk ontmoeten elkaar hier.” Zo typeert Menno Onnes (63) uit Harlingen Kornwerderzand op de Afsluitdijk. “Het is een fantastische mooie plek om met onze boot te liggen, of met de camper te staan.” Om die plek ook mooi te houden, trekt Onnes op geheel eigen wijze ten strijde tegen de plastic troep in de Waddenzee.

Er drijft een enorme hoeveelheid afval in zee. “Geen gezicht”, zegt Onnes. “Het drijft niet alleen in het water, maar waait ook de dijk op en uiteindelijk de struiken in. Vooral in de winter als het gestormd heeft, brengen de wind en de zee grote hoeveelheden afval naar de Afsluitdijk. Het is vooral veel plastic troep: flesjes, zakken en kunststof touw bijvoorbeeld. Die rommel hoopt zich op langs de dijk ter hoogte van de westelijke strekdam van het spuicomplex Kornwerderzand.”

Continue opruimactie

Jaren geleden startte Onnes geheel op eigen initiatief een continue opruimactie. “Ik ben alle troep die ik vond gaan verzamelen in big bags. Die liet ik daar overigens gewoon staan. Op een gegeven moment – de omgeving was op dat moment best aardig opgeruimd – waren de zakken verdwenen. Toen stond ik wel even te kijken; een groot raadsel. Was alles weer het water ingewaaid? Veel later hoorde ik via via dat het waarschijnlijk een helpende hand is geweest van een aannemer die op de Afsluitdijk werkt. Die heeft het door mij verzamelde afval afgevoerd. Ik heb die aannemer echter nooit gesproken.”

Juttersmuseum

De zee brengt de meest uiteenlopende zaken aan land. “Het komt nogal eens voor dat kunstenaars in de verzamelde rommel rondsnuffelen op zoek naar materiaal om in een object te verwerken. Zelf maak ik er niets mee. Maar ik bewaar wel dingen die ik bijzonder vind, of die een leuk verhaal vertellen. Een boei uit het Caribisch gebied bijvoorbeeld. Die is de halve wereld over geweest. Via internet heb ik precies kunnen achterhalen waar die vandaan komt en wat de functie was. Of – dichter bij huis – een bord uit Engeland dat mensen waarschuwt voor de gevaren van hoogwater. Zo langzamerhand moet ik oppassen dat m’n huis niet teveel verandert in een juttersmuseum.”

Gezamenlijk  werken aan een oplossing

Het meeste afval dat Onnes opruimt vertelt echter niet zo’n leuk verhaal; het afval maakt duidelijk dat we maar klakkeloos rotzooi in zee dumpen en niet zuinig zijn op onze aarde. Als het aan Onnes ligt, krijgt de aandacht voor het afvangen van de troep uit zee op de nieuwe Afsluitdijk mede daarom een extra impuls. Ik ben daarom het gesprek aangegaan met de projectorganisatie van De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat. Zij gaan met elkaar in gesprek om een oplossing voor de troep uit zee mee te nemen in het ontwerp van de Afsluitdijk.

Werkgelegenheid op de Afsluitdijk

Van chauffeur tot administratief medewerker. Aannemerscombinatie Levvel creëert de komende jaren ongeveer 100 werkplekken voor mensen met een uitkering of zonder diploma . Erwin van Riet, projectleider ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’ vertelt hoe de regiegroep de mensen naar de beschikbare werkplekken begeleidt.

Van chauffeur tot administratief medewerker. Aannemerscombinatie Levvel creëert de komende jaren ongeveer 100 werkplekken voor mensen met een uitkering of zonder diploma. Het gaat zowel om kantoorfuncties als uitvoerend en technisch personeel. Het doel is het creëren van duurzame werkgelegenheid: mensen aan het werk helpen én houden. Als dat nodig is, wordt hiervoor begeleiding en opleiding geboden.

Op zoek naar kandidaten

Erwin van Riet, projectleider van de ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’: “De regiegroep schakelt tussen Levvel, gemeenten en UWV in Noord-Holland Noord en Friesland. Levvel heeft aangegeven welke functies in de komende jaren vrijkomen voor kandidaten. Bijvoorbeeld: Levvel heeft over twee maanden een administratief medewerker nodig. Dan hebben wij vier weken de tijd om een kandidaat te vinden uit de bestanden van UWV of gemeenten. Dat kan iemand zijn die langer dan drie maanden werkeloos is, maar ook bijvoorbeeld een voortijdig schoolverlater. Het gaat om mensen met verschillende achtergronden.”

Werkzoekenden informeren

Voor het vinden van geschikte kandidaten werkt de regiegroep intensief samen met gemeenten en UWV-kantoren. Van Riet: “Ook organiseren we gezamenlijk evenementen en activiteiten voor werkzoekenden. Medio september hielden we bijvoorbeeld een bijeenkomst in Den Oever. Hier informeerden we mensen over de kansen die het project Afsluitdijk biedt. Daar kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden op af.”

Meer dan alleen tijdelijk werk

Voor de ‘Regiegroep Afsluitdijk werkt!’ gaat het overigens om meer dan alleen het tijdelijk aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van Riet verduidelijkt: “Vooral het duurzaamheidsaspect is voor ons van belang. We willen voorkomen dat mensen die aan de slag gaan, na het project weer een uitkering aanvragen. Het idee is juist dat zij terugkeren op de arbeidsmarkt en na het project elders aan de slag kunnen.”

Van chauffeur tot administratief medewerker

De functies die Levvel aanbiedt zijn divers, maakt Van Riet duidelijk: “Dat varieert van machinisten en chauffeurs, tot operators voor de fabriek in Harlingen en administratieve functies. We werken aan een planning om helder te krijgen wanneer welke mensen nodig zijn voor bepaalde functies. Dat is afhankelijk van de fase van het project.”

Eerste kandidaten gestart

Inmiddels zijn de eerste kandidaten gestart bij het project. Van Riet: “Een van de functies die we binnen kregen, was die van projectcoördinator. Dit is de persoon die namens de regiegroep schakelt met Levvel. De projectcoördinator maakt het aanbod van vacatures inzichtelijk en voert gesprekken met kandidaten. Voor die functie hebben we dus iemand aangenomen met wie we veel schakelen. En dat gaat heel goed!”

Meer informatie?

Neem dan contact op met het met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord via contact@wsp-nhn.nl of WerkgeversServicepunt Fryslân via WerkgeversServicepunt-Fryslan@uwv.nl. Er is nog geen volgende informatiebijeenkomst gepland. Informatie over beschikbare vacatures wordt ook verspreid via gemeenten en het UWV.

Social return

Op verzoek van De Nieuwe Afsluitdijk (provincies en gemeenten) heeft Rijkswaterstaat bij het op de markt zetten van project Afsluitdijk aandacht gevraagd voor het stimuleren van de regionale economie door middel van social return. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer is gevraagd maatschappelijk iets terug te doen door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier meer in een eerder verschenen artikel.

Seminar Vismigratie 18 oktober a.s.

Op donderdag 18 oktober 2018 wordt op Kornwerderzand een seminar georganiseerd over vismigratie! Een klein, internationaal seminar over kennis en faciliteiten voor vismigratie problemen in de wereld. Er wordt kennis en ervaringen uit verschillende landen gedeeld. U kunt daar bij zijn door een mail te sturen naar e.sibelt@fryslan.frl.

Aanvang programma 18 oktober 13.30 uur

 • Opening 
 • Presentaties
  • De vismigratierivier, Nederland 
  • Ebro project, Spanje
  • Project Iribkibai, Spanje
  • Haringvliet, Nederland 
 • Pauze 
 • Presentaties 
  • De Kier Haringvliet
  • Herintroductie Steur in de Rijn 
  • Visstand ontwikkeling Waddenzee
  • World Fish Migration Foundation over internationale zwemroutes
  • Resultaten Geesthacht vismigratiefaciliteit in de Elbe rivier, Duitsland
 • Discussie met de ruimte over het missen van kennis
 • Veldbezoek: naar sluiscomplex over visvriendelijk sluisbeheer en toekomstige locatie van de Vismigratierivie
 • Einde 18.00 uur

* Het gehele programma is in het Engels.

Locatie

Programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk
Sluisweg 1a
8752 TR Kornwerderzand

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het seminar of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Ester Sibelt: e.sibelt@fryslan.frl