Month: maart 2018

Afsluitdijk Wadden Center geopend

Minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Klaas Kielstra, provincie Fryslân en voorzitter van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, hebben zojuist – donderdag 22 maart – het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand geopend. Het centrum, dat als een schuimkraag op de dijk is gebouwd, is nu klaar om bezoekers vanuit de hele wereld te ontvangen. Het biedt een interactieve beleving van de Afsluitdijk als internationaal toonbeeld van waterbouw en een plek van vele (nieuwe) verhalen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is trots: “Het Afsluitdijk Wadden Center neemt bezoekers mee in de mooie geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, een van de iconen onder de Nederlandse waterwerken. Een inspirerende en leerzame plek voor jong en oud.”

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Ik ben verheugd te zien dat we in korte tijd dit prachtige centrum hebben gerealiseerd. Dit is mogelijk dankzij een goede en intensieve samenwerking tussen overheden, diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit Afsluitdijk Wadden Center geeft een flinke impuls aan de regionale economie aan beide zijden van de dijk. En dat wordt nog beter als in de komende jaren ook de andere geplande projecten van De Nieuwe Afsluitdijk in uitvoering komen.”

Surrounded by water

Voorafgaand aan de openingshandeling zong Iris Kroes samen met brassband De Bazuin uit Oenkerk het lied ‘Surrounded by Water’. Dit tweetalige lied is speciaal gecomponeerd voor Leeuwarden-Fryslân, culturele hoofdstad van Europa. Ook voor LF2018 is de Afsluitdijk de oprijlaan naar Fryslân. Met het gereedkomen van het Afsluitdijk Wadden Center is dit de plek bij uitstek waar mensen, omgeven door water, kennis kunnen maken met de vele verhalen van de Afsluitdijk, de provincie en het achterland.

100 jaar Zuiderzeewet

Met de opening is ook het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet ingeluid. Gedeputeerde Michiel Rijsberman van provincie Flevoland overhandigde aan gedeputeerde Kielstra een replica van de vlag die in 1932 gebruikt is bij het dichten van het laatste gat in de Afsluitdijk.

Publieksdagen 24 en 25 maart

Het Afsluitdijk Wadden Center opent op zaterdag 24 en zondag 25 maart haar deuren voor publiek. Er is tijdens dit weekend een uitgebreid feestelijk programma in en rond het centrum. Je kunt er gratis naar toe. Het reserveren van een ticket is vanwege de verwachtte drukte van belang; www.afsluitdijkwaddencenter.nl/openingsweekend.

Interactieve beleving

Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 gasten uit binnen- en buitenland. Bezoekers kunnen in 10 talen meer te weten te komen over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk. Vele verhalen zijn hier te ontdekken en te beleven, zoals een Stormtheater, een interactief aquarium, de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely en medio 2018 volgt een spectaculaire 4D-show waarbij de bezoeker in een hangglider een unieke vlucht maakt over de omgeving.

Financiering

Provincie Fryslân is opdrachtgever en hoofdfinancier van het Afsluitdijk Wadden Center. Daarnaast waren er financiële bijdragen van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, Nationale Postcode Loterij en de exploitanten. Het gebouw is gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma, GEAR Architecten en ITBB.

De Nieuwe Afsluitdijk

Het project Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken ze aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme. Voor meer informatie over het Afsluitdijk Wadden Center zie www.afsluitdijkwaddencenter.nl

 

Afsluiting voor bouwers Afsluitdijk Wadden Center

Het is bijna zover! Het Afsluitdijk Wadden centrum opent op 24 en 25 maart haar deuren voor het publiek. De afgelopen maanden is er door veel mensen heel veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Tijdens een speciaal opleverfeest werden alle bouwers bedankt voor hun inzet met een ‘Afsluitertje’. Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk, overhandigde het eerste exemplaar aan Bert Kranendonk, een van de exploitanten van het Afsluitdijk Wadden Center.

Afsluitertje

De Afsluitdijk staat momenteel volop in de aandacht. Distilleerderij Trappenburg uit het Friese Pingjum bedacht daarom een nieuwe likorette, het Afsluitertje. Het drankje dat op authentieke en ambachtelijke wijze wordt gestookt is speciaal ontwikkeld voor de te vernieuwen Afsluitdijk.

Openingsweekend

Om de opening te vieren, organiseert het Afsluitdijk Wadden Center een uitgebreid feestelijk programma in samenwerking met De Nieuwe Afsluitdijk en diverse partners op zaterdag 24 en zondag 25 maart. Er is van alles te doen in en rond het centrum. Zo zijn er diverse bootexcursies en zijn er deskundigen aanwezig die jong en oud in lezingen vertellen over vismigratie, de onderwaternatuur en de Afsluitdijk. Ook komen? Meld je aan via de website (gratis tickets), want vol=vol!

 

 

 

Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel

Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group),  BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden starten najaar 2018 en zullen eind 2022 zijn afgerond. De opdracht vertegenwoordigt een netto-contante waarde van circa € 550 miljoen.

Levvel is bij het ontwerp uitgegaan van het beheersen van risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie. Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik volgens het principe: “Spuien als het kan, pompen als het moet”. Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Voor de bouw van de nieuwe pompen en de extra spuicapaciteit blijven de bestaande monumentale Spuisluizen in Den Oever volledig intact en worden zij gerenoveerd. Levvel versterkt de dijk met innovatieve betonnen elementen. Het innovatieve karakter van het project komt onder meer tot uitdrukking in een hoogwaterkering van vezelversterkte kunststof in de Vismigratierivier . Daarnaast wordt de snelweg A7 veiliger door de verbreding van de vluchtstroken. Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige lengte van de Afsluitdijk, ecologische voorzieningen langs de dijk en visvriendelijke pompen.

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Rijkswaterstaat verheugt zich op de samenwerking met Levvel. Levvel heeft een slim en robuust ontwerp gemaakt dat het erfgoed van Lely eer aandoet.” 

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV). EMVI-BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen o.a. beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’, ‘tevreden omgeving’ en de beheersing van enkele technische risico’s.

Namens het consortium zegt Pieter van Oord, CEO Van Oord:  “Als consortium zijn wij zeer verheugd met het verwerven van deze opdracht. Het is een eer te mogen bijdragen aan dit unieke project, dat al sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming beschermt. Na oplevering van de versterkte Afsluitdijk, beschikt Nederland opnieuw over een iconisch project als bewijs van het innovatieve karakter van de Nederlandse (water)bouw.”

Toonbeeld

De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. De 32 kilometer lange dam beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk, vergroot de spuicapaciteit en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee.  In opdracht van regionale overheden, samenwerkend onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk worden ook enkele regionale ambities uitgevoerd. Er zullen onder meer een coupure voor de Vismigratierivier en een fietspad aan de kant van de Waddenzee worden aangelegd. De ingenieurs van nu bouwen op eigentijdse wijze voort op de nalatenschap van Lely met behoud van de unieke kwaliteiten: de Afsluitdijk gaat de 21e eeuw in als vernieuwd toonbeeld voor de Nederlandse waterbouw.

De Afsluitdijk van… Rik Siebers

‘De Afsluitdijk is een barrière tussen twee werelden en dat maakt het zo interessant. Aan de ene kant de zoute Waddenzee en aan de andere kant het zoete IJsselmeer. Door het verschil tussen zoet en zout kun je stroom opwekken: Blue Energy. Er zit enorm veel energie in die watermassa’s; schoon en altijd beschikbaar.’

‘Op de dijk, zie je aan de ene kant de zoute Waddenzee en aan de andere kant het zoete IJsselmeer. Je voelt de energie in die watermassa’s. Geweldig dat je die energie kunt oogsten; schoon en altijd beschikbaar. Als zout en zoet water samenkomen, is dat een bron van energie die voor heel veel mensen op de wereld beschikbaar is. Ook voor nuchtere technici, zoals ik, is dat een heel mooie en waardevolle gedachte.’

Afhankelijk van de natuur

‘Onze testlocatie bij Breezanddijk op de Afsluitdijk is een prachtige plek ‘midden op het water’. Op de Afsluitdijk kunnen we Blue Energy buiten en onder veel verschillende omstandigheden testen. Nergens anders ter wereld gebeurt dat. Kunnen we hier met het water uit de Waddenzee en het IJsselmeer elektriciteit opwekken? In een laboratorium hebben we alles zelf in de hand. Op de Afsluitdijk heb je te maken met de elementen en de weerbarstigheid van de natuur. Daar leren we elke dag heel veel van.’

Kraamkamer voor nieuwe vormen van energieopwekking

‘De Afsluitdijk heeft Nederland veel veiliger gemaakt en ook een ander aanzien gegeven. Nu kan de Afsluitdijk ook een rol spelen in het duurzaam maken van het energielandschap. Duurzame energie is op haar beurt ook weer belangrijk voor de veiligheid. Door minder broeikasgassen uit te stoten gaan we namelijk de stijging van de zeespiegel tegen. Op de Afsluitdijk komt dat allemaal samen.’

Lasers en spiegels meten beweging sluizen bij Kornwerderzand

Rijkwaterstaat meet hoe het spuisluizencomplex bij Kornwerderzand beweegt. ‘Dat is niet iets om van te schrikken’, zegt Edu van Schaik van Rijkswaterstaat. ‘Het gaat om ‘natuurlijke’ bewegingen als gevolg van bijvoorbeeld eb en vloed, hoge waterstand bij storm en temperatuursinvloeden.’ Het onderzoek vindt plaats ter voorbereiding van de versterking van de Afsluitdijk.

De meetgegevens zijn nodig om te bepalen hoeveel de spuisluis bij een extreme storm mag bewegen zonder dat er schade aan het spuicomplex ontstaat, maakt Van Schaik duidelijk. Het meetprogramma neemt in totaal negen maanden in beslag. Tegen de zomer van dit jaar is het afgerond.

‘Het spuisluizencomplex bij Kornwerderzand is 85 jaar oud en we weten niet precies hoe sterk de houten paalfundering nog is’, vertelt Van Schaik. Om het geheel te versterken, gaat de aannemer daarom straks tegen de fundering van de spuisluizen een zogeheten stabiliteitsconstructie bouwen. Van Schaik: ‘Dat moet een heel sterke constructie zijn, die zorgt dat de spuisluis ook in de toekomst op z’n plek blijft onder het geweld van zeer extreme stormen. Een van de eisen die we daarom stellen, is dat die nieuwe constructie ervoor zorgt dat het spuisluizencomplex onder die extreme omstandigheden maar een heel klein beetje kan bewegen. Maximaal enkele centimeters. Die eis hebben we gesteld op basis van berekeningen. Met de resultaten uit het meetprogramma willen we de berekeningen toetsen aan de praktijk.’

Meten met lasers en spiegels

‘Om de bewegingen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld eb en vloed te meten, maken we gebruik van zogeheten tachymeters’, vertelt Van Schaik. ‘Dat zijn apparaten die een laserstraal uitzenden naar een spiegel dat het laserlicht ook weer terugkaatst. De spiegels staan op vaste punten in de omgeving en op de te meten punten van de spuisluizen. Daardoor is het mogelijk de verplaatsingen van het sluizencomplex heel nauwkeurig in kaart te brengen. Elk kwartier worden metingen verricht – dag en nacht. Bovendien worden de gegevens direct gekoppeld aan de omstandigheden: stormt het, is het eb of is het vloed, wat is de temperatuur, en wat is de windrichting? We zien dus alle externe invloeden direct terug.’

Trillingen

Naast het meten van de bewegingen bij Kornwerderzand vinden op diverse plekken op de Afsluitdijk trillingsmetingen plaats. ‘We willen op deze plekken voorafgaand aan de bouw van de stabiliteitsconstructie en de nieuwe keersluizen bij Den Oever en Kornwerderzand trillingen monitoren. Als de aannemer straks aan het werk gaat, veroorzaken zijn werkzaamheden ook trillingen. Wij willen niet dat die extra trillingen leiden tot storingen van – of zelfs schade aan – de bestaande objecten. Daarom eisen we van de aannemer dat hij maar een beperkte hoeveelheid extra trillingen veroorzaakt. Maar om dat te kunnen doen, moeten we eerst weten welke trillingen er nu al optreden bij dagelijks gebruik en onder dagelijkse omstandigheden.’