Month: februari 2018

Voorlopige gunning versterking Afsluitdijk

Rijkswaterstaat is voornemens de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de waterafvoercapaciteit te gunnen aan Levvel B.V. i.o.. Een combinatie BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. / Van Oord Aberdeen Infrastructure Partners B.V. / RebelValley B.V. wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, en voorfinancieren van het project. Daarnaast wordt deze combinatie verantwoordelijk voor het onderhoud gedurende 25 jaar. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2018. In 2022 worden de werkzaamheden afgerond.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen o.a. beoordeeld op de criteria ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’ en ‘tevreden omgeving’.

Proces

In december 2017 deden drie consortia hun aanbiedingen. Na de voorlopige gunning, die op 22 februari aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken. 

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In het contract is ook een aantal ambities opgenomen van De Nieuwe Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk wordt onder meer de coupure voor de Vismigratierivier aangelegd en een fietspad aan de kant van de Waddenzee.

Opening Afsluitdijk Wadden Center

Een jaar geleden werd begonnen met de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. Na een voortvarende bouwperiode is het nu bijna klaar om bezoekers vanuit de hele wereld te ontvangen. Op donderdag 22 maart a.s. wordt het Afsluitdijk Wadden Center officieel met alle samenwerkende partijen feestelijk geopend! 

Publieksweekend 24 en 25 maart

Vanaf zaterdag 24 maart is het centrum open voor publiek en worden er in het weekend van 24/25 maart allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Tijdens dit openingsweekend is er van alles te doen in en rond het Afsluitdijk Wadden Center. Zo worden er verschillende bootexcursies georganiseerd. Wil jij als eerste een kijkje nemen in het Afsluitdijk Wadden Center? Meld je dan snel aan voor de openingsdagen via www.afsluitdijkwaddencenter.nl/openingsweekend. Want vol = vol!

Financiering

Provincie Fryslân is initiator, opdrachtgever en hoofdfinancier van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Bert Kranendonk en op de Theo op de Hoek mee.

5 miljoen voor laatste kilometer Vismigratierivier

Na Eastermar kwam Gaston 8 februari weer naar Fryslân. In Harlingen kreeg de Waddenvereniging een cheque van ruim 5 miljoen van de Nationale Postcode Loterij. Dat geld is bestemd voor de laatste kilometer van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk. De Waddenvereniging is één van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier.
 
De Afsluitdijk open voor vis
Met de Vismigratierivier kunnen vissen straks weer van de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen en andersom. Want bepaalde vissoorten hebben zoet én zout water nodig om op te groeien en zich voort te planten.
De Vismigratierivier is een ecoduct dwars door de Afsluitdijk met een lengte van vier kilometer. Door de lengte van de rivier kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water. Dit is uniek in de wereld.
 
Samenwerking
De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Stichting het Blauwe Hart en netVISwerk zijn de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. Begin 2019 start De Nieuwe Afsluitdijk met de bouw van de rivier. Rijkswaterstaat maakt de opening in de dijk. DNA is een samenwerking van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. In 2022 moet de Vismigratierivier zowel voor de vissen als voor publiek toegankelijk zijn.