Month: december 2017

Afsluitdijk Wadden Center volgens planning opgeleverd

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft 20 december 2017 het Afsluitdijk Wadden Center volgens planning opgeleverd aan opdrachtgever provincie Fryslân. Dit betekent dat het gebouw nu gereed is. De komende tijd wordt nog doorgewerkt aan de inrichting. De officiële opening van het Afsluitdijk Wadden Center is op donderdag 22 maart.

“We zijn weer een stap dichterbij de opening. Er moet nog veel gebeuren voor we klaar zijn om het publiek te ontvangen, maar in maart staat hier een prachtig centrum waar bezoekers uit binnen- en buitenland de verhalen rondom de Afsluitdijk en de Wadden kunnen beleven” aldus een tevreden gedeputeerde Klaas Kielstra.

Bouw geheel volgens planning

Dirk Jan de Rouwe van Bouwgroep Dijkstra Draisma, “Het is voor ons bijna jammer dat zo’n uniek project op zo’n bijzondere plek klaar is. In samenwerking met GEAR architecten hebben we tijdens de bouw regelmatig rondleidingen mogen geven, onder andere aan omwonenden en scholen. Dat iedereen er straks naar toe kan, is natuurlijk waar we al die weken samen naartoe hebben gewerkt. Het is een paradepaardje voor de provincie, maar ook voor onszelf”.

Opening maart 2018

Exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek nemen vanaf januari de inrichting voor hun rekening. Op 22 maart 2018 is de officiële opening van het Afsluitdijk Wadden Center, vanaf 24 maart is het centrum open voor het publiek.

Afsluitdijk Wadden Center

In het Afsluitdijk Wadden Center krijgen bezoekers een totaalbeleving van de Afsluitdijk. Beelden en beleving vertellen hier het verhaal van de geschiedenis en toekomst van de dijk, de Vismigratierivier, UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en het IJsselmeer. Doel van het project is het versterken van de toeristisch-economische structuur door ontwikkeling van de Afsluitdijk, als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Naar verwachting trekt het centrum straks 60 tot 100 duizend bezoekers per jaar.

Financiering

Provincie Fryslân is initiator, opdrachtgever en hoofdfinancier van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en op de Hoek mee.

De Afsluitdijk van… Herman Bodde

‘Ver vooruitkijken en voortdurend keuzes maken’

Harm Bodde van Rijkswaterstaat is sinds 1990 sluismeester op de Afsluitdijk, standplaats Den Oever. Hij leidt het weg- en scheepvaartverkeer veilig in goede banen. Daar komt veel meer bij kijken dan het enkel en alleen bedienen van de bruggen en sluizen.
 
‘Als sluismeester lever je ook een bijdrage aan de informatievoorziening voor zowel het weg-, als het scheepvaartverkeer’, maakt Bodde duidelijk. ‘Het doorgeven van stremmingen en het invoeren van de gegevens in het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart zijn daar voorbeelden van. Daarnaast ben ik de contactpersoon voor aannemers die op de sluis aan het werk zijn. En ik verleen hulp bij incidenten op de weg.’ Bodde is ook havenmeester van de voorhavens bij brug en sluis. Bodde: ‘Als je het heel kort samenvat, houd ik me bezig met alles wat te maken heeft met wind, water, weg, scheepvaart en wegverkeer.’
 
Afwegingen maken
Om het werk goed te kunnen doen, is de sluismeester continu bezig met het maken van afwegingen. ‘Tussen de verschillende belangen van het weg- en scheepvaartverkeer bijvoorbeeld. De interliner moet volgens de dienstregeling kunnen rijden en niet voor een gesloten brug komen te staan. En als ik een aantal vrachtwagens zie aankomen, wacht ik – als het kan – nog even met het draaien van de brug. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de schepen. Mosselvissers kun je niet lang laten wachten; zij moeten hun lading snel kunnen lossen.  Ook het getij speelt een rol in combinatie met de diepgang van de schepen die veilig over het wad heen moeten. En als het hard waait, dan kun je grotere schepen maar moeilijk stil houden voor de brug. We willen niemand laten wachten, maar het is eenvoudigweg niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet je zeer ver vooruitkijken en kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden.’
 
Wegverkeer
Soms klagen automobilisten dat zij zowel in Den Oever als in Kornwerderzand voor een gesloten brug staan. ‘Dat is inderdaad vervelend’, zegt Bodde, ‘ik houd zelf ook niet van wachten voor een gesloten brug. Maar het is eenvoudigweg niet mogelijk om de brugdraaiingen zo op elkaar af te stemmen dat auto’s altijd vrije doorgang hebben. Dan komt de beroepsvaart weer in de knel.’ Een ander veelgehoord commentaar is dat de brug tijdens de spits vaak open is. ‘Ook dat doen we uiteraard niet om de weggebruikers te pesten. De recreatievaart laten we maar één keer per uur door. Bij de beroepsvaart ligt dat anders. Dat heeft te maken met de laad- en losafspraken van de schippers, of met lading die kan bederven. We proberen zoveel mogelijk economische schade te voorkomen en tegelijkertijd aan de wensen en behoeften van alle gebruikers tegemoet te komen.’ Soms gooien storingen roet in het eten. Bijvoorbeeld afgelopen zomer, doordat het brugdek uitzet door de hitte. Bodde: Als Rijkswaterstaat zoeken we dan intensief naar een oplossing. In 2018 voeren we diverse werkzaamheden uit aan de brug bij Kornwerderzand,  die werkzaamheden moeten storingen zoveel mogelijk voorkomen.’

Plaatsing Waddenbelevingspunt

Het Waddenbelevingspunt is bijna klaar om geplaatst te worden in Den Oever. Op dit moment legt KWS/VSF (VolkerWessels) de laatste hand aan het uitkijkpunt, waarna het per schip naar Den Oever wordt vervoerd. De plaatsing en montage vindt naar verwachting plaats tussen 19 en 22 december.

Voelen en beleven

 Het uitkijkpunt, dat geplaatst wordt in de Waddenhaven, is voor iedereen die het Unesco Werelderfgoed Waddenzee wil voelen en beleven. Het is ook een goede plek om vogels te spotten.

Samenwerkende partijen

Het Waddenbelevingspunt is ontwikkeld met inzet van veel partijen waaronder De Nieuwe Afsluitdijk en met financiële ondersteuning van Vogelbescherming Nederland, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en Staatsbosbeheer. Het ontwerp is van Knevel Architecten uit Amsterdam en de productie en plaatsing is in handen van KWS/VSF (VolkerWessels). Het object is een belangrijke schakel in het programma Waddenpoort Den Oever dat als doel de versterking van de economie van Den Oever heeft.

Plaatsing

 Bij windkracht 6 en harder wordt de plaatsing uitgesteld. Op dat moment is het namelijk niet veilig om het bouwwerk te plaatsen. Het gebied rondom het Waddenbelevingspunt is tijdens de plaatsing niet toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen de bouw bekijken vanaf de Havenkade in Den Oever.

Opening Waddenbelevingspunt
In het voorjaar van 2018 wordt het Waddenbelevingspunt officieel geopend.

Onderwaterleven Vismigratierivier straks beleefbaar voor publiek

Een beleving toevoegen aan de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, dat was de opdracht van de initiatiefnemers de Vismigratierivier en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens (bureau SLeM) vertaalde dit naar een beleefconcept. Bezoekers en toeristen beleven het onbekende verhaal van migrerende vissen vanuit verschillende invalshoeken. De Blije Vis wordt hierbij ingezet als verhalenverteller. De vissen worden weer blij, omdat ze heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, dat is de kern van het verhaal. Het beleefconcept is op 12 december op Kornwerderzand gepresenteerd en is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
 
De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor de trekvissen weer 24/7 en 365 dagen per jaar heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De Vismigratierivier werkt aan natuurherstel en geeft een impuls aan de recreatieve ontwikkeling van de Afsluitdijk en Kornwerderzand.
 
Verbeelding

Om de trekroute van vissen voor een breed publiek zo goed mogelijk zichtbaar te maken heeft Bruno Doedens een beleefconcept ontwikkeld om het onzichtbare zichtbaar te maken. Het plan bestaat uit vier onderdelen: de coupure oftewel het ‘gat in de Afsluitdijk, twee kazematten, het Blije Vissen-veld en de tijdkijkers (verrekijkers waarmee je terug in de tijd gaat). Alle vier belangrijk voor het overbrengen van het verhaal van de Vismigratierivier.

De coupure vertelt samen met twee beschikbaar gestelde kazematten (bunkers) het verhaal van de twaalf vis-doelsoorten en het belang van natuurherstel. De installatie van Blije Vissen maakt de eb- en vloed beweging van de Vismigratierivier zichtbaar. De tijdkijkers laten de ontwikkeling van de afgelopen eeuwen van het landschap in Noord-Nederland zien. Deze worden geplaatst in het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand, dat in maart 2018 haar deuren opent. 

(Nog) geen Europese subsidie voor sluis

De aangevraagde subsidie voor het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand is niet toegekend. Het gaat om een bedrag van 26,5 miljoen. Als reden is genoemd dat de link met de Europese binnenvaart niet helder genoeg is.

Alternatieven

Dit betekent niet dat het project wordt stop gezet. De samenwerkende overheden kijken nu naar alternatieven voor financiering. Mogelijk dienen zij in februari een nieuwe Europese subsidieaanvraag in. Zij gaan er vooralsnog vanuit dat het vergroten van de sluis uiterlijk 2023 is afgerond.

Lees hier meer over het vergroten van de sluis Kornwerderzand.

A7 Afsluitdijk werkzaamheden brug Stevincomplex

Rijkswaterstaat voert van woensdag 6 december 07.00 uur tot en met donderdag 7 december 19.00 uur reparaties uit aan de noordbrug van het Stevincomplex bij Den Oever. De werkzaamheden worden onder de brug uitgevoerd, daarom is geen hinder voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is het complex geheel gestremd. Deze kan omvaren via de Lorentzsluizen.

We vervangen de opzetcilinders van de brug, die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit kwam naar voren tijdens de renovatie in 2016. De vervanging is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.

Hinder scheepvaartverkeer

Het Stevincomplex is tijdens de werkzaamheden gestremd voor alle scheepvaart van 6 december 07.00 uur tot en met 7 december 19.00 uur. De scheepvaart kan omvaren via de Lorentzsluizen.

Hinder wegverkeer

Er is geen hinder voor het wegverkeer omdat de werkzaamheden onder de bruggen plaatsvinden.