Month: juni 2017

Drie innovaties geselecteerd voor Making Waves

Making Waves is een evenement opgezet door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Ministerie van Economische Zaken. Het evenement dat plaatsvindt op 7 september op de Afsluitdijk verwacht enkele honderden beleidsmakers en beslissers. Voormalig secretaris generaal van de VN Kofi Annan en generaal Tom Middendorp zijn sprekers op deze dag. De Nieuwe Afsluitdijk is partner van het evenement en dat houdt in dat wij drie innovaties aandragen. We hopen dat deze innovaties door de voorronde komen en mogen pitchen op 7 september.

De door De Nieuwe Afsluitdijk aangedragen innovaties zijn:

Wetsus is een onderzoeksinstituut voor watertechnologie en heeft een techniek ontwikkeld om fosfaat uit water te verwijderen. In oppervlakte water komt veel fosfaat voor. De techniek van Wetsus verwijderd zowel de opgeloste vorm van fosfaat als in de vorm van deeltjes. Het oplosbare fosfaat kan tot zeer lage concentraties worden verwijderd. Het fosfaat dat uit het water wordt gehaald kan later weer geschikt zijn voor bijvoorbeeld kunstmest voor de landbouw.

MG Energy Systems ontwikkelt en produceert energieopslagsystemen voor de maritieme, industriële en automotive sector. Het team is ontstaan vanuit het bouwen van hun eigen zonneboten. Hiermee wisten ze wereldwijd diverse titels op hun naam te zetten. Deze kennis en ervaring hebben ze door vertaald naar andere producten. Zo maakten ze hun eerste converter voor de zonneboot maar daarna maakten ze dit ook voor veel andere partijen. Nu maken ze elektrische accu’s die zonne-energie opslaan voor allerlei doeleinden.

Fish Flow Innovations wil de vissterfte in gemalen aanpakken. Dit begon met de bouw van een buisvijzel die 100% rendement draaide. Dit product is de oud visser gaan door ontwikkelen tot een super stille turbine die goed en veilig is voor vismigratie. Het laatste product is een mega grote vrije stromingsturbine om energie op te wekken uit getijden die ook veilig is voor vis.

Vismigratierivier Afsluitdijk

Op 8 mei werd het project Vismigratierivier Afsluitdijk al geselecteerd voor Making Waves bij de voorronde van Topsector Water, ook één van de partners van Making Waves.

Op 7 juli wordt door de organisatie van Making Waves bekend gemaakt welke 15 innovaties zichzelf mogen pitchen op 7 september op de Afsluitdijk.

Europa erkent belang van Vismigratierivier

De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk. Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie (EU) projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen. Door het toekennen van deze subsidie geeft de EU blijk van erkenning aan het belang van de komst van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Gedeputeerde Johannes Kramer is verheugd met de toegekende subsidie. “De concurrentie is hoog en de slagingskans van een LIFE-aanvraag klein. De Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van hoe natuur, economie, recreatie & toerisme en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Dat dit vanuit de Europese Unie op deze manier wordt erkend is fantastisch nieuws.” aldus de gedeputeerde.

Financiering

Provincie Fryslân is opdrachtgever van het project dat in totaal 55 miljoen euro kost. Met de bijdrage vanuit LIFE ligt het project financieel op koers. Daarnaast financieren Rijksoverheid, de Europese Unie middels LIFE en TenT, Waddenfonds, de Nationale Postcode Loterij, provincies Noord-Holland en Fryslân.

Lichtpoort work in progress

Het werk Lichtpoort van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde geeft de 60 monumentale heftorens op de Afsluitdijk een retro-reflecterende laag, waardoor de lijnen oplichten door de koplampen van passerende auto’s. Als er geen auto’s zijn, is er slechts duisternis. Een voorbeeld van een landschap van de toekomst, waarin vervuilende straatverlichting achterhaald is. Vanaf november kan iedereen die in het donker over de Afsluitdijk rijdt dit unieke werk zelf ervaren!

Het werk voor Lichtpoort wordt gecombineerd met de renovatie van de monumentale heftorens. Dat is niet alleen efficiënt, zo proberen we ook de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. De heftorens bij Kornwerderzand zijn inmiddels klaar, er wordt nu gewerkt bij Den Oever. In november wordt Lichtpoort officieel onthuld, tegelijk met de andere spectaculaire werken van Daan Roosegaarde voor project Icoon Afsluitdijk. Hierover volgt later meer.

 

 

Vuurtoren Den Oever krijgt weer licht

Afgelopen maart is de lichtopstand, ook wel vuurtoren, van de plek op de Afsluitdijk naar de kop van de Oostkade in Den Oever verplaatst. Gemeente Hollands Kroon heeft de vuurtoren van het Rijk overgenomen. Op 21 juni werd het licht van de vuurtoren weer ontstoken. De verplaatsing is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Noord-Holland via het Uitvoeringsprogramma Kust en de samenwerking binnen De Nieuwe Afsluitdijk.

Licht gaat weer aan

Om de vuurtoren voor Den Oever en haar bezoekers extra waarde te geven, is besloten het licht in de vuurtoren weer aan te brengen. Het licht wordt niet gebruikt voor de scheepvaart maar is vanaf het dorp wel te zien. Op 21 juni aanstaande werd om 22.00 het licht weer ontstoken.

Inzet 103 Constructie Compagnie (genie)

De verplaatsing is verzorgd door de genisten van 103 Constructiecompagnie die voor de ontmanteling, transport en opbouw ruim een week nodig hadden. Tijdens de ingebruikname van de vuurtoren werd ook aandacht besteed aan de inzet van deze mannen. Omdat de inzet bijzonder gewaardeerd is, werd dat ook beloond. Er is als dank een gift gedaan aan de Stichting Hulphond; een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van oorlogsveteranen.

Renovatie heftorens Afsluitdijk

Rijkswaterstaat renoveert van maart tot en met september 2017 de monumentale heftorens en voormalige bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Van maart tot en met juni wordt gewerkt aan de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand en van mei tot en met september aan de Stevinsluizen bij Den Oever.

De betonschade wordt gerepareerd en de gebouwen worden voorzien van een nieuwe verflaag. Aansluitend op de renovatie wordt gewerkt aan Lichtpoort van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde. Lichtpoort geeft de opgeknapte heftorens een retro-reflecterende laag, waardoor de lijnen oplichten door de koplampen van passerende auto’s. Het werk wordt in november officieel onthuld.

De werkzaamheden vinden overdag plaats. Alle rijstroken van de A7 blijven beschikbaar, ter hoogte van het werk wordt een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt in verband met de veiligheid één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per gebouw. Gedurende het op- en afbouwen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De werkzaamheden hebben geen invloed op de scheepvaart.