Month: april 2017

Afsluitdijk onderdeel van Zuiderzeepad

Donderdag 13 april is het vernieuwde Zuiderzeepad geopend. Het Zuiderzeepad bestond al in de vorige eeuw, maar was ‘slechts’ 400 kilometer lang. Tot op heden konden wandelaars niet helemaal rond. Bij Enkhuizen diende men met de boot naar Stavoren te gaan. Het Noordelijk deel is nu ook toegevoegd, hiermee is het Zuiderzeepad nu rond en daarmee de langste rondwandeling van Nederland (492 kilometer).

Al vele wandelaars trotseren de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Op dit moment wandelt men over het fietspad langs de snelweg. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een wandelpad langs de Waddenzeezijde. Hiermee wordt een wandeling over de iconische Afsluitdijk nog een stuk aantrekkelijker.

Fietspad Waddenzeezijde

Vanuit De Nieuwe Afsluitdijk is afgelopen periode gewerkt aan een plan voor een fietspad aan Waddenzeezijde. Dit fietspad komt in er ieder geval van kop Afsluitdijk tot aan Kornwerderzand en vanaf Den Oever naar het Monument. De aanleg van het fietspad wordt meegenomen in de grootschalige werkzaamheden voor de dijkversterking door Rijkswaterstaat de komende jaren.

Start scholenprogramma Op zoek naar de Blije Vis

De Waddenvereniging, It Fryske Gea en Groen Doen hebben vandaag het scholenprogramma ‘Op zoek naar de Blije Vis’ gelanceerd. De feestelijke lancering vond plaats op basisschool de Barte in Hemelum. Onder toeziend oog van wethouder Maarten Offinga gingen kinderen uit groep 7 en 8 aan de slag met verschillende activiteiten. Tijdens het programma maakten de leerlingen kennis met trekvissen en de Vismigratierivier.

In de ochtend gingen de leerlingen aan de slag met verschillende proefjes. Wat is de invloed van zout water? Kun je aan het uiterlijk van een vis zien of het een sterke of zwakke zwemmer is? ’s Middags was het tijd om de natuur in te trekken. Een hele stoet leerlingen ging op de fiets richting het Mirnser Klif om daar met een zeeg te gaan vissen.

Op zoek naar de Blije Vis
‘Op zoek naar de Blije Vis’ is een educatief programma voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool en bestaat uit een binnen- en een buitenactiviteit. Het programma staat in het teken van de toekomstige Vismigratierivier. 

Pilot
Het huidige scholenprogramma is een pilot. De komende weken wordt het programma in samenwerking met Groen Doen, netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de Zuidwesthoek van Fryslân op diverse basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân getest. Aan de pilot doen ruim 20 scholen mee. De officiële start van het scholenprogramma is in 2018. Dan krijgt het een plek in het Afsluitdijk Wadden Center. De opening van het Afsluitdijk Wadden Center staat in het voorjaar van 2018 gepland.

Afsluitdijk Wadden Center
Het Afsluitdijk Wadden Center wordt hét startpunt voor een bezoek aan de Vismigratierivier. Het wordt een plek waar je alle verhalen rondom de Afsluitdijk kunt beleven. Zo kun je onder andere exposities bekijken over de ontstaansgeschiedenis van de dijk, maar ook meer leren over het IJsselmeer, de Waddenzee en natuurlijk de Vismigratierivier.

Geïnteresseerde scholen kunnen via het platform Vrienden van de Blije Vis (www.blijevis.nl) hun interesse voor het scholenprogramma kenbaar maken. Deelname aan het scholenprogramma is pas vanaf volgend jaar weer mogelijk. 

Meer tijd nodig voor nieuw peilbesluit

Rijkswaterstaat bereidt een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. Dit nieuwe peilbesluit vervangt het oude peilbesluit uit 1992. Het ontwerp-peilbesluit, bijbehorende milieu-effectonderzoek, de passende beoordeling en natuurtoets worden na de zomer ter inzage gelegd en niet dit voorjaar, zoals eerder aangekondigd. In overleg met bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties is besloten de verwachte effecten en de mogelijkheden om die effecten te beperken uitgebreider in beeld te brengen dan tot nu het geval is.

Waarom een nieuw peilbesluit?

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Om daar beter op te kunnen inspelen, wordt het vaste zomerpeil van NAP -0,20m vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil mag bewegen: NAP -0,10m en NAP -0,30m. Door het zomerpeil te kunnen verhogen of verlagen, kan de hoeveelheid zoetwater in droge perioden makkelijker worden geregeld. In de Veluwerandmeren blijft het zomerpeil onveranderd.

Het winterpeil blijft in ieder geval tot 2050 hetzelfde. Met een ondergrens van NAP -0,40m in het IJsselmeer en Markermeer en NAP -0,30m in de Veluwerandmeren kan voldoende water worden gebergd in natte perioden. Daarnaast blijven de wateren voor de scheepvaart bevaarbaar.

Het peilbeheer wordt geregeld door te spuien en in acute situaties te pompen.

Deltaprogramma

Rijkswaterstaat voert het nieuwe peilbesluit uit in het kader van het Deltaprogramma. De minister van Infrastructuur en Milieu nam in 2014 de Deltabeslissing, die het flexibele zomerpeil voorschrijft en bepaalt dat het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer tot 2050 niet meestijgt met de zeespiegel.

Voor vragen over het nieuwe peilbesluit kunt u contact opnemen met Roelof Smedes van Rijkswaterstaat, (Tel.: 06-53577565, Email: roelof.smedes@rws.nl).

Informatiecentrum tijdens Museumweekend open

Het informatiecentrum “De Afsluitdijk, nieuwe verhalen” en het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand zijn tijdens het museumweekeinde op 8 en 9 april van 10.00 uur tot 17.00 uur open.

Informatiecentrum De Afsluitdijk, nieuwe verhalen

De komende jaren werken Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk aan de dijk. Om bezoekers te informeren over de plannen is in april 2016 een tijdelijk informatiecentrum geopend op Kornwerderzand. In informatiecentrum krijg je alle informatie over het verleden, heden en de toekomst van de Afsluitdijk. In het informatiecentrum kunnen bezoekers de Vismigratierivier beleven in een VR-bril en kan men zelf energie opwekken met de Blue Energy proefopstelling. Tijdens het museumweekeinde zijn er extra activiteiten zoals een bioscoopzaal met historische films over de Afsluitdijk, een mini-speurtocht en is op zondag Ambachtelijke IJsmakerij Tikje Anders aanwezig. De entree voor het informatiecentrum is gratis.

Kazemattenmuseum

In het Kazemattenmuseum wordt op indringende en interactieve wijze het verhaal verteld van de meidagen van 1940. Tijdens de meidagen van 1940 hielden slechts 225 Nederlandse soldaten een overmacht van bijna 17.000 Duitse soldaten tegen. Daarmee was het de enige plek in Europa waar de Duitse Blitzkrieg niet verder kwam. Ook zijn er bij het Kazemattenmuseum extra activiteiten. Zo kun je met de klassieke reddingsboot de “De Zeemanspot” uit Den Helder voor slechts € 2,- per persoon een vaart van ongeveer 40 minuten rond het Kazemattenmuseum, aan de IJsselmeerkant, doen. Deelnemers kunnen per originele Jeep naar de boot pendelen. Het hele weekeinde wordt verse vis gerookt en op zondag is er tevens soldatenvoedsel verkrijgbaar. De entree voor het Kazemattenmuseum is € 2,- voor volwassenen en € 1,= voor kinderen tot 12 jaar. MJK en Veteranenpas gratis.